Распоред непријатељских снага на дан 11. новембра у вече

600

Трећи период 1915. године

Опште одступање српске војске

Друга фаза
Одступање главне снаге на Косово Поље

Распоред обостраних снага на дан 11. новембра у вече

Распоред непријатељских снага

III. aустро – немачка армија

а) 62. аустроугарска дивизија (ђенерал Калзер)

Тврђавска мобилна бригада: 6 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Чачице на десној обали Дрине источно од Међеђе.
9. ландштурмска бригада: 6 батаљона, вод коњице и 2 батерије, под командом ђенералмајора Шпидлера, код Грања на десној обали Дрине јужно од Добруња.
Бригада пуковника Зубера: 5 батаљона и 1 батерија, код Мазуле, на десној обали Дрине источно од Добруња.
Трупе ђенерала Рајнела: Одред пуковника Хаузера: 3 батаљона, вод коњице и 1 батерија, јужно од Ужица према Мачкату; 205. ландштурмска бригада: 6 батаљона, вод коњице и 4 батерије, код Здравчића западно од Пожеге; одред пуковника Франца: 2 батаљона и 1 батерија код Пожеге.
Напомена. Код Вишеграда подигнут је понова понтонски мост на Дрини. У Вишеграду су 2 батаљона у резерви 62. дивизије, где су стигли и 6 брдских топова. Пуковник Бола са 6 ескадрона упућен је из Вишеграда на Кремна и стављен под команду ђенерала Рајнела.

б) 19. аустроугарски корпус

Трупе ђенерала Сорсића: Бригада ђенерала Штрајта: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Киселе воде северозападно од Ивањице; бригада ђенерала Шиса: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на Околишту југозападно од Ивањице.
Самостална бригада Шварца: 6 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Зарића јужно од Ивањице.
Самостална 10. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 3 батерије, заузела је после огорчене борбе Смрчак (1649) источно од Ивањице.
53. дивизија на путу Чачак – Ивањица и то: 17. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Ивањице; 21. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на простору Рудине – Борова страна; 20. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на простору Јајинац – Елдовиште.

в) 22. немачки резервни корпус

44. резервна дивизија заузела је у току дана Богутовац и Дебело брдо југозападно од Краљева; 43. резервна дивизија код манастира Жиче јужно од Краљева. Њен одред у долини реке Рибнице води борбу код села Рибнице.
Напомена. Алпински корпус (једна дивизија брдске формације) прикупљен је у Краљеву са задатком да потпомогне наступање 44. дивизије Ибарском клисуром, кад се предвиђа повлачење 43. дивизије у Краљево у општу резерву. 26. пешадиска дивизија која је са фронта скинута и упућена ка Београду, стигла је 11. новембра у Крагујевац.

г) 8. аустроугарски корпус

59. пешадиска дивизија: 9. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на Гочу јужно од Врњачке бање; 18. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Клења и Угљарева на левој обали Западне Мораве; у дивизиској резерви: 2 батаљона, 1 ескадрон, 2 пољске и 2 хаубичке батерије, код Новог села западно од Трстеника.
57. пешадиска дивизија: 2. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на десној обали Мораве јужно од Трстеника; 6. брдска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, на левој обали Мораве северно од Трстеника; дивизиска резерва: 1 ескадрон, 2 пољске и 2 хаубичке батерије, позади 6. брдске бригаде.
Корпусна резерва: 2. ландштурмска бригада: 5 батаљона, вод коњице и 2 батерије, код Маснопоља на путу Крагујевац – Краљево, има се у току 12. новембра прикупити код Чукујевца источно од Краљева.
Напомена. Понтонски мост преко Мораве код Трстеника завршен је 11. новембра у 23 часа. Бригада ђенерала Мразека, која је стајала под командом команданта 8. корпуса, била је на оправци пута: Крагујевац – Вучковица.
На расположењу III. аустро – немачке армије: Мостобран код Београда: 4 батаљона и 7 батерија. Петроварадинска посада: 1 ½ батаљон и 75 топова старог система.

XI. немачка армија

10. резервни корпус: 103. дивизија код села Лепенца источно од Бруса. Њена побочница (1 батаљон са 2 топа) која се кретала од Александровца стигла је у Брус. 107. дивизија код села Златари источно од 103. дивизије.
4. резервни корпус: 101. дивизија код села Рибари јужно од Крушевца. 105. дивизија на левој обали Западне Мораве северно од Крушевца. Наређено је да упути 1 свој пук у резерву позади 101. дивизије, а са остатком снаге да се креће као резерва 10. корпуса ка Јанковој клисури.
Напомена. 25. дивизија у армиској резерви на простору Опарић – Пољна, на путу Крагујевац -Крушевац. 6. дивизија која је скинута са фронта и упућена на север, стигла је у Рачу северно од Крагујевца. 11. баварска дивизија, која је скинута са фронта и упућена ка северу, стигла је јужно од Пожаревца.

