4. октобар, Операције I армије

419

Како је ноћ 3./4. октобра проведена види се из напред наведеног извештаја ОБр. 2061.
У току дана;
Око 7.30 час. примећена непријатељска колона јачине једног батаљона у покрету од с. Балдуенаца ка Тепавцима.
Око 10.30- 12 час. осмотрена је једна колона јачине једног батаљона у покрету од с. Полога на Чуке и даљс на југо- исток ка Црној реци.
Рад ове армије отпочео је у 5.30 часова.
У 9.10 час. Вардарска дивизија телефоном јавља, да се десна колона десетинама пребацује на леву обалу Сакулеве реке, а лева колона са шест водова у покрету ка Кенали; да су десетине и водови дочекани пешадиском ватром из ровова непријатељских; да непријатељ има једну пољску батерију северо- западно од ушћа Сакулеве реке, западно од ње једну брдску, а код Кенали три пољске батерије; да се артилерија Вардарске сада пласира на положајима десне обале Сакулеве реке, да би се непријатељ натерао, да открије своје снаге; да је мостови трен у Сакулеву, за евентуалан прелаз и да је командант дивизије мишљења, да би са акцијом требало причекати на долазак тешке артилерије, с напоменом, да би долазак исте требало што више убрзати.
После неколико тренутака Вардарска понова доставља телефоном: да је ноћас утврђено, да непријатељ нема великих снага, али је добро утврђен, те би било потребно прво порушити његове објекте артилеријом, на тек онда прећи у напад пешадијом; и да је мало вероватно, да непријатељ има више од две батерије у Кенали, и да у овом тренутку долазе Немци са правца Негочана.
У 10 час. Моравска саопштава телефоном утисак о томе: да непријатељ нема велике снаге, да је потребно пре покрета пешадије у напад, претходно извршитп што потпунију артилериску припрему, јер наша пешадија стане чим се избаци први непријатељски артилериски метак; да се још није отпочело пребацивање делова преко Црне, а то нису до сада учинили ни Вардарска ни Дунавска; да је артилерија пласирана и да она већ дејствује, али је неонходно утицај наше тешке артилерије; и да с непријатељске стране стално дејствују још јуче уочене три непријатељске групе, на неколико километара северно од Црне реке.
У 10.5 час. Источна француска војска јавља телефоном, да француско- руска армија данас гони непријатеља у правцу Битоља, да је ђенерал Кордоније данас изашао на положај у правцу Сакулева, и да ће се армиски штаб данас или сутра преместити у Флорину.
У 10.15 час. француски мајор Марминије по наређењу команданта армије телефоном моли ђенерала Кордоније- а да нареди својој тешкој артилерији, да помогне наш напад пред фронтом Кенали и даље на исток.
У 10.35 час. захтевана интервенција француских оруђа против једне непријатељске хаубичке батерије, која дејствује с правца Валесела против Вардарске, од чије ватре има губитака у артилерији.
По телефонском обавештењу пешадија 33. француске бригаде (54. пук) продрла до 15.20 час. до препрека од жица, где добила врло јаку пушчану и митраљеску ватру, уз садејство артилерије.
Бомбардовање непријатељских положаја продужено у току целога дана, на шта непријатељ одговара.
У 17.30 час. предузимају напад обе колоне Вардарске дивизије, у 18 час. јака артилериска и пешадиска борба.
Пребацивање делова Моравске преко Црне реке продужено у току целога дана, али врло тешко због равне и отворене долине, тако, да се успело, да се до 19 час. пребаци само неколико патрола.
Коњичка дивизија има своје официрске патроле: № 1 на путу Рахманли- Кенали, № 2 на железничкој станици Кенали и № 3 у с. Негочанима.
Штаб дивизиски на ранијем месту.
У 10 час. примљено је наређење ОБр. 5888 Врховне Команде за рад данас а које је напред у целости изнето.
У 22 часа командант ове армије са ОБр. 2098 наредио је:
„Сутра 5. тек. мес. продужити рад у духу мога наређења ОБр. 2060 од 3. тек. месеца”.
Ово је достављено командантима дивизија на извршење и извештај француској војсци и 156. дивизији ради знања.

Дејство Моравске дивизије

Ноћ 3./4. октобра прошла у омањем пушкарању са ОБр. 1212 извештен командант армије и суседне дивизије.
У току дана:
У 6.30 час. командант дивизије из Живоња са ОБр. 1211 издао је следећу заповест:
Предњи делови I армије у додиру са непријатељем заноћили су на обали Црне реке на фронту с. Добровени с. Букри. Главнина армије заноћила је на положајима десне обале Црне реке према фронту с. Добровени и даљс западно од к. 588 јужно од Кенали.
Данас армија продужује гонење непријатеља.
Моравска дивизија прелазећи Црну реку код с. Добровени и код с. Брода продире и гони непријатеља преко Веле Села, Тепавца и Јаротока ка Орехову и Мојино Морихову.
Вардарска дивизнја са једном бригадом и потребним бројем батерија прелази мост код с. Букри продире и гони непријатеља уз леву обалу р. Црне на фронту Врањевци- Биљаники даље право на север, а са 2. бригадом и потребним бројем батерија продире и гони непријатеља просторијом између Црне реке и Битољског друма ка фронту Битољ- с. Логоварди.
Општи покрет данас у 5.30 часова јутра.
Наређујем:
Десна колона. Командант пуковник Михаило Филиповић, 2. пеш. пук, 5. брд. батерија, једна чета пионира. Свега: 2 батаљона 8 митраљеза и 4 топа.
Десна колона прелази Црну око с. Добровени продире и гони непријатеља ка слову друго ,,е” у речи Велесело- слово ,,п” у речи Тепавце и лаље напред обележеним правцем одржавајући десно везу са Дунавском дивизијом десном обалом речице која тече од с. Чегана на југ и даље на с. Маково, а лево са левом колоном.
Лева колона. Командант пуковник Милан Гр. Миловановић, 16. пеш. пук, 3. пољска батерија, 6. данглисова брд. батерија, јелан вод коњице, једна чета пионира. Свега: 3 батаљона пешадије, 12 митраљеза и 8 топова.
Лева колона прелазећи Црну реку код с. Брода продире и гони непријатеља правцем Велесело- Тепавце- Јароток- Орехово- Мојино Морехово. одржавајући десно везу са десном колоном а лево са колоном Вардарске дивизије.
Дивизиска резерва. Командант пуковник Јосиф Костић, 1. пешад. пук, хаубички дивизион, пољски дивизион, Одред Бабунског. Свега: 3 батаљона, 12 митраљеза, 14 топовских цеви.
Дивизиска резерва креће се за левом колоном.
4) Командант артилерије одржаваће безпрекидно тесну везу са командантима колона у циљу брз