Ситуација од 26. до 31. августа и наређења Врховне команде

527

Врховна команда у току овог времена примила је ове важније извештаје:

А) Од команданта I. армије

1. ОБр. 584

„Командант армиске коњице депешом од 26. августа јавља: официрске патроле стигле су јутрос у 8.45 часова у Митровицу, непријатеља нигде нема. У селу Глушци ставио ми се под команду у 8.30 часова I. коњички пук који је у том правцу био упућен. По казивању мештана у Сремској Митровици непријатеља има само батаљон пешадије без артилерије. Крећем се за Митровицу. 1. коњички пук вратио сам у састав Коњичке дивизије, јер ми више није потребан“.

2. ОБр. 585

„У току 25. и 26. августа дотерани су у штаб ове армије заробљени војници из ових пукова: 42., 74., 92., 94., 6., 23., 70 и 86. Сем овога, искази заробљеника слажу се, да су учествовали у боју код Шапца још и ови пукови: 44., 32., 38., 69. и три босанска пука. Из свих до сада прикупљених извештаја може се закључити, да је у боју код Шапца са аустроугарске стране учествовала једна цела дивизија 9. корпуса и готово сви пукови 4. корпуса само не цели пукови већ делови. По причању заробљеника претрпели су велике губитке. 94. пук има преко 1470 губитака, а поједине чете остале су само са по неколико војника. Причају о ужасном дејству наше артилерије. Сви се извештаји слажу да је непријатељ отишао у Галицију, чему не треба поклонити веру.

Б) Од команданта II. армије

1. ОБр. 592

„Командант Комбиноване дивизије данас 28. августа по подне јавља: један непријатељски вод са официрима пребацио се понтоном на Осмин Шиб, ну одатле је протеран од стране наших трупа. Том приликом један војник заробљен вели, да се према Осмину Шибу на левој обали Дрине налази 7. пешад. пук, десно је 28., лево 21. пук а позади 6. пук. Изгледа да је овде 21. ландверска дивизија, ово ће се накнадно проверити и детаљи саслушања доставити. Јуче по подне и данас пре подне један непријатељски аероплан летео је дуж Дрине“.

2. ОБр. 651

„Према наређењу ОБр. 2044 распоред II. армије данас 30. августа је овакав:
1. Моравска дивиз. I. позива поседа и брани одсек од Раче до линије Сувача – Курјачка вешала.
2. Комбинована дивизија поседа и брани одсек: Ада – Софића воденица – Андуте до левог крила Моравске дивиз. I. поз.

У другој линији

3. Тимочка дивизија I. позива на линији: Дуваниште – Липолист и
4. Тимочка дивиз. II. позива на правцу између села Белотића и Дубља.
Пошто ми је непознато под којим стоје трупе III. позива, које осигуравају простор Рача – Дреновац, а изгледа ми, да су те трупе саме недовољне да осигуравају и позадину II. армије, то молим да ми се јави: да ли има још тамо каквих трупа и под којим стоје тј. ко одговара за сигурност обезбеђења II. армије са те стране“.

В) Од команданта III. армије

1. ОБр. 806

„Командант Моравске дивизије II. позива извештајем од 17 часова јавља: на Османовом брду код села Чифлука и Дулине води се озбиљна борба. Непријатеља цене до два пешадиска пука. Тамо је наш готово цео 2. и 3. пешад. пук са брдском батеријом; одлазим и сам тамо; резултат јавићу“.

2. ОБр. 938

„По свима досадањим извештајима стање непријатељске војске од 27. – 29. августа према фронту ове армије вероватно је овакво:
1. На простору Рогачица – Љубовија 13. брдска бригада;
2. На простору Љубовија – Дрињача 12. брдска бригада;
3. Према Зворнику 11. брдска бригада;
4. На коси која је према бањи Ковиљачи види се једно затворено утврђење. Дуж Дрине копају се ровови, рашчишћава се предтерен и секу кукурузи;
5. На положајима преко Турског Шепка налази се 42. ландверска дивизија са 25. и 28. пуком. У околини Шепка и Рајчевића и северно од њих: 2 пољске батерије; једна хаубичка батерија 10 ½ см; једна хаубичка батерија 15 см; 27. ландверски пук (42. дивизија је од Врањева до Главичице);
6. 36. дивизија 13. корпуса на простору: од Главичице до коте 152 (Дуго поље);
7. 9. дивизија 13. корпуса вероватно је у другој линији, јер је њен 96. пук делом северно од коте 152 на Јањи. Око Јање бивакују неке трупе;
8. Код Главичице има око 20 топова. Ту се израђују и утврђења као и дуж Дрине;
9. У околини Јање и северно од Бјељине је 8. корпус;
10. У Брчкој је, по свима изгледима, штаб армије, у Бјељини је корпусни штаб, а у Јањи један дивизиски штаб;
11. Изгледа, да је 12. брдска бригада доведена у близину 42. ландверске дивизије;
12. Храна и муниција довлачи се из Брчког“.

