4. октобар, Операције III армије

602

Како је ноћ 3. 4. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3040.
У току дана:
У 6.25 час. Начелник штаба Дунавске Дивизије јавља, да на фронту нема ничег значајнијег. Наређено му је, да по сваку цену пребаци ма и најмање делове па леву обалу Црне реке и тамо их утврди, као заштиту даљег пребацивања; било би врло корисно пребацити који митраљез као ослонац.
Од команданта Дринске дивизије примљени су они извештаји:
ОБр. 2882, 2888, 2893, 2900 а који су код исте дивизије у целости изнети.

Од команданта Дунавске дивизије:
ОБр. 1090,1093, 1095, 1098, 1101 изнети код исте за овај дан.
Од Врховне Команде примљена су наређења ОБр. 5888, 5907 а која су напред у целости изнета.
У 21 час: На основи горњег наређења Врховне Команде ОБр. 5888 командант армије са ОБр. 3047 издао је следећу заповест команданту Дринске и Дунавске дивизије:
“Наређењем Врховне Команде ОБр. 5888 од данас одређен је нападни фронт овој армији на Црној реци од Крапе до Безименог потока западно од Скочивира, који тече од Чегана. С тога заповест моју ОБр. 3027 од јуче допуњавам у следећем: Да Дринска дивизија левом колоном врши главни напад у бок и позадину непријатеља на фронту Крапа- поток Строшнице и олакша осталим трупама прелаз преко Црне реке и напад са фронта. Дунавска дивизија да напада непријатеља на фронту поток Строшнице- безимени поток од Чегана, који утиче западно од Скочивира. Померање трупа и заузимање новог фронта извршити најдаље у току наступајуће ноћи споразумно. Трупе Дунавске дивизије са левог крила, смењене трупама I армије повући код батаљона Срба добровољаца у армиску резерву. 0 пријему овога наређења одговорити.
У 23.20 час. са ОБр. 3065 наређено команданту батаљона Срба добровољаца, да се батаљоном крене 5. тек. мес. из јутра и дође код Совича у близинн резерве Дунавске дивизије.

Дејство Дринске дивизије

У току ноћи 3. 4. октобра на фронту ове дивизије није било борбе. Са ОБр. 2882 извештена армија и суседне дивизије.
У току дана:
У 5 часова командант дивизије са ОБр. 2877 издао је следећу заповост:
Непријатељ се повукао на леву обалу Црне реке. Дунавска дивизија напашће непријатеља на фронту Скочивир закључно- Брод искључно. Дринска дивизија напашће непријатеља на фронту Крапа- Скочивир (искључно) а десном колоном, ојачана трупама Шумадиске дивизије има да нападне непријатеља на Добром Пољу у десни бок и позадину и потпомогну трупама II армије у овлађивању Добрим Пољем.
У име припреме за извршење овог задатка
Наређујем:
1) Да 12. пук, Шумадиска Данглисова и француска брдска батерија уђу у састав десне колоне.
2) Да командант десне колоне базирајући се на Флоку:
а) Изврши притисак у правцу десног бока Доброг Поља и у правцу с. Градешнице;
б) Да пошто затвори правац од с. Будимираца и с. Груништа, спусти делове потребне јачине на фронту према с. Крапи па узводно до средокраће између с. Крапе и с. Скочивира.
3) Да командант леве колоне базирајући се на линију Сиви брег- Старков зуб, упути делове потребне јачине на десну обалу Црне реке на фронту од средокраће између с. Скочивира и с. Крапе па узводно до с. Скочивира искључно.
4) Задатак делова спуштених на десну обалу Црне реке:
а) да створе ослонац за даљи рад;
б) да пронађу мостове и спрече непријатељу рушење ових; да изрекогносцирају газове;
в) да изрекогносцирају непријатељске положаје и фортификације.
5) Одржавати међусобну везу као и са десним крилом Дунавске дивизије код Скочивира.
6) Командант артилерије пласираће артилерију тако, да може помагати рад пешадије. Тешка артилерија тући ће Добро Поље.
7) Дивизиска резерва: 17. пук остаје на Кајмакчалану и утврђује га.
8) Да би се омогућило извлачење артилерије и снабдевање трупа:
а) Референт за инжињерију са 2. пионирском четом и батаљоном III позива најенергичније продужиће израду колског пута Плоча- Кочобеј- Флока;
б) Командант десне колоне да одмах отпочне поправку пута за колски саобраћај од Флоке и до с. Петелина ка Кочобеју и у сусрет батаљопу III позива. За ово употребити 5. пук, кога извући чим стигне 12. пук и докле буде пут радио сматраће се као дивизиска резерва.
Заповест достављена команданту десне и леве колоне. дивизиске резерве (17. пука), артлерије и референту за инжињерију.
У 5.10 час. командант леве колоне са ОБр. 1280 од данас доставља: Приступљено је извршењу заповести ОБр. 2877. Примећени су слабији непријатељски делови на Плочи где се утврђују. Код с. Скочивира постоје два моста, која је непријатељ покушао да поруши, али није успео.
