Књига двадесета 1916. година

Операције на Црној реци и заузеће Битоља (2. део)

26. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

ОПЕРАЦИЈЕ НА ЦРНОЈ РЕЦИ И ЗАУЗЕЋЕ БИТОЉА У току овога дана Врховна Команда је примила ове важније извештаје: Од команданта I армије: ОБр. 2898 у 6.30 час. „Ноћ 25./26. октобра осим обостраног пушкарања у току целе ноћи дејства непријатељске...

26. октобар, Операције II армије

Како је ноћ 25/26. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3238. У току дана: Армија је примила ове важније извештаје: Од команданта Шумадиске дивизије: ОБр. 2236, 2239, 2241 изнети код...

26. октобар, Операције III армије

Како је ноћ 25./26. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3762. У току дана: Армија је примила ове важније извештаје: Од команданта Дринске дивизије: ОБр. 3517, 3521 изнети код исте...

26. октобар, Операције I армије и Коњичке дивизије

Како је ноћ 25./26. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 2898 за овај дан. У току дана: Обострана повремена слабија артилериска ватра. Са ОБр. 2939 извештена Врховна Команда. Напомена:...

27. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

У току овога дана Врховна Команда је примила ове важније извештаје: Од Команданта I Армије: ОБр. 2946 у 7 час. „Ноћ 26./27. октобра: Код Моравске дивизије пушкарање на предњим непријатељским линијама. Непријатељ тукао артилеријом неко време наш...

27. октобар, Операције II армије

Како је ноћ 26./27. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3266 за овај дан. У току дана: Армија је примила ове важније извештаје: Од Команданта Тимочке дивизије: ОБр. 2348, 2350,...

27. октобар, Операције III армије

Како је ноћ 26./27. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3791. У току дана: Армија је примила ове важније извештаје: Од Команданта Дринске дивизије: ОБр. 3541,3550, 3556, а који су...

27. октобар, Операције I армије и Коњичке дивизије

Како је ноћ 26./27. октобра преведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 2946 за овај дан. У току дана. У 7 час. отпочела је артиљериска припрема у 9.30 час. десна...

28. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

У току овога дана Врховна Команда је примила ове важније извештаје: Од команданта I армије: ОБр. 2965 у 2.15 часова. “27. октобра јака киша, у току већега дела дана у вези са густом маглом толико је сметала...

28. октобар, Операције II армије

Како је ноћ 27./28. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3285. У току дана: Армија је примила ове важније извештаје: Од команданта Тимочке дивизије: ОБр. 2356, 2364 , 2370 изнети...