Г) Од команданта Ужичке војске

1. ОБр. 389

„Јачи извиђачки делови Шумадиске дивизије II. позива упућени 24. августа у извиђање ка Мокрој Гори заузели су Осојницу; предњи непријатељски делови одмах су се повукли. Коњичке патроле упућене ка Гостиљу брду и караули Запољској јављају такође, да су се предњи непријатељски делови повукли. Упућена су одмах јача одељења да поседну гранични фронт и извиђају ка Дрини.
До овог момента заузете су карауле: Плоча, Запољска, Дикава, Бјељи Усељ и Пусто брдо. Лимски одред заузео је гранични фронт Љуљаш – Црни врх. Наређено му је, да заузме Прибој и чини притисак у правцу Руда. По добивеним, али још непровереним податцима непријатељ се журно повлачи из Санџака. Да бих могао да предузмем офанзиву и да извршим саобразно цељи груповање снаге, потребно ми је да знам:
1. Стање код црногорске Пљевљанске дивизије: да ли је она ојачана и којим правцем има да наступа;
2. Наређење издато команданту трупа у Сјеннци; да ли ће и он и којим правцем да наступа, и
3. Да ли ће одсек код Бајине Баште и Рогачице бити довољно обезбеђен са пет батаљона III. позива и 12 топова пољске артилерије мод. 85. године. Намеран сам да Шумадиску дивизију II. позива групишем према Старом броду, у циљу напада на леви бок положаја код Вишеграда; Ужичку бригаду код Мокре Горе, у циљу напада на фронт положаја, а ојачани Лимски одред код Прибоја, у циљу напада на десни бок положаја код Вишеграда. Ако би трупе код Сјенице биле задржане за посаду у појединим местима, онда молим да у прво време наступају ка Пријепољу, те да очисте просторију од Сјенице до Пријепоља и Пљеваља, а потом батаљон 5. кадровског пука да се упути у састав свога пука у Лимском одреду“.

ОБр. 405

„На фронту према Б. Башти ново нема ништа. На фронту према Шумадиској дивизији II. позива дан је прошао на миру. Официрским патролама сазнало се: да се непријатељ налази на јужним утврђеним падинама Гостиља брда. Губитци Шумадиске дивизије II. позива у борбама око Вишеграда, по накнадним извештајима, износе око хиљаду, непријатељске губитке командант дивизије цени на 3 – 4000 људи.
Командант Лимског одреда јавља: да на Варди и Руду има јача непријатељска трупа непознате јачине, а на Бјелом брду су мањи делови. Предњи наши делови су на линији: Оштрељ – Цигља – Љуљаш – Орлић – Црни врх.
Србин бегунац, учесник у нападу на Црни врх 22. августа, на саслушању изјавио је, да је у нападу учествовала 4. и 6. брдска бригада, а да је ка Пљевљу упућена 1. и 2. брдска бригада; све из састава 16. корпуса, који је у саставу VI. армије“.

