5. октобар, Операције II армије

559

Како је ноћ 4./5. октобра проведена види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 2559.
Од Врховне Команде добијено је наређење ЛБр. 7874, да се једно завојиште Тимочке дивиз. области одмах упути у састав III армије истим путем којим је упућена и њена бригада.
Ово је наређење достављено Тимочкој дивизији на извршење
У току дана:
Аеропланска ескадрила ове армије известила је: Да је данас бачено на Добро Поље 12 бомби од 120 и 2 бомбе од 90 а на Кожух 5 бомби од 90 кг. Извршено је извиђање једне батерије Добро Поље-Шљем, у позадини непријатељској није ништа важно запажено.
Од Врховне Команде примљено је наређење Стр. Пов. ОБр. 5940 као и наређење 5974 која су напред у целости за овај дана изнета.
У 4.35 час. примљено је наређење Врховне Команде ОБр. 5996 а које је напред у целости изнето. Ово је наређење достављено команданту Тимочке и Шумадиске дивизије.

Дејство Тимочке дивизије

Јутрос у 3.30 час. под ОБр. 1943 послат је армији следећи извештај:
1) Да би се утврдило стање код непријатеља према левом крилу, синоћ у 21 час трупе леве колоне предузеле су живу акцију пешадијом и артилеријом. Јаке пешадиске патроле, које су још у току дана подишле биле непријатељском положају, покушале су покрет унапред, потпомогнуте живом артилериском ватром .
Утврдило се:
а) Да непријатељ држи своје положаје пешадијом и митраљезима као и до сад.
б) Да се непријатељска артилерија на Преслапу и Прашеник- Дуденику налази и даље ту, јер је одговарала, а непријатељска артилерија са Кожуха није у току ове ноћи дејствовала, ма да се у току два последња дана јављала.
2) На десном крилу ноћас било мирно.
3) Ноћашњи губитци: 1 редов лако рањен, 1 контузован”.
Шумадиска дивизија са ОБр. 1901 у 8.15 час. јавља: да
Дринска дивизија неће ноћас вршити напад, јер није пласирала артилерију.
Команданту армије са ОБр. 1947 у 11 час. послат извештај ове садржине:
,,У току ноћи 4./5. октобра учињена ова измена у распореду трупа:
По наређењу ОБр. 2540, батаљон (од 3 чете) 20. пука који је до сад био у резерви леве колоне, северо- источно од Сервијана, упућен је јутрос пре сванућа у село Бахово, у састав Шумадиске дивизије”.
Стање у 12 часова:
Патролама и малим одељењима вршено на десном крилу извиђање. Артилерија овог крила дејствовала, с прекидима, против Тушина и непријатељског положаја према Трстеничкој коси.
На левом крилу затишје.
Никаква промена код неиријатеља није запажена”.
Врховна Команда са ОБр. 2936 од данас доставља:
,,На питање једног команданта армије наређујем:
Да српске војне власти не ометају рад грчком револуционарном комитету при прикупљању регрута или војних обвезника, нити пак да им у том указују услуге.
Уопште не треба се мешати у грчке размирице у колико оне не би биле штетне по наше војне интересе”.
Са ОБр. 1954 достављено предње команданту на управљање.
Командантима колона са ОБр. 1948 у 16 час. саопштено је:
Да је један непријатељски војник из 3 батаљона 24. пука, који је заробљен 3 ов. мес. изјавио:
,,Три батаљона 24. пука на положају су од Пороја до села Зборског, а један батаљон отишао је пре 10 дана на Кајмакчалан, у помоћ 11. пуку. – Западно од 24. пука је 32. или 29. пук, а па Кожуху је 45.
Од 12- 16 час. на фронту дивизије затишје.
Код непријатеља нема никаквих промена.
У 19 час. са ОБр. 1953 послат је армији следећи извештај:
..Стање између 16 и 19 часова непромењено”.
На десном крилу продужено после подне извиђање патролама и мањим одељењима; утврђено, да је непријатељ на својим досадањим положајима.
Између 16 и 17.30 час. непријатељска артилерија са Преслапа и Прашеник- Дуденика дејствовала против Ковила и артилерије Шумадиске дивизије. – Артилерија са Кожуха није се данас јављала, као ни она северно од Тушина.
Нових промена у распореду трупа нема.
Губитака нема.

Дејство Шумадиске дивизије

У току ноћи 4./5. октобра на фронту ове дивизије слабије пушкарање са бацањем бомби и повременом слабом артилериском ватром. Са ОБр. 1900 извештена армија и суседне дивизије:
Командант Дриинке дивизије са ОБр. 2901 од 4. тек. мес. у 13.40 час. известио је ову команду, да се 5. ов. мес. неће предузимати напад на Добро Поље, пошто нису све припреме извршене (комуникација за извлачење артилерије и снабдевање муницијом нису готове).
Командант дивизије са ОБр. 1901 од 5. октобра 1916. год. известио је о предњем команданта II армије и Тимочке дивизије као и о припремама које ће са своје стране предузети за будући напад.
Командант десног и левог одсека и целокупне артилерије достављен је предњи извештај ради знања.
в) На основи извештаја команданта одсека командант дивизије са ОБр. 1903 од 5. октобра 1916. год. у 12.15 час. извештава команданта II армије, Тимочке и Дринске дивизије.
Ситуација у 12 часова.
На фронту дивизије повремена обострана пешадиска и артилериска ватра.
Око 11 часова непријатељ. аероплан је летео над Ветреником регулишући ватру своје артилерије противу наших батерија код ,,Пребедишта”.
г) На основи извештаја командант одсека командант дивизије са ОБр. 1909 од 5. октобра 1916. год. у 11 часова из Суботског извештава команданта II армије, Тимочке и Дринске дивизије.
Ситуација у 11 часова:
Сем слабе обостране пушчане и митраљеске ватре на фронту дивизије ништа ново.
Примећено је да се непријатељ на Ветренику према Зборској Рудини утврђује под заштитом челичних штитова.
Губитци:- рањено: 1 наредник, 1 каплар и 2 редова.
Утрошено муниције: пушчане 50.922, митраљеске 5115 метака, ручних бомби 133, бомби за Азен топ 104, артилериске муниције 884 зрна.