Распоред наше и савезничке снаге на дан 11. новембра у вече

450

Врховна команда српске војске – Рашка

Распоред I. армије – штаб с. Ушће

Студенички одред: 4. пешад. пук II. позива; 6. пешад. пук III. позива; 1 брдска батерија; 1 ескадрон коњице; 1 пољска болница. Обезбеђује правац: Ивањица – Ушће – Рашка као и све правце који са северозапада изводе на главну комуникацију: Краљево – Рашка. Главнина одреда је код села Мланче југоисточно од Ивањице. Заштитнице су на линији: Велике Ливаде – Ободине – Понори – Смрчак.
Дунавска дивизија II. позива: 7., 8. и 9. пешад. пук II. позива; дивизиски коњички пук II. позива; дивизион пољске артилерије II. позива; 2 пољске позициске батерије. Обезбеђује правац Краљево – Рашка левом обалом Ибра на положају северно од Маглича (424 – 553 – 756) – Мартиње – Чолов брег. Ужички одред на левом крилу Дунавске дивизије: 4. пешад. пук III. позива; 2. прекобројни пешад. пук III. позива; 2 ескадрона III. позива; 1 брдска и 1 пољска Дебанжова батерија. Држи одсек: Ком – Клик – Равна ливада. Доњо Васојевићска црногорска бригада: 3 батаљона, 4 митраљеза и 2 брдска Дебанжова топа. Налази се у резерви позади Чоловог брега.
Дринска дивизија II. позива: 5. и 6. пешад. пук II. позива; мухамедански батаљон, дивизион пољске артилерије II. позива. Обезбеђује правац Краљево – Рашка десном обалом Ибра и реке Рибнице, на положају: Чикер – Каменица – Палеж. Заштитнице су на линији: Оштра Чука – Витош – Црни врх.
Бањски одред: 14. пешад. пук II. позива, 2 батаљона 5. пука III. позива, 1 брдска батерија и 15 коњаника. Обезбеђује правац од Александровца и Бруса у долину реке Јошанице, на положају: Плеш – Козник – Нерађе западно од Александровца. Коњички дивизион Дринске дивизије II. позива стављен је на расположење команданту одреда у циљу затварања правца од Трстеника преко Гоча, где се већ налази 1 чета овог одреда.

Распоред трупа Одбране Београда – штаб с. Блаце

Тимочка дивизија II. позива: 13. пешад. пук I. позива; 13. пешад. пук II. позива; 15. пешад. пук II. позива; 15. пешад. пук III. позива; 7. пешад. пук III. позива, дивизиски коњички пук, пољски артилериски дивизион; 10. хаубичка батерија. Обезбеђује правац: Крушевац – Јанкова клисура -Куршумлија на јужном излазу из Јанкове клисуре на положају: кота 694 (југоисточно од главне карауле) – с. Пребреза – Јаворац (900) са побочницом (коњички дивизион, 1 пук пешадије и 1 пољска брзометна батерија) на положају код с. Магова за заштиту правца: Магово – Куршумлија.
Шумадиска дивизија I. позива: 11., 12., 19. и 5. пешад. пук I. позива; комбиновани пук III. позива и 1 батаљон 8. пука I. позива; дивизиски коњички пук; пољски артилериски пук. Дивизија се налази у другој линији позади Тимочке дивизије II. позива на положају: Драгомировац – Трбуњски виногради. Коњички пук осигурава десни бок на Доброј води и Црној чуци источно од главне карауле.

Распоред III. армије – штаб Прокупље

Дунавска дивизија I. позива: 4. пешад. прекобројни пук I. позива; 9. пешад. пук I. позива; 12. и 18. кадров. пешад. пук; комбинована коњичка бригада (дивизиски коњички пук Дринске и Дунавске дивизије I. позива); пољски артилериски пук I. позива. Обезбеђује правац од Крушевца преко Јастребац планине ка Белоњину, на положају: Ђулица – Поглед – Боденик на гребену Великог Јастребца. Комбинована коњичка бригада је на Великој Равни.
Дринска дивизија I. позива: 6. пешад. пук I. позива; 3. прекобројни пешад. пук I. позива; 1 батаљон 19. пешад. пука I. позива; 1 батаљон 8. пешад. пука II. позива; 1 батаљон 4. пешад. пука I. позива; пољски артилериски пук (28 пољских и 2 брдска топа, 2 хаубице и 12 Дебанжових топова). Обезбеђује правац од Крушевца преко Грепца ка Прокупљу, на положају: Три Кладенца – Гребац (727) – Широко поље.
Браничевски одред: 1 батаљон 12. кадров. пешад. пука; 8. и 9. пешад. пук III. позива; 1 позициска батерија. Обезбеђује правце од Алексинца преко Малог Јастребца ка Прокупљу, на положају: Новоселска чука – Црни врх (840), и одржава везу са левим крилом Тимочке војске на источном делу Малог Јастребца.

Распоред Тимочке војске – штаб Прокупље

Комбинована дивизија I. позива: 1., 2., 5. и 6. прекобројни пешад. пук; 2 батаљона 8. пешад. пука I. позива; 1 ескадрон коњице; дивизиска артилерија: 2., 7. и 8. пољска батерија Моравског артилериског пука, Крупова брзометна батерија, заплењена батерија (3 топа), брдска Дебанжова батерија. Обезбеђује правац: Ниш – Прокупље на левој обали Јужне Мораве на линији: Орљани – Мрамор – Суповац, са повијеним левим крилом ка Малом Јастребцу.
Крајински одред: 13. пешад. пук III. позива (1 батаљон III. позива и 2 батаљона последње одбране стараца); 3. пешад. пук III. позива (3 батаљона); 1 вод коњице; 1 пољска брзометна батерија; 1 хаубичка батерија 12 см. (3 топа); 1 Дебанжова пољска батерија (6 топова), 1 вод руских топова. Обезбеђује правац долином Топлице ка Прокупљу на положају: Орљане – Кочане – Дреновац.

Распоред II. армије – штаб Прокупље

Тимочка дивизија I. позива, Моравска и Шумадиска дивизија II. позива, стављене су под команду команданта Моравске дивизије II. позива у циљу напада на непријатеља који је, после заузећа Лесковца, био продро до Бојника и Лебана. По извршеном нападу распоред ових трупа 11. новембра у вече био је овакав:
Тимочка дивизија I. позива: 14., 15. и 20. пешад. пук I. позива; 2 батаљона 1. пука I. позива; дивизиски коњички пук; пољски артилериски пук. По извршеном нападу избила је на линију: Равна Дубрава – Каменита чука источно од Бојника. 1. коњички пук Коњичке дивизије, који је придат овој дивизији, налази се код Бојника.
Шумадиска дивизија II. позива: 10. и 11. пешад. пук II. позива; допунски пук II. позива; 5. кадров. пешад. пук; 1 батаљон 14. пука III. позива; дивизиски коњички пук; артилериски дивизион, ојачан са 2 батерије. По извршеном нападу дивизија је избила на линију: Црна