ОБр. 419

„На фронту према Б. Башти дан је прошао на миру.
Код села Фаногића, непријатељ је извукао воловима један топ. Око 14 часова, непријатељски аероплан летео је над Б. Баштом у правцу Сребрнице. Према Дервенти примећено је да се сељани селе ка Сребрници.
На фронту Шумадиске дивиз. II. позива дан је прошао на миру. Код Старог брода налазе се непријатељска одељења. Један батаљон Шумадиске дивиз. II. позива 27. августа продужиће јаче рекогносцирање.
На фронту Лимског одреда дан је прошао на миру. Главнина одреда је на линији Оштрељ – караула Цигља – Љуљаш – Орлић. Добровољачки одред је на Црном врху. Даљне официрске патроле наишле су код села Главичице и на Равном брду на мала непријатељска одељења; код Руда су примећени већи делови. Један део ових укрцани су у војне возове, а други су упућени на Вихру и Рудине. По исказу мештана, који су превозили непријатељске рањенике, непријатељ има велики број мртвих и рањених; једни непријатељски војници говоре, да ће борбу поново примити на Дрини; други да иду да бране Сарајево, а трећи говоре да иду у Галицију. Непријатељ је своје мртве на неколико места спалио.
Лимски одред 27. августа продужиће рекогносцирање.
Једна коњичка патрола и једна пешадиска патрола ушле су у Нову Варош 25. августа, где је дошло и 50 коњаника Новопазарског одреда.
2. прекобројни пук III. позива са Кокиног брода стављен је под команду Лимског одреда и без једног батаљона упућеи у Прибој. Још није добивен извештај где је заноћио“.

ОБр. 421

„На фронту према Ужичкој бригади дан је прошао на миру. Ново нема ништа. Насилним рекогносцирањем Шумадиска дивизија II. позива у току данашњег дана (28. августа) добила је ове податке: непријатељ држи линију Орлине – Панос – Дачим -Тршевица – Поздерања. Јачина: на Паносу 2 батаљона; на Орлини, Дачиму и Тршевици по 1 батаљон. Око Поздерања, непријатељ је јачине до 1 пука. Око Старог брода на обе обале по један батаљон. На Паносу и Кобили непријатељ се утврђује. У Гостиљској шуми нађен је велики број непријатељских несарањених лешева, доста спреме и патролни телефон 5. чете 30. хонведског пука. По нађеним стварима непокопаних лешева види се, да су били из 19., 66., 85. и 86. пешад. пука.
Лимски одред у данашњем наступању дошао је главнином на линију: Велика Варда -Равно брдо – лева обала Устибарске реке, а Добровољачки одред капетана Ранковића рашчишћава простор између Паблаченице и Сутјеске. Непријатељ није давао отпора. 29. августа Лимски одред продужиће наступање у правцу Руда, Забрђа и Јаворја“.

Д) Од команданта Ибарске див. области

ОБр. 434

„Са штабом и предњим дeловима стигао сам у Пријепоље и на околне положаје данас 27. августа. Сазнао сам, да се аустриски делови налазе код Михаиловића источно од Пљеваља“.

ОБр. 439

„О непријатељу немам никаквих нових вести. Моји делови налазе се на линији: село Јабука – Бабиње – вис Побједник (к. 1420). Главна снага мога одреда је код Пријепоља. Имам извештај, да је непријатељ напустио Прибој. У сталној сам вези са црногорским трупама у околини „Камене горе“ (1495). Телеграфска и телефонска веза у Пријепољу установљена је. Предузео сам мере, да се и Прибој веже телефоном“.

ОБр. 445

„На путу Прибој – Увац има много повешаних Срба хришћана. Одељење 2. прекоброј. пука III. позива ушло је у Прибој. Командант извиђачког одељења на Јабуци (између Пријепоља и Пљевља) јавља, да су Аустријанци у току јучерашњег и данашњег дана (26. и 27. августа) одступили из Пљеваља ка Метаљци и да су Пљевље заузеле црногорске трупе данас 27. августа по подне. У близини нигде нема аустриских трупа. Ђенерал Б. Јанковић, наш делегат са Цетиња, наређује ми, да одмах упутим пољску и брдску Дебанжову батерију (намењене за Црногорце) ђенералу Гојнићу. Очекујем одговор од ђенерала Гојнића, где да му упутим батерију, па ћу поступити по његовом захтеву. Предузео сам мере, да се успостави телеграфска и телефонска веза Пријепоље – Пљевље“.

Ђ) Од команданта трупа Нових области

ОБр. 1001

„Достављам извештај начелника среза Скопског, који води истрагу по делу атентата извршеног од стране бугарских комита 22. августа, у овоме:
Код убијених бугарских четника нађено је од ствари: 4 мала револвера са бугарским грбом; око 3 кг. изолисане жице црвене и зелене боје; три маказе за сечење телеграфске жице; неколико округлих бомби; једна повећа блехана кутија пуна динамита са намештеним упаљачем у њој; неколико батерија за електричне џепне лампе; колут штапина; 1 шињел и две пелерине бугарске државне.
Међу хартијама убијених бугарских четника нађена су писма и упутства издата од централног револуц. комитета у Софији о томе, шта има да се уради; у околини Струмице: динамитом рушити железничке мостове и путове; у Велесу и Скопљу рушити војна надлештва, касарне, слагалишта и сва места где се скупља много официра и чиновника; правити сметње у реквизицији и подстицати на бегство мушко становништво“.

