16. децембар, Извештаји и наређења Врховне команде

483

Овога дана била је обична артилериска акција и безначајне борбе предњих пешадиских делова.
У току дана Врховна Команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I армије:
ОБр. 4685 у 8 час.
„Ноћ 15./16. децембра: Сем обостране слабије пешадиске и артилериске ватре ништа значајније. Промене у распореду: 3. батаљон 16. пешад. пука повучен у пуковску резерву свога пука, а 1. батаљон 1. пука отишао у састав свога пука. Левокрилни предњи батаљон 16. пешад. пука смењен је 3. батаљоном 23. пешад. пука. Губитци накнадно”.
ОБр. 4700 у 21.50 час.
„26. децембра повремена обострана сдаба артилериска ватра. Непријатељски аероплани целога дана извиђали“.
ОБр. 4701 у 22 часа.
„Није ми познат стварни разлог померању трупа на исток, проширења фронта 17. дивизије, ако није стварање ма и најмање могућности за удобнији и најнужнији наизменични одмор трупа моје армије. У данашњем мањем разговору са пуковником Жакмо добио сам утисак, као да ће они тражити смањење додељеног им фронта са уступањем главног гребена Селечке планине овој армији ако не добију никако појачање. Ако оваку представку покушају, молим не дозволити обзиром на знатну заморност мојих трупа, које би се у томе случају нашле баш на највероватнијем правцу могућега главног напада непријатеља на левој обали Црне реке”.

Од команданта II армије:
ОБр. 4778 у 7.30 час.
„У току ноћи сем слабог пушкарања и ретке артилериске ватре ничег значајнијег. Промене у распореду: Код Шумадиске дивизије један рововски топ № 1 премештен са левог одсека (Пожарске највише чуке) и пласиран на десном одсеку (Криво чуци)“.
ОБр. 4769 у 18.38 час.
„У току дана пушкарање код предњих делова и повремена обострана артилериска ватра. Код непријатеља нису запажене никакве промене”.

Од команданта III армије:
ОБр. 5223 у 7.40 час.
„Ноћ 15./16. децембра: 1) Код Дринске дивизије: Преко ноћи пушкарање и слаба артилериска ватра. Промене у распореду: Скинути са Флоке (Ниџе) 2 дугачка 120 мм. топа и пласирана источно од с. Петалина и 2 хаубице које су пласиране на Горњој Даниловој коси. 2) Код 4. руске бригаде: У току јучерашњег дана ретка пешачка и артилериска ватра. Опажено је, да се противник утврђује на фронту источно од Старовинског редута. Исто тако утврђује и с. Старовину, испред које су подигнуте препреке од жице. Извештај о стању у току ноћи 15./16. децембра није још добијен. 3) Код Моравске дивизије обично пушкарање и повремено дејство обеју артилерија, нешто јаче око 16.30 и 21.30 час., преко ноћ радило се на утврђивању и подизању препрека”.
ОБр. 2515 у 15.50 час.
„Заробљени немачки ројници из 11. гренадирског пука, за које је јављено са ОБр. 5293 од 14. тек. месеца изјавили су: да се њихов пук налази центром на 2 км. југо-источно од Мојног Морихова, левим крилом на 14 км. југо-источно од Орла, а десним крилом југо-источно од Црничана. Западно од њиховог пука је пук гардиских стрелаца, а источно 45. немачки пук. Ово последње је нетачно, пошто је утврђено, присуство 45. пука на изгорелој земљи источно од к. 1050. Овг трупе припадају дивизији генерала-лајтнанта Хипел, у чијем се саставу налазе још 2-3 јегерска батаљона, лично су видели 6 хаубичких батерија 150 мм. и то 2 батерије западно а 4 источно од Мојног Морихова, а позади њихове одбранбене линије на 3 км. Чули су да стално сваког дана стижу у Прилеп нове немачке трупе у великом броју. Где ове трупе иду незнају, али се сви слажу у томе, да се нешто спрема на овоме фронту и да се овде имају водити крваве борбе“.
ОБр. 5252 у 19.16 час.
У току дана 16. децембра: Дринска дивизија: – Обострана слабија пушкарања. На целом фронту наша артилерија дејствује у циљу узнемиревања непријатеља. Примећено да се непријатељ утврђивао код с. Бешишта. На Рововској коси заробљено 3 бугарска војника из 3. багаљона 49. пука. 4. руска бригада ничег значајнијег. Дунавска дивизија: Преко дана повремена артилериска ватра. Од 14 до 14.30 час. јача непријатељска артилериска ватра против десног крила десне колоне. Промене у распореду: 2. пук ушао у састав десне колоне, 9. пук у састав леве колоне, а 8. пук дошао у дивизиску резерву”.
ОБр. 5235 у 21.30 час.
„Командант Дринске дивизије доставио је: „У борби 16. децембра тек. године на Браздастој коси изгубљено од материјала и то: 3 митраљеза, 3 хазен мерзера и један рововски топ.
Наређено је да се поведе истрага”.
ОБр. 5074 актом.
„Част ми је доставити распоред Дринске дивизије и 4. руске бригаде на дан 10. ов. месеца, пошто је 4. руска бригада заузела одређени јој одсек.
Дринска дивизија: Држи фронт Соко-Трнавска коса- Браздаста коса (закључно).
1) Десна колона: 6., 12. и 17. пешад. пук, вод 2. Дринске брдске батерије, 3. Дринска брдска батерија, 5. Дринска брдска батерија и Шумадиска Данглисова батерија (2 оруђа), 2 рововска оруђа, вод пионира, секција телеграфског одељења.
Фронт колоне: Соко-Трнавска коса-Рововска коса.
2) Лева колона: 5. и 14. пешад. пук и Добровољачки одред; вод 2. Дринске брдске батерије, 6. Дринска брдска батерија, 5 рововских оруђа, вод пионира, секција телеграфског одељења, рефлектор.
Фронт колоне: Браздаста коса.
3) Дивизиска артилерија: 4 дугачка француска топа 120 мм. на Флоки; 2 дугачка 105 мм. топ, источно од с. Петалина:
1. Дринска хаубичка батерија (2 оруђа) на Горњој Даниловој коси; 2. Дринска хаубичка батерија (2 оруђа) на Флоки; 1. Дринска пољска батерија (2 оруђа) на седлу између Флоке и Белог Гротла; 2. Дринска пољска батерија (2 оруђа) на Горњо Даниловој коси.
4) Коњички дивизион: позади места где се везује лево крило Дринске дивизије и десно крило 4. руске бригаде.
5) Дивизиска резерва: 4. пешад. пук позади леве колоне на северном крају Горње Данилове косе.
6) Пионирски полубатаљон: 1. чета раскрчује од снега пут за Флоку, а 2. чета на фронту руске бригаде утврђује линије Будимирачко-Грунишки вис.
7) Телефонско одељење и болничарска чета код Султаније Кулбелери.
8) Дивизиска завојишта: 2. Тимочко на Горњој Даниловој ко