Распоред наше и савезничке снаге на дан 11. новембра у вече

611

Врховна команда српске војске – Рашка

Распоред I. армије – штаб с. Ушће

Студенички одред: 4. пешад. пук II. позива; 6. пешад. пук III. позива; 1 брдска батерија; 1 ескадрон коњице; 1 пољска болница. Обезбеђује правац: Ивањица – Ушће – Рашка као и све правце који са северозапада изводе на главну комуникацију: Краљево – Рашка. Главнина одреда је код села Мланче југоисточно од Ивањице. Заштитнице су на линији: Велике Ливаде – Ободине – Понори – Смрчак.
Дунавска дивизија II. позива: 7., 8. и 9. пешад. пук II. позива; дивизиски коњички пук II. позива; дивизион пољске артилерије II. позива; 2 пољске позициске батерије. Обезбеђује правац Краљево – Рашка левом обалом Ибра на положају северно од Маглича (424 – 553 – 756) – Мартиње – Чолов брег. Ужички одред на левом крилу Дунавске дивизије: 4. пешад. пук III. позива; 2. прекобројни пешад. пук III. позива; 2 ескадрона III. позива; 1 брдска и 1 пољска Дебанжова батерија. Држи одсек: Ком – Клик – Равна ливада. Доњо Васојевићска црногорска бригада: 3 батаљона, 4 митраљеза и 2 брдска Дебанжова топа. Налази се у резерви позади Чоловог брега.
Дринска дивизија II. позива: 5. и 6. пешад. пук II. позива; мухамедански батаљон, дивизион пољске артилерије II. позива. Обезбеђује правац Краљево – Рашка десном обалом Ибра и реке Рибнице, на положају: Чикер – Каменица – Палеж. Заштитнице су на линији: Оштра Чука – Витош – Црни врх.
Бањски одред: 14. пешад. пук II. позива, 2 батаљона 5. пука III. позива, 1 брдска батерија и 15 коњаника. Обезбеђује правац од Александровца и Бруса у долину реке Јошанице, на положају: Плеш – Козник – Нерађе западно од Александровца. Коњички дивизион Дринске дивизије II. позива стављен је на расположење команданту одреда у циљу затварања правца од Трстеника преко Гоча, где се већ налази 1 чета овог одреда.

Распоред трупа Одбране Београда – штаб с. Блаце

Тимочка дивизија II. позива: 13. пешад. пук I. позива; 13. пешад. пук II. позива; 15. пешад. пук II. позива; 15. пешад. пук III. позива; 7. пешад. пук III. позива, дивизиски коњички пук, пољски артилериски дивизион; 10. хаубичка батерија. Обезбеђује правац: Крушевац – Јанкова клисура -Куршумлија на јужном излазу из Јанкове клисуре на положају: кота 694 (југоисточно од главне карауле) – с. Пребреза – Јаворац (900) са побочницом (коњички дивизион, 1 пук пешадије и 1 пољска брзометна батерија) на положају код с. Магова за заштиту правца: Магово – Куршумлија.
Шумадиска дивизија I. позива: 11., 12., 19. и 5. пешад. пук I. позива; комбиновани пук III. позива и 1 батаљон 8. пука I. позива; дивизиски коњички пук; пољски артилериски пук. Дивизија се налази у другој линији позади Тимочке дивизије II. позива на положају: Драгомировац – Трбуњски виногради. Коњички пук осигурава десни бок на Доброј води и Црној чуци источно од главне карауле.

Распоред III. армије – штаб Прокупље

Дунавска дивизија I. позива: 4. пешад. прекобројни пук I. позива; 9. пешад. пук I. позива; 12. и 18. кадров. пешад. пук; комбинована коњичка бригада (дивизиски коњички пук Дринске и Дунавске дивизије I. позива); пољски артилериски пук I. позива. Обезбеђује правац од Крушевца преко Јастребац планине ка Белоњину, на положају: Ђулица – Поглед – Боденик на гребену Великог Јастребца. Комбинована коњичка бригада је на Великој Равни.
Дринска дивизија I. позива: 6. пешад. пук I. позива; 3. прекобројни пешад. пук I. позива; 1 батаљон 19. пешад. пука I. позива; 1 батаљон 8. пешад. пука II. позива; 1 батаљон 4. пешад. пука I. позива; пољски артилериски пук (28 пољских и 2 брдска топа, 2 хаубице и 12 Дебанжових топова). Обезбеђује правац од Крушевца преко Грепца ка Прокупљу, на положају: Три Кладенца – Гребац (727) – Широко поље.
Браничевски одред: 1 батаљон 12. кадров. пешад. пука; 8. и 9. пешад. пук III. позива; 1 позициска батерија. Обезбеђује правце од Алексинца преко Малог Јастребца ка Прокупљу, на положају: Новоселска чука – Црни врх (840), и одржава везу са левим крилом Тимочке војске на источном делу Малог Јастребца.