У 5.10 час. начелник штаба саопштио је мајору Пурићу да је малочас примљена заповест из армије, по којој је задатак дивизије да нападне непријатеља на линији Крапа-Скочивир (искључно) а десном колоном ојачаном 12. пуком и шумадиском Данглисовом батеријом напасти непријатеља у позадину и бок Добром Пољу. Према томе данас јачим извиђачким деловима у правцу Црне реке и Доброг Поља извиђати непријатеља. Израдити путове ради превлачења артилерије и припремити све за одсудан напад. Батаљон III позива и пионири израдиће пут од Плоче до Кочобеја, а они са резервом да пођу на сусрет од Флоке. Добиће и писмену заповест.
У 5.15 час. командант III армије са ОБр. 3050 од јуче у 16.40 час. доставља:
,,Чим стигне једно завојшите Тимочке дивизије ставиће се овој дивизији на расположење”.
У 5.30 час. начелник ђ-штаба соапштио је мајору Брашићу армиску заповест као и мере које они треба да предузму: као рекогносцирање путева од положаја до Црне реке; пронаћи газове на Црној реци; извидети фортификације и положаје на левој обали Црне реке. Писмену заповест добиће накнадно.
У 7.50 часова: Команданту III армије са ОБр. 2885 послата је ова представка:
За извршење задатка предвиђеног са ОБр. 3027 од 3. ов. мес. неопходно је потребно:
1) Да се ручно слагалиште хране и муниције за ову дивизију постави нпа Јурки Кулбелери.
2) Да се стоци дотури бар штогод фуражи, иначе ће сва полипсати.
3) Молим команданта да верује да се у оваквој ситуацији не могу више оставити ојачане трупе ове дивизије.
У 8 час. начелник санитета известио је начелника ђ-штаба, да нам не може вратити 1. завојиште пошто има болесника, а тражиће 1 завојиште од Врховне Команде. Начелник му је рекао да ће мо ми морати наше болеснике оставити на ледини, јер нећемо имати средстава.
У 8.30 час. начелник дивиз. штаба известио је начелника армиског штаба, да нам је стока и сувише малаксала, како због превеликог рада, тако и због глади и молио да се слагалиште за ову дивизију образује на Јурки Кулбелери, иначе ће се доћи у кризу. – Одговорио му да ће то видети. Јавио му да су предњи делови I армије код Кеналске железничке станице, а неки делови прешли су на леву обалу Црне реке код Букри-а.
У 9 час. мајор Гргур известио је мајора Брашића, да судећи по неким знацима непријатељ се неће задржати на левој обали Црне реке, како нас извештава армија. Ово није тачно. Треба да провере и они са своје стране. Обавестио га даље да су делови I армије код Кеналске железничке станице, а неки делови прешли су и на леву обалу Црне реке код Букри-а.
У 9 час. са ОБр. 2886 наређено команданту десне и леве колоне:
„Извештен сам да војници употребљавају телеграфске стубове за огрев и на тај пачин кидају везу. Наређујем да команданти патролама осигурају ове линије и са овима који их кваре поступе по одредбама војно-казненог закона”.
У 9.15 час. мајор Пурић извештава, да су наше патроле ушле у с. Будимирце и наишле су на непријатељске слабе делове на коси између Будимираца и Црне реке: од послатог вода ка Градешници нису добили извештај.
У 9.30 час. командант дивизије наредио команданту артилерије да дугачке француске топове од 120 мм. са Чегана одмах премести на Старков гроб а дугачке 120 мм. и 105 мм. премести са Јурки на Кочобеј ради тучења Доброг Поља и позадине.
Командант леве колоне са ОБр. 1275 од данас 10 часова извештава:
“Упутио сам 2 батаљона 4. пука и 6 дебанжових топова да заузму положај од с. Скочивира до с. Крапе па десној обали Црне реке”.
У 12 час. начелник армиског штаба извештава, да на Црној реци код потока Строшнице непријатељ има мост, код кога се налази на десној обали Црне реке једна чета Дунпавске дивизије и која је спречила да непријатељ запали мост. Мост треба да се поседне са трупама наше дивизије, пошто је код њега остао сад само један Дунавски вод. Примећен је један непријатељски батаљон да поседа положај на левој обали Црне.
Одмах предње саопштено ађутанту 2. бригаде с тим да се то саопшти предњим деловима и да се тај мост поседне. Одговара да нема везе са командантом, али ће га известити по ордонансу.
У 12.5 час. командант III армије са ОБр. 3029 од данас доставља; Нађена је једна скица вероватног бугарског распореда из месеца јуна. На скици су означена места ампласмана, која непријатељ може сада користити:
1) За 2 батерије на коси западно од с. Сливице за 2 км.
2) За једну брдску батерију на чуке код слова ,,Е”. – Достављено команданту десне и леве колоне, артилерије и 17. пука на знање.
