Дефанзива аустриске војске према Вишеграду

675

Срби и Црногорци врло су брзо приметили да су, после одласка VI. армије, остале слабе аустриске снаге на горњем току Дрине. Али, они су се још добро сећали претрпљеног пораза на овом фронту у августу месецу, па су сад наступали лагано и опрезно према развученом, па због тога, и слабо поседнутом положају 8. брдске бригаде ђенералмајора Андријана, тако:
4. септембра претходница Шумадиске дивизије II. позива успела је да са Голеша, југоисточно од Вишеграда, потисне једну истакнуту чету.
5. септембра Срби су се пласирали према Вишеграду.
6. септембра Срби су се појавили и испред Устипраче, а Црногорци испред Горажде. При свем том, слаби покушаји за прелаз Дрине били су лако осујећени од стране 8. брдске бригаде.
9. септембра отпочела је српска артилерија дејствовати према Вишеграду и Међеђи, а пред Фочом су се појавили Црногорци са јачом снагом.
Срби и Црногорци постали су енергичнији на овоме фронту тек, кад је и резерва 8. брдске бригаде, под командом пуковника Филиповића, упућена на појачање VI. армије.
11. септембра Црногорци су прешли Дрину код Фоче.
12. септембра Срби су отпочели јако бомбардовати Вишеград.
У исто време, код Бајине Баште, два српска батаљона, праћена многобројним четницима, прешла су на леву обалу Дрине и продрла до Осмаче у правцу Сребрнице. У сусрет овим српским батаљонима упућена је 9. ландштурмска етапна бригада, формирана од 3 ½ ландштурмска батаљона. Ова бригада је стално задржавана српским четницима, који су се појављивали час овде час онде, те није успела да дође у додир са редовним српским трупама.
Главна снага Шумадиске дивизије II. позива развила се, међутим, према Вишеграду, Међеђи и Устипрачи, а Црногорци према Горажди.
14. септембра дошло је до јаких борби на прелазима преко Дрине код Вишеграда, Међеђе, Устипраче и Горажде, после којих су аустриске трупе напустиле Вишеград и Горажду.