4. октобар, Операције I армије

580

Како је ноћ 3./4. октобра проведена види се из напред наведеног извештаја ОБр. 2061.
У току дана;
Око 7.30 час. примећена непријатељска колона јачине једног батаљона у покрету од с. Балдуенаца ка Тепавцима.
Око 10.30- 12 час. осмотрена је једна колона јачине једног батаљона у покрету од с. Полога на Чуке и даљс на југо- исток ка Црној реци.
Рад ове армије отпочео је у 5.30 часова.
У 9.10 час. Вардарска дивизија телефоном јавља, да се десна колона десетинама пребацује на леву обалу Сакулеве реке, а лева колона са шест водова у покрету ка Кенали; да су десетине и водови дочекани пешадиском ватром из ровова непријатељских; да непријатељ има једну пољску батерију северо- западно од ушћа Сакулеве реке, западно од ње једну брдску, а код Кенали три пољске батерије; да се артилерија Вардарске сада пласира на положајима десне обале Сакулеве реке, да би се непријатељ натерао, да открије своје снаге; да је мостови трен у Сакулеву, за евентуалан прелаз и да је командант дивизије мишљења, да би са акцијом требало причекати на долазак тешке артилерије, с напоменом, да би долазак исте требало што више убрзати.
После неколико тренутака Вардарска понова доставља телефоном: да је ноћас утврђено, да непријатељ нема великих снага, али је добро утврђен, те би било потребно прво порушити његове објекте артилеријом, на тек онда прећи у напад пешадијом; и да је мало вероватно, да непријатељ има више од две батерије у Кенали, и да у овом тренутку долазе Немци са правца Негочана.
У 10 час. Моравска саопштава телефоном утисак о томе: да непријатељ нема велике снаге, да је потребно пре покрета пешадије у напад, претходно извршитп што потпунију артилериску припрему, јер наша пешадија стане чим се избаци први непријатељски артилериски метак; да се још није отпочело пребацивање делова преко Црне, а то нису до сада учинили ни Вардарска ни Дунавска; да је артилерија пласирана и да она већ дејствује, али је неонходно утицај наше тешке артилерије; и да с непријатељске стране стално дејствују још јуче уочене три непријатељске групе, на неколико километара северно од Црне реке.
У 10.5 час. Источна француска војска јавља телефоном, да француско- руска армија данас гони непријатеља у правцу Битоља, да је ђенерал Кордоније данас изашао на положај у правцу Сакулева, и да ће се армиски штаб данас или сутра преместити у Флорину.
У 10.15 час. француски мајор Марминије по наређењу команданта армије телефоном моли ђенерала Кордоније- а да нареди својој тешкој артилерији, да помогне наш напад пред фронтом Кенали и даље на исток.
У 10.35 час. захтевана интервенција француских оруђа против једне непријатељске хаубичке батерије, која дејствује с правца Валесела против Вардарске, од чије ватре има губитака у артилерији.
По телефонском обавештењу пешадија 33. француске бригаде (54. пук) продрла до 15.20 час. до препрека од жица, где добила врло јаку пушчану и митраљеску ватру, уз садејство артилерије.
Бомбардовање непријатељских положаја продужено у току целога дана, на шта непријатељ одговара.
У 17.30 час. предузимају напад обе колоне Вардарске дивизије, у 18 час. јака артилериска и пешадиска борба.
Пребацивање делова Моравске преко Црне реке продужено у току целога дана, али врло тешко због равне и отворене долине, тако, да се успело, да се до 19 час. пребаци само неколико патрола.
Коњичка дивизија има своје официрске патроле: № 1 на путу Рахманли- Кенали, № 2 на железничкој станици Кенали и № 3 у с. Негочанима.
Штаб дивизиски на ранијем месту.
У 10 час. примљено је наређење ОБр. 5888 Врховне Команде за рад данас а које је напред у целости изнето.
У 22 часа командант ове армије са ОБр. 2098 наредио је:
„Сутра 5. тек. мес. продужити рад у духу мога наређења ОБр. 2060 од 3. тек. месеца”.
Ово је достављено командантима дивизија на извршење и извештај француској војсци и 156. дивизији ради знања.