У 12.40 час. начелник армиског штаба јавља да је Шумадиска дивизија била подигла везу са 5. пуком, но како је 5. пук отишао напред то немају 2 км. кабла, те наређује да ми подигнемо ту везу.
Даље пита, на тражење II армије, када ће десна колона ове дивизије напасти да би у исто време нападала и Шумадиска дивизија.
У 13.30 час. командант III армије са ОБр. 3045 од 12.10 час. наређује, да наша ојачана десна колона стално одржава телефонску везу са Шумадиском ливизијом. -У 14 часова предње саопштено телефоном пачелнику штаба 1. бригаде да се одржава телефонска веза.
У 17.30 час. са ОБр. 2893 послат је извештај команданту III армије:
У току борбе 29. септембра погинуло 1. а рањено 4 војника; у борби 30./IX официра погинуло 6. рањено 14, контузовано 2; војника погинуло 65, рањено 323, нестало 20, контузовано 28.
У 18 час. командант Дунавске дивизије са ОБр. 1098 од данас у 16.30 час. доставља:
,,У току по подне отпочело је пребацивање наших предњих делова под заштитом артилериске ватре. Непријатељска артилерија дејствовала је у току по подне”.
У 18 час. командант III армије са ОБр. 3052 од данас 17.30 час. тражи извештаје када ће наша ојачана десна колона напасти па Добро Поље да би издала II армија потребно наређење своме левом крилу. – Одговорено да због немогућег брзог довлачења муниције напад се неће моћи извршити 5. ов. месеца.
У 19.35 час. начелник дивиз. штаба известио је начелника амиског штаба, да је командир чете са Будимираца послао команданту свог 5. пука неки извештај о кретању непријатељских колона кроз Будимирце. Извештај је скроз и скроз нејасан и наређено је да ађутант 5. пука оде до к-дира те чете и обавести се детаљно о свему. Ја сам лично осмотрио покрет до 100 великих кола од Градешнице ка Совичу.
У 19.45 час. командант 7. пука извештава начелннка штаба: данас око подне виђене су непријатељске колоне на левој обали Црне реке, које су одступале, правац кретања од Брода на север. Даље, осмотрена је једна ненријатељска колона јачине 1- 2 батаљона у покрету источно од Ниџе ка с. Будимирцима против које наша артилерија није дејствовала због даљине.
Према изјави једног заробљеника код Брода је прошао 21. пук и 1 немачка батерија; генерал Жеков долазио је на Кајмакчалан; Бугари су добили депешу од Краља Фердинанда да се добро држе на Кајмакчалану; непријатељски делови северно од с. Будимираца су из 43. пука; код с. Броди нешто су копали немачки пионири.
Саопштено команданту 7. пука, да командант дивизије жели да се сасреди пажња на долину Црне реке п с. Будимирце и све важније одмах достави.
У 20.5 час. начелник дивиз. штаба саопштио је начелнику армиског штаба да сутра неће бити рада због немања муниције код батерија, те ћемо је превлачити, али ћемо ипак јачим извиђачким одредима радити у правцу Сокола, Градешнице и Будимираца.
У 20.20 час. командант леве колоне са ОБр. 1285 од данас извештава:
“Предњи делови ове колоне стигли су на десну обалу Црне реке. Примећена су у покрету мања непријатељска одељења на левој обали Црне реке. Било је слабог пушкарања између наших и непријатељских делова”.
У 20.30 час. са ОБр. 2909 команданту десне и леве колоне наређено:
Све трупе у саставу ове дивизије морају имати тродневни оброк резервне хране а оне које су јаче избачене морају имати и четвородневни оброк. 0 извршењу овога поднети извештај до 22 часа сутра 5. ов. Месеца. -Наређење достављено и команданту артилерије и 17. пука.
У 21 час. примљено је наређење команданта III армије ОБр. 3047 од данас а које је напред у целости изнето.
У 21 час са ОБр. 2900 послат је следећи извештај команданту III армије и суседних дивизија:
Наши предњи делови стигли су на десну обалу Црне реке. Било је слабог пушкарања. Послати делови ка Соколу пушкарали су се са непријатељем. Правац преко Сокола за Добро Поље може се сматрати за непролазан. Код непријатеља данас примећено.
1) Око 2 батаљона у покрету у подне са истока к с. Будимирцима и даље на север.
2) Око 14 час. једна колона 80- 100 кола у покрету од с. Градешнице ка северо- истоку.
Журно се израђују путеви и врше припреме за предстојећи рад.
У 21.30 час. команданту III армије, Дунавске и Шумадиске дивизије, десне и леве колоне и артилерије достављено саслушање заробљених бугарских војника из 11. бугарског пука.
У 22.30 час. од команданта Шумадиске дивизије примљен је овај извештај под ОБр. 1891:
На левом крилу ове дивизије груписано је: 4 батаљона, 16 митраљеза, 8 пољскнх топода, 4 данглисова топа, 6 хаубица и 2 рововска топа да се припреми напад па Шумовиту чуку и даље у правцу Доброг Поља.
