12. новембар, Ситуација и наређења Врховне команде

539

Ситуација

У току 12. новембра Врховна команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I. армије

ОБр. 9205 у 2.05 час. „Ноћ 10./11. новембра на фронту ове армије прошла је без борбе. У току дана 11. новембра вођена је борба на десном крилу и код Студеничког одреда. Трупе Дринске дивизије II. поз. заузеле су главни положај Клек – Равни сто – Глуваћ – десна обала Мељанице – лева обала Дрежице, са предњим положајем Чикер – десна обала Камиџоре и лева Зелене Стене. Заштитнички делови остављени су били на линији: Падежа – Чука – Липар – Витош – западне падине Црног врха. На правац Велика Кобасица упућена је једна чета. На фронту Дринске дивизије II. поз. до подне није било борбе. Од подне непријатељ, јак од 3 – 4 батаљона, напао је заштитницу, која се после упорне борбе повукла на линију Орловац – Дреоница река (лева обала). Непријатељ је продужио напад и на Орловац. Упућена су појачања, да се правац долином Рибнице јаче обезбеди. По извештају Дринског коњичког дивизиона од 10. ов. м-ца. у 20.30 час. непријатељске коњичке патроле, које су се појавиле код Гуче, потиснуте су. Трупе Дунавске дивизије II. поз. заузеле су положаје северно од Маглича (кота 424 – 553 – 706 – 756 – Мартиње -Чолов брег) са Ужичким одредом на Кому – Кику – Равним ливадама. Предстраже су на линији Трњак – Липар – к. 1188. Два батаљона су побочница на положају: Ћића – Краљска Рпа позади к. 808. Непријатељ пред фронтом Дунавске дивизије II. поз. заузео је Лопатницу – Дебело брдо, а патролама је избио пред фронтом караула Липар – Трњак. Пред фронтом Студеничког одреда непријатељ, јак око 5 – 6 батаљона, који је 10. у вече избио на Кадине воде, предузео је јутрос у 7 час. напад на Смрчку, борба је вођена готово целог дана, тачних извештаја још нема. Како јавља један командант батаљона из Дунавске дивизије II. поз. са Краљске, 4. пук II. позива, који је држао Смрчак, повукао се и сјурио у дубодолину к југу; у појачање 4. пуку, а у циљу напада на непријатеља ако је заузео Смрчак, упућена су и два батаљона с југа преко Понора, 2 чете од Великих Ливада, 1 батаљон (или батерија) Црногораца из Студенице ка Змајевцу. Још данас креће се један пук преко Равних ливада ка Змајевцу. На правцу Велике Ливаде – Ивањица је без промене. Непријатељ се утврђује на Лункој реци. Западно од Ивањице примећени су биваци на путу за Јавор. Бивак од села Луке ишчезава. Код Бањског одреда је без промене. Јуче 10. ов. м-ца. по подне примећене су непријатељске патроле у правцу села Станишинаца правцем: Офедац – Молковац – Крива река – Беле воде – Војничке колебе, ка Гобељу упућена је једна чета, да осматра и обезбеди правце, који изводе од с. Брзећа на Јарам између Гобеља и Вучјег крша, од с. Брзећа и Бећировца на Пујино просо северно од Милановог врха“.

ОБр. 9215 у 11.10 час. „Према накнадно добивеним извештајима од команданта Студеничког одреда, 4. пешад. пук II. поз. напустио је Смрчак и у току ноћи искупљао се на линији Понор – Орнице, јужно од Смрчка. Непријатељ је заузео Смрчак и његови бочни делови држе Црну бару – Бојиновац – Наочари. Јуче око подне примећена је једна његова колона у покрету Ивањичким путом ка Боровој страни и Чемерном. Пред фронтом Бањског одреда, јуче је непријатељ заузео село Гоч. Кмет села Гоча који је ишао у Врњце да се преда, спровео је једну чету непријатељску ка Каловитом Јељаку, те је у том правцу предузето јаче осматрање, и на Савску воду упућена је једна чета. Са Градца јужно од села Станишинаца примећена је јуче у подне непријатељска колона око 1 пука у покрету преко Папратне ка Александровцу. Пред фронтом Дринске дивизије II. поз. непријатељ је успео у долини Рибнице, да се пребаци на десну облау Мељанице и на леву обалу Дрежњице. Јачина је непријатеља на овом правцу у првој линији око 3 до 4 батаљона. На Орловцу налазе се наша 4 батаљона, 6 митраљеза и 2 Данглисова топа. Ноћ 11./12. прошла је без борбе. Од јутрос непријатељ напада Орловац у долини Рибнице. На осталим деловима фронта нема борбе. Према Смрчку је предузет покрет колона са правца преко Кошутице, преко Понора и од Великих Ливада преко Наочара за напад на непријатеља на Чемерном“.

