19. децембар, Извештаји и наређења Врховне команде, Закључак

561

Овога дана јак ветар са кишом, важнијих догађаја није било. Отпочело је скраћивање фронта српских армија.
У току дана Врховна Команда је примила ове важније извештаје:

Од команданта I армије:
ОБр. 4765 у 8.25 час.
„Код Моравске дивизије слабо пушкарање. Код Коњичке ничег новог. Од Вардарске и 2. руске бригаде није добијен извештај”.
ОБр. 4778 у 14.20 час.
„Пошто у позадини новог армиског фронта нема ниједног насељеног места са зградом у коју би се могао сместити најпотребнији део армиског штаба са најнужнијом удобношћу, то армиски штаб и даље мора остати у Бачу. Веза ОБр. 8928 те команде”.
ОБр. 4779 у 16.35 час.
„Била је намера, да се данас напада непријатељ, али не и да се одложи смена трупа. Напротив у извештају о намераваном нападу молио сам команданта Источне француске војске, да његове трупе одређене за смену привуче данас до мрака позади левог крила руске бригаде, како би ове у току ноћи смениле делове наших трупа, ма где се они затекли. Међутим командант 17. дивизије извештава ме данас, да се смена трупа неће отпочети ноћу 19./20. ов. месеца као што је било раније јављено, већ тек сутра 20./21. овог месеца. Због врло јаког ветра, који онемогућава правилну употребу артилерије, намеравани напад је обустављен о чему је благовремено извештен и командант Источне француске војске. Св. ОБр. 9088 те команде“.
ОБр. 1780 у 21.35 час.
„19. децембра услед јаког ветра није се могло изводити прецизно артилериско гађање те је пројектовани напад на к. 1050 обустављен. Преко дана повремена обострана слаба артилериска ватра. Непријатељски аероплани нису летели”.

Од команданта II армије:
ОБр. 4835 у 7 часова.
„У току ноћи код ове армије слабо пушкарање и ретка артилериска ватра”.
ОБр. 4852 у 18.15 час.
„У току дана 19. децембра на фронту армије местимично пушкарање и ретка артилериска ватра. Магла и киша ометале рад и осматрање”.

Од команданта III армије:
ОБр. 5325 у 7.10 час.
Ноћ 18./19. новембра: „Код Дринске дивизије: Слабије пушкарање, наша артилерија повремено дејствовала. Непријатељ у више махова бацао светлеће ракетле на наше положаје. Код 4. руске бригаде: Ништа нарочито. Код Дунавске дивизије: Обично пушкарање и повремено дејство артилерије”.
ОБр. 5339 у 18.35 час.
„Дринска дивизија: Местимично пушкарање. Непријатељ са Сокола и Трнавске косе јављао се са по неким артилериским метком. Непријатељ се и даље утврђује око с. Бешишта и са 2 чете утврђује доста журно к. 1004 (источно од Старовине).
4. руска бригада ништа нарочито. Дунавска дивизија: Пре подне на фронту слабија обострана артилериска ватра. Дивизиска артилерија ретком и прецизном ватром потпомаже рад I армије тукући к. 1050″.
ОБр. 5312 у 19.45 час.
„По извештају команданта 4. руске бригаде непријатељ је избацио 18. тек. месеца неколико зрна артилериских са двема експлозијама, једна у ваздуху а друга при удару у земљу”.

Од делегата капетана Јовичића:
Бр. 994.
Ситуација на енглеском фронту на дан 18. децембра:
„У току дана наши су аероплани успешно бацили бомбе на непријатељски логор у близини Ангиста. Јутрос смо одбили једно непријатељско одељење код Кумчи са губитцима по њих. На Дојранском фронту наша тешка артилерија туклаје непријатељске положаје у близини Чаништа”.
Од команданта места у Битољу:
„У току_данашњег дана непријатељ је избацио на варош 10 пројектила средњег калибра, рањен је један грађанин и порушена једна кућа”.

Од Министра Војног:
Пов. ФОБр. 3235.
„На учињено ми питање од стране Врховне Команде са ОБр. 8430 објашњавам:
1) Наређење ФЂОБр. 3217 од 27. прошлог месеца не односи се на оне војне обвезнике, који се пронађу на ослобођеној територији, а који су раније служили у оперативној војсци. Овакви се обвезници по извршеном лекарском прегледу имају упућивати у одговарајуће своје команде тамо и употребити на службе на којима су и раније били наравно у колико се при прегледу оцени, да су и сада за њих способни.
2 )Сви обвезници, који се прикупе по наређењу ФЂОБр. 3217 од 27. прошлог месеца, а који раније нису служили у нашој војсци имају положити заклетву”.
Пов. ФђОБр. 3632 актом.
„Част ми је известити, да је транспорт добровољаца из Јужне Америке за Бордо отпочео. Прва група од 250 људи већ на путу. Сваке суботе ићи ће нове мање групе. Из Северне Америке иду у Канаду, одакле ће се транспортовати за Бизерту у већим групама”.

Од делегата ђенерала Рашића:
Бр. 726 у 5.35 час.
Три батерије 120 м.м. дугачких и 2 батерије 120 мм. кратки. Батерије од 4 топа. Сви возови и запрежни материјал. Муницију даваће Сарај”.
Од војног изасланика у Румунији:
Бр. 627 у 9.35 час.
“Данас нам саопштено, да је 16. децембра отпочео дејствовати Румунски фронт под командом румунског Краља. Дакле неће се звати јужни фронт него румунски фронт. Положај ђенерала Сахарова: Одговорни помоћник румунског Краља са правима команданта фронта. Остало остаје као што сам јавио с том разликом, што се Дунавска дивизија сада зове VI армија и њоме командује ђенерал Зуриков”.

Од начелника Инжињериског Одељења Врховне Команде:
ИБр. 5212 актом.
Начелнику Оперативног Одељења:
„Начелник штаба Врховне Команде са ИБр. 5212 од 18. тек. месеца изволио је наредити следеће:
„Ова команда требовала је 6000 комада челичних штитова за потребе наших трупа, у циљу умањења губитака. које се боре највећим делом на брдовитим и планииском терену где је употреба пионирског носећег алата доста ограничена и при брзој изради заклона, нарочито сада, када су мразеви наступили. Примена ових штитова као заштите, веома је велика. нарочито када је потребно створити заклон за стрелце за време борбе, за време самог утврђивања, на и за заштиту раденичких одељења при савлађивању препречних средстава при отварању пролаза за јуришне колоне при нападу н