2.) Командант левог одсека ове дивизије одржаваће телефонску везу са командантом ваше десне нападне колоне. Обавестити ме када ћете и са које линије отпочети нанад у правцу десног бока позадине Доброг Поља, да би могли саображавати раду ваше десне колоне. -Одговорено да се не може вршити напад 5. тек. мес., јер нису довршени путеви који се раде с највећом енергијом.
У 23 часа командант ове дивизије са ОБр. 2897 издао је следећу заповест:
Непријатељ се налази према овој дивизији на Соколу, северио од Будимираца и на левој обали Црне реке. Ова дивизија напада непријатеља на фронту поток Строшница- безимени поток западно од Скочивира. Лева колона врши главни напад у бок и позадину непријатеља на фронту Крапа- поток Строшница и олакшава осталпм трупама прелаз преко Црне реке. Задатак десне колоне остаје предвиђен заповешћу ОБр. 2877 од данас.
Наређујем:
1) Десна колона групише се на линији к. 1881- коса јужио од с. Будимираца. Одашиље јача извиђачка оделења у папред. Пред мрак 5. тек. мес. овладати Соколом.
2) Лева колона у току ноћи 4./5. тек. мес. заузима фронт: с. Крапа- Ушће Строшничког потока и чини све припреме за напад.
3) Одређени напади десне и леве колоне извршиће се по извршењу припрема.
4) Командант артилерије што журније завршиће груписање артилерије.
5) Дивизиска резерва (17. пук) и 2. пионирска чета на оправци пута код Кочобеја.
6) Рад извиђачких одреда да буде енергичан.
7) Осматрачи да буду преко целог дана на својим местима без обзира на време. -Достављено команданту десне и леве колоне, артилерије и 17. пука.
У 23 часа са ОБр. 2907 наређено команданту 17. пука и референту за инжињерију: „Крените се са пуком 5. тек мес.. тако да у 6 часова будете у Кајмакчаланском потоку и предузмите рад на изради започетог пута за Кочобеј и Флоку. Од референта за инжињерију добићете на лицу места упутства. На Кајмакчалану оставите једну чету као посаду са сигурним осматрачима.
У 23.40 час. команданту десне колоне са ОБр. 2908 наређено: Пут за артилерију ол Плоче на Кочобеј биће готов сутра 5. ов. мес. до подне и одмах ће се предузети даље за Флоку. Са трупама које имате у резерви продужићете пут од Кочобеја до Флоке за извлачење артилерије на Флоку.
Данас је начелник био на к. 1881. Ванредан преглед са Морихова. И ако се дигла магла нико нема својих осматрача. Примећена је једна коморска колона од 80 до 100 кола у покрету од Градешнице ка Совичу.
Извучена је преко Кајмакчалана и Кочобеја на к. 1881 једна хаубица, али највећим дометом подбацила за 2 км. Према томе мораћемо довући 120 мм. и 105 мм. топове. Најенергичније се ради пут, јер без овога ни извлачење тешке артилерије, нити попуњавање муницијом и храном не може бити. И 17. пук је бачен на израду пута. Док се ове припреме не заврше немогућ је напад, о чему је већ извештена армија.

Дејство Дунавске дивизије

У 0.45 час. примљен је извештај команданта Дринске дивизије ОБр. 2870 а који је напред у целости код исте изнет.
У 1 час примљена је заповест команданта III армије ОБр. 3027 а који је у напред целости изнет за овај дан.
На основи горње заповести командант дивизије са ОБр. 1089 издао је јединицама своју заповест следеће садржине:
После пробоја непријатељске утврђене линије на Кајмакчалану непријатељ се повукао са досадашњих положаја на леву обалу Црне реке.
Наше трупе заузеле су непријатељске положаје Ниџа (к. 1881)- Кајмакчалан- Старков гроб- Сович- Живојна и предњи делови истурени до Црне реке.
Десно од нас Дринска дивизија напашће непријатеља на фронту Крапа- Скочивир (искључно) а десном колоном ојачаном трупама Шумадиске дивизије напашће непријатеља на Добром Пољу.
Лево од нас трупе 1 армије напашће непријатеља испред свога фронта.
Дунавска дивизија добила је задатак: да нападне непријатеља на фронту Скочивир (закључно)- Брод (искључно).
Наређујсм:
Десна колона. Командапг пуковник Стојановић, 8. пешад. пук, (2 батаљона) 2. батаљон 2. пеш. пука, Дунав. брдски дивизион (2 батерије), пола Дунав. ровов. батерије, 1 пионир. чета. Свега 3 батаљона, 12 митраљеза и 10 топова.
1) Извршиће прелаз преко Црне реке на одсеку Скочивир (искључно)- ушће Полошког потока (закључно) и напашће пепријатеља па положају чуке.
