Књига дванаеста 1915. година

Одступање главне снаге на Косово Поље.

Распоред непријатељских снага на дан 11. новембра у вече

Трећи период 1915. године Опште одступање српске војске Друга фаза Одступање главне снаге на Косово Поље Распоред обостраних снага на дан 11. новембра у вече Распоред непријатељских снага III. aустро - немачка армија а) 62. аустроугарска дивизија (ђенерал Калзер) Тврђавска мобилна...

Распоред наше и савезничке снаге на дан 11. новембра у вече

Врховна команда српске војске - Рашка Распоред I. армије - штаб с. Ушће Студенички одред: 4. пешад. пук II. позива; 6. пешад. пук III. позива; 1 брдска батерија; 1 ескадрон коњице; 1 пољска болница. Обезбеђује правац:...

12. новембар, Операције непријатељске војске

Операције III. аустро - немачке армије Дејство 62. пешадиске дивизије. Први дан општег гоњења Срба III. армијом био је срећан за 62. пешадиску дивизију. Бригаде у своме наступању нису наишле на јак отпор; потискујући противничке...

12. novembar, Операције I. и III. армије и Одбране Београда

Општа ситуација српске војске 11. новембра 1915. године и одлука Врховне команде за повлачење ка Косову Према I. армији непријатељ је вршио јак притисак на фронт и у правцу Студеничког одреда тежећи да продре ка...

12. новембар, Операције II. армије, Тимочке војске, трупа Нових области и Битољске дивизиске области

Операције Тимочке војске Према наређењу Врховне команде ОБр. 24133 од 12. новембра Тимочка војска изашла је из састава II. армије и стављена понова непосредно под Врховну команду. По споразуму са командантом III. армије, заштитница Дринске...

12. новембар, Ситуација и наређења Врховне команде

Ситуација У току 12. новембра Врховна команда примила је ове важније извештаје: Од команданта I. армије ОБр. 9205 у 2.05 час. „Ноћ 10./11. новембра на фронту ове армије прошла је без борбе. У току дана 11. новембра...