18. децембар, Извештаји и наређења Врховне команде

329

Овога дана била је уобичајена артилериска ватра и борбе предњих делова.
У току дана Врховна Команда је примила ове важније извештаје:

Од команданта I армије:
ОБр. 4742 у 8.40 час.
„Ноћ 17./18. децембра: Обична пешачка, митраљеска и слаба артилериска ватра”.
ОБр. 852 у 21.20 час.
„Обзиром на терен, пролазност путева и друге околности ново додељеног одсека овој армији, у саставу ове армије задржаће се 3 батерије 105 мм. које су већ пласиране (једна од њих из састава III армије) на томе одсеку. Сва остала тешка артилерија и то: 7 батерија 120 мм., једна батерија 105 мм., две батерије 155 мм. кратких и једна батерија 155 мм. дугачких може се ставити на расположење и француској војсци”, 18. децембра: Обострана артилериска и пешадиска ватра против непријатељских ровова и резерава а на фронту 2. руске бригаде противу к. 1050 прецизна артилериска ватра тешком артилеријом; са к. 1378 тучена непријатељска артилерија код с. Мусинци”.

Од команданта II армије:
ОБр. 4809 у 7.30 час.
„У току ноћи 17./18. децембра није било значајнијих догађаја”.
ОБр. 4829 у 18.40 час.
„У току дана код предњих делова живље пушкарање и повремена обострана артилериска ватра. Бугарски војник из 3. чете 1. батаљона 11. пука, који се јуче предао изјавио је, да се његов 1. батаљон налази код Шлема, западно од његовог батаљона на источном Ветренику је један батаљон 24. пука а даље незна која јединица долази. Источно на Голом Билу је један батаљон и у резерви позади Голог била један батаљон 11. пука па 24. и 46. пук. О распореду непријатељске арталерије незна ништа да каже. У чети има око 140 војника. Вели да им официри непрестано говоре, да ће се мир закључити до Нове године и ако то не буде сви ће се предати. Војници непрестано међу собом говоре, да напусте ову линију па једни да се предаду а други да побегну у Бугарску. Знају да је Немачка понудила мир и официри кажу, да је на то пристала Русија и Енглеска а Француска не. Чули су да ће их сменити 8. дивизија, која је сада код Дренова. Код Тимочке дивизије један редов контузован”.

