Распоред непријатељских снага на дан 11. новембра у вече

450

Трећи период 1915. године

Опште одступање српске војске

Друга фаза
Одступање главне снаге на Косово Поље

Распоред обостраних снага на дан 11. новембра у вече

Распоред непријатељских снага

III. aустро – немачка армија

а) 62. аустроугарска дивизија (ђенерал Калзер)

Тврђавска мобилна бригада: 6 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Чачице на десној обали Дрине источно од Међеђе.
9. ландштурмска бригада: 6 батаљона, вод коњице и 2 батерије, под командом ђенералмајора Шпидлера, код Грања на десној обали Дрине јужно од Добруња.
Бригада пуковника Зубера: 5 батаљона и 1 батерија, код Мазуле, на десној обали Дрине источно од Добруња.
Трупе ђенерала Рајнела: Одред пуковника Хаузера: 3 батаљона, вод коњице и 1 батерија, јужно од Ужица према Мачкату; 205. ландштурмска бригада: 6 батаљона, вод коњице и 4 батерије, код Здравчића западно од Пожеге; одред пуковника Франца: 2 батаљона и 1 батерија код Пожеге.
Напомена. Код Вишеграда подигнут је понова понтонски мост на Дрини. У Вишеграду су 2 батаљона у резерви 62. дивизије, где су стигли и 6 брдских топова. Пуковник Бола са 6 ескадрона упућен је из Вишеграда на Кремна и стављен под команду ђенерала Рајнела.

б) 19. аустроугарски корпус

Трупе ђенерала Сорсића: Бригада ђенерала Штрајта: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Киселе воде северозападно од Ивањице; бригада ђенерала Шиса: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на Околишту југозападно од Ивањице.
Самостална бригада Шварца: 6 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Зарића јужно од Ивањице.
Самостална 10. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 3 батерије, заузела је после огорчене борбе Смрчак (1649) источно од Ивањице.
53. дивизија на путу Чачак – Ивањица и то: 17. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Ивањице; 21. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на простору Рудине – Борова страна; 20. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на простору Јајинац – Елдовиште.

в) 22. немачки резервни корпус

44. резервна дивизија заузела је у току дана Богутовац и Дебело брдо југозападно од Краљева; 43. резервна дивизија код манастира Жиче јужно од Краљева. Њен одред у долини реке Рибнице води борбу код села Рибнице.
Напомена. Алпински корпус (једна дивизија брдске формације) прикупљен је у Краљеву са задатком да потпомогне наступање 44. дивизије Ибарском клисуром, кад се предвиђа повлачење 43. дивизије у Краљево у општу резерву. 26. пешадиска дивизија која је са фронта скинута и упућена ка Београду, стигла је 11. новембра у Крагујевац.

г) 8. аустроугарски корпус

59. пешадиска дивизија: 9. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на Гочу јужно од Врњачке бање; 18. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Клења и Угљарева на левој обали Западне Мораве; у дивизиској резерви: 2 батаљона, 1 ескадрон, 2 пољске и 2 хаубичке батерије, код Новог села западно од Трстеника.
57. пешадиска дивизија: 2. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на десној обали Мораве јужно од Трстеника; 6. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на левој обали Мораве северно од Трстеника; дивизиска резерва: 1 ескадрон, 2 пољске и 2 хаубичке батерије, позади 6. брдске бригаде.
Корпусна резерва: 2. ландштурмска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Маснопоља на путу Крагујевац – Краљево, има се у току 12. новембра прикупити код Чукујевца источно од Краљева.
Напомена. Понтонски мост преко Мораве код Трстеника завршен је 11. новембра у 23 часа. Бригада ђенерала Мразека, која је стајала под командом команданта 8. корпуса, била је на оправци пута: Крагујевац – Вучковица.
На расположењу III. аустро – немачке армије: Мостобран код Београда: 4 батаљона и 7 батерија. Петроварадинска посада: 1 ½ батаљон и 75 топова старог система.

XI. немачка армија

10. резервни корпус: 103. дивизија код села Лепенца источно од Бруса. Њена побочница (1 батаљон са 2 топа) која се кретала од Александровца стигла је у Брус. 107. дивизија код села Златари источно од 103. дивизије.
4. резервни корпус: 101. дивизија код села Рибари јужно од Крушевца. 105. дивизија на левој обали Западне Мораве северно од Крушевца. Наређено је да упути 1 свој пук у резерву позади 101. дивизије, а са остатком снаге да се креће као резерва 10. корпуса ка Јанковој клисури.
Напомена. 25. дивизија у армиској резерви на простору Опарић – Пољна, на путу Крагујевац -Крушевац. 6. дивизија која је скинута са фронта и упућена на север, стигла је у Рачу северно од Крагујевца. 11. баварска дивизија, која је скинута са фронта и упућена ка северу, стигла је јужно од Пожаревца.

I. бугарска армија

6. дивизија код Алексинца и то: 1. бригада (3. и 15. пешад. пук) код с. Бродарци северозападно од Алексинца, 2. бригада (35. и 36. пешад. пук) код с. Краљева северно од Алексинца. На десну обалу Мораве пребачен је 1 батаљон који је код с. Трњана. 3. бригада (51. и 52. пешад. пук) код Алексинца. На десну обалу Мораве пребачен је 51. пешад. пук, који је код села Житковца.
Напомена. У саставу дивизије налази се 2. коњички пук и 6. артилериска бригада (2. и 12. пољски артилериски пук и 3. пук тешке артилерије).
8. дивизија. Ова дивизија налази се 9. новембра на путу између Алексинца и Ниша. Пошто није имала никакав објекат за дејство, то је 11. новембра упућена у састав II. армије на Македонско војиште, тако да се овог дана налазила на маршу преко Ниша кроз Кутинску клисуру ка Лесковцу и стигла је челом до Гаџиног Хана, а зачељем до Ниша. Њен одсек на Морави између Алексинца и Ниш