Књига деветнаеста 1916. година

Операције на Црној реци и заузеће Битоља (1. део)

25. октобар, Дејство Коњичке дивизије

У току ноћи 24./25. октобра није било промена у распореду трупа ове дивизије. Губитака и утрошка муниције није било. У току дана: У 18 час. начелник штаба I армије са ОБр. 2889 доставља писмено наређење за...

25. октобар, Операције I армије

Како је ноћ 34./25. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 2868 за овај дан. У току дана: Узајамна повремена артилериска ватра осредње јачине, Извештена Врховна Команда депешом ОБр....

16. октобар, Операције III армије

НЕДОСТАЈУ СТРАНЕСитуација до 18 часова: Предњи делови подишли су на 200 метара испод највишег врха чуке № 2 на левој обали Црне реке. Наша артилерија добро је потпомагала напад. Непријатељске артилериске групе од Груништа и...

25. октобар, Операције II армије

Како је ноћ 24./25. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3208 за овај дан. У току дана: Армија је примила ове важније извештаје: Од команданта Тимочке дивизије: ОБр. 2313, 2318...

25. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

У току овога дана Врховна Команда примила је ове важније извештаје:Од Команданта I армијеОБр. 2868 у 6.30 час. „Ноћ 24./25. октобра на фронту ове армије осим пушкарања целе ноћи и слабог дејства непријатељске артилерије ничега...

24. октобар, Дејство Коњичке дивизије

У току ноћи 23./24. октобра 2. коњичка бригада смењена је трупама 44. француског пешад. пука, 2. бригада налази се јужно од Бача а у висини с. Живоње. Губитака нема. Са ОБр. 2445 извештена I...

24. октобар, Операције I армије

Како је ноћ 23./24. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 2821 за овај дан. У току дана: Повремена обострана артилериска ватра средње јачине, местимично пушкарање у предњим линијама. Између...

24. октобар, Операције III армије

Како је ноћ 23./24. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3706 за овај дан. У току дана: Армија је примила ове важније извештаје: Од команданта Дринске дивизије: ОБр. 3461, 3462...

24. октобар, Операције II армије

Како је ноћ 23./24. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3186 за овај дан. У току дана: Армија је примила ове важније извештаје: Од команданта Тимочке дивизије: ОБр. 2291, 2299...

24. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

У току овога дана Врховна Команда је примила ове важније извештаје:Од команданта I армије:ОБр. 2821 у 6.45 час. „На фронту армије у току ноћи 23./24. ов. мес. сем повременог обостраног артилериског дејства и слабијег пушкарања...