12. новембар, Ситуација и наређења Врховне команде

391

Ситуација

У току 12. новембра Врховна команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I. армије

ОБр. 9205 у 2.05 час. „Ноћ 10./11. новембра на фронту ове армије прошла је без борбе. У току дана 11. новембра вођена је борба на десном крилу и код Студеничког одреда. Трупе Дринске дивизије II. поз. заузеле су главни положај Клек – Равни сто – Глуваћ – десна обала Мељанице – лева обала Дрежице, са предњим положајем Чикер – десна обала Камиџоре и лева Зелене Стене. Заштитнички делови остављени су били на линији: Падежа – Чука – Липар – Витош – западне падине Црног врха. На правац Велика Кобасица упућена је једна чета. На фронту Дринске дивизије II. поз. до подне није било борбе. Од подне непријатељ, јак од 3 – 4 батаљона, напао је заштитницу, која се после упорне борбе повукла на линију Орловац – Дреоница река (лева обала). Непријатељ је продужио напад и на Орловац. Упућена су појачања, да се правац долином Рибнице јаче обезбеди. По извештају Дринског коњичког дивизиона од 10. ов. м-ца. у 20.30 час. непријатељске коњичке патроле, које су се појавиле код Гуче, потиснуте су. Трупе Дунавске дивизије II. поз. заузеле су положаје северно од Маглича (кота 424 – 553 – 706 – 756 – Мартиње -Чолов брег) са Ужичким одредом на Кому – Кику – Равним ливадама. Предстраже су на линији Трњак – Липар – к. 1188. Два батаљона су побочница на положају: Ћића – Краљска Рпа позади к. 808. Непријатељ пред фронтом Дунавске дивизије II. поз. заузео је Лопатницу – Дебело брдо, а патролама је избио пред фронтом караула Липар – Трњак. Пред фронтом Студеничког одреда непријатељ, јак око 5 – 6 батаљона, који је 10. у вече избио на Кадине воде, предузео је јутрос у 7 час. напад на Смрчку, борба је вођена готово целог дана, тачних извештаја још нема. Како јавља један командант батаљона из Дунавске дивизије II. поз. са Краљске, 4. пук II. позива, који је држао Смрчак, повукао се и сјурио у дубодолину к југу; у појачање 4. пуку, а у циљу напада на непријатеља ако је заузео Смрчак, упућена су и два батаљона с југа преко Понора, 2 чете од Великих Ливада, 1 батаљон (или батерија) Црногораца из Студенице ка Змајевцу. Још данас креће се један пук преко Равних ливада ка Змајевцу. На правцу Велике Ливаде – Ивањица је без промене. Непријатељ се утврђује на Лункој реци. Западно од Ивањице примећени су биваци на путу за Јавор. Бивак од села Луке ишчезава. Код Бањског одреда је без промене. Јуче 10. ов. м-ца. по подне примећене су непријатељске патроле у правцу села Станишинаца правцем: Офедац – Молковац – Крива река – Беле воде – Војничке колебе, ка Гобељу упућена је једна чета, да осматра и обезбеди правце, који изводе од с. Брзећа на Јарам између Гобеља и Вучјег крша, од с. Брзећа и Бећировца на Пујино просо северно од Милановог врха“.

ОБр. 9215 у 11.10 час. „Према накнадно добивеним извештајима од команданта Студеничког одреда, 4. пешад. пук II. поз. напустио је Смрчак и у току ноћи искупљао се на линији Понор – Орнице, јужно од Смрчка. Непријатељ је заузео Смрчак и његови бочни делови држе Црну бару – Бојиновац – Наочари. Јуче око подне примећена је једна његова колона у покрету Ивањичким путом ка Боровој страни и Чемерном. Пред фронтом Бањског одреда, јуче је непријатељ заузео село Гоч. Кмет села Гоча који је ишао у Врњце да се преда, спровео је једну чету непријатељску ка Каловитом Јељаку, те је у том правцу предузето јаче осматрање, и на Савску воду упућена је једна чета. Са Градца јужно од села Станишинаца примећена је јуче у подне непријатељска колона око 1 пука у покрету преко Папратне ка Александровцу. Пред фронтом Дринске дивизије II. поз. непријатељ је успео у долини Рибнице, да се пребаци на десну облау Мељанице и на леву обалу Дрежњице. Јачина је непријатеља на овом правцу у првој линији око 3 до 4 батаљона. На Орловцу налазе се наша 4 батаљона, 6 митраљеза и 2 Данглисова топа. Ноћ 11./12. прошла је без борбе. Од јутрос непријатељ напада Орловац у долини Рибнице. На осталим деловима фронта нема борбе. Према Смрчку је предузет покрет колона са правца преко Кошутице, преко Понора и од Великих Ливада преко Наочара за напад на непријатеља на Чемерном“.

ОБр. 9233 у 16.20 час. „Командант Дунавске дивизије II. позива са ОБр. 4859 од данас јавља, да је командант Ужичког одреда са Чоловог брега видео данас лично, да је у току дана од 9 час. до 16 час. прошло од Борове стране на Смрчак 10 непријатељских батаљона. У овај број не улази снага непријатељска, која се јуче борила на Смрчку са 4. пуком II. позива. На фронту према Троглаву појавила су се 2 непријатељска батаљона и једна брдска батерија“.

Од команданта трупа Одбране Београда

ОБр. 5036 „У току данашњег дана непријатељ је потискивао заштитничке трупе Одбране Београда и са својим претходницама доспео је на линију: с. Купци – Злегиња – Витково. Јачина непријатеља није се могла оценити“.

ОБр. 5071 у 5.20 час. „Данас је непријатељ јако нападао на положај Главна караула, положај Суво брдо – Липовичка чука, положај Берда, положај Обла Глава и успео да заузме Главну караулу, на којој се налази 11. пешад. пук I. позива. Како је тиме компромитована одбрана осталих делова поменутих положаја, то ће се борба морати пренети на другу одбранбену линију кота 694, положај села Пребрези, положај Јаворац. Од коњичког пука Шумадиске дивизије I. позива са Црне чуке (к. 888) и Велике Равни и од коњичког дивизиона Тимочке дивизије II. поз. са правца Лепенац, положај Магово, положај Куршумлија, нема још никаквих извештаја уопште. Непријатељ је према мени јак и веома активан. Вероватно је да тежи, да кроз Јанкову клисуру загрози позадини III. армије. Међутим моје су трупе јако проређене, уморне, непрекидно у борбама и маршовима. Дух код војника Шумадиске дивизије I. поз. и Тимочке дивизије II. поз. јако је клонуо и врло олако напуштају положај и кад се тачка може одрж