Од команданта III армије:
ОБр. 5287 у 2 часа.
„4. руска бригада извршила је 16. ов. месеца у 23 часа наређено извиђање ка с. Старовини о извршеном извиђању добијен је следећи извештај. Изаслани извиђачи противу с. Старовине после артилериске ватре прегледали југо-западни део села где су наишли примитивно подигнуте препреке од жица местимично покварене од артилериске ватре. Покидавши телефонску линију слободно су се вратили. Извиђачима је проверен распоред непријатеља дуж реке Градешнице пред којим су биле истакнуте страже и објавнице, насилно извиђање у позадину села није било могућно извршити због тога што су пролази к селу били под јаком ватром митраљеском, са северо-источне стране исто су били дочекани извиђачи, но благодарећи мраку нису имали жртава. Извиђачи, који су ушли у село, чули су јаук рањених нашом артилериском ватром и речи на немачком језику. Накнадно ће се послати новине немачке и швајцарске упућене на адресу официрима 3. батерије 33. немачког пољског артилериског пука преко поште немачке 11. армије, које су нађене у с. Старовини“.
ОБр. 5295 у 6.15 час.
Ноћ 17./18. децембра: 1) Код Дринске дивизије. – Обострано пушкарање и слаба артилериска ватра. Промене у распореду: Коњички дивизион прикупљен код с. Петалина. 2) Код Дунавске дивизије: у 19 час. непријатељ покушао пребацивање својих делова према левом крилу и испред десне колоне, но у овом спречен пешадиском, артилериском и баражном ватром, иначе у току ноћи слабо пушкарање и дејство артилерије. 3) 4. руска бригада, ништа нарочито”.
ОБр. 5317 у 18.95 час.
Дринска дивизија: Слабије пушкарање. Непријатељска артилериска ватра била је по подне нешто активнија него до сада а нарочито са Сокола и Доброг поља.
4. руска бригада без промене.
Дунавска дивизија: Ретка обострана артилериска ватра. Око 16.40 час. непријатељска артилерија тукла је јаче лево крило десне колоне и позадину с. Макова“.
ОБр. 5894 у 15.50 час.
„Од француске артилерије налази се код Дринске дивизије једна батерија 120 мм. дугачка и један вод 105 мм. још од првих дана наше офанзиве та су оруђа пласирана и у дејству. Код Дунавске дивизије налази се једна батерија 105 мм. која је добијена из I армије у замену за 2 батерије 120 мм. пошто се оне онда нису могле извући на Чуке и к. 1212. Сем овога код Дунавске дивизије налазе се 2 француске пољске батерије 45. и 49. и једна француска брдска батерија 49. (раније у саставу Вардарске дивизије), које су добијене из I армије као појачање ослабљеног Дунавског артилериског пука и 46. француска брдска батерија, која је од почетка операција у саставу ове армије. Од ових оруђа према ставу другом, тач. 4. наређења Врховне Команде ОБр. 8884 уступићу привремено 1 армији једну француску батерију 105 мм., 2 француске пољске батерије, 45. и 49. и једну француску брдску батерију 49. које су сада у саставу Дунавске дивизије и пласиране у Дунавској дивизији. Са осталом артилеријом Дунавске дивизије појачаћу артилерију Дринске дивизије, јер за садањи велики фронт Дринске дивизије и 4. руске бригаде недовољан је број оруђа, којима сада располаже Дринска дивизија. Према овоме француској Источној војсци не може се уступати ни једно оруђе. Св. ОБр. 9029“.
„Губитци Дрниске дивизије: – 14. децембра: официра рањено један, подофицира, каплара и редова рањено 12. 15. децембра: подофицира. каплара и редова рањено један. 17. децембра: подофицира, каплара и редова рањено 3, погинуло 3.
Губитци Дунавске дивизије: 14. децембра: официра погинуло један, рањено један, подофицира, каплара и редова погинуло 4, рањено 5, контузовано један. 15. децембра: официра погинуло 2, рањено један, свештеника један, контузовано официра један, подофицира, каплара и редова погинуло 8, рањено 20, контузовано 3. 16. децембра: подофицира, каплара и редова погинуло један, рањено 6, контузовано један. 17. децембра: подофицира, каплара и редова погинуло један, рањено 4, контузовано један”.

Од Саобраћајног Одељења Врховне Команде:
ОСБр. 4336.
“Доставља извештај команданта места у Битољу: „Данас између 11 и 12.30 час. непријатељ, је бомбардовао јужни и југо- западни део вароши тукући поглавито крајеве вароши а нарочито простор код касарне 16. пука. Непријатељ, је избацио око 30 метака, тежег калибра, порушених кућа има 6, касарна је пробијена и оштећена. Рањена је једна жена“.

Командант Савезничких војсака ђенерал Сарај:
Бр. 1887/2.
Команданту енглеске војске у Солуну:
„На тражење господина ђенерала Бојовића, част ми је молити вас за наређење да се види да ли међу бугарским бегунцима, који су пребегли британској војсци, нарочито из 11. Маћедонске дивизије, нема и таквих, који су српски поданици, а силом су узети у бугарску војску.
Док је фронт 11. Маћедонске дивизије био на спрам француског сектори, ја сам био издао наређења да се такви бегунци предају српским властима. Надам се да ћете изволети издати иста таква наређења трупама под својом командом”.

Од Начелника Инжињериског одељења Врховне Команде:
ИБр. 5268.
Начелнику Оперативног Одељења. – Достављам решење Начелннка штаба Врховне Команде у коме наређује: да се командир минерске чете са остатком своје чете крене одмах за Соровић и предузме оправку и одржавање пута Соровић- Баница”…