Дејство Моравске дивизије

Ноћ 3./4. октобра прошла у омањем пушкарању са ОБр. 1212 извештен командант армије и суседне дивизије.
У току дана:
У 6.30 час. командант дивизије из Живоња са ОБр. 1211 издао је следећу заповест:
Предњи делови I армије у додиру са непријатељем заноћили су на обали Црне реке на фронту с. Добровени с. Букри. Главнина армије заноћила је на положајима десне обале Црне реке према фронту с. Добровени и даљс западно од к. 588 јужно од Кенали.
Данас армија продужује гонење непријатеља.
Моравска дивизија прелазећи Црну реку код с. Добровени и код с. Брода продире и гони непријатеља преко Веле Села, Тепавца и Јаротока ка Орехову и Мојино Морихову.
Вардарска дивизнја са једном бригадом и потребним бројем батерија прелази мост код с. Букри продире и гони непријатеља уз леву обалу р. Црне на фронту Врањевци- Биљаники даље право на север, а са 2. бригадом и потребним бројем батерија продире и гони непријатеља просторијом између Црне реке и Битољског друма ка фронту Битољ- с. Логоварди.
Општи покрет данас у 5.30 часова јутра.
Наређујем:
Десна колона. Командант пуковник Михаило Филиповић, 2. пеш. пук, 5. брд. батерија, једна чета пионира. Свега: 2 батаљона 8 митраљеза и 4 топа.
Десна колона прелази Црну око с. Добровени продире и гони непријатеља ка слову друго ,,е” у речи Велесело- слово ,,п” у речи Тепавце и лаље напред обележеним правцем одржавајући десно везу са Дунавском дивизијом десном обалом речице која тече од с. Чегана на југ и даље на с. Маково, а лево са левом колоном.
Лева колона. Командант пуковник Милан Гр. Миловановић, 16. пеш. пук, 3. пољска батерија, 6. данглисова брд. батерија, јелан вод коњице, једна чета пионира. Свега: 3 батаљона пешадије, 12 митраљеза и 8 топова.
Лева колона прелазећи Црну реку код с. Брода продире и гони непријатеља правцем Велесело- Тепавце- Јароток- Орехово- Мојино Морехово. одржавајући десно везу са десном колоном а лево са колоном Вардарске дивизије.
Дивизиска резерва. Командант пуковник Јосиф Костић, 1. пешад. пук, хаубички дивизион, пољски дивизион, Одред Бабунског. Свега: 3 батаљона, 12 митраљеза, 14 топовских цеви.
Дивизиска резерва креће се за левом колоном.
4) Командант артилерије одржаваће безпрекидно тесну везу са командантима колона у циљу брзог потпомагања артилеријом даљих покрета нападних колона. Придате тешке француске батерије у први мах задржати у висини с. Живоње а по том како то ситуација буде дозволила привући их до с. Брода.
5) 1. дивизиско завојиште с. Живоња; 2. дивизиско завојиште с. Воштарани; остале санитетске јединице по досадањем.
6) Одељења муниционе колоне на простору Крушоград- Бањица.
7) Начелник итендантуре дотуриће храну посредством профијант колонс до с. Крушограда у којој цељи ешелонирати одељења профијант колоне на простору Баница- Крушоград. Трупне коморе у с. Крушограду. Остатак колонских возова код с. Крушограда.
8) Други део дивизиског штаба у с. Крушограду.
9) Ја ћу бити у први мах на коси источно од с. Бача а потом ћу се кретати са левом колоном.
У 18.45 час. са ОБр. 1221 послат је следећи извештај команданту 1 армије и суседним дивизијама.
У току данашњег дана продужено је пребацивање пешадије ка Црној реци потпомогнуто артилериском ватром на шта је непријатељ, одговарао отварајући јаку пешадиску и митраљеску ватру и како је долина саме Црне реке равна и отворена, пре бацивање је ка реци било јако отежано. Ускоро затим непријатељ је тукао и артилеријом целу просторију испред с. Брода услед чега је пребацивање било обустављено. У интервалима дејства непријатељске артилерије настављено је пролажење ка Црној реци и укопавање и под заклонима мрака пребацивање ће се преко реке продужити. До сада је на левој обали само неколико патрола. Извештај о губитцима накнадно.
У 20.30 час. командант 2. бригаде са ОБр. 928 доставља извештај команданта 16. пука да се је 2. пук рокирао у десно. Наредио је команданту 16. пука да одмах помери у десно- источно од моста код с. Брода свој десно- крилни батаљон и да ноћас по сваку цену пређе са јачим деловима на леву обалу Црне реке.
У 21.50 час. командант Вардарске дивизије са ОБр. 1728 извештава: Обострана артилериска ватра. У 17.30 час. обе колоне ове дивизије предузеле су напад на непријатеља. Борба још траје. Један батаљон из дивизиске резерве упућен је као појачање команданту леве колоне.
У 21.50 час. командант I армије са ОБр. 1222 издао је следећу наредбу:
„Сутра 5. ов. мес. рад у духу моје заповести ОБр. 1211 од данас”.
,,У 22.55 час. на основу предње наредбе команданта I армије издата је следећу заповест команданту 1. и 2. бригаде, I. пука и артилерије”:
,,Сутра 5. ов. мес. продужите рад у духу моје заповести ОБр. 1211 од 4. ов. месеца”.
У 22.30 час. командант 2. бригаде са ОБр. 926 доставља извештај команданта 16. пука: Упућена патрола поднела је следећи извештај: „Противничке ровове приметила је на 100- 150 м. далеко од реке. Поред ових ровова жица у ширини најмање 4 метра. Протеже се до с. Брода- мост на реци- па у лево уз реку Црну до у висини врбака. Позади врбака није се могло видети, јер је било заклоњено од шуме. Око брежуљака који је узводно од врбака такође је примећена мрежа од жице. Шипови су дрвени. Позади ових ровова налази се на гребену други ред ровова. Река је газна. Ово изводи на основу тога што је лепо видео песак на дну реке није могао да тврди дали је то баш сасвим чврст песак или тињак. Обала се благо спушта. Ширина реке на томе месту је око 15 м. По исказу мештана на том месту је матица. Потврђује се тачно да је мост на средини прекинут. За време кретања патрола је трпела пешад. ватру с левог бока из ровова на поменутом брежуљку око кога се налази мрежа од жица. Код овога брежуљка Црна река прави трбух окренут нами са истог Бугари врше фланкирање низводно. Ова је ватра укрштена с ватром из бугарских ровова, који се налазе лево и десно од насипа. Фронт рововима окренут западу. Ровови за непосредну одбрану реке кратки су дужине за десетине. Горе на гребену има и дужих. Патрола је праћена артилериском ватром из оруђа сев. од с. Брода тако и бочно са северо- западног правца. Место где су иста оруђа северно од с. Брода пласирана, тачно се обележава димом при опаљењу топа. Предње част ми је доставити с молбом на надлежну употребу.
У 22.40 час. командант коњичке дивизије са ОБр. 1997 јавља: француско- руске трупе држе својим предњим деловима линију Св. Петка – с. Негочане – станица Кенали. У 17 час. код Француза јака артилериска ватра на с. Меџидли у циљу потпомагања напада 311. француске бригаде.
У 24 часа командант Вардарске дивизије са ОБр. 1730 јавља: Десна колона, пешадиски делови продужили су пребацивања на леву обалу реке Сакулеве. Било је пешад. и артилериске ватре са обе стране. Два батаљона пешадије пребачени су на леву обалу Сакулове реке. Лево крило леве колоне налазило се на источној ивици железничке станице Кенали где је у вези са француским десним крилом. Предњи делови су на 50- 200 метара пред непријатељским утврђеним рововима.

