Књига дванаеста 1915. година

Одступање главне снаге на Косово Поље.