5. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

517

У току овога дана Врховна Команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I армије:

ОБр. 2099 у 7.20 час.
,,У току ноћи 4./5. октобра под јачом пешад. ватром, пешадија је кренута у напред и знатним деловима пребачена преко Црне реке и Сакулеве и сада се утврђује испред непријатељских ровова на 50- 200 метара. Синоћ у 17.45 час. запажена непријатељска комора дубине 1 км. у покрету од Меџидли ка Кенали. У 21.50 час. чуле се неколико експлозија северно од Кенали у правцу Битоља.”
ОБр. 2120 у 19 час.
„Губитци армије на дан 4. ов. месеца: код Моравске дивизије: погинулих: 2 подофицира и 3 каплара и редова. Рањених: 19 каплара и редова. Ноћу 4./5. ов. мес. код Вардарске дивизије рањених 2 каплара и редова.”
ОБр. 2123 у 20.40 час.
,,У току 5. ов. мес. јаким артилериским дејством противу непријатељске артилерије, ровова и препречних средстава вршена припрема за пешадиски напад. Пешадија је местимично напредовала за неколико стотина метара. Јачина непријатељске артилерије иста као што је јављено са ОБр. 2094, али су поједине групе почеле да мењају места. Цео непријатељски фронт врло солидно утврђен са континуелном линијом мреже од жице. Сутра се продужује дејство.”
ОБр. 2134 у 22.20 час.
“Потребно је било водити рачуна о моралном утицају на наше трупе, наређеном напуштању правца на Битољ, када се већ дошло тако рећи на сама врата Битоља. Потребно је званичним редовним путем удејствовати присуство наших трупа при заузимању Битоља. Противно чинити довешће позитивно до непријатних сцена. СвОБр. 5940 те команде.”
Од команданта II армије:

ОБр. 2554.
„Проучавањем и вршењем припрема за напад на Добро поље у вези са дејством ојачане десне колоне Дринске дивизије добивени су од команданта Шумадиске дивизије следећи податци:
1) Нападу на Добро поље има да предходи напад ради заузећа трију Пожарских чука (Шумовите, Камените и највише) и првог теренског басамака (Гривице) на вези Катунац- Добро поље. Сви су ови положаји (све три чуке и Гривица) солидио утврђени, ојачани жичаном препреком негде и у више реди и снабдевени приближницама. Прилаз к њима стављен је под артилериску ватру са Ветреника, Кравице, Доброг поља и са правца од Сокола.
Само Добро Поље, према исказима свих бегунаца и заробљеника, врло је добро утврђено и ојачано са неколико реди препреке од жица. Најслабије му је утврђена страна, којој се прилази од Ниџе и Сокола.
2) Правци напада на Добро Поље ови су:
а) Од Ниџе и Сокола ка Добром Пољу изводи у десни бок и позадину, али са врло тешком везом Добро Поље- Сокол.
б) Од Пожара преко Пожарске косе- изводи на фронт положаја.
в) Са Катунца теренском везом ка Добром Пољу изводи на фронт положаја.
Код Дринске дивизије једна јака колона на коју би пало тежиште рада у нападу на Добро Поље, напада у његов десни бок и позадину са наше стране, главни напад има се извести По жарском косом а споредни од Катунца ка Добром Пољу.
3) Под истом предпоставком, да тежиште рада падне на десну колону Дринске дивизије, за одсудан напад на Добро Поље с наше стране потребан је још један пук, али пук потпупе формациске јачине. Иначе, ако је пук јак као наш 19., који броји 1200 пушака, онда и читава бригада за коју снагу по избијању пред Добро Поље има довољно места за развој.
4) Да би се и овај напад на Добро Поље могао спремити јаком артилериском ватром, да би се ровови и препреке могли порушити, потребно је, да поред артилерије којом располажемо имамо најмање једну батерију 15 см. брзометних хаубица и једну батерију 105 мм. дугачких брзометних топова.
5) Једновремено са овим нападом требало би нападати демонстративно и на Ветреник, у ком циљу 11. пук треба ојачати још са најмање једним батаљоном, кога би требало упутити од Струпина на западни Мали Ветреник. На осталом делу Ветреника вршио би се снажан притисак ватром, пошто је због бочне и леђне ватре непријатељских батерија са Голог Била покрет наше пешадије на овом делу фронта веома тежак.
За извођење овог дела задатка довољно је оволико артилерије са колико располажемо.
6) Да би се напад могао снажно припремити ватром потребно је да се за сво време напада следује као вишак муниције за артилерију у дејству против Доброг Поља по табл. 1 а за сву осталу по табл. 3 наређења АрБр. 2995 од 23. септембра. Наредио сам да се овако муниција и требује.”
Предње достављам Врховној Команди с молбом, да се за предстојећи напад пошаље тражени вишак муниције, кад се већ не може добити тражена артилерија.”
ОБр. 2559 у 5 часова:
„Стање код ове армије у току ноћи 4./5. октобра код ове армије до 4 часа, сем слабијег пушкарања и артилериске ватре није се десило ништа значајније. Ноћас лако рањен 1 војник и 1 контузован.
ОБр. 2572 у 15.40 час.
„Стање до 12 часова: Повремена артилериска ватра на целом фронту. Око 11 часова један непријатељски аероплан летео је изнад Ветреника регулишући ватру своје артилерије противу наших батерија пема Ветренику.”
ОБр. 2574 у 17.18 час.
,,У току ноћи 4./5. овог месеца учињена је ова измена у распореду трупа: батаљон (од 3 чете) 20. пешад. пука, који је до сада био у резерви леве колоне северо- источно од с. Севријана упућен је јуче пре сванућа у с. Бахово у састав Шумадиске дивизије у дивизиску резерву.”