Распоред Тимочке војске – штаб Прокупље

Комбинована дивизија I. позива: 1., 2., 5. и 6. прекобројни пешад. пук; 2 батаљона 8. пешад. пука I. позива; 1 ескадрон коњице; дивизиска артилерија: 2., 7. и 8. пољска батерија Моравског артилериског пука, Крупова брзометна батерија, заплењена батерија (3 топа), брдска Дебанжова батерија. Обезбеђује правац: Ниш – Прокупље на левој обали Јужне Мораве на линији: Орљани – Мрамор – Суповац, са повијеним левим крилом ка Малом Јастребцу.
Крајински одред: 13. пешад. пук III. позива (1 батаљон III. позива и 2 батаљона последње одбране стараца); 3. пешад. пук III. позива (3 батаљона); 1 вод коњице; 1 пољска брзометна батерија; 1 хаубичка батерија 12 см. (3 топа); 1 Дебанжова пољска батерија (6 топова), 1 вод руских топова. Обезбеђује правац долином Топлице ка Прокупљу на положају: Орљане – Кочане – Дреновац.

Распоред II. армије – штаб Прокупље

Тимочка дивизија I. позива, Моравска и Шумадиска дивизија II. позива, стављене су под команду команданта Моравске дивизије II. позива у циљу напада на непријатеља који је, после заузећа Лесковца, био продро до Бојника и Лебана. По извршеном нападу распоред ових трупа 11. новембра у вече био је овакав:
Тимочка дивизија I. позива: 14., 15. и 20. пешад. пук I. позива; 2 батаљона 1. пука I. позива; дивизиски коњички пук; пољски артилериски пук. По извршеном нападу избила је на линију: Равна Дубрава – Каменита чука источно од Бојника. 1. коњички пук Коњичке дивизије, који је придат овој дивизији, налази се код Бојника.
Шумадиска дивизија II. позива: 10. и 11. пешад. пук II. позива; допунски пук II. позива; 5. кадров. пешад. пук; 1 батаљон 14. пука III. позива; дивизиски коњички пук; артилериски дивизион, ојачан са 2 батерије. По извршеном нападу дивизија је избила на линију: Црна Земља – Орашје – Главичица – Црвена бара.
Моравска дивизија II. позива: 2. и 3. пешад. пук II. позива; 4. пешад. пук I. позива; 4. мухамедански батаљон; 1 ескадрон коњице, артилериски дивизион (4 батерије). Дивизија се кретала у другој линији и избила је на простор: Карахасанове ливаде – Бели камен.
Под непосредном командом команданта II. армије биле су ове трупе:
Коњичка дивизија: 2. коњичка бригада (2. коњички пук са 2 коњичке батерије) код Дреновца одржава везу између II. армије и Тимочке војске. 4. коњички пук ове бригаде налази се у саставу Јужно Моравских трупа. 1. коњичка бригада (3. коњички пук) истурен је ка Морави на линију: Липовица – Брестовац – Пуковац. 1. коњички пук ове бригаде налази се код Бојника и под командом команданта Тимочке дивизије I. позива.
Јужно Моравске трупе: 10. и 17. пешад. пук I. позива; 4. кадров. пешад. пук; 1 батаљон 3. пука I. позива; 1 батаљон 16. пука I. позива; 1. пешад. пук II. позива (3 батаљона); 1. пешад. пук III. позива (3 батаљона); 1 батаљон последње одбране стараца; добровољачки одред; 4. коњички пук; 2 пољске батерије Дринске дивизије I. позива; 1 брдска батерија и 1 вод заплењених аустриских топова. Од свих ових трупа образована су два одреда и то: Ветернички одред на линији: Прапаштица – Свирци – Тупалски вис и Власински одред на линији: Тупалски вис – Црни врх – Куртуз.