ОБр. 9233 у 16.20 час. „Командант Дунавске дивизије II. позива са ОБр. 4859 од данас јавља, да је командант Ужичког одреда са Чоловог брега видео данас лично, да је у току дана од 9 час. до 16 час. прошло од Борове стране на Смрчак 10 непријатељских батаљона. У овај број не улази снага непријатељска, која се јуче борила на Смрчку са 4. пуком II. позива. На фронту према Троглаву појавила су се 2 непријатељска батаљона и једна брдска батерија“.

Од команданта трупа Одбране Београда

ОБр. 5036 „У току данашњег дана непријатељ је потискивао заштитничке трупе Одбране Београда и са својим претходницама доспео је на линију: с. Купци – Злегиња – Витково. Јачина непријатеља није се могла оценити“.

ОБр. 5071 у 5.20 час. „Данас је непријатељ јако нападао на положај Главна караула, положај Суво брдо – Липовичка чука, положај Берда, положај Обла Глава и успео да заузме Главну караулу, на којој се налази 11. пешад. пук I. позива. Како је тиме компромитована одбрана осталих делова поменутих положаја, то ће се борба морати пренети на другу одбранбену линију кота 694, положај села Пребрези, положај Јаворац. Од коњичког пука Шумадиске дивизије I. позива са Црне чуке (к. 888) и Велике Равни и од коњичког дивизиона Тимочке дивизије II. поз. са правца Лепенац, положај Магово, положај Куршумлија, нема још никаквих извештаја уопште. Непријатељ је према мени јак и веома активан. Вероватно је да тежи, да кроз Јанкову клисуру загрози позадини III. армије. Међутим моје су трупе јако проређене, уморне, непрекидно у борбама и маршовима. Дух код војника Шумадиске дивизије I. поз. и Тимочке дивизије II. поз. јако је клонуо и врло олако напуштају положај и кад се тачка може одржати, ма да ова команда све од своје стране чини те да до тога не дође. Сем тога одузете су ми трупе, које су се најбоље бориле: Комбиновани одред, 14. пук II. поз. и два батаљона Моравске дивизије II. поз. Кад би ова команда имала задатак да борбом око клисуре осигура бок III. армије за време њенога повлачења са Прокупља, како ми је наређењем Врховне команде ОБр. 24039 било наглашено, онда би се то могло постићи, пошто још имају да се бране положаји у теснацу и позади теснаца. Али како поменута армија нема да се повлачи и ка Куршумлији, као што ми је накнадно преко телефона из Врховне команде вечерас саопштено, онда ће она доћи у врло тежак положај ако не форсира своје повлачење и ако и она сама не предузме потребне мере за осигурање свога бока, јер је стање на овоме правцу веома озбиљно, па чак и критично“.

Од команданта III. армије

ОБр. 8357 у 14.10 час. „За данас 12. новембра наредио сам, да Дунавска дивизија I. поз. маршује у Суводол и ставља се на расположење команданту Одбране Београда као појачање. Дринска дивизија I. поз. маршује до Конџеља, Браничевски одред до Балиновца. Сутра настављам покрет и намеравам, да са обзиром на ситуацију свом снагом помогнем Одбрану Београда. На линији Поглед – Гребац – Новоселска Чука – Јасенова вода остављене су јаке заштитнице. Данашње повлачење непријатељ је слабо узнемиравао“.

