Офанзива српске – Ужичке војске ка Вишеграду од 5. до 14. септембра

481

6. септембар

Овога дана, као што ћемо у другом делу видети, предузета је офинзива на северном фронту са I. армијом уз садејство Тимочке дивизије I. позива из II. армије и деловима трупа Одбране Београда.
Ово напомињемо, да би се имао бољи преглед целокупних операција наше војске у овом периоду рата.

Операције Ужичке војске на Горњој Дрини

Дејство Шумадиске дивизије II. позива

У току овог дана трупе ове дивизије вршиле су утврђивање положаја на горе поменутој линији.
Командант Шумадиске дивизије II. поз. наредио је овог дана, да се за 7. септембар изврши овакво груписање снага:
На Паносу: 3 батаљона 11. пешад. пука II. позива и 2 батаљона 12. пеш. пука II. позива са 2 брзометне брдске батерије.
На линији Гостиље брдо – Јањача: 4. пешад. пук I. поз. „Стевана Немање“ са 1 пољском и 1 брдском брзометном батеријом.
На Орлини: 1 батаљон 9. пешад. пука II. поз. са 2 пољска позициска и 2 брдска Дебанжова топа.
На Крсту (с. Заовине): 2 батаљона 12. пешад. пука II. поз. са 4 брдска Дебанжова топа.
На Милошевцу: 3 батаљона 10. пешад. пука II. позива, 2 пољска топа и 1 брдска Дебанжова батерија.
На Шаргану: 1 батаљон 10. пешад. пука II. поз., 1 пољска хаубичка батерија и 1 ескадрон коњице.
Пионирски полубатаљон ради на оправци пута Милошевац – Гостиље брдо.

Дејство Лимског одреда

У току овог дана трупе Лимског одреда вршиле су утврђивање заузетих положаја.
Распоред одреда био је овакав:
Десна колона, држећи својим предњим деловима Игриште и Голеш, груписала је главну снагу на Сухој гори. Вршена су извиђања у правцу Мириловића и Шупље стене и на непријатеља нигде се није наишло.
Средња колона, држећи са предњим деловима Голу главу, Јежеву главу и Бујак, груписала је главну снагу на Рудинама.
Лева колона држала је Виогор и Врноград.
Десна колона са Сухе горе одржавала је везу са трупама Шумадиске дивиз. II. поз. на Паносу. Лева колона са Вијогора одржавала је везу са црногорским трупама на Слатини и Треботину.

 

7. септембар

У циљу прелаза преко Дрине, а обзиром на директиву Врховне команде ОБр. 2044, по којој је командант Ужичке војске имао да предузме све припреме за офанзиву ка Вишеграду, предузето је ово:
а) Извештен је командант Ибарске дивиз. области, да се 8. и 9. септембра има извршити прикупљање трупа Ужичке војске у циљу припреме прелаза преко Дрине и напада на Вишеград. Према томе, 2. прекоброј. пук III. позива, који је у левој колони Лимског одреда, прикупиће се код Дебеле главе, а обе граничне чете и добровољачка чета на Врнограду.
Потребно је да Ибарски обвезнички пук, ради јаче везе са Црногорцима и Лимским одредом, поседне Гостиље, те да упорном одбраном заштити леви бок Лимског одреда за време прелаза преко Дрине. О времену почетка напада на целом фронту, командант Ибарске дивиз. области биће извештен накнадно, како би о томе могао известити и сердара Вукотића.
Груписање снага има се извршити до 9. септембра у вече.
б) Наређено је даље ово:
1. Команданту Ужнчке бригаде, да потпуно гарантује правце: Рогачица – Ваљево и Бајина Башта – Ужице и да припреми материјал за прелаз Дрине, ако за то наступи потреба.
2. Команданту Шумадиске дивиз. II. поз., да на десној обали Дрине заузме најзгодније ослоне тачке за припрему и потпомагање прелаза Дрине код Старог брода.
3. Команданту Лимског одреда, да се десна колона на Сухој гори што јаче утврди и припреми материјал за прелаз Дрине на фронту: Вишеград – ушће реке Крушевице.
Груписање снаге и све припреме имале су се завршити у највећој тајности и најдаље до 9. септембра у вече. Наглашено је, да ће наређење за почетак напада на целом фронту следовати.
У току овог дана, непријатељ је дејствовао само артилериском ватром против Паноса и Сухе горе. Наша артилерија није одговарала. Тако исто, непријатељ је дејствовао артилериском ватром из утврђења на Коњској равни и Церовићу према ушћу Лима.

 

8. септембар

Овог дана, као што ћемо у трећем делу видети, Аустријанци су предузели офанзиву на средњој и доњој Дрини, да би парирали офанзиву наше I. армије у Срему, а тиме укочили и офанзиву наше Ужичке војске на горњој Дрини. Ово напомињемо, да би се имао бољи преглед целокупних операција наше војске у овом периоду рата.
У току овог дана, на фронту Ужичке војске није било ничега значајног.
На фронту према Рогачици, од стране трупа Ужичке бригаде, примећено је јаче кретање непријатеља између с. Петрића и Стрмена. Поједини делови спуштали су се ка Дрини на које је отварана наша артилериска ватра.
На фронту према Вишеграду непријатељ је дејствовао само кратком артилериском ватром.

 

9. септембар

Одлагање напада на Вишеград

У 11 часова, командант Ужичке војске добија наређење Врховне команде, да се из састава Ужичке војске, због указане потребе, извуче 4. пешад. пук I. позива „Стевана Немање“; 4. пешад. пук II. позива, оба њихова допунска батаљона и 1 брдска брзометна батерија, да се ове трупе најкраћим путем прикупе у Ужицу и упуте преко Косјерића и Ваљева на расположење команданту III. армије.
У 20 часова, командант Ужичке војске добија ову директиву Врховне команде:
„Према последњим извештајима, непријатељ врши јаче груписање своје снаге на линији: Зворник – Бјељина – Митровица – Рума, остављајући слабију снагу на горњем току Дрине.
Наша главна снага на Дрино-Савском војишту чини припреме и ја