16. децембар, Извештаји и наређења Врховне команде

604

Овога дана била је обична артилериска акција и безначајне борбе предњих пешадиских делова.
У току дана Врховна Команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I армије:
ОБр. 4685 у 8 час.
„Ноћ 15./16. децембра: Сем обостране слабије пешадиске и артилериске ватре ништа значајније. Промене у распореду: 3. батаљон 16. пешад. пука повучен у пуковску резерву свога пука, а 1. батаљон 1. пука отишао у састав свога пука. Левокрилни предњи батаљон 16. пешад. пука смењен је 3. батаљоном 23. пешад. пука. Губитци накнадно”.
ОБр. 4700 у 21.50 час.
„26. децембра повремена обострана сдаба артилериска ватра. Непријатељски аероплани целога дана извиђали“.
ОБр. 4701 у 22 часа.
„Није ми познат стварни разлог померању трупа на исток, проширења фронта 17. дивизије, ако није стварање ма и најмање могућности за удобнији и најнужнији наизменични одмор трупа моје армије. У данашњем мањем разговору са пуковником Жакмо добио сам утисак, као да ће они тражити смањење додељеног им фронта са уступањем главног гребена Селечке планине овој армији ако не добију никако појачање. Ако оваку представку покушају, молим не дозволити обзиром на знатну заморност мојих трупа, које би се у томе случају нашле баш на највероватнијем правцу могућега главног напада непријатеља на левој обали Црне реке”.

Од команданта II армије:
ОБр. 4778 у 7.30 час.
„У току ноћи сем слабог пушкарања и ретке артилериске ватре ничег значајнијег. Промене у распореду: Код Шумадиске дивизије један рововски топ № 1 премештен са левог одсека (Пожарске највише чуке) и пласиран на десном одсеку (Криво чуци)“.
ОБр. 4769 у 18.38 час.
„У току дана пушкарање код предњих делова и повремена обострана артилериска ватра. Код непријатеља нису запажене никакве промене”.

