Knjiga druga 1914. godina

Drugi period operacija – Bitka na Drini, I, II i III deo

Drugi period operacija u ratu 1914. godine

Posle sjajno završenog prvog perioda operacija 1914. godine, pobedom austrougarske vojske u bitci na Ceru i u Jadru i odstupanjem pobeđenog neprijatelja preko Drine i Save, verovalo se, da će austrougarska Vrhovna komanda prema...

Situacija od 26. do 31. avgusta i naređenja Vrhovne komande

Vrhovna komanda u toku ovog vremena primila je ove važnije izveštaje: A) Od komandanta I. armije 1. OBr. 584 „Komandant armiske konjice depešom od 26. avgusta javlja: oficirske patrole stigle su jutros u 8.45 časova u Mitrovicu,...

Naređenja Vrhovne komande od 1. do 4. septembra

1. septembra Naređenje OBr. 2200 Komandantu Braničevskog odreda - Požarevac „Uputite odmah 9. pešad. puk I. poziva na Torlak i stavite ga na raspoloženje komandantu Dunavske div. I. poziva. Puk će se od Osipaonice do Resnika transportovati...

Pripreme austriske vojske

Raspored Balkanske vojske Posle odstupanja V. armije na levu obalu Drine, a delova II. armije na levu obalu Save, kao i posle obustavljanja ofanzive VI. armije prema Užicu, Balkanska vojska je zauzela ovakav raspored: U Sremu...

Ofanziva srpske – Užičke vojske ka Višegradu od 28. avgusta do 5. septembra

Operacije u drugom periodu rata 1914. godine Prvi deo - Operacije na jugozapadnom frontu Ofanziva srpske - Užičke vojske ka Višegradu Napred, na svome mestu, izneli smo direktivu Vrhovne komande OBr. 2044 od 27. avgusta, za novo...

Ofanziva srpske – Užičke vojske ka Višegradu od 5. do 14. septembra

6. septembar Ovoga dana, kao što ćemo u drugom delu videti, preduzeta je ofinziva na severnom frontu sa I. armijom uz sadejstvo Timočke divizije I. poziva iz II. armije i delovima trupa Odbrane Beograda. Ovo napominjemo,...

Defanziva austriske vojske prema Višegradu

Srbi i Crnogorci vrlo su brzo primetili da su, posle odlaska VI. armije, ostale slabe austriske snage na gornjem toku Drine. Ali, oni su se još dobro sećali pretrpljenog poraza na ovom frontu u...