16. децембар, Операције армијa

387

Операције II армије

Рад ове армије изнет је напред за овај дана у извештајима Врховној Команди.
По пријему наређења Врховне Команде ОБр. 8956 а које је напред у целости изнето. Командант армије обратио се команданту III армије депешом ОБр. 4757 следеће садржине:
„Захтев командантов са ОБр. 5178 од 14. тек. месеца немогуће ми је задовољити на други начин но да ми командант изволи упутити оруђа која са Флоке скида те да њима појачам своје лево крило. У исто веме молим команданта да ми јави што пре, хоће ли III армија ускоро предузети напад на Добро поље, те да би појачања која сам тамо груписао слабећи остали фронт могао вратити на положаје са којих су узета ради што јачег организовања отпора по наређењу Врховне Команде ОБр. 8800 од 13. тек. месеца, ако се напад неће скоро предузимати. – Једновремено молим да ми се јави што пре, какве ће мере предузети Дринска дивизија у смислу наређења Врховне Команде ОБр. 8956 од данас (последња тачка), те да према томе наредим одговарајуће могуће мере код Шумадиске дивизије”.
У 17.15 час. командант армије са ОБр. 4766 наредио је команданту Тимочке и Шумадиске дивизије и команданту инжињерије ово:
„Нека командант у колико је могуће више пожури са појачавањем утврђења у смислу наређења ОБр. 4712 од 15. тек. месеца”.

Операције III армије

Рад ове армије изнет је напред за овај дан у извештајима Врховне Команде.
У 8 час. командант армије, по пријему наређења Врховне Команде ОБр. 8800 од 13. тек. месеца са ОБр. 5203 издао је наређење команданту Дринске и Дунавске дивизије, команданту 4. руске бригаде и инжињерије следеће садржине:
„По наређењу Врховне Команде ОБр. 8800 од 13. децембра тек. године потребно је, да се за сваку евентуалносг што скорије организује један прихватан положај непрекидан и ојачан тако, да се може противставити непријатељу као једна непролазна баријера. Та би линија ишла од положаја II армије преко Ниџе на Грунишки вис, к. 1212-гребен између Јаротока и Чегела и даље наслањајући се на Црну реку код Негочана или ниже Букри, где ће везати са утврђеном линијом француских трупа.
Наређујем:
1) Да командант Дринске и Дунавске дивизије и 4. руске бригаде предузму одмах даље утврђивање горе означене линије, која се налази у њиховим рејонима, организујући ту линију за најупорнију одбрану.
2) Утврђивање вршити са својим инжињериским и осталим трупама из резерве, пошто се нарочито радна снага не може дати.
3) Нарочиту пажњу обратити на израду отпорних центара и потребних комуникација.
4) Команданти Дринске и Дунавске дивизије, 4. руске бригаде и командант армиске инжињерије одредиће дефинитивно ову линију главног отпора и детаљ њене организације. Овом приликом одредити и пројектовати утврђивање и прихватне линије, израду комуникација и везу између леве и десне обале Црне реке. Надзор око утврђивања свију ових утврђивања водиће командант армиске инжињерије.
5) Ове положаје искрокирати и на крокијима уцртати до сада израђене фортификациске објекте, с другом бојом уцртати и оне објекте који су у пројекту за израду, па ми те крокије послати што пре.
6) У току рада шиљати повремено извештаје. О пријему овог наређења известити.
У 8.25 час. телефоном наређено Дринској дивизији да се на Флоки задржи што је могуће јача артилериска група; одговорено да ће се оставити 2 дугачка топа и 2 пољске само је потребно да се ти људи, који буду остављени, снабду свим потребама за бављење под снегом“.

Операције I армије

Рад ове армије изнет је напред за овај дан у извештајима Врховној Команди.
За сутрашњи рад командант армије са ОБр. 4695 наредио је потчињеним командантима ово:
„Акција армије сутра 17. тек. месеца ограничиће се на:
1) Прецизнијим дејством артилерије са реглажом ватре;
2) Ревносно појачавање одбранбених просторија на своме фронту.
Напомена: по тач. 2. овога наређења скрећем нарочиту пажњу на унакрсну ватру из вешто постављених дубоко укопаних наших митраљеза, која је, поред артилериског баража и рововских топова, најјача залога за сигурну одбрану”.
Командант армије са ОБр. 4696 од 16. тек. месеца наређује: „У вези ОБр. 4667 од тек. месеца наређујем, да комисија најпре процени прву линију одбране на новом одсеку армије, па по том другу и трећу. При процени имаин у виду садашњи састав и јачину армије, која ће те линије и да поседа”.