Од команданта III армије:
ОБр. 5223 у 7.40 час.
„Ноћ 15./16. децембра: 1) Код Дринске дивизије: Преко ноћи пушкарање и слаба артилериска ватра. Промене у распореду: Скинути са Флоке (Ниџе) 2 дугачка 120 мм. топа и пласирана источно од с. Петалина и 2 хаубице које су пласиране на Горњој Даниловој коси. 2) Код 4. руске бригаде: У току јучерашњег дана ретка пешачка и артилериска ватра. Опажено је, да се противник утврђује на фронту источно од Старовинског редута. Исто тако утврђује и с. Старовину, испред које су подигнуте препреке од жице. Извештај о стању у току ноћи 15./16. децембра није још добијен. 3) Код Моравске дивизије обично пушкарање и повремено дејство обеју артилерија, нешто јаче око 16.30 и 21.30 час., преко ноћ радило се на утврђивању и подизању препрека”.
ОБр. 2515 у 15.50 час.
„Заробљени немачки ројници из 11. гренадирског пука, за које је јављено са ОБр. 5293 од 14. тек. месеца изјавили су: да се њихов пук налази центром на 2 км. југо-источно од Мојног Морихова, левим крилом на 14 км. југо-источно од Орла, а десним крилом југо-источно од Црничана. Западно од њиховог пука је пук гардиских стрелаца, а источно 45. немачки пук. Ово последње је нетачно, пошто је утврђено, присуство 45. пука на изгорелој земљи источно од к. 1050. Овг трупе припадају дивизији генерала-лајтнанта Хипел, у чијем се саставу налазе још 2-3 јегерска батаљона, лично су видели 6 хаубичких батерија 150 мм. и то 2 батерије западно а 4 источно од Мојног Морихова, а позади њихове одбранбене линије на 3 км. Чули су да стално сваког дана стижу у Прилеп нове немачке трупе у великом броју. Где ове трупе иду незнају, али се сви слажу у томе, да се нешто спрема на овоме фронту и да се овде имају водити крваве борбе“.
ОБр. 5252 у 19.16 час.
У току дана 16. децембра: Дринска дивизија: – Обострана слабија пушкарања. На целом фронту наша артилерија дејствује у циљу узнемиревања непријатеља. Примећено да се непријатељ утврђивао код с. Бешишта. На Рововској коси заробљено 3 бугарска војника из 3. багаљона 49. пука. 4. руска бригада ничег значајнијег. Дунавска дивизија: Преко дана повремена артилериска ватра. Од 14 до 14.30 час. јача непријатељска артилериска ватра против десног крила десне колоне. Промене у распореду: 2. пук ушао у састав десне колоне, 9. пук у састав леве колоне, а 8. пук дошао у дивизиску резерву”.
ОБр. 5235 у 21.30 час.
„Командант Дринске дивизије доставио је: „У борби 16. децембра тек. године на Браздастој коси изгубљено од материјала и то: 3 митраљеза, 3 хазен мерзера и један рововски топ.
Наређено је да се поведе истрага”.
ОБр. 5074 актом.
„Част ми је доставити распоред Дринске дивизије и 4. руске бригаде на дан 10. ов. месеца, пошто је 4. руска бригада заузела одређени јој одсек.
Дринска дивизија: Држи фронт Соко-Трнавска коса- Браздаста коса (закључно).
1) Десна колона: 6., 12. и 17. пешад. пук, вод 2. Дринске брдске батерије, 3. Дринска брдска батерија, 5. Дринска брдска батерија и Шумадиска Данглисова батерија (2 оруђа), 2 рововска оруђа, вод пионира, секција телеграфског одељења.
Фронт колоне: Соко-Трнавска коса-Рововска коса.
2) Лева колона: 5. и 14. пешад. пук и Добровољачки одред; вод 2. Дринске брдске батерије, 6. Дринска брдска батерија, 5 рововских оруђа, вод пионира, секција телеграфског одељења, рефлектор.
Фронт колоне: Браздаста коса.
3) Дивизиска артилерија: 4 дугачка француска топа 120 мм. на Флоки; 2 дугачка 105 мм. топ, источно од с. Петалина:
1. Дринска хаубичка батерија (2 оруђа) на Горњој Даниловој коси; 2. Дринска хаубичка батерија (2 оруђа) на Флоки; 1. Дринска пољска батерија (2 оруђа) на седлу између Флоке и Белог Гротла; 2. Дринска пољска батерија (2 оруђа) на Горњо Даниловој коси.
4) Коњички дивизион: позади места где се везује лево крило Дринске дивизије и десно крило 4. руске бригаде.
5) Дивизиска резерва: 4. пешад. пук позади леве колоне на северном крају Горње Данилове косе.
6) Пионирски полубатаљон: 1. чета раскрчује од снега пут за Флоку, а 2. чета на фронту руске бригаде утврђује линије Будимирачко-Грунишки вис.
7) Телефонско одељење и болничарска чета код Султаније Кулбелери.
8) Дивизиска завојишта: 2. Тимочко на Горњој Даниловој коси; 2. Дринско у Петалину; 3. Дринско код Скочивира.
9) Слагалиште муниције у Петалину.
10) Мунициска и профијантска колона преносе муницију и храну код Крушограда до Скочивира. Сва товарна стока мунициске и профијантске колоне до сада на Јукри у покрету је преко Крушограда за Скочивир.
11) Покретна артилериска радионица код Скочивира.
12) Марвена пољска болница код Крушограда.
13) Војна пошта код Скочивира.
14) Други део дивизиског штаба код Скочивира.
Напомена: Батаљони 7. и 8. пука упуђени су ноћу 9./10. ов. месеца у састав Дунавске дивизије.
4. руска бригада: држи фронт Браздасте косе (искључно) – Старовински редут – до Црне реке.
1) Десни одсек: 2 батаљона 7. пука и 2 митраљеске чете 7. пука (16 митраљеза).
Фронт одсека: од Браздасте косе (искључно) до Старовинског редута (закључно).
2) Леви одсек: један батаљон и 3 чете 8. пука и 2 митраљеске чете (16 митраљеза) 8. пука.
Фронт одсека: Од Старовинског редута (искључно) до Црне реке.
3) Општа резерва: један батаљон 7. пука, један батаљон и једна чета 8. пука, по једна митраљеска чета 7. и 8. пука (18 митраљеза).
Батаљон 7. и 8. пука налази се између Будимирачког и Грунишког виса. Чета 8. пука остала на месту пуковске резерве
4) Артилерија: а) Старовинска група: на простору с. Старовина-Старовински редут два пољска топа, два брдска топа 65 мм., 3 брдска топа 75 мм.; б) батерије пољске северно од Будимираца: 2 пољска топа; в) брдске батерије позади средине левог одсека: 2 топа брдска 65 мм. г) хаубичка батерија јужно од с. Будимираца: 3 хаубице 120 мм.
5) Рововска француска батерија: 4 оруђа на десном одсеку и 2 оруђа на левом одсеку.
6) Штаб бригаде у с. Груништу“.