Лева колона. Командант пуковник Милетић, 9. и 18. пеш. пук, 3. брдска батерија, Вардар. брд. дивизион (2 топа), вод 4. Морав. брд. батерије, пола Дунав. ровов. батерије, 2. пионирске чете. Свега: 6 батаљона, 24 митраљеза и 10 топова.
2) Извршиће прелаз преко Црне реке на одсеку ушће Полошког потока (искључно)- Брод (закључно) и напашће непријатеља на положају леве обале Црне реке; граница одсека између десне и леве колоне Полошки поток с тим, да овај припада левој колони. Граница лево са трупама I армије линија код с. Брода на север.
Општа резерва. Командант пуковник Докић, 13. и 14. пеш. пук. Свега: 6 батаљона и 23 митраљеза.
3) Прикупиће се код с. Совича, где ће остати до даљег наређења.
Дивиз. артилерија. Командант пуковник Вучковић, Дунав. пољ. арт. пук (4 батерије), 2. Дунав. хаубич. батерије. Свега 23 оруђа.
4) Поставиће се још у току ноћи на положају десне обале Совичке реке са задатком: да потпомаже прелаз нашпх трупа преко Црне реке и да најснажније туче непријатељске делове постављене за непосредну одбрану прелаза преко Црне реке, а потом да најспажније потпомаже напад обеју нападних колона на непријатељске положаје леве обале Црне реке. Командант дивизиске артилерије ступиће у споразум са командантом армиске артилерије за довођење и постављање тешке артилерије.
5) Обе нападне колоне одржаваће што тешњу међусобну везу, као и са суседним дивизијама.
6) Команданти нападних колона предузеће одмах потребне мере да се пронађу газови преко Црне реке, зашта користити мештане да се непорушени мостови одрже, стаљајући их под. ватру и да се предузму потребне припреме за извршење прелаза. -Газови на Црној реци налазе се код ушћа Полошког потока и између с. Добровени и Сливице (по исказу једног повереника).
Под заклоном мрака и под заштитом артилериске ватре команданти нападних колона покушаће пребацивање својих предњих делова у току ноћи и дана 4. тек. мес. За извршење прелаза главнине издаћу накнадно наређење.
7) Да референт дивизиске иижињерије предузме одмах потребне припреме за извршење прелаза и за подизање мостова преко Црпе реке. Ступити у споразум са командантом армиске инжињерије за довођење армиског мостовог трена.
8) На заузетим одсецима трупе ће се одмах утврдити. Војнике снабдети џакчићима за земљу, маказама за сечење жице и маскама.
9) Дивизиска завојишта: 1. у Крушограду, 2. у Сетини 3. на М. Ниџе.
10) Дотурање муниције средством муниционе колоне до Крушограда.
11) Снабдевање храном из дивиз. ручног слагалишта у Горничеву.
Комуникација и за снабдевање биће: за десну колну и општу резерву: Сетниска јаруга- село Сович, а за леву колону и дивизиску артилерију правац преко Крушограда.
12) Дивизиски штаб западно од с. Совича (у Совичкој реци). Ја ћу се налазити на осматрачници на вису северо- западно с. Совича.
Пријем ове заповести потврдити”.
У 3.55 час. примљен је извештај 2. Дунавске бригаде: да сем слабијег пушкарања ничег значајнијег није било.
У 4.40 час. примљен је извештај команданта Вардарске дивизје ОБр. 1804 а који је код исте за овај дан изнет.
У 5 час. послат је са ОБр. 1090 команданту III армије и командантима суседних дивизија следећи извештај о ситуацији:
У току ноћи 3. 4. оо. месеца на фронту ове дивизије пушкарање предњих делова.
Осим јављених 3, јуче је заробљено још 7 бугарских војника из 10. пешад. пука.
Губитци јучерашњег дана: код десне колоне: 2 војника рањено; код леве колоне: 2 војника рањено; код артилерије 4 редова погинуло, 16 рањено, 2 контузовано; 7 коња погинуло, 21 коњ рањен.
У 8.15 час. са ОБр. 1093 послат је овај извештај команданту III армије:
Према личном осматрању извршеном 3. тек. мес. по подпе непријатељ својим предњим деловима држи ровове непосредно па левој обали Црне реке. Ровови су израђени у подножју брда на одстојању 100- 300 метара од реке; пред собом према мосту код Добровени имају препреку од жица од три реда кочева, дужине око 800 метара.
На положајима леве обале Црне реке непријатељ има, по мојој оцени, један батаљон са два брдска топа на одсеку северно од Скочивира до Полошког потока; један батаљон са 2 пољска топа ма одсеку од Полошког потока до виса северо- западпо Сливице; а делом снаге непознате јачине држи вис северно од Брода и косу северо- западно од истог села; на овом последњем одсеку налази се и једна група (2 топа) тежег калибра која туче пут Крушоград- Живоња.
Примећено је јуче пред подне одступање мањих непријатељских колона и коморе у правцу с. Балдуенци.