Од команданта III армије:

ОБр. 3879 у 8.10 часова.
„У току ноћи осим пушкарања ничег значајнијег.
Код леве колоне Дунавске дивизије вођена је борба с непријатељем, који је покушавао, да врати натраг преко Црне реке наше пребачене делове. 3 вода пребачени код моста код с. Добровени одржали су се на левој обали.
ОБр. 3092 у 13.52 часа.
„По извештају авијатичара на левој обали Црне реке, линија с. Брод- Сливица до потока, који долази из Чегела утврђена је рововима са препрекама од жица; од Чегелског потока ка Скочивиру није се могло утврдити, да постоји утврђена линија. Једна батерија северо- западно од с. Сливице поседнута је; у селу Градешници налазе се више великих шатора два са црвеним крстом. У селу 2 парка по 40 кола и доста растурених кола. Око шатора изнад села неколико мањих групица кола. У селу Старовини неколико кола у селу а на западној ивици села група од 300 војника растурених. У с. Зовичу ништа. 15 кола у покрету од с. Старовине ка Градешници. Изниђање данас 5. ов. мес. између 8 и 10 часова.”
ОБр. 3103 у 20.55 часова.
,,Ситуација у 19 часова 5. ов месеца:
На фронту Дунавске дивизије ничег новог. Између 9 и 10 часова примећен један непријатељски батаљон у покрету од с. Ивено ка с. Брнику. Око 11.40 час. примећено једна до две чете пешадије у покрету са запада ка с. Старовина. Вечерњи извештај Дринске дивизије није добивен, послаће се накнадно.”
ОБр. 3104 у 22 часа.
.,Командант Дринске дивизије извештајем од 19.50 час. јавља, да су извиђачки делови десне колоне састављени од пешадије и артилерије избиди пред вече на косу која се од Сокола спушта ка Белој Води и на линију јужно од с. Будимираца и Грундишта. Код Будимираца било је слабије борбе. Одред упућен за овлађивање Соколом подишао је том положају и успешно напредује наилазећи при томе на страховите теренске тешкоће. Пласира се артилерија за тучење Доброг Поља.”
ОБр. 3098 у 19 часова:
Дринска дивизија дејствује већим делом своје снаге у правцу позадине Доброг Поља. За овај рад неопходно јој је потребна сарадња коњице. С тога молим, да се Дринској дивизији упути што више коњице а најмање њен коњички ескадрон и то најхитније, јер у правцу Морихова у садашњој ситуацији коњица може дати најкорисније резултате.”

