4. октобар, Операције II армије

369

Како је ноћ 3./4. октобра проведена види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 2520.
У току дана:
Армија је примила ове важније извештаје:

Од команданта Тимочке дивизије:
ОБр. 1925, 1933, 1931, 1937 а који су код исте за овај дан изнети.

Од команданта Шумадиске дивизије:
ОБр. 1885, 1889, 1892, 1895, а који су код исте за овај дан изнети.

Од команданта III армијe:
ОБр. 3027.
Десна колона Дринске дивизије са појачањем из Шумадијске дивизије има заповест да нападне пепријатеља па Добром Пољу у десни бок и позадину те да потпомогне трупама 11 армије у заузимању непријатељских положаја пред њима. Да би пак трупе II армије што пре заузеле највиши врх Пожарске косе и потом што успешније напале непријатеља на Добром Пољу са јужне стране потпомоћи их дејством артилериске ватре са Кајмакчалана и Ниџе у том правцу.
Са ОБр. 2515 у 11:30 час. достављено Шумадиској ливизији у вези са ОБр. 2528 (тач. за данас).
Под истим бројем у 11.50 час. умољена III aрмија за извештај, када ће ојачана дeсна колона Дринске дивизије отпочети напад на Добро Поље и његову позадину, како би се могло издати одговарајуће наређење за сагласан рад трупа ове армије.
III армија, ОБр. 3006. – Непријатељ се повукао па утврђене положаје па левој обали Црне реке. Предњи делови ове армије достигли су до Црне реке. За даљи рад наређено, да се положај што пре организује за даљи напад и пласира тешка артилерија, Дринска дивизија нападаће фропт Крапа- Скочивир, а Дунавска дивизија Скочивир- Брод. Појачана десна колона Дринске дивизије продужује напад у десни бок и позадину непријатеља на Добром Пољу те да олакша акцију трупа II армије.
У 11.30 час. командант армије сходно наређењу ОБр. 5888 Врховне Команде издао је наређење ОБр. 5228 следеће садржине: ,,I и III армија у току јучерашњег дана гониле су непријатеља пред собом, који је био у повлачењу. 1 армија доспела је синоћ до Црне реке и железничке станице Кенали са пребаченим предњим деловима на леву обалу поменуте реке између с. Добровени и с. Букри и по извештају њеног команданта ОБр. 2059 од ноћас она данас продужује да гони непријатеља. III армија по извештају њеног команданта ОБр. 3006 од данас стигла је са својим предњим деловима до Црне реке и данас ће организовати заузете положаје и па њима пласирати тешку артилерију за даље наступање и то Дринском дивизијом на фронту Крапа- Скочивир, а Дунавском дивизијом на фронту
Скочивир- Брод. Десна пак колона Дринске дивизије, ојачана 12. пеш. пуком и 2. Даnглисоvом батеријом из Шумадискe дiвизијe добила је прeма наређењу Врховnе Команде ОБр. 5847 од 3. ов. мес. задатак од команданта III армије, да продужи наступање ка Добром Пољу, те да дејством у десни бок и позадину непријатељеву олакша II армији овлађивање линијом Козјак- Ветреник- Добро Поље.
II армија, пак, према напред поменутом наређењу Врховне Команде има да предузме потребне мере у циљу овлађивања означеном линијом, а у сагласности са ојачаном десном колоном Дринске дивизије.
С тога, а у вези мога наређења ОБр. 2492 од 3. ов. мес.. издатог команданту Шумадиске дивизије, наређујем:
1) Да командант Шумадиске дивизије одмах групише главин део своје снаге на своме левом крилу за одсудан напад на Добро Поље, који ће се извести у вези са ојачаном десном колоном Дринске дивизије, тако, да на томе крилу буду 4 батаљона и онај број оруђа, који је предвиђен у моме наређењу ОБр. 2492 од 3. ов. мес. А ако налази за нужно може примаћи у резерву позади свога десног крила онај батаљон од 3 чете из Тимочке дивизије. који му је иначе за пеопходну потребу стављен на расположење по моме наређењу ОБр. 2475 од 2. ов. Мес.
2) Да командант Шумадиске дивизије са овако ојачаном својим левим крилом предузме напад у правцу Доброг Поља онда, кад десна колона Дринске дивизије буде избила на потребну висину и да даљи свој рад саображава раду те колоне, одржавајући непрекидно тесну везу са њом.
3) Да десно крило Шумадиске дивизије према Ветренику и Голом Билу као и Тимочка дивизија за то време продуже да врше снажан притисак на непријатеља према себи у духу досадањих наређења, подешавајући свој рад према левом крилу Шумадиске дивизије, а имајућн увек у виду моје наређење ОБр. 2501 од 3. ов. мес.
4) Редовне извештаје о ситуацији слати ми по досадањем, а важне и хитне извештаје одмах.
5) О пријему овог наређења одговорити.

Дејство Тимочке дивизије

Ноћ 3. 4. октобра прошла на миру.
Јучерашњи губитци: 1 војник погинуо и 3 рањена. Са ОБр. 1930 извештена армија.
У 12 час. под ОБр. 1933 послат је армији следећи извештај: Јутрос је акција почела у 7 часова дејством артилерије. Извиђачки делови подишли су непријатељским заклонима и бацили у њих бомбе, после чега је отворена обострана пушчана ватра и дејство бомбама с обе стране.
Непријатељска артплерија са Преслапа отварала је ватру на делове леве колоне од 9.15 до 10.15 час., без резултата.
Код непријатеља није запажена никаква промена”.
У 13.40 час. под ОБр. 1931 извештена је армиска команда у следећем:
„На дан 3. октобра било је:
1) Способних за дејство:
а) У пешадији: бораца са пушком 2354, митраљеза 24.
б) У коњици: бораца са пушком 135.
в) У артплерији: бораца са пушком 173; топова пољских 75 мм. 8, топова брдских 80 мм. 2. топова рововских 6.
г) У инжињерији (пионира): бораца са пушком 171.
2) Неспособно за борбу: бораца (у пешадији, артилерији, коњици и инжињерији) укупно 2249.
Веза са наређењем ОБр. 2500”
У 14.25 час. од команданта II армије, под ОБр. 2528, добијено је наређење, а које је напред у целости изнето.
На основи овога наређења командант ове дивизије са ОБр. 1934 издао је следећу заповест:
„I и III армија у току јучерашњег дана гониле су непријатеља пред собом и синоћ је I армија била доспела до железничке станице Кенали са пребаченнм предњим деловима на леву обалу Црне реке, између с. Добровени и Букри, а III армија је прошле ноћи стигла својим предњим деловима до Црне реке, на фронту Крапа- Брод.
Једна колона III армије има да продужи наступање ка Добром Пољу те да дејством у десни бок и позадину непријатеља, олакша нашој армији овлађивање линијом Козјак- Ветреник- Добро Поље.
По заповести команданта II армије ОБр. 2528 од данашњег, Шумадиска дивизија има да групнше главни део своје снаге на своме