ОБр. 8369 у 13.50 час. „Трупе ове армије у покрету су према мојој синоћној заповести. Данас пре подне било је јаче борбе на Облој Глави. Заштитнице се под борбом полако повлаче на главни одбранбени положај, на коме ће остати док то ситуација буде захтевала. Штаб армије вечерас стиже у Куршумлију“.

Од команданта Тимочке војске

ОБр. 912 у 20 час. „По прикупљеним податцима стање на фронту ове војске у току дана 12. новембра овакво је:
1. – Код Комбиноване дивизије I. поз. а на источном фронту на десној обали Мораве су врло слаби непријатељски делови. Непријатељ дејствује од села Чечине. На левој обали Мораве нема ни једног непријатељског војника. Код села Трупала – Поповић по непровереним исказима мештана налази се 9. бугарски пук. Батерија која је јуче била код Пасје пољане није више тамо. Хаубичке батерије испод Бубња нема више. Пољска батерија код Новог Села не јавља се. Код Трупала нема коморе, која се јуче видела. Код Комрена јуче је било волујске и коњске коморе, а јутрос волујске нема. Око 10 час. примећена је једна колона пешадије јачине до 2 батаљона, да се креће од Комрена ка Градском пољу, која је око 16 час. примећена у покрету на Пиротском друму са челом код Кутинске реке. Велика комора видела се упаркирана код Горње Врежине. По исказу патрола, аустриске коњичке патроле стигле су у село Тешицу, а пешадија се по исказу мештана креће косама северно од Тешице, док артилерија маршује друмом за Грејач. На северном фронту ситуација је нејасна. На Црни врх стигао је само коњички ескадрон, а Браничевског одреда још нема.
2. – Код Крајинског одреда непријатељска хаубица, која је променила свој јучерашњи положај више села Чечине дејствовала је јутрос са више десетина метака“.

ОБр. 913 у 21.50 час. „Заробљени наредник 5. чете 2. батаљона 53. пешад. пука са 9 војника код Чапљинца при покушају прелаза преко Мораве изјавио је, да је после борбе на Ветрену и Црном врху код Зајечара његов пук дошао у Ниш 6. или 7. ов. м-ца. У Нишу је био два дана а одавде се пук кренуо за село Малошиште и Курвин град. Десно од његовог пука је 57. пук а лево 17. За остале пукове не зна где су. Овај пук припада 9. дивизији која сад има 4 брдске батерије, 2 пољске и 1 хаубичку батерију и 2 оруђа градске артилерије. Десно од 9. дивизије сад је 6. дивизија. За 8. дивизију не зна где је. Према Лесковцу је једна дивизија, а не зна, да ли има која дивизија између 9. и 1. дивизије. Бугарски војници не знају за рат Русије према Бугарској. Хлеб им се тешко дотура. Један хлеб имају за 2 до 3 дана. Муниције пешадиске и артилериске имају довољно. У бугарској војсци има немачких официра по штабовима, а у трупи их нема. Чета броји наоружаних 325 људи“.

ОБр. 916 у 22 часа. „Заштитница Дринске дивизије I. поз. остављена на Гребцу, нападнута у току данашњег дана јачим снагама, потиснута је око 16 час. са Гребца и под тешким приликама одступила је ка селу Џигољу. Због овакве ситуације наредио сам, да се Комбинована дивизија још у току ноћи 12./13. ов. м-ца. повуче на положаје западно од Прокупља, на којима ће заштићавати покрет III. армије ка Куршумлији. Са штабом ове војске сутра 13. ов. м-ца. одлазим у село Блаце“.

