Припреме аустриске војске

505

Распоред Балканске војске

После одступања V. армије на леву обалу Дрине, а делова II. армије на леву обалу Саве, као и после обустављања офанзиве VI. армије према Ужицу, Балканска војска је заузела овакав распоред:

У Срему од Митровице до Земуна

½ 7. пешадиске дивизије и тешка артилерија код Земуна према Београду.
29. пешадиска дивизија према Шапцу и Митровици.
Ландштурмски батаљони предузели су службу осигурања непосредно на левој обали Саве од Митровице до Земуна.
Све ове трупе образовале су једну групу под командом фелдцајгмајстора фрајхера фон Литгендорфа.
Овој групи је придата и целокупна Дунавска флотила.

У Босни и Срему

V. армија

На доњој Дрини и северно од Саве до Митровице и то:
8. корпус, појачан 104. ландштурмском бригадом око Раче према ушћу Дрине.
13. корпус, око Бјељине.

VI. армија

Према средњем току Дрине и то:
15. корпус имао је да штити одсек Дрине од Новог Села јужно од Зворника до Главичице југозападно од Батара. У саставу овог корпуса биле су сада ове трупе:
13. пешадиска бригада према Лозници.
48. пешадиска дивизија (10., 11. и 12. брдска бригада) код Зворника.
40. хонведска дивизија, којој су придата и два допунска пука, налазила се позади 13. бригаде и 48. дивизије.
16. корпус. Са главном снагом, која је појачана са маџарском 109. ландштурмском пешад. бригадом, налазио се у рејону Власенице и Сребрнице, са задатком да штити Дрину узводно до окуке код Слапа (северно од Старог брода).
Корпусна команда поверила је овај задатак жандармима, граничарима, финансима и добровољцима, да би главну снагу могла држати прикупљену на једном централном положају за извршење евентуалног против напада, ако би Срби покушали прећи Дрину на његовом одсеку.
1. пешадиска дивизија (7., 8. и 9. брдска бригада) затварала је прелазе преко горњег тока Дрине од Старог брода узводно до Фоче.
Овај је распоред био завршен до 2. септембра.
О српској војсци, која је још увек остала неактивна на десној обали Дрине, Врховна команда Балканске војске 2. септембра имала је ове податке:
Око 3 дивизије у Мачви и на простору Лозница – Љешница – Завлака;
1 дивизију код Крупња;
2 дивизије код Ваљева;
2 дивизије код Обреновца, од којих су неки делови били на маршу према Шапцу, и
1 дивизију код Ужица.
Фелдцајгмајстор Поћорек наређивао је припрему и оспособљење трупа за нове ударе и предузимање иницијативе, пре но што би Срби добили у времену за стварање и извођење ма каквих офанзивних планова. Али није успео да изврши припреме већих размера, када су Срби већ развили јачу акцију, која је наговештавала предузимање у скором времену офанзивних операција.