Од Ваздухопловне Команде:

ОБр. 481 у 17.45 часова:
,,У селима поред Црне реке слабије кретање. Село Балдуенци јако поседнуто; северно од села велика живост. Мостови код Букриа и Добровени изгледају нетакнути. Нема артилериске активности. Других извештаја нема. Извиђање вршила ескадрила 399.”
№ 472.
„Према извештају који сам данас добио од штаба Савезничких војсака, пилот каплар Rouable као пилот, и п. поручник Наумовић, пилот, који је летео као пратилац на аероплану Фарман, ради бомбардовања Софије у борби с непријатељским аеропланом у близини Софије оборени. Обојица су неповређени. Одавде су отпутовали 30. септембра 1916. г. У 7 и по часова и до данас нисам имао извештаја о њима.”

Од делегата Врховне Команде код енглеских трупа:

Пов. Бр. 659.
Саслушање бугарског поручника из 7 дивизије који је заробљен за време борбе у Караџакој Бали.
Његов пук је заузимао покожаје, који се простиру од Караџакој Бала до Тахинског језера.
На фронту његовог пука налазе се 5 батерија, свака по 4 оруђа. Три су батерије пољске, а друге две батерије вероватно су хаубичке од 10 и по см. калибра.
Према исказу горњег официра, следећи су разлози због којих је Бугарска објавила рат и ступила на страну Централних сила:
1) Меродавни кругови у Бугарској делили су да се Македонија анектира, коју Бугарска сматра као своју територију, пошто је насељена бугарским елементом.
2) И Енглеска и Русија биле су противне анектирању Македоније од стране Бугарске; Енглеска зато, што би било противно њеном принцнпу о одржавању равнотеже на Балканском полуострву. Таква анексија учинила би Бугарску најмоћнијом силом на Балканском полуострву. Русија није веровала Бугарском Краљу Фердинанду, верујући, да је у тесној вези са централним силама, које су тежиле да поседну Цариград.
3) Немачкој је било у интересу да уништи Србију, како би преко савезничке Бугарске отворила себи пут на исток.
4) Аустро- Угарска је само желела, да поседне део српске територије око Београда и била је увек готова, да Бугарској уступи Македонију. Аустрија би вероватно задржала неки део Албаније.
5) Бугарској је требало ратног материјала да би могла отпочети успешну офанзиву на Србију. Русија тога није имала. Енглеска је била много удаљена. Немачка је тога имала и сувише.
Резултат је био да се Бутарска определи на страну Централних сила.”

Од Министра Војног:

Пов. Бр. 1860.
„Министарство Иностраних дела писмом од 14. септембра Стр.ПовБр. 6428 саопштава следеће:
„Наш посланик у Букурешту, телеграмом од 12. септембра између осталог јавља, да је 7. септембра била велика борба код Добрича у којој је учествовала и Српска дивизија. У Букурешт донесени рањени официри и војници причају да су Срби у почетку врло добро напредовали али на десном крилу Румуни устукли и1 бугарски пук ударио у бок нашим и они се морали повући са великим губитцима. Командант бригаде пуковник Станковић рањен. Руски посланик има повољнији извештај, да је само један батаљон јако оштећен, али да су Срби побили 6- 7.000 Бугара. Пуковник Ратманов који у Турну Северину води бригу о избеглицама спремио 120 четника Срба и још са 45 Руса образовао чету и прешао 6. септембра у Србију заузео село Костол и напао Кладово, али ту нашао три чете и артилерију Бугарску и вратио се без губитака са 15 бугарских заробљеника.

Наређења (извештаји) Врховне команде

Стр. Пов. ОБр. 5940.
Команданту I, II и III армије.

..Према извештају команданта Савезничких војсака пов. Бр. 407/3 од 4. тек мес. граница између левог крила наше I армије и француско- руске у току даљих операција биће: пут Рахманли- Букри, који припада француско- руској армији а за тим од Букри Црном реком. Смена делова 1 армије ангажованих на простору између Букри и железничке пруге извршиће се 6. тек. мес. пре 24 часа, до половине ноћи 5./6. тек. мес. Штаб армије француске биће 6. X. у Флорини.”