Од команданта Савезничких војсака:
Пов. Бр. 900/3 писмом.
Част ми је потврдити вам пријем нашег писма № 8848 од 14. децембра тек. године којим ми изражавате осећање команданта Војводе I армије, као и ваше задовољство на пожртвовању и јуначком држању трупа 17. колонијалне дивизије за време док је била под вашом командом”.
Биће ми веома пријатно и драго да их доставим и ђенералу Жерому и трупама којим командује”.

Од делегата капетана Јовичића:
Бр. 779 актом.
„Ситуација на енглеском фронту на дан 15. децембра: Велика активност непријатељских аероплана на Струмском фронту и даље траје. Наша флота тукла је непријатељске ровове источно од Нихора са добрим резултатом. Један бугарски напад на наше ново заузете положаје, одбијен је са губитцима по непријатеља. На осталим фронтовима акција сведена на артилериску борбу”.
Бр. 980.
„Част ми је известити, да су приспела појачања Енглезима и то: Из нове 60. дивизије: 4. батаљон 180 бригаде и припадајућа митраљеска чета, тако да је сад ова бригада комплетирана, митраљеска чета 181. бригаде, (овој бригади недостају још 3 батаљона). Цела 303. пољска артилериска бригада (4 батерије). Мунициона колона (за пешадиску муницију). 302. пољска артилериска бригада. Две бригадне пољске амбуланте. Телеграфска чета. Поред ових јединица приспео је знатан број појачања у људству и стоци за остале енеглеске дивизије на овом фронту. У ремонтском депоу Енглези имају преко 10.000 грла (мазги и коња). Објашњено ми је да је ово због образовања брдске коморе на товарним коњима.
Дознао сам да се 60. дивизија за сада неће упућивати на фронт због нејасне ситуације са Грчком“.

Од начелника Артилериског одељења:
АРБР. 13114.
Начелнику Оперативиог одељења:
„По извештају једног команданта дивизије, Бугари поред осталих својих лукавстава служе се и овим подлим средством, да би нама и нашим савезницима нанели што више штете и губитака:
Они при напуштању положја оставе на истоме бомбе спремне за палење. Бугарске су бомбе по облику сличне нашим „шведским бомбама”, које наш војник познаје, али је разлика у томе што се бугарске бомбе пале темпирано и за 572 секунди, а не ударом као што је случај код наше „шведске бомбе“. Наши војници из радозналости загледају их, повуку за дугме које производи ватру и у место да је одмах баце, они машу око себе да је угасе док бомба не експлодира.
Бугари укопају бомбе на положају и повежу их за разбацан кабл који кад се скупља или кад се нехотице закачи ногом и повуче, произведе експлозију. Исто тако у својим привременим слагалиштима, нарочито инжињериским, везују спремне бомбе за дрва, која чим се помере повуку провезане упаљаче и производи се експлозија. Ово је толико опасније што у тим слагалиштима има увек и по који сандук са експлозивом.
Примећено је, да су неки наши војници узимали бугарске експлозивне метке, који личе на конзервирану супу, па су их кували. Међутим, ти метци су као једињења нитро-глицерина отровни.
Предње част ми је доставити начелнику ради знања, пошто је на исто скренута пажња трупама”.