По исказу заробљеника ненријатељ је одпочео одступање са Совичког положаја јуче, 3. тек. мес. у 4 часа; кујне су добиле наређењс да оду у с. Тепавце (10. пеш. пука).
Ценећи по томе што је непријатељ све своје телефонске линије оставио на положају, изгледа да је непријатељ са овога одсека одступио изненада и у највећој журби.
Изгледа да се непријатељ концентрише главном снагом на положају северно Чегела (к. 1212- манастнр јужно Јаротока), али за ово немам за сада никакве потврде.
По нађеном бројном стању 16. роте 12. пешад. пука, јачина исте износи 171 пушка, а свега људи 232 од којих су 2 официра и 1 официрски кандидат.
Два болничара 10. пука изјављују да су чули од телефониста да одступају због тога, што су пали Охрид и Ресан.
У 9.50 час. са ОБр. 1092 послат је команданту III армије следећи извештај:
Ноћ 2./3. октобра прошла је цела у пушкарању између наших и непријатељских делова на целом фронту и то је пушкарање престало у расвитку.
У 6 час. добијен је телефонски извештај команданта Дринске дивизије, да су њихови делови леве колоне избили око 3.40 час. на Сиви брег и Старков зуб и нашли празне непријатељске ровове, те се по овоме закључило, да је непријатељ из сопствених разлога напустио одбрану својих положаја.
Одмах у 6.10 час. позвати су команданти колона ове дивизије и предочен им је поступак непријатељев пред фронтом Дринске дивизије и издато наређење да се одмах утврди где се непријатељ налази и да предузму енергичо наступање ако непријатеља на буде у његовим рововима те да се са њим што пре дође у додир.
После 10 минута командант 1. Тимочке бригаде јавља телефоном да су делови 13. пешад. пука пре 6 час. ушли у непријатељске ровове, да нису наишли на непријатеља и да кретање продужавају у правцу Црне реке. Наређено је команданту 13. пешад. пука да избије на Црну реку, као и осталим командантима (8. и 14. пешад. пука).
Тако исто и командант леве колоне, командант 2. пед. бригаде ове дивизије извештава, да је командант 9. пешад. пука кренуо напред чим је видео кретање 13. пешад. пука. И њему је издато наређење у циљу избијања на Црну реку.
О оваквој ситуацији код ове и Дринске дивизије обавештен је одмах и командант Моравске дивизије лево, са киме је била непосредна телефонска веза, као и командаит III армије.
Без икаквог задржавања кренути су сви делови ове дивизије ка Црној реци, и када су тек стизали са Совичких положаја, почела је непријатељска артилерија дејствовати на оне предње наше делове који су силазили ка самој реци. Кад су исти били већ близу реке, непријатељ је из својих ровова на непосредној десној обали Црне реке отпочео дејствовати и пешадиском и митраљеском ватром на те делове, али су они продужнли покрет и на непосредну обалу те реке избили између 9 и 10 часова.
Главнине наступајућих колона задржате су позади косе, северно од с. Совича, докле се не буде расветлила ситуација па Црној реци и донекле не буде изашла и артилерија да подржи предње делове на самој реци.
Брдска артилерија придата колонама изашла је на положаје северно од Совича у 10 и по часова и одмах је почела дејствовати на поједине непријатељске колоне које су од Црне реке у разним правцима одступале: ка Чукама и ка с. Балдуенци, а тако исто и у спречавању прелаза непријатељу ка мостовима на Црној реци, који су искварени делимично, те да их неби потпуно покварио.
Мостови на Црној реци искварени су и то: оба моста код с. Брода делимично, код Скочивира изгорео а код с. Добровени најмање је искварен тако да појединци могу преко њега прећи.
У току по подне непријатељ је отварао повремену пушчану митраљеску и артилериску ватру, тукући предње делове и батерије које су излазиле на нове положаје.
Свој артилерији наређено је депласирање чим су наши делови изашли- избили на Совичке положаје и наређено рекогносицирање нових положаја и њиховог пласирања.
Пошто је пак додељени нападни фронт овој дивизији знатно смањен, то је наређено да се пукови Тимочке бригаде извуку из I борбене линије у резерву а I и II Дунавској пешад. бригади наређено да заузму одсек од с. Брода до с. Скочивира и да се та смена изврши у вече у први мрак. Остатак дана прошао је на извлачењу пољске и хаубичке артилерије на нове положаје.
Остале установе ове дивизије учиниле су такође покрет у напред и то: профијант колона у с. Горничево; трупе коморе на простору између с. Горничева и Крушограда; једно оделење муниционе колоне дошло је у с. Крушоград а остала два ешалонирана на путу Горничево- Крушоград.
У току дана 20. септембра било је ових губитака: официра нема, подофицира и редова погинуло 8, рањено 29, контузовано 2. У стоци: 7 коња погинуло 21 рањено при извлачењу артилерије на нове положаје.
У осталом материјалу није било губитака.
