12. новембар, Операције II. армије, Тимочке војске, трупа Нових области и Битољске дивизиске области

421

Операције Тимочке војске

Према наређењу Врховне команде ОБр. 24133 од 12. новембра Тимочка војска изашла је из састава II. армије и стављена понова непосредно под Врховну команду. По споразуму са командантом III. армије, заштитница Дринске дивизије I. позива стављена је под команду Тимочке војске док год се ова заштитница буде налазила на правцу: Гребац – с. Плана ради заштите повлачења трупа III. армије. Због повлачења III. армије ка Блацу и Барбатовцу, командант Комбиноване дивизије I. поз. наредио је да трупе десног и средњег одсека и даље остану на Морави за одсудну и непосредну одбрану реке и да трупе левог одсека повију своје лево крило и да одбранбена линија иде од ушћа р. Слатине до Суповачког моста па преко В. Преслаба – Змијине главе – Ристиног пикета до Крста где има ухватити везу са Браничевским одредом. На овај начин 2.000 пушака бране одсек од 18 км. и то под правим углом. Команданту 5. прекобројног пука који је био под командом Тимочке дивизије I. поз. наређено је да се преко с. Дубова што пре крене за Прокупље, где ће сачекати Комбиновану дивизију и ставити се под команду тога команданта. Заштитница Дринске дивиз. I. поз. нападнута је на Гребцу и потиснута у 16.25 часова ка селу Клисурици. Због тога командант Тимочке војске у току ноћи 12./13. новембра доноси одлуку да повуче Комбиновану дивизију I. поз. на положаје западно од Прокупља. На основи директиве Врховне команде ОБр. 24133 од 12. новембра командант Тимочке војске у 16.20 часова издаје наређење ОБр. 909 ове садржине:
„Због неуспешне одбране трупа Одбране Београда на главној одбранбеној линији, иста се повлачи на линију: кота 694 – Пребрези – Јаворац. III. армија има да избије на правац: Блаце -Белоњин и да са Одбраном Београда брани правце на излазу теснаца. Тимочка војска има задатак да код Прокупља заузме положај за одбрану правца од Ниша и Гребца, обезбеђујући бок и позадину III. армије, док ова не избије на правац Блаце – Белоњин. Остављене заштитнице III. армије на Јастребцу у току данашњег дана нападнуте су надмоћнијом снагом на линији: Гребац – Новоселска чука. Ове заштитнице повућиће се у току ноћи на положаје код с. Џигоља, стога наређујем:
1) Да се Комбинована дивизија I. поз. повуче на положаје западно од Прокупља и да затвори правце: Ниш – Прокупље и Гребац – Прокупље.
2) Да се Крајински одред постепено повлачи правцем преко Злате – Житног потока – Статовца и Товрљана, задржавајући непријатељско наступање правцем ка Куршумлији, док се Одбрана Београда и III. армија не пребаце на десну обалу Топлице код Куршумлије, а потом ће се од Товрљана повући уз Косаоницу на зачеље Комбиноване дивизије I. позива.
3) Повлачење отпочети у сумрак данас 12. новембра и под заклоном ноћи, командант Комбиноване дивизије I. позива заузеће положаје западно од Прокупља а Крајински одред источно од Злате.
4) Десна побочница Комбиноване дивизије I. позива кретаће се преко: Шеварина – Албаџице – с. Отинац – Кале а лева побочница Крајинског одреда преко: Студеница – с. Пасјаче – Јабучева (к. 1131) – Јованове Главе – к. 941. Лева побочница Крајинског одреда и десна побочница Комбиноване дивизије I. поз. имају доћи у што тешњу везу.
5) Са заштитницом III. армије, Комбинована дивизија I. поз. доћиће у најтешњу везу. Крајински одред одржаће везу десно са трупама II. армије, ради једновременог повлачења са трупама те армије.
6) Тешку артилерију и возове упутити што пре уназад ка Куршумлији и даље уз Косаоницу преко Мрдара у Приштину.
7) При пролазу кроз Прокупље трупе снабдети са што више хране и муниције. Војницима издати на руке што већи број оброка хране и муниције. Крајински одред задржаће једну Дебанжову батерију, а осталу артилерију упутити преко Прокупља и Куршумлије на Мрдаре.
8) При покрету возова најстрожије се придржавати наређења односно одржања стране пута одређене наредбом команданта II. армије о томе.
9) Магацини хране налазе се у: Прокупљу, Блацу, Куршумлији и Приштини.
10) Штаб ове војске одлази сутра 13. новембра из Прокупља у с. Конџељ, где ће бити истог дана у подне“.
Браничевски одред због повлачења заштитнице Дринске дивиз. I. поз. са Гребца добио је од команданта III. армије наређење:
а) Да остави један пук (13. пук III. поз.) са једном батеријом на Новоселској чуци као заштитницу, која ступа под команду команданта заштитнице Дринске дивизије I. позива.
б) Да батерије и возове упути преко Гребца ка Прокупљу а са осталим трупама да одмаршује на десну обалу Топлице и поседне Точански вис са фронтом према северу.
Командант Тимочке војске наредио је команданту заштитнице Дринске дивизије I. поз. да се на заузетом положају код с. Џигоља задржи цео дан 13. новембра, како би створио потребно време Комбинованој дивизији, да се са Мрамора повуче западно од Прокупља, и да се по завршеном задатку, повуче ка с. Мршљеву, одржавајући везу са Комбинованом дивизијом I. позива као и са заштитницом Дунавске дивизије I. поз. и Браничевског одреда. Према прикупљеним податцима 12. новембра знало се о непријатељу ово:
а) Код Комбиноване дивизије I. позива на десној обали Мораве врло слаби непријатељски делови. Непријатељ није дејствовао, до села Чечине на левој обали Мораве нема ниједног непријатељског војника. Код села Трупале по исказима мештана налази се 9. бугарски пук, батерија која је 11. новембра била код Пасје пољане није више тамо. Ха