Од команданта II. армије

ОБр. 10009 у 17.50 час. „Стање код ове армије у току 11. новембра овакво је:
1. – Код Комбиноване дивизије у току дана непријатељ је тукао јаком артилериском и пешадиском ватром десни одсек Комбиноване дивизије I. поз. Непријатељ је јуче спустио у село Малошиште око једног пешад. пука а данас у 10 час. примећена је у покрету од Ниша за село Чапљинац једна колона око 2 батаљона. У 9.45 час. примећено је 40 коморских кола на путу за Чапљинац. Данас пре подне непријатељ је приспео у јачини око једног пука пешадије у село Чечину и Врбану спрам железничке карауле, где је довукао и мостовни трен. У 10.30 час. непријатељ је спуштао по четама из Малошишта у Чапљинац један батаљон и мостовни трен. Ово се спуштање и даље продужује. У 14.45 час. примећена су два непријатељска батаљона у покрету од села Чапљинца ка Малошишту на Селичевицу. На десном одсеку заробљен је један наредник и девет редова 53. пука 9. дивизије и изјављују, да је према фронту ове дивизије 9. Плевљанска дивизија а десно од ње 6. Бдинска дивизија, да им је јачина пука редуцирана са 500 колико су имали губитака. Имали су наређење, да са неколико чамаца пређу на леву обалу Мораве и олакшају подизање моста и прелаз преко Мораве. Код левог одсека са положаја код Суповца, осмотрено је кретање целог дана велике коморе у правцу Ниша и Алексинца. Наше патроле које су прелазиле данас по подне преко порушеног Суповачког моста у село Мезграје сазнале су од мештана, да је бугарска војска према Суповцу отишла ноћас и данас пре подне у правцу Ниша и да су у селима остале само патроле, које штите повлачење коморе. Мештани кажу, да је ноћу 10./11. ов. м-ца. један виши бугарски официр у селу Мезграји издао наредбу у којој је стајало, да се Бугари морају да повуку, јер их је напала Грчка. Код Крајинског одреда трупе левог одсека заузеле су линију Орљане – Шарлинце, трупе десног одсека држе Црвени брег као ослонац са деловима на Кочану – Пуковцу и Брестовцу, један ескадрон и два вода пешадије гонили су непријатеља у правцу Чечине.
2. – Код Коњичке дивизије, данашња борба 2. коњичке бригаде завршена је успехом. 3. коњички пук са 2 ескадрона заноћио је у Кутлешу, избацив по један ескадрон у село Брестовац и Липовицу, остатак ја бригаде у Доњем Обреновцу.
3. – Шумадиска II., Моравска II. и Тимочка дивизија I. позива данашњим својим нападом потпуно су успеле и непријатељ је разбивен на левој обали Пусте реке. Није се могао задржати ни на десној њеној обали и већ у 13.30 час. Шумадиска дивизија II. поз. избила је на линију Каленица – Голи рид – Одровје, Моравска дивизија II. поз. на линију Бели Камен – Карахасанова ливада, а Тимочка дивизија I. поз. заузела је Бојник и наступала даље. Шумадиска дивизија II. поз. заноћиће 11./12. главнином на линији Црна земља – Орашје – Главичица са предњим деловима ка селу Белановцу; Моравска дивизија II. поз. главнином на линији Стара Хасанова Ливада – Бели камен, а 1 пук упутиће се за Белановце – Лесковац. Тимочка дивизија I. поз. избила је после подне на линију пред Брестић – Каменита чука а наређено јој је, да рокира у десно и да главнином заузме фронт Равна Дубрава – Каменита чука с тим, да гонећи одред упути на друм Лесковац – Лебане. Непријатељ је претрпео велике губитке; до 15.30 час. на фронту Шумадиске дивизије II. поз. има око 500 лешева и сем тога ова дивизија је имала 100 заробљеника, 1 топ, 2 митраљеза. Моравска дивизија II. позива има 33 заробљеника из 41. пука са једним потпоручником. Од Тимочке дивизије I. поз. нема података. Наши су губитци мали. Пред фронтом Шумадиске дивизије II. поз. био је 41. пук према Лознацу, а 42. северно од њега. Према Моравској дивизији II. поз. био је такође 41. пук, а по исказима заробљеника и 6. пук јужно од 41., али зато нема још сигурна доказа.
4. – У току дана 12. ов. м-ца. продужиће се исти рад, да би се што више искористио јучерашњи успех а нарочито, да се ослободи и осигура пут Лебане – Бојник“.