Распоред трупа Нове Области – штаб Урошевац

Вардарска дивизија: 18. кадров. пешад. пук; 2 батаљона 3. пука I. позива; 2 батаљона 12. пука II. позива; 2. пешад. пук III. позива; 12. пешад. пук III. позива (2 батаљона); 1 чета граничне трупе; 1 чета Косовских обвезника; 3. пољска батерија Моравског артилер. пука I. позива; 4. брдска брзометна батерија; 2. француска брдска батерија (2 топа) и 1 позициска батерија (4 топа). Обезбеђује правац из Кончулског теснаца и заплавом реке Десивојке ка Гиљану, на линији: Чука (940) – Рајановачки висови – Тополница. За заштиту левог бока: 1 батаљон код села Беривојци и 1 чета са 1 водом коњице на Јелачи код с. Костадинце.
Моравска дивизија I. позива: 1. пук I. позива (2 батаљона); 16. пук I. позива; 11. кадров. пешад. пук; 1 батаљон 3. пука I. позива; 2 батаљона 12. пука II. позива; 1. дивизион Моравског пољског артилериског пука (10 топова); 1. француска брдска батерија (2 топа); 2 позициске батерије (12 топова). Обезбеђује правце, који са Карадага преко Мучибабе, Добросина и Кончула воде ка Гиљану, на линији: мост на Бинчи Морави источно од коте 525 – с. Влаштица – Пасјани – Угљари – Буковик – Ропотово.
Брегалничка дивизија: 13., 16. и 20. кадров. пешад. пук; 2 батаљона 2. пешад. пука I. позива; 3 чете граничне трупе; 2. дивизион Моравског пољског артилериског пука I. позива (12 топова); 1. Крупова брзометна пољска батерија (4 топа и 1 хаубица); 1 брдски брзометни топ; 2 Дебанжова пољска топа. Обезбеђује правац: Качаник – Урошевац, на линији: Слатинска коса (на десној обали Лепенца) – караула Калдери – Врбенски висови.
Моравски дивизиски коњички пук I. позива, држи везу између Моравске и Брегалничке дивизије и штити правце који са Карадага воде ка Биначкој Морави. Штаб пука и 1 ескадрон код села Клокота, а 1 ескадрон са 2 митраљеза на положају код села Бинче. Напред на прелазима на Карадагу су официрске патроле.
Армиска резерва: 1 батаљон 1. пешад. пука I. позива и 1 Дебанжова батерија (4 топа) код села Врбана.
Комбиновани одред: 7. пешад. пук II. позива; 10. и 19. кадров. пешад. пук; коњички дивизион (2 ескадрона); 3. дивизион Тимочког артилер. пука; 2. хаубичка батерија Мод. 97. год.; 1 Крупов вод; 1 Дебанжов дивизион. Овај одред стављен је на расположење команданту трупа Нове Области, наређењем Врховне команде ОБр. 27787 од 6. новембра, кад се налазио у Куршумлији. По наређењу команданта трупа Нове Области одред је упутио коњички дивизион 10. новембра из Куршумлије уз Вел. Косаоницу ка Лисици, а пешадија се креће истим правцем 11. новембра и стигла је на преноћиште код села Састанци. Артилерија је упућена друмом Куршумлија – Преполац – Приштина, где има стићи 14. новембра.
Призренски одред: 1. батаљон 12. пука III. позива са 2 митраљеза; 356 обвезника Косовске дивизиске области; 378 жандарма са територије Призренског округа; Призренска позициска батерија од 6 топова; брдска Бродвелова батерија од 4 топа. Одред даје посаду у Призрену и Љум Кули и осигурава комуникацију: Призрен – Љум Кула – Бицан – Васјат.