I. бугарска армија

6. дивизија код Алексинца и то: 1. бригада (3. и 15. пешад. пук) код с. Бродарци северозападно од Алексинца, 2. бригада (35. и 36. пешад. пук) код с. Краљева северно од Алексинца. На десну обалу Мораве пребачен је 1 батаљон који је код с. Трњана. 3. бригада (51. и 52. пешад. пук) код Алексинца. На десну обалу Мораве пребачен је 51. пешад. пук, који је код села Житковца.
Напомена. У саставу дивизије налази се 2. коњички пук и 6. артилериска бригада (2. и 12. пољски артилериски пук и 3. пук тешке артилерије).
8. дивизија. Ова дивизија налази се 9. новембра на путу између Алексинца и Ниша. Пошто није имала никакав објекат за дејство, то је 11. новембра упућена у састав II. армије на Македонско војиште, тако да се овог дана налазила на маршу преко Ниша кроз Кутинску клисуру ка Лесковцу и стигла је челом до Гаџиног Хана, а зачељем до Ниша. Њен одсек на Морави између Алексинца и Ниша примила је 6. дивизија.
Напомена. У саставу 8. дивизије биле су ове трупе: 1. пешад. бригада: 10. и 30. пешад. пук; 2. пешад. бригада: 12. и 23. пешад. пук; 3. пешад. бригада: 55. и 56. пешад. пук, 8. артилер. бригада: 8. и 18. пољ. арт. пук и 3. хаубички пук.
9. дивизија, на одсеку Мораве од ушћа Нишаве до ушћа Барбешке реке и то: 3. бригада (57. и 58. пешад. пук) на левој обали Мораве на одсеку од ушћа Нишаве до Курвин града; 2. бригада (33. и 34. пешад. пук) у резерви код села Малошишта; 1. бригада (4. и 17. пешад. пук), због критичне ситуације 1. дивизије код Лесковца, пребацила је 6 батаљона преко Мораве код села Разгојна на десно крило 1. дивизије, а 2 батаљона су задржата на левој обали Мораве код с. Грданице.
Напомена. У саставу ове дивизије била је 9. артилериска бригада: 9. и 19. пољски артилерски пук.
1. дивизија била је 10. новембра западно од Лесковца и то: 3. бригада (41. и 42. пешад. пук.) на десној обали Пусте реке на одсеку од села Брестовца до села Лапатинци; 1. бригада (1. и 6. пешад. пук) на положајима западно од Лебана на одсеку: Прекопчелица – Шилово – Бувци; 2. бригада (16. и 25. пешад. пук) у резерви код села Бошњаци источно од Лебана. У току 11. новембра нападнута је 3. бригада надмоћнијим српским снагама и одбачена са Добре Главе на десну обалу Ветернице северно од Лесковца. 2. бригада развила се на линији: Белановце – Каменита чука (376), а 1. бригада одступила је од Лебана ка с. Бошњаци.
Напомена. У саставу дивизије била је 1. артилериска бригада: 4. и 14. пољски артилериски пук.

II. бугарска армија

а) Трупе на правцу ка Приштини. 1. коњичка бригада (пуковник Стојков), која је наступила старом српско – турском границом, допрла је 9. новембра предњим деловима до Прапаштице, одступила је 11. новембра ка селу Доморовци на западни излаз из Кончулског теснаца. Трупе ђенерала Рибарова: 46. пешад. пук заузео је 11. новембра Копиљак на старој српско – турској граници, а 2. бригада 3. дивизије (29. и 32. пешад. пук) повучена је из долине Ветернице и 11. новембра стигла преко Врања у Бујановац. 2. бригада 5. дивизије (18. и 20. пешад. пук) је на западном излазу из Кончулског теснаца на линији: с. Рожевци – Кормијан – Стублина. 1. бригада 3. дивизије (11. и 24. пешад. пук) са 2 ескадрона и 4 батерије на западном излазу Качаничког теснаца. 1. бригада 7. дивизије (13. и 14. пешад. пук) је у покрету старом српско – турском границом од Копиљака ка Бујановцу.
б) Трупе на правцу ка Тетову. Два батаљона 1. бригаде 3. дивизије и 1 батаљон 2. бригаде 11. дивизије, нападнути су 11. новембра код Тетова и одбачени од Тетова ка североистоку и истоку. У Скопљу као резерва била је 3. бригада 5. дивизије са 50. пешад. пуком.
в) Трупе на правцу ка Прилепу. 2. бригада 7. дивизије (22. пешад. пук и 1 батаљон 26. пешад. пука), под командом пуковника Писимова на одсеку: Свињичка – Попадија, према превоју Присат. Коњичка дивизија (2 бригаде са 2 батерије) појачана са 2 батаљона из 2. бригаде 11. дивизије у горњем току реке Бабуне код села Теова.
г) Трупе у долини Вардара. На десној обали Вардара: Комбиновани одред пуковника Богданова: 53. пешад. пук 2. бригаде 7. дивизије на одсеку: Сираково – Горње Чичево. 49. пешад. пук 3. бригаде 5. дивизије и 3. пешад. пук 2. бригаде 11. дивизије на одсеку: Чичево – Градско. На левој обали Вардара: Комбиновани одред пуковника Бурмова; 3. бригада 7. дивизије (45. и 54. пешад. пук); 1. бригада 11. дивизије (1. и 2. пешад. пук) и 3. бригада 11. дивизије (5. и 6. пешад. пук) на фронту: ушће Брегалнице – Енеш Оба – Кара Хоџали – Промет, са 1 батаљоном 3. бригаде 11. дивизије на Градец планини за везу са Струмичким одредом.
д) Трупе у рејону Струмице. Струмички одред: 3. бригада 2. дивизије (14. и 44. пешад. пук) са 1 батаљоном 43. пешад. пука, 2 пољска и 1 брдски артилериски дивизион и вод коњице на фронту: с. Рич – Костурино.