Е) Од начелника штаба црногорске војске ћенерала Божидара Јанковића

„Бригадир Гојнић освојио је 27. августа Пљевље; непријатељ одступа у три јаке колоне ка Метаљци“.

Ж) Од пуковника Петра Пешића помоћника начелника штаба црногорске војске

„Распоред и јачина црногорске војске на дан 31. августа ова је:
1. Ловћенски одред држи фронт од Бојане до планине Буковице; јак је 6754 војника;
2. Херцеговачки одред држи фронт од планине Буковице до Пиве; јак је 9029 војника;
3. Одред Рамовица држи везу међу ова два одреда и јак је 1414 војника;
4. Старосрбијански одред држи фронт према Албанији и јак је 7021 војника;
5. Гусињска посада јака је 1371 војника;
6. Рожајска посада јака је 196 војника;
7. Санџачка војска је између Пљевља и Певчеве главе, јака је са Новопазарском бригадом из Санџака 14636 војника, а Црногораца има свега 10000 људи, и
8. Дрински одред који се сада образује јак је 6240 људи. Свега са бригадама из нових области има 47261 људи од чега биће употребљено за операције 20976 људи, у који број улази из нових области 4636 људи без икакве вредности.
О непријатељу немам података, ма да је безброј пута наређивано, да предузму мере да се стање расветли.
Има се разлога веровати, да је на целом фронту остала само посада, ма да Краљ тврди: да је ту цео 16. корпус.
Телефонске везе нема са командантима одреда, већ се веза одржава до телеграфских станица ордонансима, а ове су удаљене по 30 км. те је командовање врло тешко.
На целом фронту није било јуче ни данас никаквих сукоба“.
Главна брига српске Врховне команде у овом времену била је, да се што пре изврши ново груписање снаге за предстојеће операције.

 

Наређења српске врховне команде

25. августа

Наређење ОБр. 1920

Команданту Ужичке војске – Ужице

„С обзиром на измењену ситуацију, наређујем:
1. Да се ппуковник Петар Мишић са пуком задржи у Ужицу до даљег наређења, и
2. Да 2. прекобројни пук III. позива оде у састав Лимског одреда са Кокиног брода, а на њему да остави за сада 1 батаљон.
Наредите извршење“.

Наређење ОБр. 1923

Команданту II. армије – Текериш

„Наређено је, да вам се градска артилерија, која је дата I. армији, стави на расположење“.

Команданту I. армије – В. Бошњак

„Наређујем:
1. Да ђенерал г. Бојовић осмотри најзгоднија места за прелаз Саве између Ушћа и Шапца и о томе извести.
Важност овога посла захтева што јачу тајну.
2. Да се градска артилерија врати и стави команданту II. армије на расположење, и
3. Да се 4. прекобројни пешадиски пук I. позива задржи привремено код I. армије, а у саставу Тимочке дивизије II. позива“.

Наређење ОБр. 1925

1. Команданту трупа Нове Области – Скопље

„Због измењене ситуације наређујем:
1. Да се врате на своја ранија места појачања упућена пуковнику Зисићу, команданту Ибарске дивизиске области, и
2. Да 7. и 8. брзометна батерија остану на својим првашњим местима.
Пуковнику Зисићу издато је потребно наређење“.

2. Команданту Ибарске дивизиске области – Сјеница

„Због измењене ситуације наређено је:
Да се појачања, упућена томе команданту од стране команданта трупа Нове Области, врате на своја ранија места“.

 

26. августа

Наређење ОБр. 1968

1. Команданту II. армије – Текериш

„Наређујем, да одмах упутите из Моравске дивизије I. позива један пук пешадије са једном брзометном пољском батеријом преко Завлаке у Крупањ, где ће се привремено ставити на расположење команданту Моравске дивизије II. позива“.

