18. децембар, Операције армијa

494

Операције II армије

Рад ове армије изнет је напред у извештајима Врховној Команди за овај дан.
Овога дана командант армије новодом извештаја команданта III армије ОБр. 5295, а који је напред за 17. тек. месец у целости изнет, са ОБр. 4803 наредио је команданту Тимочке и Шумадиске дивизије ово:
„Пошто трупе III армије (Дринска дивизија) у последњим нападима нису успеле да заузму непријатељски положај, обуставиле су даљу акцију у правцу Доброг поља до доласка појачања предвиђених у наређењу Врховне Команде ОБр. 8822 од 12. тек. месеца, то наређујем: да команданти дивизија распореде своје трупе онако, како најпоузданије могу организовати одржање и одбрану својих положаја, сходно намери израженој у наређењима Врховне Команде ОБр. 8800 од 13. децембра и ове команде ОБр. 4712 од 14. тек. месеца. Командант Шумадиске дивизије вратиће команданту Тимочке дивизије оне трупе које су му придодате као појачање за напад на Добро поље, ако су и у колико те трупе потребне команданту Тимочке дивизије све или делом, а о извршењу овог известити ме. Командант Шумадиске дивизије и даље одржаваће тесну везу на свом левом крилу са трупама Дринске дивизије и сталан споразум са командантом Дринске дивизије за узајамно помагање, а командант Тимочке дивизије одржаваће оваку везу и споразум са командантом 122. француске дивизије. – Даљу акцију у циљу узнемиравања и спречавања да непријатељ своје положаје утврђује предузимаће команданти дивизија по свом нахођењу. – Овим се не искључује да се у појединим згодним моментима користе за заузимање појединих тачака непријатељских положаја. Покрете вршити у највећој тајности”.
Под истим бројем о овоме је наређењу извештена и III армија.

Операције III армије

Рад ове армије изнет је напред у извештајима Врховној Команди за овај дан.
Команданту 4. руске бригаде са ОБр. 5319 достављена депеша Њ. К. В. Престолонаследника:
„Благодарећи на срдачној честитци и најлепшим жељама приликом мога дана рођења, шаљем искрени поздрав вама и вашој бригади, са којом се у братском загрљају боре моји војници противу наших непријатеља и издајице словенске расе

Операције I армије

Рад ове армије изнет је напред у извештајима Врховној Команди за овај дан.
Овога дана командант армије депешом ОБр. 4753 доставио је команданту француске Источне војске ово:
„Нову граничну линију између подручне ми армије и Источне француске војске ја сам лично на терену прецизирао са мојим командантима дивизија, а у смислу наређења команданта савезничких војсака № 964/3. Ако налазите. да је према наређењу команданта савезничких војсака Пов. № 1010/3 потребно, да заједнички ту линију прецизирамо, онда вас молим, да изволите упутити у мој штаб једнога свога официра, који ће са мојим начелником штаба изаћи на терен и посао заједнички свршити. Ако налазите да је ово потребно, онда је нужно, да ваш официр буде у моме штабу сутра 19. тек. месеца у 9 часова.
Сутрашњи је дан крајњи рок за заједничко прецизирање линије, пошто ће прексутра отпочети упућивање мојих трупа на нов фронт.
Био би вам благодаран, ако бисте ме још ноћас известили о вашој одлуци”.
Командант армије депешом ОБр. 4756 у 20.45 час. наређује за 19. децембар тек. године:
„Пошто су пласиране на к. 1378 батерије одређене за бочно тучење к. 1050, и пошто се данашњим гађањем успело, по оцени ђенерала Дитрихса, да се непријатељ. поколеба на к. 1050, то ће армија сутра 19. тек. месеца напасти на непријатеља пред својим фронтом, зашта наређујем:
1) Прецизна артилериска ватра од 9 до 13.30 час. после чега почиње најјача артилериска ватра, која не треба да траје више од 3/4 часа.
2) Напад пешадијом да отпочне, кад се види да је непријатељ поколебан. Покрет једне јединице мора бити знак за покрет свих осталих.
3) Концентрација артилериске ватре на к. 1050, а када се непријатељ на њој довољно поколеба онда на изгорелу земљу и каменити ћувик источно од ње. Командант армиске артилерије издаће детаљна упутства за ово.
Командант армије депешом ОБр. 4759 извештава команданта III армије, да ће се смена трупа Дунавске, трупама ове армије извршити 20./21. и 22./23. тек. месеца.
Комисија на основу наређења ОБр. 4667 и ОБр. 4696 од 16. тек. месеца подноси извештај:
1.) Први положај: теренски одсек на обема обалама реке Маковке и између ове реке и Брничког потока са свима узастопним линијама и гребенима, који овај теренски одсек чине. Лево крило положаја наслања се на к. 1378, а десно на р. Црну. Прва линија, линија на л. обали реке Маковке и р. Дабуке; Друга линија између р. Дабуке и Брничког потока. Све ове линије утврдити за узастопну и упорну одбрану. Треба у целини задржати положаје на л. обали Маковке реке, јер су они од значаја за наше будуће офанзивне намере. Утврђивање овога положаја треба што вшие усавршити и ојачати. Сву пажњу концентрисати на израду добрих препрека, на правилно постављање митраљеза и израду довољно пасивних заклона.
2) Други положај: теренски одсек између Брничког и Белог потока северно од с. Ивена од пута поред к. 1212 до реке Црне. Лево крило положаја је у вези са к. 1212, а десно се наслања на р. Црну. По паду овога положаја има се сматрати као изгубљен сав терен у захвату р. Црне. Само неколико слабих заштитничких положаја и мостобрана за заштиту пребацивања наших трупа на десну обалу Црне може се имати на Чукама и висовима села од Добровени и Брода.
Трећи одбранбени положај на десној обали Црне на линији Старков Гроб-Живоња-Сакулево.
Други положај је сам по себи јак. Потребно је, да се кота 1378 држи у нашој власти. Овај положај у вези са Грунишким положајима на десној обали Црне и један без другога неби се могли држати и бранити.
Положај има ове мане: мала дубина (200 до 300 метара) за артилерију нема одвојених положаја (нарочито за тешку артилерију). Пешадија са свима видовима артилерије морала би се налазити заједно на овој једној узаној греди. Улога пешадије била би ограничена, а артилерија врло скучена. Цела би одбрана базирала на употреби митраљеза и артилерије. С тога препреке и комуникације имају велики значај код овога положаја.
За везу првог и другог положаја неопходно је потребно утврдити оба каменита виса на г