Распоред трупа команде Битољске дивизиске области – штаб у Битољу

Тетовски одред: 13. кадров. пешад. пук (3 батаљона и 1 митраљез); 1 чета 12. пешад. пука III. позива; 1 обвезничка чета; 3 пољска и 3 брдска Дебанжова топа. Овај одред стигао је 11. новембра из Гостивара пред Тетово, где је отпочео напад у циљу заузећа Тетова.
Вардарски одред: 2. пешад. пук I. позива (3 батаљона и 2 митраљеза); 14. кадров. пешад. пук (3 батаљона и 3 митраљеза); 4. батаљон 1. пешад. пука III. позива; 3. Дебанжова позициска батерија од 5 топова; 6. Дебанжова позициска батерија од 3 топа и 9. брдска батерија од 3 топа. Обезбеђује правац: Велес – Прилеп – Битољ на линији: Козјак планина – Крстац – Присат – Мукош – греда планине Бабуне до стазе, која из Грабовника води у Десово.
Мрзенски одред: Овај одред формиран је од граничара, жандарма, болничара и наоружаних мештана у јачини 250 пушака. Одред се налази код с. Фариша на путу Градско – Прилеп у циљу одржавања везе са француским трупама, у долини Вардара чије је лево крило наслоњено на Фариш.
Поречки одред: Овај одред састављен је од граничара и обвезника Ибарске дивизиске области у јачини 300 пушака. Одред је стигао 11. новембра у изворни део реке Бабуне у циљу дејства на десни бок и позадину непријатеља, који је према Вардарском одреду.
Албански одред: За осигурање фронта према Албанији, за одржавање мира и реда на окупираном делу Албанске територије и за осигурање комуникација, телеграфских и телефонских линија на путовима: Охрид – Елбасан – Тирана и Струга – Дебар – Љум Кула – Призрен, трупе овог одреда распоређене су овако: Посада у Тирани и Елбасану: 1 батаљон, појачан са 400 обвезника Битољске дивизиске области. На маршу из Тиране за Охрид: 1 батаљон са 2 митраљеза и 2 брдска Дебанжова топа. Посада у Дебру: 1 батаљон са 2 брдска и 3 пољска Дебанжова топа. За осигурање комуникација: Струга – Дебар – Пишкопеја – Васјат дислоциране су дуж пута 2 чете обвезника Вардарске дивизиске области. За осигурање комуникације: Дебар – Гостивар налази се на Мавровим Хановима 1 чета обвезника са 3 пољска Дебанжова топа.

Распоред црногорских трупа – штаб на Цетињу

Санџачка војска: Јаворски одред: Ловћенска бригада (3 батаљона); Колашинска бригада (4 батаљона); 2 извидничке чете и 4 митраљеза; 1 вод брдске Дебанжове батерије; 1 пољска хаубица 12 см.; 1 брзометна Шкодина батерија, обезбеђује правац Ивањица – Јавор – Сјеница на положају код села Кушића. Једна бригада (3 батаљона, 1 извидничка чета, 2 митраљеза, вод пољске брзометне Шкодине батерије и вод брзометне Крупове батерије) обезбеђује правац: Ужице – Љубиш – Кокин брод – Нова Варош на положају код Љубиша. Косовски одред обезбеђује правац од Вишеграда и Међеђе ка Пријепољу – Плевљу и налази се са 2 бригаде према Прибоју, а са 3 бригаде према Руду. – Одбрана на Дрини од ушћа Лима до Фоче: 3 бригаде.
Херцеговачки одред. Обезбеђује црногорски фронт према Херцеговини од Фоче до Високе горе.
Ловћенски одред. Обезбеђује црногорски фронт према приморју од Високе горе до ушћа реке Бојане.

Распоред савезничких француских – енглеских трупа – штаб у Солуну

Француске трупе: На десној обали Вардара: 122. и део 57. дивизије. Ове трупе нападале су Бугаре на фронту: Виничани – Горње Чичево, али су у току 11. новембра контра нападом Бугара одбивене ка Црној реци. – На левој обали Вардара: 156. и део 57. дивизије држи положаје према Бугарима од Криволака до Валандова у циљу осигурања железничке пруге ка Солуну. – У Солун стиже: 1 пук африканских стрелаца, 3 батаљона Зуава и 3 брдске батерије.
Енглеске трупе: 10. дивизија, налази се у другој линији позади десног крила 156. француске дивизије. – На путу за Солун: 22. и 28. дивизија.