14. децембар, Операције армијa

458

Операције I армије

Рад ове армије изнет је напред у извештајима Врховној Команди за овај дан. Акција и даље на фронту као и до сада.

Операције III армије

Рад ове армије изнет је напред у извештајима Врховној Команди за овај дан.
Од Врховне Команде примљено је наређење Стр. Пов. ОБр. 8800 које је напред у целости изнето. Наређење се односи на изради и организовању прихватног положаја ове армије.

Операције I армије

Рад ове армије изнет је напред у извештајима Врховној Команди за овај дан.
Овога дана примљен је комисиски извештај по наређењу ове команде од 12. ов. месеца и он гласи:
„Комисија која је имала извршити артилериско рекогносцирање на к. 1378 (ОБр 4570 од 13. тек. месеца) подноси извештај: Кота 1378 врло подесна за дејство наше артилерије и у сврси потпомагања напада деснога крила армије (Моравске, Вардарске дивизије, 2. руске бригаде) и у сврси организовања већ заузетих одсека. Поред две већ пласиране хаубичке батерије потребно је још пласирати једну хаубичку од 120 мм. и једну батерију од 155 мм. кратких. На седлу јужно од к. 1378 ваљало би поред сада пласираних два хаубичка оруђа и једне батерије 105 мм. поставити још две батерије од 105 мм. Ради овлађивања к. 1050 ваља на ову коту пласирати што већи број рововских топова (бар 10) и мерзера Азен. За извлачење батерија на к. 1378 користио би се пут Тепавци-Гњилеш-Полог- врх Чука-к. 1212-к. 1378. Требало би поправити део пута Тепавци-Чегел-половина нагиба к. 1212. Ради снабдевања муницијом створити депо у Пологу или Чегелу. Снабдевање до батерије вршило би се мазгама (по 30 до 40 на сваку батерију). До депоа муниција би се довлачила средствима, којима сад располажу батерије.
Пласирање хаубичке батерије и батерије од 105 мм. извршиће се до подне 15. тек. месеца; за извлачење друге батерије од 105 мм. потребно два дана, а за батерију 155 мм. кратких топова 6 дана. (Потпуковник Докен приложио је одвојено мишљење: довољна је једна батерија од 105 (Азен) за дејство противу к. 1050, за потпомагање пешадиског наступања и парирање контра напада. Батерија од 155 мм. кратких није за то подесна, јер она захтева добар пут од најмање 2 и по метра ширине. Иначе би снабдевање муницијом било онемогућено због велике тежине пројектила – 43 кг. – и садашње сезоне. Концентрација ватре према 1. тачци наређења Господина Војводе ОБр. 4570 од 13. тек. месеца могућна је, а да се депласира само већ поменута батерија Азен).
Са ОБр. 4630 командант армије наређује:
„Усвајам предњи рапорт.
Наређујем:
1) Да командант армиске артилерије учини све, што треба да се батерије пројектоване за к. 1378, у што краћем времену пласирају где треба;
2) Да начелник саобраћаја учини, шта треба, да се пут за комуницирање до тих батерија поправи и успособи за дотурање муниције и других потреба батерија;
3) Да начелник артилерије у вези са командантом артилерије, учини шта треба, да се створе депои муниције у Пологу или Чегелу за батерије на к. 1378 и мазгама обезбеди даље дотурање исте до батерија.
Извршење свега овога сматрати као најхитнију ствар”.
У 1835 час. командант армије депешом ОБр. 4643 наредио је: “Да Вардарска дивизија заузме и поседне до фронта Моравске, у колико сада држи левокрилни батаљон ове последње.
Смена да се изврши још ноћас 14./15. децембра (достављено Моравској и Вардарској)“.
Командант артилерије депешом ОБр. 4649 наређује за 15. децембар тек. године:
„За сутра 15. децембра, остаје у важности моја наредба ОБр. 4615 од 13. тек. месеца”
Врховна Команда депешом ОБр. 8899 у 21.57 час. доставља:
„У вези наређења од данас ОБр. 8884 не може вам се ставити на расположење тражено појачање. Св. ОБр. 4636 те команде“.