17. децембар, Извештаји и наређења Врховне команде

329

Овога дана на фронту без значајнијих догађаја.
У току дана Врховна Команда је примила ове важније извештаје:

Од команданта I армије:
ОБр. 40704 у 7.05 час.
1) Код Моравске дивизије: Обострана пешадиска и митраљеска ватра и дејство ручним бомбама. Непријатељ бацао велике бомбе из једног рововског оруђа. Повремено је дејствовала једна наша брдска батерија.
2) Код Вардарске дивизије: Обострано пушкарање и бацање бомби. Код ове дивизије рађено је на подубљавању ровова и саобраћајница.
3) Код Коњичке дивизије: Ничег новог.
4) Од 2. руске бригаде, није добивен извештај, послаће се накнадно”.
ОБр. 4720 у 23 час.
17. децембар: „Повремена обострана артилериска ватра а код Моравске дивизије и пешадиска и бацање бомби. Око 11 час. 11 непријатељских аероплана летели, међу њима и 4 фокера бацали бомбе на с. Кенали и на с. Бач где је погинуо командир трупне коморе 3. коњичког пука резервни капетан II кл. Драгомир Адамовић, рањени свештеник дивизиона коњичке артилерије Милутин Симић и 6 лица (заробљеника бугарских). Један наш аероплан оборен је јаким ветром, којом приликом погинули пилот и осматрач капетани Лука Ристић и Михаило Гавриловић”.
ОБр. 4732 у 23 час.
„Чинио сам питање команданту Источне француске војске, кад ће се моћи извршити смена мојих трупа са садашњег фронта. Одговор добих сад, овакав: „Половина руског фронта биће смењена ноћу између 19./20. ов. месеца, друга половина руског фронта и фронт Вардарске дивизије ноћу између 21. и 22. ов. месеца. За фронт Моравске дивизије ништа не јављају. Према овоме немогуће је извршити наређење ОБр. 8950 у означено време. Са ових разлога истом постепеношћу вршићу смену делова III армије на левој обали Црне реке“.

Од команданта II армије:
ОБр. 4775 у 7.15 час.
„У току ноћи 16./17. децембра на фронту армије повремена артилериска ватра без значајнијих догађаја. Код Тимочке дивизије рањена 3 редова. Промене у распореду трупа нема”.
ОБр. 4792 у 15.20 час.
“Командант Тимочке дивизије са ОБр. 3027 од данас доставио је: „Два бугарска војника из 46. пука, који су се предали десној колони ове дивизије 15. ов. месеца изјавили су на накнадном саслушању у штабу ове дивизије, да се у њиховом пуку говори да ће 25. децембра на католички Божић бити предузет од стране Бугара и Немаца општи напад на овоме фронту. Изјавили су, да трупе Тунџанске дивизије смењују 5. пешад. пук који је лево од њих и да су до сада већ смењена 3 батаљона, који су упућени на други правац”.
ОБр. 4800 у 18.45 час.
„У току дана код предњих делова живље пушкарање са употребом бомби и повремена артилериска ватра са наше и непријатељске стране. Нашим деловима у Баховском потоку предао се данас један бугарски војник из 4. чете 1. Батаљона 11. пука. Код Тимочке дивизије један редов рањен“.
ОБр. 4793 у 16.18 час.
„Извиђањем аеропланске ескадриле ове армије 14. ов. месеца од 10-12 час. добивени су ови податци о непријатељу: Кожух: северо западно у три групе 70,40 и 50 барака. Преслап: северо-западно 5 барака по 50 мет. дужине, 40 малих шатора. Алхар: 30 малих шатора. Рожден: северо-западно 20 малих шатора и 3 велика. Козјак: западне падине 20 малих шатора. Кучков камен: На гребену 60 шатора. Виталиште: северо-источно парк од 100 кола, бараке за коње и 30-40 шатора. На путу Виталиште – Полчиште у 11.05 час. једна колона од 80 кола челом на 3 км. од Виталишта проводе кретање ка Полчишту”.