ОБр. 10025 у 16.17 час. „Стање ове армије у току ноћи 11./12. новембра и јутрос овакво је: Ноћ је у главном свуда прошла на миру. У 9.50 час. чује се пушкарање код села Голеснице. 9. бугарски пук дошао је у село Трупале. Трупама код Лесковца и Бојника за данас наређено је: Тимочка дивизија I. поз. да се прикупи ближе ка свом десном крилу кота 410 – Равно – Дубрава и обезбеди пут Бојник – Лебане, а свуда да дође у тешњу и чвршћу везу са трупама Јужно Моравским. Моравска дивизија II. поз. прикупља се на линији Стрељаник – Брестић – Мифтарова чука; Шумадиска дивизија II. поз. са главнином на линији: Пашина Трла – Орашје – 410. Све дивизије упућују јаче гонеће одреде пред својим фронтом до Јабланице и даље ако, буде могуће. Према податцима, непријатељ је у јучерашњем нападу озбиљно потучен и оставио велики број лешева, рањеника и заробљеника, код села Стубле заробљена је батерија од 3 пољска брзометна топа и неколико кара, запрега је побивена. Непријатељ је имао 42. и 6. пук, а 1 пук је био у резерви или на крајњем левом крилу. До сад се сазнало од заробљеника, да је имао на центру и десном крилу 3 пољске батерије, 2 брдска топа и 3 пољске хаубице“.

ОБр. 10039 у 18.40 час. „Због навале противника на Гребцу, Тимочка војска мора ноћас да се повлачи. Због тога ја морам 13. у 3 часа да идем право у Бојник те и нећу имати више везе са Врховном командом, док исту не успоставим, ако то буде могуће преко Медвеђе и Приштине; правац Лебане – Медвеђа морам прво борбом заузети и огарантовати ради извршења повлачења мојих трупа и мога штаба“.

ОБр. 10040 у 20 час. „Командант Јужно Моравских трупа вечерас јавља: Ветернички одред повукао се на линију караула Свирци – Тупалски вис. 9. пешад. пук претрпео је врло велике губитке. Морално стање свих трупа тога одреда је веома неповољно, војници се у масама предају, официра који их је имао да прикупи везали су. И војници 9. пешад. пука предају се и то Аустријанцима, јер су чули да добро поступају. Пред овим одредом су 45. и 46. пук; положај Хајкобила – Мутивода – Прапаштица очишћени су од непријатеља. Око 183 коморџије Бугари су исекли сабљама а са њима су били и Арнаути. Власински одред држи положаје Тупалски вис – Ђулекари – Црни врх – Куртуз, са предњим тачкама Богојевац – Рафунски вис – Бувци. Фронту Бувачког положаја подишла су 2 бугарска батаљона, ка Црном врху 1 пук, ка фронту Куртуз – Лебане 1 пук“.

Од команданта трупа Нове Области

ОБр.10520 у 14.45 час. „Код Вардарског одреда 7. ов. м-ца. чарке предњих делова; 8. ов. м-ца. 1 извиђачка чета доспела је на вис јужно од Раховог дела, 2 извиђачке чете задржале су се на 1 км. од утврђеног положаја Рахов Дол – караула Никодим северно од Абди Пашиног Хана. Мрзенски одред изгубио је везу са Французима код Фариша, који су се под притиском Бугара повукли у правцу Црне реке а наше извиђачке чете јужно од Хана Фариша. Једно одељење од 2 ескадрона и батерије напада манастир Чичево, а друго Мрзен. 9. ов. м-ца. Вардарски одред продужио је насилно рекогносцирање у правцу Хоморана и Руси. Предњи делови Мрзенског одреда су око Мрамора. Непријатељ јужно од Попадије има 1 батаљон и 1 топ. 10. ов. м-ца. код Вардарског одреда нема ништа ново. Наш официр – известилац, јавља: 1 француски пук на линији Мрзен -Дебриште био је нападнут 10. ов. м-ца. од више бугарских батаљона и пук је одржао своје положаје. Железнички воз био је гађан бугарском артилеријом на Вишечани, а железничка станица Криволак бомбардована је. Покретни мост код Криволака откинут је матицом и удавило се неколико наших војника. У 9 час. 11. ов. м-ца. командант Битољске дивизије није добио извештај о резултату француског напада на манастир Чичево, који су Французи нападали ојачаном бригадом. Тетовски одред враћен је на правац ка Скопљу и Качанику, сјединио се са трупама Одбране Тетова и наступа ка Тетову. Његова десна колона 11. ов. м-ца. у 11.30 час. пре подне код Семиништа затворила је правац Скопље – Тетово, једна колона у висини Камењана а лева код Боговина и додира са непријатељем нема. И у току 11. ов. м-ца. продужава наступање ка Тетову а делом правцем за Качаник. Утврђено је, да је према Тетовском одреду 4. батаљон 11. пука и 1 брдска брзометна батерија и побуњени Арнаути. Код Демир Капије предала су се 9. ов. м-ца. 2 бугарска војника из 2. пука 11. дивизије“.