Утрошено је муницијие за брдски топ 65 мм. 233 шрапнела и 592 разор. зрна; за брдски топ 80 мм. 35 разорних; за Данглисов топ 60 шрапнела; за остала оруђа није трошена муниција.
Заплењено: доста оставше пешадиске муниције, један лафет топа тежег калибра чија је цев вероватпо закопана на положајима код с. Совича, као и један задњак карски.
Непријатељ је такође оставио доста телефонског кабла и готово све везе с. Брод, као и већу количину дасака на земуницама у близини с. Совича.
Заробљено 14 непријатељских војннка, који су се већином сами предали, или остали по јаругама.
Морал код наших војника добар.
У 12 часова: Са ОБр. 1095 послат је команданту III армије и суседних дивизија следећи нзвештај:
У току пре подне слабија пушчана и повремена јача обострана артилер. ватра.
Досадашњи покушаји наше нешадије да се приближи прелазима, остали су безуспешни.
Око 7.30 час. примећен је покрет једне непријатељске колоне у јачини једног батаљонај код с. Будимирца у правцу за с. Тепавци.
Од 10.30 до 12 час. осмотрена је једна непријатељска колона јачине једног батаљона у покрету од с. Полога на Чуке и продужује покрет на југо- исток ка Црној реци. Покрет ове колоне осматра се и даље.
Према извештају једног командира чете из 8. пука непри- јатељски мост на ушћу реке Строшнице није порушен и потребно је да се нашим деловима што пре заузме и осмотри.
Намеран сам да под заштитом јаке артилериске ватре у току по подпе покушам пребацивање предњих делова па леву обалу Црне реке.
У 16.30 часова: Са ОБр. 1098 послат је команданту III армије и суседних дивизија следећи извештај:
Око 13 час. отпочео је прелаз наших предњих делова преко Црне реке на газу западно од с. Добровени.
У 13.30 час. на овоме месту било је пребачено прво одељење 9. пука од б људи.
У 14. час. отворена је најјача ватра наше артилерије на ровове непосредно на левој обали Црне реке према с. Добровени у циљу потпомагања прелаза пешадије.
У 15.30 час. отпочело је пребацивање пешадиских делова на газу између с. Добровени и Сливице.
Непријатељска артилерија дејствовала је у току по подне и то: једна група од 2 пољска топа северо- западно од Добронени противу наше артилерије на коси северо- западно од Совича, а друга група од 2 пољска топа јужно од с. Полога тукла је делове наше пешадије у с. Добровени и на местима прелаза. Она друга група удаљена је од наших нападних положаја преко домета наше артилерије.
Пребацивање пешадије продужава се. На целом фронту продужава се борба. Непријатељски батаљон за који је јављено у извештају ОБр. 1095 изашао је на положај северно од Скочивира. (јужне падине чука) и утврђују се на истом.
У 16.30 час. Добивен је извештај од Моравске дивизије да је осмотрена једна непријатељска колона у покрету од Велесела правцем за Добровени. Са фронта ове дивизије колона се није могла осмотрити.
У 17 час. послат је са ОБр. 1099 извештај команданту III армије о извршеном рекогносцирању Црне реке од стране официра следеће садржине:
Црна река широка је 30- 50 м. средње дубине 0.70- 1 метар; брзина тока слаба (тиха); обале ниске и приступачне; дно песковито. У околини нема грађе осим местимичних врбака и у с. Добровену.
Мостови на Црној реци у следећем саставу:
1) Код Скочивира један дрвени мост запаљен, од кога је остао скелет, потпоре и местимице мостнице.
2) Код Добровени један мост од 7 распона, дужине око 50 метара, чија је средина угнута и за возове непролазна. Мост је прелазан за пешадију појединачно, потребује мању оправку. На насипу за прилаз има 3 пропуста од којих један покварен али пролазан за пешака.
3) Код Брода два моста: један порушен остале су му само камене потпоре, дуг око 80 метара; други мост дрвен нов, порушена му три распопа у средини остали део добар, дуг је преко 100 метара.
По исказу мештана река је газна на доста места.
Изнађени газови: на средини између Брода и Добровени, узводно од с. Добровени на 80- 100 метара од моста, од моста код Добровени на 500- 600 метара низводно на путу за Сливицу.
Сем тога запажен је код Скочивира још један газ.
На непосредној левој обали Црне реке налази се готово непрекидна линија ровова од с. Брода до Добровени, ровови су дубоки за стојећег стрелца и пред истима на целом простору од Брода до Добронени налази се једноставна препрека од жице са кољем у 3- 4 реда.
Од Добровени до Скочивира налазе се такође ровови за непосредну обалу прелаза преко реке но по исказу нашег кмета из Добровени ови су ровови плитки и до садашњег поседања нису били подубљивани.
Више (северно) од ове линије ровова непријатељ поседа околне и ивицу коса на левој обали Црне реке. Ови положаји утврђени су за поједине водове и групе стрелаца, за сада јаче утврђивање на овом положају није уочено.