Од команданта III армије:
ОБр. 5263 у 7.35 час.
1) Код Дринске дивизије: „Јуче у 23 часа извршен је на непријатеља на левом крилу на Браздастој коси јак ватрeни притисак, непријатељ је одговарао ватром и бацањем бомби из ровова. Повремено дејствовала непријатељска артилерија са доброг поља и Сокола.
2) Код Дунавске дивизије: Обично пушкарање и повремено дејство артилерије. Промене у распореду: 2. пешад. пук изашао из састава леве колоне у десну колону и посео десни пододсек; 9. пешад. пук из дринске резерве у састав леве колоне и заузео распоред 3. пешад. пука, који је дошао у одсечну резерву; 8. пук из десне колоне дошао у дринску резерву код к. 1212; 3. батаљон 7. пука је на к. 1378. Смена извршена без узнемиравања. Од 4. руске бригаде није добијен извештај, послаће се накнадно”.
ОБр. 5258 у 9.30 час.
Губитци код Дринске дивизије: „1) 6. децембра погинуло: офоцира 2, подофицира, каплара и редова 40. Рањено: официра 10, подофицира, каплара и редова 204. Нестало и заробљено: Официра 6, подофицира, каплара и редова 82. Контузовано: официра 3, подофицира, каплара и редова 2. 7. децембра погинуло: Подофицира, каплара и редова 6; рањено: Официра један, подофицира, каплара и редова 13. Нестало подофицира, каплара и редова један; контузовано: Официра један, подофицира, каплара и редова 3. 8. децембра: – Погинуло: Подофицира, каплара и редова 2, рањено: Подофицира, каплара и редова 5, контузовано један. 9. децембра: Погинуло официра један; подофицира, каплара и редова један, рањено: Подофицира, каплара и редова 11. 10. децембра: Погинуло подофицира, каплара и редова 2, рањено 6. 11. децембра: Погинуло: подофицира, каплара и редова 32, рањено: Официра 5, подофицира, каплара и редова 130. 12. децембра: Погинуло: Подофицирира, каплара и редова 3, рањено 6, нестало један, контузовано један.
13. децембра: – Погинуло: Подофицира, каплара и редовл 15; рањено: Официра 5, подофицира, каплара и редова 74; заробљено официра један, подофицира, каплара и редова 2; контузовано: подофицира, каплара и редова 9. Свега 687 људи.
Напомена: Од пријављеног броја несталих и заробљеннх на Браздастој коси 6. децембра тек. године вероватно је половина погинулих и рањених, који се због непријатељског контра-напада нису могли извући. јер Немци у своме комунике-у показали су свега 50 наших заробљеника. 13. децембра показато је, да је заробљен један официр и 2 редова, ово је било бомбашко одељење, које је ускочило у непријатељски ров бацајући бомбе и ту остало.
Дунавска дивизија: 6. децембра – официра рањено: 2, подофицира, каплара и редова рањено 2. 7. децембра: Подофицира, каплара и редова погинуло један, рањено један. 8. децембра: Подофицира, каплара и редова рањено 4. 9. децембра: Подофицира, каплара и редова рањено 2, контузовано један.
10. децембра: Подофицира, каплара и редова погинуло један, рањено 8, контузовано 2. 11. децембра: Подофицира, каплара и редова погинуло један. 12. децембра: подофицира, каплара и редова погинуло 2, рањено 5, контузовано један. 13. децембра: Погинуло подофицира, каплара и редова 2, рањено 17, контузовано 3. Официра рањено један, контузовано један”.
ОБр. 5260 у 13 час.
„Три бугарска заробљена војника за које је јављено са ОБр. 5252 од 16. ов. месеца изјавили су:
На Рововској коси се налази цео 3. батаљон 49. пука а на Трнавској коси су 1. и 2. багаљон овог пука. Чете су јаке 130-140 бораца. Пре 7 дана дошао је у Бешиште 50. пук из Ђевђелије. Чули су, да је овај пук дошао да смени 49. пук. У с. Монастиру до скора је било немачких аероплана. Незнају, дали су и сад тамо и колико их има. Официри им саоиштили, да је Немачка тражила мир. Официри их ободравају на издржљивост, уверавајући их, да ће се рат свршити до Нове године”.
ОБр. 5265 у 9.35 час.
„Пошто досадањи напади Дринске дивизије нису успели, то са обзиром на наређење Врховне Команде ОБр. 8884 за ново груписање и ОБр. 8800 за утврђивање, мишљења сам, да се на садашњој линији остане до доласка појачања, сем у случају ако се укаже за то нарочито повољна прилика. Св. ОБр. 8822″.
ОБр. 5284 у 19.10 час.
Дринска дивизија: „На фронту слабије пушкарање, наша артилерија дејствовала противу једне групе непријатељских војника, која је нешто радила на западном врху Рововске косе, поред војника било је и неколико коња. Непријатељ утврђује и даље десну обалу реке Градешнице. Око 9 час. једна непријатељска чета примећена у покрету од с. Бешишта ка позадини Трнавске косе. Непријатељске батерије са Сокола и Доброг поља иовремено туку Милетину косу и наш распоред на Рововској коси.
Дунавска дивизија: слаба обострана артилериска ватра, непријатељска тешка артилерија тукла комуникацију к. 1212 и к. 1378. Јака ватра непријатељска артилерије од 10.30 до 11.25 час. против положаја код с. Макова и јужно и противу положаја јужно од с. Рапеша. У 11 час. 12. непријатељских аероплана летела правцем Прилеп-Бобиште-к. 1378- Кенали и натраг. Један наш аероплан, који припада 1 армији пао је код врха чуке оба авијатичара – српски официри погинули су. 4. руска бригада ништа нарочито“.

