Књига једанаеста 1915. година

Опште одступање српске војске. Прва фаза: одступање главне снаге на Западну и Јужну Мораву

29. октобар, Операције непријатељске војске

Трећи период 1915. године Опште одступање српске војске Прва фаза Одступање главне снаге на западну и јужну мораву 29. октобар I. Операције непријатељске војске а) Операције III. аустро - немачке армије Очекивање, да ће доћи до одсудне битке још пред Крагујевцом,...

29. октобар, Операције I. и III. армије и Одбране Београда

а) Операције I. армије 1. - Ужички одред, који је одступао долином Западне Мораве ка положајима на улазу у Овчарско - Кабларску клисуру, пристизао је појединим деловима у току овог дана (29. октобра) на одређене...

29. октобар, Операције II. армије, Тимочке војске, трупа Нових области и Битољске дивизиске области

г) Операције Тимочке војске 1. - Књажевачки одред. На фронту овог одреда отпочела је борба 29. октобра у 6 часова и трајала је целог дана. Одред је држао линију: Голи врх - Стража - Гарје...

29. октобар, Ситуација и наређења Врховне команде

III. Ситуација У току 29. октобра Врховна команда примила је ове важније извештаје: а) Од команданта I. армије: ОБр. 8831 у 11.15 часова. „У току 28. октобра код трупа ове армије вођене су борбе на фронту Соколске...

30. октобар, Операције непријатељске војске

а) Операције III. аустро - немачке армије 1. - Дејство 19. корпуса 30. октобра у 2 часа, командант 19. корпуса добија из штаба III. армије (који је 29. октобра стигао у Аранђеловац) извештај, да су трупе...