Наређења (извештаји) Врховне команде

ОБр. 8960.
Команданту I, II и III армије, ђенералу Сарају и Милну и свима војним изасланицима овде:
II армија: – Ништа ново. Два дезертера из 1. батаљона 46. бугарског пука на крајњем десном крилу Тимочке дивизије.
III армија: – Дринска дивизија. – Ништа ново. Око 9.20 час. примећене 2 непријатељске чете да су отишле из Бешишта у северо-западном правцу. Непријатељ продужује утврђивање код Бешишта. У пределу Старовине 4. руска бригада, заробила је ноћу 14./16. тек. месеца 2 војника из 146. немачког пука. Дунавска дивизија: Обострана артилериска ватра. Непријатељска артилерија и авијација била је активнија но обично.
I армија: – Артилериска ватра. Непријатељ је нарочито јако бомбардовао к. 1378. Непријатељски аероплани бацали бомбе на Новаке и код с. Суходола.
Авијација. Армиске ескадриле вршиле су осматрања, бацање бомби коректуре и снимања на своме фронту. Ескадрила 384. извршила је даљно извиђање долином Црне реке -Возарица-Градског-Тополчана. Нема важне промене. Из градског отишао један воз на северу у 16.10 час. – Ескадрила Њепорт – 3 заштите и 2 гоњења.
Заробљеници из 11. гренадирског немачког пука о којима је већ јављено, изјавили су: да фронт њиховог пука почиње југоисточно од с. Орле и свршава се па западу југоисточно од с. Црночана. Пук улази у састав дивизије Хипел. Видели су лично 6 хаубичких батерија 150 мм. и то 4 источно а 2 западно од Мојног Морихова. Чули су да свакога дана стижу нове немачке трупе у Прилеп и да се нешто спрема на Битољском фронту где ће се водити крваве борбе“.

ОБр. 8956 шифрованом депешом Команданту I, II и III армије:
Команданту Савезничких војсака са № 98513 од 15. тек. месеца известио ме је, да ће се покрети у циљу проширења фронта француске Источне војске према наређењу ове команде ОБр. 8884 од 14. тек. месеца завршити ноћу 18./19. тек. месеца и да према томе нова демаркациона линија између трупа француских и српско-руских има важити од 19. тек. месеца у подне.
Предње се доставља командантима ради знања и даље надлежности.
Судећи према извесним знацима, непријатељ се на Битољском фронту појачава и није искључена могућност, да ће у скором времену са своје стране предузети озбиљну акцију.
Према томе, а како су садањи положаји и распореди трупа I и III армије подешени више за напад него за одбрану и како ће се напад са наше стране моћи продужити тек пошто пристигну довољна појачања, која су већ на путу, команданти армија изволеће саобразити распоред својих ту трупа тежњи изложеној у тач. 5. наређења ОБр. 8884 од 14. тек. месеца.
Команданти II и III армије изволеће непосредно споразумети се у погледу свију мера, које би требало предузети у циљу осигурања чврсте везе и снажног узајамног потпомагања крила ових армија, имајући при том у виду њихове преставке ОБр. 4718 и ОБр. 5178 од 15. тек. месеца.

ОБр. 8963.
Главном команданту Савезничких војсака:
„У вези мога писма ОБр. 3066 од 29. јула тек. год. достављено је овом штабу вашим одговором Бр. 3458 од 1. августа, да сте издали наређење, да се сви српски поданици, који су на силу заузети у бугарску војску па су успели побећи и предали се савезничким трупама, упућују после кратког испита српској Врховној Команди у Солуну.
До сада ова команда није добила ни једног оваквог заробљеника од стране енглеске и италијанске војске. Међутим врло је вероватно, да су и оне у току последњих операција заробиле известан број српских поданика – бугарских војника, у толико пре, што се на енглеском фронту налази 11. Маћедонска бугарска дивизија, регрутована од елемената у Маћедонији.
С тога ми је част умолити вас, да се понове савезничким војскама ранија наша наређења, која се тичу предаје овакових заробљеника српској Врховној Команди”.

ОБр. 8984 у 18.20 час. актом.
Команданту I армије:
„Сужавање фронта наших армија било је неопходно потребно с тога, да би се исти могао потпуно огарантовати са снагом са којом располажемо и затим да би се омогућио неизменичан одмор нашим трупама, које су према извештајима физички и душевно јако исцрпене. Ово је се могло постићи једино проширивањем фронта Савезничких трупа код Битоља, куда ће бити упућена одговарајућа појачања у колико то већ није учињено. Према садањем стању наших трупа о проширивању нашег Фронта ка западу преко линије: Чегелски поток-Маково-Орла, изузев нарочитих непредвиђених случајности, не може бити ни говора и у смислу овога ће се од стране ове команде енергично и настојавати“.