Ситуација од 26. до 31. августа и наређења Врховне команде

395

Врховна команда у току овог времена примила је ове важније извештаје:

А) Од команданта I. армије

1. ОБр. 584

„Командант армиске коњице депешом од 26. августа јавља: официрске патроле стигле су јутрос у 8.45 часова у Митровицу, непријатеља нигде нема. У селу Глушци ставио ми се под команду у 8.30 часова I. коњички пук који је у том правцу био упућен. По казивању мештана у Сремској Митровици непријатеља има само батаљон пешадије без артилерије. Крећем се за Митровицу. 1. коњички пук вратио сам у састав Коњичке дивизије, јер ми више није потребан“.

2. ОБр. 585

„У току 25. и 26. августа дотерани су у штаб ове армије заробљени војници из ових пукова: 42., 74., 92., 94., 6., 23., 70 и 86. Сем овога, искази заробљеника слажу се, да су учествовали у боју код Шапца још и ови пукови: 44., 32., 38., 69. и три босанска пука. Из свих до сада прикупљених извештаја може се закључити, да је у боју код Шапца са аустроугарске стране учествовала једна цела дивизија 9. корпуса и готово сви пукови 4. корпуса само не цели пукови већ делови. По причању заробљеника претрпели су велике губитке. 94. пук има преко 1470 губитака, а поједине чете остале су само са по неколико војника. Причају о ужасном дејству наше артилерије. Сви се извештаји слажу да је непријатељ отишао у Галицију, чему не треба поклонити веру.

Б) Од команданта II. армије

1. ОБр. 592

„Командант Комбиноване дивизије данас 28. августа по подне јавља: један непријатељски вод са официрима пребацио се понтоном на Осмин Шиб, ну одатле је протеран од стране наших трупа. Том приликом један војник заробљен вели, да се према Осмину Шибу на левој обали Дрине налази 7. пешад. пук, десно је 28., лево 21. пук а позади 6. пук. Изгледа да је овде 21. ландверска дивизија, ово ће се накнадно проверити и детаљи саслушања доставити. Јуче по подне и данас пре подне један непријатељски аероплан летео је дуж Дрине“.

2. ОБр. 651

„Према наређењу ОБр. 2044 распоред II. армије данас 30. августа је овакав:
1. Моравска дивиз. I. позива поседа и брани одсек од Раче до линије Сувача – Курјачка вешала.
2. Комбинована дивизија поседа и брани одсек: Ада – Софића воденица – Андуте до левог крила Моравске дивиз. I. поз.

У другој линији

3. Тимочка дивизија I. позива на линији: Дуваниште – Липолист и
4. Тимочка дивиз. II. позива на правцу између села Белотића и Дубља.
Пошто ми је непознато под којим стоје трупе III. позива, које осигуравају простор Рача – Дреновац, а изгледа ми, да су те трупе саме недовољне да осигуравају и позадину II. армије, то молим да ми се јави: да ли има још тамо каквих трупа и под којим стоје тј. ко одговара за сигурност обезбеђења II. армије са те стране“.

В) Од команданта III. армије

1. ОБр. 806

„Командант Моравске дивизије II. позива извештајем од 17 часова јавља: на Османовом брду код села Чифлука и Дулине води се озбиљна борба. Непријатеља цене до два пешадиска пука. Тамо је наш готово цео 2. и 3. пешад. пук са брдском батеријом; одлазим и сам тамо; резултат јавићу“.

2. ОБр. 938

„По свима досадањим извештајима стање непријатељске војске од 27. – 29. августа према фронту ове армије вероватно је овакво:
1. На простору Рогачица – Љубовија 13. брдска бригада;
2. На простору Љубовија – Дрињача 12. брдска бригада;
3. Према Зворнику 11. брдска бригада;
4. На коси која је према бањи Ковиљачи види се једно затворено утврђење. Дуж Дрине копају се ровови, рашчишћава се предтерен и секу кукурузи;
5. На положајима преко Турског Шепка налази се 42. ландверска дивизија са 25. и 28. пуком. У околини Шепка и Рајчевића и северно од њих: 2 пољске батерије; једна хаубичка батерија 10 ½ см; једна хаубичка батерија 15 см; 27. ландверски пук (42. дивизија је од Врањева до Главичице);
6. 36. дивизија 13. корпуса на простору: од Главичице до коте 152 (Дуго поље);
7. 9. дивизија 13. корпуса вероватно је у другој линији, јер је њен 96. пук делом северно од коте 152 на Јањи. Око Јање бивакују неке трупе;
8. Код Главичице има око 20 топова. Ту се израђују и утврђења као и дуж Дрине;
9. У околини Јање и северно од Бјељине је 8. корпус;
10. У Брчкој је, по свима изгледима, штаб армије, у Бјељини је корпусни штаб, а у Јањи један дивизиски штаб;
11. Изгледа, да је 12. брдска бригада доведена у близину 42. ландверске дивизије;
12. Храна и муниција довлачи се из Брчког“.

Г) Од команданта Ужичке војске

1. ОБр. 389

„Јачи извиђачки делови Шумадиске дивизије II. позива упућени 24. августа у извиђање ка Мокрој Гори заузели су Осојницу; предњи непријатељски делови одмах су се повукли. Коњичке патроле упућене ка Гостиљу брду и караули Запољској јављају такође, да су се предњи непријатељски делови повукли. Упућена су одмах јача одељења да поседну гранични фронт и извиђају ка Дрини.
До овог момента заузете су карауле: Плоча, Запољска, Дикава, Бјељи Усељ и Пусто брдо. Лимски одред заузео је гранични фронт Љуљаш – Црни врх. Наређено му је, да заузме Прибој и чини притисак у правцу Руда. По добивеним, али још непровереним податцима непријатељ се журно повлачи из Санџака. Да бих могао да предузмем офанзиву и да извршим саобразно цељи груповање снаге, потребно ми је да знам:
1. Стање код црногорске Пљевљанске дивизије: да ли је она ојачана и којим правцем има да наступа;
2. Наређење издато команданту трупа у Сјеннци; да ли ће и он и којим правцем да наступа, и
3. Да ли ће одсек код Бајине Баште и Рогачице бити довољно обезбеђен са пет батаљона III. позива и 12 топова пољске артилерије мод. 85. године. Намеран сам да Шумадиску дивизију II. позива групишем пр