Депеша ОБр. 5946 у 2.5 час.
Команданту I, II и III армије:

„Пошто су у току досадањих операција пребациване групе из дивизије у дивизију и из армије у армију, то наређујем, да се у току даљих операција постепено и у колико прилике буду дозвољавале изврши следеће:
1) Батаљон 2. пука придат III, да се варти I армији;
2) Да се батаљон Срба добровољаца и Добровољачки одред привремено задрже у резерви дивизије код које су;
3) Да бригада Тимочке дивизије дође у резерву III армије, да би се у погодном моменту могла ставити на расположење команданту II армије;
4) Да се 12. пешад. пук и Данглисова батерија упућени из друге трећој армији према ОБр. 5829 од 2. тек. мес. употребе на правцу са кога ће најлакше ући у састав своје армије.
5) Да се и остале јединице нарочито артилерија дирижирају тако, да буду ближе јединицама којима органски припадају, те да би се исте могле у случају потребе вратити у састав истих.
6) У погледу распореда и употребе, – хаубичке, пољске и тешке артилерије, која се услед теренских прилика неби могла благовремено извући на положаје појединих армија, док међутим би било ,могуће извести их на одсеке суседних, одакле би могле успешно вршити свој задатак, ставити у дужност одговарајућим командантима армиских артилерија, да та питања решавају у споразуму са обзиром на ситуацију.
7) Када и колико буде извршено предвиђено под 1. до 5. известити ме”.

ОБр. 5950 у 9.30 час.
Г. Министру Војном:

,,На нашем фронту до 9 часова 5. овог месеца нема знатне промене. Напад се продужује. Французи синоћ пападали линију Кенали Градешница- Попли. Данас продужују. Примећена са аероплана два непријатељска батаљона у 17 час. 4. октобра на маршу из Градског за Прилеп”.

ОБр. 5990 у 16.35 час.
Команданту I армије, војводи Мишићу

„Било би од великог значаја, да од наших трупа бар ко њица ма и делом прва уђе у Битољ. Имајте ово у виду и по потреби а под згодним изговором, за ову циљ оставите на десној обали Црне реке ескадроне на коњима на обзирући се на наређење Ст. Пов. ОБр. 5940 од данас. 0 пријему одговорити”.

ОБр. 5971 у 16 час.

,,На фронту српских армија нема значајније промене. Код III и I армије артилериска припрема напада”.

ОБр. 5971
ђенералу Топола, Г. Министру Војном, свима војним изасланицима

,,5. октобра нема промене. Артилериска припрема напада и пребацивање предњих делова преко Црне реке”.

ОБр. 5974 у 21.40 час.
Команданту 1, II и III армије:

„У циљу потпуног искоришћавања моралне депресије и материјалне ослабљености код непријатеља, као и ради спречавања евакуације свакодневног материјала из Битоља ка Прилепу, командант савезничких војсака са Пов. № 411/3 од данас наредио је за сутра 6. тек. мес. најенергичнији напад савезничким армијама. У духу наређења ОБр. 5888 од 4. тек. мес. наређујем, да сутра 6. тек. мес. наше армије продуже најенергичније напад и гонење непријатеља. Услед овога напада смена трупа левог крила I армије по наређењу ОБр. 5940 од данас одлаже се. 0 пријему одговорити са назначењем времена пријема”.

ОБр. 5975
Команданту Савезничких Војсака

„Имам част да вам потврдим пријем акта ОБр. 413/3 од данас.
Са ОБр. 5974 обустављено наређење, које је било припремљено за напад 6. тек. месеца”.

ОБр. 5976 у 19.40 час.
Команданту I армије:

„Ескадроне дивизиске коњице III армије упутите одмах команданту III армије. О томе којим правцем, да се упуте, споразумите се непосредно са командантом III армије”.
НЗ. Командант III армије извештен о овоме депешом и наређено му је, да ступи у споразум са командантом 1 армије”.

ОБр. 5995 у 0 часова.
Команданту I армије:

„Село Кенали са својим утврђењима образује бастијон испред непријатељске утврђене линије и може кочити рад и наших и француско- руских трупа. С тога обраћам пажњу команданту, да је потребно напасти га свом тежином и заузети га што пре”.

Српски званичан извештај

,,4. октобра продужено је наше напредовање. Заробили смо 60 бугарских војника и доста плена. У свом журном одступању Бугари нису имали времена да покупе своје телефонске линије, те су нам све пале у руке”.