5. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

394

У току овога дана Врховна Команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I армије:

ОБр. 2099 у 7.20 час.
,,У току ноћи 4./5. октобра под јачом пешад. ватром, пешадија је кренута у напред и знатним деловима пребачена преко Црне реке и Сакулеве и сада се утврђује испред непријатељских ровова на 50- 200 метара. Синоћ у 17.45 час. запажена непријатељска комора дубине 1 км. у покрету од Меџидли ка Кенали. У 21.50 час. чуле се неколико експлозија северно од Кенали у правцу Битоља.”
ОБр. 2120 у 19 час.
„Губитци армије на дан 4. ов. месеца: код Моравске дивизије: погинулих: 2 подофицира и 3 каплара и редова. Рањених: 19 каплара и редова. Ноћу 4./5. ов. мес. код Вардарске дивизије рањених 2 каплара и редова.”
ОБр. 2123 у 20.40 час.
,,У току 5. ов. мес. јаким артилериским дејством противу непријатељске артилерије, ровова и препречних средстава вршена припрема за пешадиски напад. Пешадија је местимично напредовала за неколико стотина метара. Јачина непријатељске артилерије иста као што је јављено са ОБр. 2094, али су поједине групе почеле да мењају места. Цео непријатељски фронт врло солидно утврђен са континуелном линијом мреже од жице. Сутра се продужује дејство.”
ОБр. 2134 у 22.20 час.
“Потребно је било водити рачуна о моралном утицају на наше трупе, наређеном напуштању правца на Битољ, када се већ дошло тако рећи на сама врата Битоља. Потребно је званичним редовним путем удејствовати присуство наших трупа при заузимању Битоља. Противно чинити довешће позитивно до непријатних сцена. СвОБр. 5940 те команде.”
Од команданта II армије:

ОБр. 2554.
„Проучавањем и вршењем припрема за напад на Добро поље у вези са дејством ојачане десне колоне Дринске дивизије добивени су од команданта Шумадиске дивизије следећи податци:
1) Нападу на Добро поље има да предходи напад ради заузећа трију Пожарских чука (Шумовите, Камените и највише) и првог теренског басамака (Гривице) на вези Катунац- Добро поље. Сви су ови положаји (све три чуке и Гривица) солидио утврђени, ојачани жичаном препреком негде и у више реди и снабдевени приближницама. Прилаз к њима стављен је под артилериску ватру са Ветреника, Кравице, Доброг поља и са правца од Сокола.
Само Добро Поље, према исказима свих бегунаца и заробљеника, врло је добро утврђено и ојачано са неколико реди препреке од жица. Најслабије му је утврђена страна, којој се прилази од Ниџе и Сокола.
2) Правци напада на Добро Поље ови су:
а) Од Ниџе и Сокола ка Добром Пољу изводи у десни бок и позадину, али са врло тешком везом Добро Поље- Сокол.
б) Од Пожара преко Пожарске косе- изводи на фронт положаја.
в) Са Катунца теренском везом ка Добром Пољу изводи на фронт положаја.
Код Дринске дивизије једна јака колона на коју би пало тежиште рада у нападу на Добро Поље, напада у његов десни бок и позадину са наше стране, главни напад има се извести По жарском косом а споредни од Катунца ка Добром Пољу.
3) Под истом предпоставком, да тежиште рада падне на десну колону Дринске дивизије, за одсудан напад на Добро Поље с наше стране потребан је још један пук, али пук потпупе формациске јачине. Иначе, ако је пук јак као наш 19., који броји 1200 пушака, онда и читава бригада за коју снагу по избијању пред Добро Поље има довољно места за развој.
4) Да би се и овај напад на Добро Поље могао спремити јаком артилериском ватром, да би се ровови и препреке могли порушити, потребно је, да поред артилерије којом располажемо имамо најмање једну батерију 15 см. брзометних хаубица и једну батерију 105 мм. дугачких брзометних топова.
5) Једновремено са овим нападом требало би нападати демонстративно и на Ветреник, у ком циљу 11. пук треба ојачати још са најмање једним батаљоном, кога би требало упутити од Струпина на западни Мали Ветреник. На осталом делу Ветреника вршио би се снажан притисак ватром, пошто је због бочне и леђне ватре непријатељских батерија са Голог Била покрет наше пешадије на овом делу фронта веома тежак.
За извођење овог дела задатка довољно је оволико артилерије са колико располажемо.
6) Да би се напад могао снажно припремити ватром потребно је да се за сво време напада следује као вишак муниције за артилерију у дејству против Доброг Поља по табл. 1 а за сву осталу по табл. 3 наређења АрБр. 2995 од 23. септембра. Наредио сам да се овако муниција и требује.”
Предње достављам Врховној Команди с молбом, да се за предстојећи напад пошаље тражени вишак муниције, кад се већ не може добити тражена артилерија.”
ОБр. 2559 у 5 часова:
„Стање код ове армије у току ноћи 4./5. октобра код ове армије до 4 часа, сем слабијег пушкарања и артилериске ватре није се десило ништа значајније. Ноћас лако рањен 1 војник и 1 контузован.
ОБр. 2572 у 15.40 час.
„Стање до 12 часова: Повремена артилериска ватра на целом фронту. Око 11 часова један непријатељски аероплан летео је изнад Ветреника регулишући ватру своје артилерије противу наших батерија пема Ветренику.”
ОБр. 2574 у 17.18 час.
,,У току ноћи 4./5. овог месеца учињена је ова измена у распореду трупа: батаљон (од 3 чете) 20. пешад. пука, који је до сада био у резерви леве колоне северо- источно од с. Севријана упућен је јуче пре сванућа у с. Бахово у састав Шумадиске дивизије у дивизиску резерву.”

Од команданта III армије:

ОБр. 3879 у 8.10 часова.
„У току ноћи осим пушкарања ничег значајнијег.
Код леве колоне Дунавске дивизије вођена је борба с непријатељем, који је покушавао, да врати натраг преко Црне реке наше пребачене делове. 3 вода пребачени код моста код с. Добровени одржали су се на левој обали.
ОБр. 3092 у 13.52 часа.
„По извештају авијатичара на левој обали Црне реке, линија с. Брод- Сливица до потока, који долази из Чегела утврђена је рововима са препрекама од жица; од Чегелског потока ка Скочивиру није се могло утврдити, да постоји утврђена линија. Једна батерија северо- западно од с. Сливице поседнута је; у селу Градешници налазе се више великих шатора два са црвеним крстом. У селу 2 парка по 40 кола и доста растурени