Од Министра Војног:
Пов. ђОБр. 3624.
“Војни изасланик у Атини са ОБр. 284 од 17. ов. месеца доставља слeдећи извештај:
“Наређење Грчког Министра Војног за покрет трупа предвиђених у ултиматуму у Пелепонез, издато и покрет по тврђењу Министра Војног већ почео. Контрола комисије од Савезника официра (Талијана и Француза) у Корикт и Патрас почеће рад 18. децембра. Кроз неколико дана предаће силе Грчкој Влади нове захтеве, које ако приме, значиће по мом мишљењу да за сада немају наде да Немачка може помоћи”.
Од шефа обавештајног одељења Врховне Команде пуковника Калафатовића актом:
„19. децембра у подне био сам код пуковника Мишо-а предао му предмет, који се односи на потпуно извршење првог наређења ђенерала Сараја о заузимању нових фронтова I и III армије. Објаснио сам му, да би непотпуно извршење тога наређења имало рђав и депримирајући утисак на наше трупе, које би могле разумети, да је питање о њиховој смени и одмору била само једна обмана, као што је се то и раније дешавало. Пуковник Мишо је изјавио, да ће учинити све, те да се прва заповест изврши у потпуности т. ј. да Источна војска заузме и гребсе, само незна кад ће то моћи бити извршено. Том приликом пуковник Мишо ми је показао једну депешу Источне војске у којој се јавља, да ће Војвода Мишић, да изврши напад вечерас и да ће то, да поремети већ издата наређења о смени. Ђенерал Сарај је лично написао наређење Источној војсци, да је војвода Мишић слободан, да изврши напад кад хоће и да му Источна војска у свему изађе у сусрет. Источна војска је на то одговорила, да смена Руса, која је требала. да се изврши ноћу 19./20. децембра биће одложена за ноћ 20./21. децембра”.

Наређења (извештаји) Врховне команде

ОБр. 9066.
Гланом команданту Савезничких војсака ђенералу Сарају:
„У вези вашега писма № 1013/3 од 17. ов. месеца имам част известити команданта савезничких војсака, да се може ставити одмах на расположење команданту Источне француске војске од француских батерија стављених на расположење српској војсци, ове батерије: 7 батерија 120 мм. једна батерија 105 мм. и 2 батерије 155 мм. кратких. У исто време молим за хитно одобрење, да могу једну батерију 155 дугачких од 3 оруђа упутити одмах из састава I армије у састав II армије, јер командант II армије моли, да му се ова пошаље као неопходно потребна“.

Командатну I, II и III армије, Министру Војном, ђенералу Сарају и Милну и свима војним изасланицима овде:
17. и ноћу 17./18. децембра.
II армија: – Уобичајене чарке. Један дезертер из 1. батаљона 11. бугарског пука у Баховском потоку. Бегунци из 46. бугарског пука, о којима је већ јављено, накнадно изјавили: да се у њиховом пуку говори како ће Бугари предузети општи напад на Битољском фронту 25. ов. месеца.
III армија: – Дринска дивизија: Ништа ново. Непријатељ утврђује и даље десну обалу р. Градешнице. Око 9 час. примећена је једна непријатељска чета од Бешишта у правцу Трнавске косе. Раније заробљени бугарски војници на Рововској коси из 49. пука изјавили: На Рововској коси је 3. батаљон а на Трнавској 1. и 2. батаљон 49. пука; чете по 130-140 људи. Пре 7 дана дошао у Бешиште 50. бугарски пук (5. дивизије) из Ђевђелије и чули су да он треба да смени 49. пук. Официри их ободравају на издржљивост јер ће се веле рат свршити до нове године. 4. руска бригада ништа ново. 16. ов. месеца у 23 часа извршила је насилно извиђање с. Старовине. Извиђачи су ушли у село и прокрстарили западни и југо-западни део села, покварили су препреку од жица која је у осталом била примтивно подигнута, као и телефонску линију, па су се вратили. Чули су из мрака јаук рањеника и немачки разговор. Донели су немачке новине упућене официрима 3. батерије 33. немачког артилериског пука. Дунавска дивизија: Непријатељска артилерија била је активна тукући нарочито к. 1378 и 1212; од 10.3 до 11.25 час. она је нарочито тукла наше положаје јужно од с. Макова и Рапеша. У 11 час. долетели су од Прилепа преко Бобишта и к. 1378, 12 непријатељских аероплана па су преко Кенала отишли натраг.
I армија: – Ништа ново. Горе поменути непријатељски аероплани бацили су бомбе на Кенали и Бач. Погинуо један официр, рањен један свештеник и 6 бугарских заробљеника. Један наш аероплан оборен јаким ветром пао је у наше линије; два српска официра која су била на њему погинули су.
Авијација. – Армиске ескадриле развиле су активност на свим фронтовима. Даљно извиђање у пределу Возарци, Кавадар и Градско није открило ништа ново. На прузи уског колосека, три воза ка Градском и један ка Дренову.
Ескадрила Њепор: три заштите и четири борбе”.