Од Шефа српске авијатике
Бр. 987 актом.
„Издао сам ескадрили Њепорт под командом капетана Бранка Вукосављевића у Вертекопу следеће наређење:
1) Да врши заштиту фронта II армије;
2) Да посведневно врши извиђања у пределу између Црне реке и Градског, десне обале Вардара и Дренске реке.
3) Да штити аероплане ескадриле Ф. 382 кад ова то затражи. Одред ће се налазити под непосредном командом Врховне Команде, а састојаће се из: Пилота: капетан I кл. Бранко Вукосављевић, капетана II кл. Боривоја Мирковића, ппоручн. Миодрага Милетића; извиђача: мајора Драгомира Плећевића, мајора Радивоја Томића”.

Од делегата капетана Јовичића:
Бр. 983 актом.
Ситуација на енглеском фронту 16. децембра:
„У току прошле ноћи наше патроле имале су успешних окршаја са непријатељем северо-источно од Дојранског језера, којом је приликом погинуло неколико Бугара, а известан број је заробљен. На осталом фронту ситуација непромањена.

Од команданта Савезничких војсака:
Пов. Бр. 1005\3 актом:
Одговор на писмо 8949 од 16. тек. месеца. Свеза белешке 964/3 од 13. децембра:
„Српска војска може употребљавати мостове код Брода и Добровени, а исто тако и пут који иде дуж Црне између Брода и Скочивира. Саобраћај ће се регулисати споразумно између команданата I српске армије и команданта француске Источне војске“.

