17. децембар, Извештаји и наређења Врховне команде

374

Овога дана на фронту без значајнијих догађаја.
У току дана Врховна Команда је примила ове важније извештаје:

Од команданта I армије:
ОБр. 40704 у 7.05 час.
1) Код Моравске дивизије: Обострана пешадиска и митраљеска ватра и дејство ручним бомбама. Непријатељ бацао велике бомбе из једног рововског оруђа. Повремено је дејствовала једна наша брдска батерија.
2) Код Вардарске дивизије: Обострано пушкарање и бацање бомби. Код ове дивизије рађено је на подубљавању ровова и саобраћајница.
3) Код Коњичке дивизије: Ничег новог.
4) Од 2. руске бригаде, није добивен извештај, послаће се накнадно”.
ОБр. 4720 у 23 час.
17. децембар: „Повремена обострана артилериска ватра а код Моравске дивизије и пешадиска и бацање бомби. Око 11 час. 11 непријатељских аероплана летели, међу њима и 4 фокера бацали бомбе на с. Кенали и на с. Бач где је погинуо командир трупне коморе 3. коњичког пука резервни капетан II кл. Драгомир Адамовић, рањени свештеник дивизиона коњичке артилерије Милутин Симић и 6 лица (заробљеника бугарских). Један наш аероплан оборен је јаким ветром, којом приликом погинули пилот и осматрач капетани Лука Ристић и Михаило Гавриловић”.
ОБр. 4732 у 23 час.
„Чинио сам питање команданту Источне француске војске, кад ће се моћи извршити смена мојих трупа са садашњег фронта. Одговор добих сад, овакав: „Половина руског фронта биће смењена ноћу између 19./20. ов. месеца, друга половина руског фронта и фронт Вардарске дивизије ноћу између 21. и 22. ов. месеца. За фронт Моравске дивизије ништа не јављају. Према овоме немогуће је извршити наређење ОБр. 8950 у означено време. Са ових разлога истом постепеношћу вршићу смену делова III армије на левој обали Црне реке“.

Од команданта II армије:
ОБр. 4775 у 7.15 час.
„У току ноћи 16./17. децембра на фронту армије повремена артилериска ватра без значајнијих догађаја. Код Тимочке дивизије рањена 3 редова. Промене у распореду трупа нема”.
ОБр. 4792 у 15.20 час.
“Командант Тимочке дивизије са ОБр. 3027 од данас доставио је: „Два бугарска војника из 46. пука, који су се предали десној колони ове дивизије 15. ов. месеца изјавили су на накнадном саслушању у штабу ове дивизије, да се у њиховом пуку говори да ће 25. децембра на католички Божић бити предузет од стране Бугара и Немаца општи напад на овоме фронту. Изјавили су, да трупе Тунџанске дивизије смењују 5. пешад. пук који је лево од њих и да су до сада већ смењена 3 батаљона, који су упућени на други правац”.
ОБр. 4800 у 18.45 час.
„У току дана код предњих делова живље пушкарање са употребом бомби и повремена артилериска ватра са наше и непријатељске стране. Нашим деловима у Баховском потоку предао се данас један бугарски војник из 4. чете 1. Батаљона 11. пука. Код Тимочке дивизије један редов рањен“.
ОБр. 4793 у 16.18 час.
„Извиђањем аеропланске ескадриле ове армије 14. ов. месеца од 10-12 час. добивени су ови податци о непријатељу: Кожух: северо западно у три групе 70,40 и 50 барака. Преслап: северо-западно 5 барака по 50 мет. дужине, 40 малих шатора. Алхар: 30 малих шатора. Рожден: северо-западно 20 малих шатора и 3 велика. Козјак: западне падине 20 малих шатора. Кучков камен: На гребену 60 шатора. Виталиште: северо-источно парк од 100 кола, бараке за коње и 30-40 шатора. На путу Виталиште – Полчиште у 11.05 час. једна колона од 80 кола челом на 3 км. од Виталишта проводе кретање ка Полчишту”.

Од команданта III армије:
ОБр. 5263 у 7.35 час.
1) Код Дринске дивизије: „Јуче у 23 часа извршен је на непријатеља на левом крилу на Браздастој коси јак ватрeни притисак, непријатељ је одговарао ватром и бацањем бомби из ровова. Повремено дејствовала непријатељска артилерија са доброг поља и Сокола.
2) Код Дунавске дивизије: Обично пушкарање и повремено дејство артилерије. Промене у распореду: 2. пешад. пук изашао из састава леве колоне у десну колону и посео десни пододсек; 9. пешад. пук из дринске резерве у састав леве колоне и заузео распоред 3. пешад. пука, који је дошао у одсечну резерву; 8. пук из десне колоне дошао у дринску резерву код к. 1212; 3. батаљон 7. пука је на к. 1378. Смена извршена без узнемиравања. Од 4. руске бригаде није добијен извештај, послаће се накнадно”.
ОБр. 5258 у 9.30 час.
Губитци код Дринске дивизије: „1) 6. децембра погинуло: офоцира 2, подофицира, каплара и редова 40. Рањено: официра 10, подофицира, каплара и редова 204. Нестало и заробљено: Официра 6, подофицира, каплара и редова 82. Контузовано: официра 3, подофицира, каплара и редова 2. 7. децембра погинуло: Подофицира, каплара и редова 6; рањено: Официра један, подофицира, каплара и редова 13. Нестало подофицира, каплара и редова један; контузовано: Официра један, подофицира, каплара и редова 3. 8. децембра: – Погинуло: Подофицира, каплара и редова 2, рањено: Подофицира, каплара и редова 5, контузовано један. 9. децембра: Погинуло официра један; подофицира, каплара и редова један, рањено: Подофицира, каплара и редова 11. 10. децембра: Погинуло подофицира, каплара и редова 2, рањено 6. 11. децембра: Погинуло: подофицира, каплара и редова 32, рањено: Официра 5, подофицира, каплара и редова 130. 12. децембра: Погинуло: Подофицирира, каплара и редова 3, рањено 6, нестало један, контузовано један.
13. децембра: – Погинуло: Подофицира, каплара и редовл 15; рањено: Официра 5, подофицира, каплара и редова 74; заробљено официра један, подофицира, каплара и редова 2; контузовано: подофицира, каплара и редова 9. Свега 687 људи.
Напомена: Од пријављеног броја несталих и заробљеннх на Браздастој коси 6. децембра тек. године вероватно је половина погинулих и рањених, који се због непријатељског контра-напада нису могли извући. јер Немци у своме комунике-у показали су свега 50 наших заробљеника. 13. децембра показато је, да је заробљен један официр и 2 редова, ово је било бомбашко одељење, које је ускочило у непријатељски ров бацајући бомбе и ту остало.
Дунавска дивизија: 6. децембра – официра рањено: 2, подофицира, каплара и редов