У 18.25 час. помоћник начелника штаба армиског јавља: да је у циљу скраћења армиског фронта издата заповесг по којој ова дивизија добија фронт од утока Полошке (Чеганске) реке до Строшнице, да ће најбољи правац комуникације бити преко Кајмакчалана, од ког поправљати пут за артилерију да се извуче на Старков гроб.
Начелник штаба одговорио му, да сматра, да ће дивизија бити осуђена на потпуну неактивност, јер нити ће моћи снабдети своју артилерију муницијом (баш кад и топове извуче, после неколико дана), нити ће ти топови због природе терена моћи помагати рад пешадије, а у таквим приликама немогућно је ангажовати пешадију. У осталом ова дивизија се данас довољно ангажовала (баш према жељама из армије) да форсира прелаз Црне реке. Тако су данашње жртве биле и непотребне и безплодне. Ако се, мисли дати овој дивизији фронт до Строшничког потока, нека јој се остави фронт од Добровени, а на ново дати јој део фронта- упутиће 7. пешад. пук кад јој се врати из Дринске дивизије, па му дати брдску артилерију. Тамо где треба да стоји само слаб застор, скрхаће ову дивизију да сву своју снагу исцрпе једино и искључно на довлачење хране и да, сатрвши потпуно своју стоку, постане неспособна за акцију и покрет.
Помоћник начелника арминског штаба одговорио, да ће то доставити и да не поступи по последњој заповсети, док се пе добије његов одговор.
У 18.35 час. начелник дивиз. штаба јавља телефоном команданту 1. Дунавске бригаде (који је јавио да имају слабу везу са Дринцима, који су отишли даље па исток) да фронт те бригаде остане за ноћас исти, јер ће вероватио дивизија мењати и померати свој фронт у десно.
У 19.20 час. примљена је заповест команданта III армије ОБр. 3047, која гласи:
(Шифрована депеша). Наређењем Врховне Команде ОБр. 5888 од данас одређен је нападни фронт овој армији на Црној реци од Крапе до безименог потока западно од Скочивира, који тече од Чегана. С тога заповест ОБр. 3027 од јуче допуњавам у следећем:
Да Дринска дивизија левом колоном врши главни напад у бок и позадину непријатеља на фронту Крапа- поток Строшница и олакша осталим трупама прелаз преко Црне реке и напад са фронта.
Дунавска дивизија да напада непријатеља на фронту поток Строшница- безимени поток од Чегела, који утиче западно од Скочивира.
Померање трупа и заузимање новог фронта извршити најдаље у току наступајуће ноћи споразумно.
Трупе Дунавске дивизије са левог крила смењене трупама I армије повући код батаљона Срба добровољаца у армиску резерву.
O пријему и извршењу овог наређења одговорити.
У 19.03 час. начелник штаба телефоном јавља начелнику штаба 2. Дунавске бригаде, да ће ноћас доћи нова заповест према авизираној заповести армије и да ће, изгледа, дивизија добити фронт знатно у десно те одмах обуставити даље пребацивање преко реке као и прилажењс 9. пука самој реци.
У 20.30 час. са ОБр. 1102 издато је команданту дивиз. артилерије следеће наређење на основу наређења III армије са ОБр. 3020:
Командант III армије под ОБр. 3020 од данас доставио је следеће:
Врховна Команда са ОБр. 5883 доставља:
Нађена је једна шифра бугарског распореда вероватно, из месеца јуна. На скици означена су следећа места батерија и батер. ампласмана, које непријатељ може и сада користити и то:
1) За по два топа па западном и источном делу Меџидлија.
2) За једну батерију западно од Кенали у углу железничке пруге и Ракове реке.
3) За једну батерију северо- источно за 1 км. од Кенали.
4) За једну батерију на 1 км. jуго- западно од Букри.
5) За једну батерију на коси 1 км. северно од Гардилова.
6) За три батерије на 500- 1000 мет. јужно од Велесела.
7) За једну батерију на 1500 метара југо- источно од Велесела.
8) За две батерије на коси западно од Сливице на 2 км. северно од Сливице.
9) За једну брдску батерију на Чуке код сл. 2.
Предње се доставља команданту.
У 21 час. са ОБр. 1101 послат је команданту III армије и суседних дивизија следећи извештај:
У 16 час. непријатељ је врло јако тукао артилериском ватром прелазе преко Црне реке западно и источно од Добровени. Због ове непријатељске ватре даље пребацивање наших делова обустављено је.
Борба се утишала око 18.30 часова.
Због дужине комуникацискога правца ове дивизије, изложености комуникације код с. Живоње и слабости коња, јако је отежано снабдевање артилериском муницијом. у којој се осетио недостатак за време борбе.
Губитци: погинуло: редова 3, рањено: 2 подофицира и 12 редова, контузован 1 редов.
Утрошено муинције: пушчане 21.470, митраљеске 9050 метака; Азен бомби 80, ручних бомби 28; артилериске муниције 1613 зрна.