2. Команданту III. армије – Брезјак

„Наређено је команданту II. армије, да из Моравске дивизије I. позива одмах упути један пешадиски пук са једном пољском брзометном батеријом преко Завлаке у Крупањ, где да се стави на расположење команданту Моравске дивиз. II. позива.
Чим престане потреба, наредите да овај одред одмах оде у састав своје дивизије“.

 

27. августа

Наређење ОБр. 2027

Команданту Браничевског одреда – Пожаревац

„Ако би се Дунавска дивизија II. позива под вашом командом употребила за операције на другом војишту, онда, обзиром на досадање прилике код непријатеља према вашем фронту, јавите одмах са колико се и каквих трупа може и на даље очувати безбедност на вашем фронту, не рачунајући ту 9. пук I. позива, који би се такође одатле повукао“.

Наређење ОБр. 2028

Команданту Дунавске дивизије I. позива – Торлак

„На основи досадашњих прилика код непријатеља на фронту према Београду јавите одмах, да ли би се и остатак делова ваше дивизије могао покренути са тога фронта и употребити за операције под вашом командом. Ако би то могло, онда колико би и каквих трупа требало тамо да остане ради даље безбедности фронта према Београду“.

Директива Врховне команде ОБр. 2044

Команданту I., II. и III. армије

Команданту Ужичке војске и

Команданту Браничевског одреда

„Са добивеном предсудном битком у Јадру и протеривањем непријатеља са наше територије на леву обалу Дрине и Саве, завршен је први одсек у нашим операцијама. Сада је потребно, да се све три армије, које су учествовале у битци, што пре попуне људством, оружјем и свом осталом спремом, и да се груповање снаге изврши онако, како ће то одговарати плану наших будућих операција.
По свима до данас добивеним извештајима, непријтељ се са 8. и 13. корпусом и око 2 бригаде из 15. корпуса повукао на леву обалу Дрине са главном снагом на линију: Зворник – Бјељина, а са 2 брдске бригаде код Сребрнице. На левој обали Саве, на линији: Земун – Митровица налазе се трупе 4. и 9. корпуса. По добивеним извештајима изгледа, а и вероватно је, да се јачи делови овога корпуса превозе за Галицију, а слабији су остали за осматрање и обману.
На левој обали Дрине испред фронта III. армије осећа се неко кретање и померање ка северу.
Код Ужичке војске осетило се, да је непријатељ слабији сада и да попушта.
На основу ових факата, општа је импресија Врховне команде, да је непријатељ, због јачег надирања Руса у Галицију, према нама ослабљен у извесној мери, и да делове појединих корпуса превлачи у Галицију.
У циљу новога груповања армија и њихове припреме за офанзиву наређујем:
1. II. армија, у чији састав улазе:
Моравска дивизија I. позива;
Тимочка дивизија I. позива;
Тимочка дивизија II. позива;
Комбинована дивизија I. позива да заузме и брани у прво време линију од ушћа Дрине до Љешнице, с тим да Љешница остане III. армији.
2. III. армија, у чији састав улазе:
Дринска дивизија I. позива;
Дринска дивизија II. позива и
Моравска дивизија II. позива да заузме и брани у прво време линију од Љешнице до Зворника.
Под команду команданта III. армије додати привремено и Комбиновани пешадиски пук Крагујевачких резервних трупа, који ће обезбеђивати гранични фронт од села Читлука на ушћу Дрињаче у Дрину, па до Љубовије, нарочито правце који воде ка Крупњу и Пецкој.
3. I. армија, у чији састав улазе:
Шумадиска дивизија I. позива и
Дунавска дивизија I. позива.
Коњичка дивизија прикупиће се тако, да Шумадиска и Коњичка дивизија буду око Шапца, спремни за акцију преко Саве, а Дунавска дивизија I. позива и Обреновачки одред остаће у прво време где су сада.
4. Ужичка војска, која је сада на граничном фронту код Мокре Горе предузеће офанзиву ка Вишеграду, према раније датој директиви, кооперишући са Црногорским одредом у Пљевљима.
Командант ће обратити нарочиту пажњу на правац Бајина Башта – Ужице и њега довољно обезбедити.
5. Браничевски одред за сада остаје где је, са истим задатком.
6. Команданти II. и III. армије утврдиће своју линију и пронаћи најзгоднија места за прелаз на леву обалу Дрине.
Сем овога, предузеће све могуће мере за што боље сазнавање стања код непријатеља.
7. Магацини за снабдевање армија су: за II. и III. армију Завлака, а за I. армију Коцељево.
Комуникациске линије су за III. армију: Лозница – Завлака; за II. армију: Богатић – Текериш -Завлака; и за I. армију: Шабац – Коцељево.
8. За почетак дејства армије ће добити директиву, а сада предузети одмах мере, да се што пре изврши груповање и развој армија на одређене фронтове и изврши сва претходна припрема за почетак офанзивних операција“.