Од Начелника санитетског одељења Врховне Команде:
ЛБр. 12757 актом:
Начелнику Оперативног Одељења:
„Решењем Начелника штаба Врховне Команде, отворено је у Зејтинлику реконвалесцентно одељење за наше болеснике и рањенике”.
Од шефа Обавештајног одељења Врховне Команде:
„По наређењу начелника Оперативног Одељења отишао сам 17. децембра у 19.30 час. код пуковника Мишо-а, да се обавестим по контрадикторинм наређењима ђенерала Сараја односно нове поделе фронта Источне војске и I армије. Пуковник Мишо изложио ми је ствар овако: При разграничењу на терену дошло је до неспоразума између Источне војске и I армије о чему је Источна војска известила ђенерала Сараја, који је одговорио, да због нетачности карте није могла да се да тачна линија, већ да је то остављено дотичном командантима да се на лицу места споразумеју. Затим је Источна војска чинила представке, да нема довољно снаге, да се заузме цео додељени јој фронт, да би он постао сувише танак и да би настала опасност његовог пробоја ако би се ипак наредило, да се цео додељени фронт заузме. Са овим гледиштем се је вели сложио и командант 1 српске армије. Да се око ових преговарања неби губило време, пуковник Мишо вели, наредио је ђенерал Сарај, да се одмах изврши смена 2. руске бригаде и Вардарске дивизије и зато ће се време донети решење, шта ће се даље радити. На то је Источна војска одговорила, да ће десно-крилни руски пук сменити са 54. пуком а целу Вардарску дивизију са 56. француским пуком. Левокрилни руски пук смењен је 175. француским пуком. Пуковник Мишо даље рече, да ће наћи начина, да убрзо смени и Моравску дивизију, али да би било добро да смену трију батаљона Дунавске дивизије, који се налазе на самом гребену и источно од Макова не врши Источиа војска већ I армија. На тај начин гребен би остао у рејону I армије. Ја сам му одговорио, да нисам овлашћен, да то питање решавам, већ да ћу га изнети на решење ономе, који је позван зато, па ће он бити извештен било писмено било усмено. Из разговора са пуковником Мишо-ом сазнао сам, да је прва талијанска бригада заноћила 17. децембра западно од Острва, а дрга код Вертекопа, да ће ове бригаде бити упућене у састав Источне војске која ће на тај начин моћи проширити свој фронт“.

Од Министра војног:
Пов. ђОБр. 3597 актом:
„Војни изасланик из Атине депешом ОБр. 283 од 16. децембра јавља:
„Ултиматум сила примила је јуче у подне Грчка Влада. Стање се ни мало није поправило, јер су Силе а нарочито Француска и Енглеска намерне да поставе нове захтеве. Ствар би била проста па и боља за Савезнике да су одмах поставили захтеве, које Грчка неби могла примити, ако су хтели ратовати са Грчком, као што изгледа – овако се само губи у времену. Из држања Савезника према Грчкој влади види се најбоље несолидарност савезника, јер се Италија и Русија не слажу са поновним захтевима које мисле поставити Грчкој, тако изгледа по држању њихових посланика”.

Пов. ђОБр. 3585.
Делегат из Јањине депешом ОБр. 350 од 15. тек. месеца јавља:
„Ђенерал Папулас саопштио нам пре подне да је Грчка влада примила све захтеве изложене у последњој ноти. Француски консул остаје овде као и остали. Из канцеларије ђенерала дозано сам, да је наређен покрет овдашњих трупа за стару Грчку – почиње сутра. Аустриски конзул отпутовао у Атину ради нове организације, коју смо му у последњем времену готово уништили. Одлазак трупа јавићу накнадно“.

Од шефа српске авијатике:
Бр. 1015 у 8 час.
Ескадрила 382. три коректуре гађања, две заштите аеро-плана који су вршили коректуре. Једно извиђање прекинуто кваром мотора; 10 бомби бачено северно од Кравице. Ескадрила 384. Извиђање: Бешиште, Градско, Кавадар, Возарци натраг. Мале промене у јављеним логорима. Воз са 30 вагона стигао у Градско са севера; две локомотиве под паром у Градском. На прузи уског колосека Дреново- Градско; три воза ка Градском, један ка Дренову. Ескадрила 398. Једна коректура, једно извиђање око Макова. Један покушај коректуре. Капетан Михаило Гавриловић пилот и капетан Лука Ристић извиђач погинули падом аероплана на Чуке. Ескадрила 387. Пет гонења, три заштите фармана, четири борбе. Ескадрила 399. Једна коректура на батерију источно од Макова добрим резултатом. Остали покушаји коректуре ометани присуством непријатељских аероплана и рђавим временом. Извиђање спречено рђавим временом“.

Наређења (извештаји) Врховне команде

ОБр. 9000 актом.
Команданту I, II и III армије, Начелнику Саобраћа