18. децембар, Извештаји и наређења Врховне команде

379

Овога дана била је уобичајена артилериска ватра и борбе предњих делова.
У току дана Врховна Команда је примила ове важније извештаје:

Од команданта I армије:
ОБр. 4742 у 8.40 час.
„Ноћ 17./18. децембра: Обична пешачка, митраљеска и слаба артилериска ватра”.
ОБр. 852 у 21.20 час.
„Обзиром на терен, пролазност путева и друге околности ново додељеног одсека овој армији, у саставу ове армије задржаће се 3 батерије 105 мм. које су већ пласиране (једна од њих из састава III армије) на томе одсеку. Сва остала тешка артилерија и то: 7 батерија 120 мм., једна батерија 105 мм., две батерије 155 мм. кратких и једна батерија 155 мм. дугачких може се ставити на расположење и француској војсци”, 18. децембра: Обострана артилериска и пешадиска ватра против непријатељских ровова и резерава а на фронту 2. руске бригаде противу к. 1050 прецизна артилериска ватра тешком артилеријом; са к. 1378 тучена непријатељска артилерија код с. Мусинци”.

Од команданта II армије:
ОБр. 4809 у 7.30 час.
„У току ноћи 17./18. децембра није било значајнијих догађаја”.
ОБр. 4829 у 18.40 час.
„У току дана код предњих делова живље пушкарање и повремена обострана артилериска ватра. Бугарски војник из 3. чете 1. батаљона 11. пука, који се јуче предао изјавио је, да се његов 1. батаљон налази код Шлема, западно од његовог батаљона на источном Ветренику је један батаљон 24. пука а даље незна која јединица долази. Источно на Голом Билу је један батаљон и у резерви позади Голог била један батаљон 11. пука па 24. и 46. пук. О распореду непријатељске арталерије незна ништа да каже. У чети има око 140 војника. Вели да им официри непрестано говоре, да ће се мир закључити до Нове године и ако то не буде сви ће се предати. Војници непрестано међу собом говоре, да напусте ову линију па једни да се предаду а други да побегну у Бугарску. Знају да је Немачка понудила мир и официри кажу, да је на то пристала Русија и Енглеска а Француска не. Чули су да ће их сменити 8. дивизија, која је сада код Дренова. Код Тимочке дивизије један редов контузован”.

Од команданта III армије:
ОБр. 5287 у 2 часа.
„4. руска бригада извршила је 16. ов. месеца у 23 часа наређено извиђање ка с. Старовини о извршеном извиђању добијен је следећи извештај. Изаслани извиђачи противу с. Старовине после артилериске ватре прегледали југо-западни део села где су наишли примитивно подигнуте препреке од жица местимично покварене од артилериске ватре. Покидавши телефонску линију слободно су се вратили. Извиђачима је проверен распоред непријатеља дуж реке Градешнице пред којим су биле истакнуте страже и објавнице, насилно извиђање у позадину села није било могућно извршити због тога што су пролази к селу били под јаком ватром митраљеском, са северо-источне стране исто су били дочекани извиђачи, но благодарећи мраку нису имали жртава. Извиђачи, који су ушли у село, чули су јаук рањених нашом артилериском ватром и речи на немачком језику. Накнадно ће се послати новине немачке и швајцарске упућене на адресу официрима 3. батерије 33. немачког пољског артилериског пука преко поште немачке 11. армије, које су нађене у с. Старовини“.
ОБр. 5295 у 6.15 час.
Ноћ 17./18. децембра: 1) Код Дринске дивизије. – Обострано пушкарање и слаба артилериска ватра. Промене у распореду: Коњички дивизион прикупљен код с. Петалина. 2) Код Дунавске дивизије: у 19 час. непријатељ покушао пребацивање својих делова према левом крилу и испред десне колоне, но у овом спречен пешадиском, артилериском и баражном ватром, иначе у току ноћи слабо пушкарање и дејство артилерије. 3) 4. руска бригада, ништа нарочито”.
ОБр. 5317 у 18.95 час.
Дринска дивизија: Слабије пушкарање. Непријатељска артилериска ватра била је по подне нешто активнија него до сада а нарочито са Сокола и Доброг поља.
4. руска бригада без промене.
Дунавска дивизија: Ретка обострана артилериска ватра. Око 16.40 час. непријатељска артилерија тукла је јаче лево крило десне колоне и позадину с. Макова“.
ОБр. 5894 у 15.50 час.
„Од француске артилерије налази се код Дринске дивизије једна батерија 120 мм. дугачка и један вод 105 мм. још од првих дана наше офанзиве та су оруђа пласирана и у дејству. Код Дунавске дивизије налази се једна батерија 105 мм. која је добијена из I армије у замену за 2 батерије 120 мм. пошто се оне онда нису могле извући на Чуке и к. 1212. Сем овога код Дунавске дивизије налазе се 2 француске пољске батерије 45. и 49. и једна француска брдска батерија 49. (раније у саставу Вардарске дивизије), које су добијене из I армије као појачање ослабљеног Дунавског артилериског пука и 46. француска брдска батерија, која је од почетка операција у саставу ове армије. Од ових оруђа према ставу другом, тач. 4. наређења Врховне Команде ОБр. 8884 уступићу привремено 1 армији једну француску батерију 105 мм., 2 француске пољске батерије, 45. и 49. и једну француску брдску батерију 49. које су сада у саставу Дунавске дивизије и пласиране у Дунавској дивизији. Са осталом артилеријом Дунавске дивизије појачаћу артилерију Дринске дивизије, јер за садањи велики фронт Дринске дивизије и 4. руске бригаде недовољан је број оруђа, којима сада располаже Дринска дивизија. Према овоме француској Источној војсци не може се уступати ни једно оруђе. Св. ОБр. 9029“.
„Губитци Дрниске дивизије: – 14. децембра: официра рањено један, подофицира, каплара и редова рањено 12. 15. децембра: подофицира. каплара и редова рањено један. 17. децембра: подофицира, каплара и редова рањено 3, погинуло 3.
Губитци Дунавске дивизије: 14. децембра: официра погинуло један, рањено један, подофицира, каплара и редова погинуло 4, рањено 5, контузовано један. 15. децембра: официра погинуло 2, рањено један, свештеника један, контузовано официра један, подофицира, каплара и редова погинуло 8, рањено 20, контузовано 3. 16. децембра: подофицира, каплара и редова погинуло један, рањено 6, контузовано један. 17. децембра: подофицира, каплара и редова погинуло један, рањено 4, контузован