Наређење ОБр. 2055

Команданту Дринске дивизиске области
Команданту I., II. и III. армије и
Команданту Ужичке војске
„Пошто је непријатељ, који је упао на нашу територију, разбивен и протеран преко Дрине и Саве, то наређујем, да трупе III. позива које су раније обезбеђивале гранични фронт на Дрини и Сави поново предузму обезбеђење истог фронта са оваквим распоредом:
а) 2. батаљон 6. пешадиског пука III. позива, са 14 коњаника и 1 болничар на рејону од Шапца до с. Ушћа:
1 чета код Мрђеновца;
1 чета код Камичка и
1 вод код Новог Села.
Батаљонски штаб са 2 чете (без једног вода) биће код Црвене механе.
б) 3. батаљон 6. пука III. позива, 14 коњаника и 1 болничар на рејону Битва – Шабац у овом распореду:
1 чета у Дреновцу, са 1 водом код Рибњаче.
1 чета према Кленку, 2 чете и батаљонски штаб у резерви код Причиновића.
в) 1. батаљон 6. пука III. позива са позициском батеријом, која је раније била са 2. батаљоном истог пука, 14 коњаника и 1 болничаром заузеће рејон за обезбеђење Рача – Митровица (закључно са адом) у оваквом распореду:
1 чета код Митровице,
1 вод у Равну,
1 чета код Раче,
2 чете (без једног вода) и позициска батерија код Ноћаја.
Штаб батаљона у Ноћају.
г) 4. батаљон 6. пешадиског пука III. позива, једна позициска батерија, 14 коњаника и 1 болничар у резерви за цео рејон 6. пука III. позива.
Штаб 6. пука III. позива у Шапцу.
Командант 6. пука III. позива је командант целог одсека од Раче до села Ушћа.
д) 4. батаљон 5. пука III. позива, једна позициска батерија, 14 коњаника и 1 болничар обезбеђиваће рејон Ковиљача – Читлук у оваквом распореду:
1 вод код Ковиљаче; 3 чете (без једног вода) и 4 топа код Зворника.
1 чета код Читлука.
ђ) 1. батаљон 5. пука III. позива, 2 топа, 14 коњаника и 1 болничар, обезбеђиваће рејон, кога је и пре обезбеђивао, са истим распоредом, то јест:
1 чета на Узовници и
3 чете и 2 топа код Љубовије.
Обезбеђујуће трупе на рејону Ковиљача – Љубовија стајаће у командном погледу под командантом III. армије.
При детаљнијем распореду на лицу места, обратити пажњу да најугоднији прилази и прелази реке буду добро брањени и осматрани.
Службу осматрања и обезбеђења треба вршити што тачније“.

 

29. августа

Наређење ОБр. 2137

Команданту Ужичке војске – Кремна

„Наредите команданту 15. прекоброј. пука III. позива, да из Пожеге дође у Ужице а затим да одмаршује на Кадињачу, где да уђе у састав трупа одређених за одбрану правца од Б. Баште и Рогачице ка Ужицу и Ваљеву“.

Наређење ОБр. 2141

Команданту Ужичке војске – Кремна

„Наредите да одред ппуковника Петра Мишића одмаршује из Ужица у Крупањ по овој маршрути:
30. августа преноћиште Косјерић;
31. августа преноћиште Бачевци;
1. септембра преноћиште Ставе преко Ваљева; и
2. септембра преноћиште Крупањ преко Пецке. Снабдевање храном: Ражана, Ваљево, Пецка.
Кад стигне у Крупањ да извести Врховну команду.
У састав одреда да уђе и пољска Дебанжова батерија, која је у Пожези. Она маршује истим путем за одредом и стићиће у Крупањ 31. августа“.
О овом наређењу извештен је и командант III. армије.

 

30. августа

Наређењем ОБр. 2166, позвати су команданти I., II. и III. армије, да сутра (31. августа) у 17 часова буду у штабу Врховне команде у Ваљеву.