Knjiga dvadeseta 1916. godina

Operacije na Crnoj reci i zauzeće Bitolja (2. deo)

26. oktobar, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

OPERACIJE NA CRNOJ RECI I ZAUZEĆE BITOLJA U toku ovoga dana Vrhovna Komanda je primila ove važnije izveštaje: Od komandanta I armije: OBr. 2898 u 6.30 čas. „Noć 25./26. oktobra osim obostranog puškaranja u toku cele noći dejstva neprijateljske...

26. oktobar, Operacije II armije

Kako je noć 25/26. oktobra provedena na frontu ove armije vidi se iz napred navedenog izveštaja pod OBr. 3238. U toku dana: Armija je primila ove važnije izveštaje: Od komandanta Šumadiske divizije: OBr. 2236, 2239, 2241 izneti kod...

26. oktobar, Operacije III armije

Kako je noć 25./26. oktobra provedena na frontu ove armije vidi se iz napred navedenog izveštaja pod OBr. 3762. U toku dana: Armija je primila ove važnije izveštaje: Od komandanta Drinske divizije: OBr. 3517, 3521 izneti kod iste...

26. oktobar, Operacije I armije i Konjičke divizije

Kako je noć 25./26. oktobra provedena na frontu ove armije vidi se iz napred navedenog izveštaja pod OBr. 2898 za ovaj dan. U toku dana: Obostrana povremena slabija artileriska vatra. Sa OBr. 2939 izveštena Vrhovna Komanda. Napomena:...

27. oktobar, Izveštaji i naređenja Vrhovne komande

U toku ovoga dana Vrhovna Komanda je primila ove važnije izveštaje: Od Komandanta I Armije: OBr. 2946 u 7 čas. „Noć 26./27. oktobra: Kod Moravske divizije puškaranje na prednjim neprijateljskim linijama. Neprijatelj tukao artilerijom neko vreme naš...

27. oktobar, Operacije II armije

Kako je noć 26./27. oktobra provedena na frontu ove armije vidi se iz napred navedenog izveštaja pod OBr. 3266 za ovaj dan. U toku dana: Armija je primila ove važnije izveštaje: Od Komandanta Timočke divizije: OBr. 2348, 2350,...

27. oktobar, Operacije III armije

Kako je noć 26./27. oktobra provedena na frontu ove armije vidi se iz napred navedenog izveštaja pod OBr. 3791. U toku dana: Armija je primila ove važnije izveštaje: Od Komandanta Drinske divizije: OBr. 3541,3550, 3556, a koji su...