Наређења Врховне команде

ОБр. 24122
у 9.58 час.

Команданту II. армије – Прокупље

„Тимочка војска са Комбинованом дивизијом и Крајинским одредом излази из састава ваше армије и биће под командом Врховне команде. Директива за њен рад следује“.

ОБр. 24133
у 9.35 час.

Команданту II. и III. армије,
Одбране Београда и
Тимочке војске

„После неуспеха на главној одбранбеној линији Одбрана Београда повлачи се на линију к. 694 -с. Пребреза – Јаворац. Наређујем:
1. – Да се Одбрана Београда држи на заузетој линији, докле III. армија не избије на правац Блаце – Белоњин, те да са њом спречи дебушовање непријатељу из теснаца, а затим, кад буде принуђена да се постепено повлачи правцем Барбатовац – Куршумлија – Преполац – Приштина. Колонске возове одмах евакуисати за Приштину.
2. – III. армија да што пре избије на правац Блаце – Белоњин и да са Одбраном Београда брани излаз из теснаца, а затим, кад буде принуђена заједно са Одбраном Београда повлачиће се постепено правцем Белоњин – Куршумлија уз Косаоницу на Мердаре и Приштину. Колонске возове одмах евакуисати правцем повлачења армије.
3. – Тимочка војска да код Прокупља заузме положај за одбрану праваца од Ниша и Гребца обезбеђујући бок и позадину III. армије, докле ова не избије на правац Блаце – Белоњин, а затим повлачиће се правцем Куршумлија уз Косаоницу на Мердаре и Приштину. Крајински одред повлачиће се у правцу Житног потока и Статоваца постепено, задржавајући наступање непријатеља правцем ка Куршумлији, докле се Одбрана Београда и III. армије не пребаце на десну обалу Топлице код Куршумлије, а потом ће се повући од Товрљана уз Косаоницу на зачељу Тимочке војске. Артилерију и возове раније упутити за Тимочком војском преко Куршумлије ако их собом не може водити одређеним правцем, а све колонске возове Тимочке војске, и њену тешку артилерију упутити одмах преко Куршумлије и Мердара у Приштину.
4. – II. армија борбом да се пребаци на правац Лебане – Медвеђа – Приштина, а потом да се постепено повлачи правцем Медвеђа – Прапаштица – Приштина. Везу одржавати са командантом трупа Нове Области и III. армијом.
5. – За успешно извођење овога маневра у повлачењу потребна је најинтимнија веза и потпуна хармонија у раду између команданта Одбране Београда, III. армије, Тимочке војске и II. армије.
6. – Магацин хране за Одбрану Београда, III. армију и Тимочку војску биће за прво време у Блацу, Прокупљу и Куршумлији, а затим у Приштини. За II. армију Приштина.
7. – За уређење саобраћаја на заједничким комуникацијама одредити споразумно официре са потребним бројем наоружаног људства, жандарма и коњаника, за одржање реда и за уклањање свију сметњи, које би редован и брз саобраћај ометале.
8. – Наредити благовремено евакуацију из Блаца, Прокупља и Куршумлије свију војних потреба а на првоме месту муниције и хране. Текућу храну првенствено узимати из тих магацина, ради олакшања евакуације. Материјал који се стицајем прилика не може евакуисати уништити.
О пријему овог наређења известити“.

ОБр. 24151

Команданту трупа Нове Области – Феризовић

„Наредите команданту Битољске дивизиске области, да ступи у вези са командантом француских трупа у Солуну, ђенералом Сарајем и прибави обавештење о ситуацији и раду савезничких трупа“.