Дејство Вардарске дивизије

Ноћ 3. 4. октобра прошла на миру, трупе ове дивизије утврђивале су се.
Губитци ноћу 2./3. и 3. октобра:
Погинуо резерв. п.поручник Светислав Ј. Марковић и 3 редова; рањено: 1 подофицир и 12 редова; контузовано: 1 подофицир и 1 редов.
У току дана:
У 7 часова наређено је команданту мостовог трена I армије који ми је стављен на расположење да трен остане у Сакулеву и да чека даље наређење, с тим, да одмах предузме оправку моста на Сакулевој реци.
Данас је ушао у састав ове дивизије 3. ескадрон 1. коњичког пука.
У 17 час. командант дивизије са ОБр. 1724 издао је наређење команданту леве и десне колоне и команданту артилерије да у садејству француских трупа нападну на Кенали држећи се висине десног крила француског поретка.
Командант десне колоне садејствоваће у смислу заповести ОБр. 1007 покрету леве колоне.
Нападе припремити што јачом артилериском ватром.
Командант леве колоне не треба да дозволи да у овом нападу Французи имају иницијативу, него заједнички са њима да послује.
За ојачање леве колоне упућује се команданту један батаљон 23. пука са командантом дотичног пука”.
Са ОБр. 1725 од 17.30 час. издато је следеће нарећење команданту ошпте резерве:
,,У смислу моје усмене заповести наређујем, да ви са једним батаљоном из 23. пука кренете се на ојачање команданту леве колоне пуковнику Узуни- Мирковићу и ставите му се на расположење.
По заузећу положаја Кеналских, кад лева колона продужи покрет ка Битољу, ви ћете остати у Кенали и опет се придружити главној резерви.
Батаљон са вама да се јави вечерас у сумрак команданту леве колоне”.
Са ОБр. 1727 од 18 час. доставља се команданту леве колоне следеће:
,,У вези заповести ОБр. 1724 од данас командант ће у комбинацији за напад на Кенали употребити упућени батаљон из 23. пука тако да њиме попуни празнину поретка између свога десног крила и левог крила десне колоне”.
Са ОБр. 1728 достављено је командантима: I армије. Коњичке, Моравске, Дунавске и 156. француске дивизије следеће:
У току дана 4. октобра на фронту дивизије било је са наше стране јачег бомбардовања непријатељских утврђења и батерија. Непријатељ је одговарао артилериском ватром са 5 батериских места.
У 17.30 час. обе колоне ове дивизије предузеле су напад на непријатеља.
У 18 час. на целом фронту води се јака пешадиска и артилериска борба.
Један батаљон из опште резерве упућен је као појачање команданту леве колоне.
Друге промене у распореду није било.
Детаљан извештај следоваће”.
Команданту леве колоне са ОБр. 1729 од 19. час. наређено је:
,,У вези наређења ОБр. 1724 командант ће по заузећу Кенали продужити колоном даљи покрет а батаљон 23. пука, који је упућен као ојачање тој колони оставити са командантом дотичног пука у с. Кенали, где ће понова ући у састав опште резерве”.
Командант десне колоне са ОБр. 791 од 18.15 час. извештава;
Ова колона у надирању ка непријатељу успела је да пребаци из сваке чете првог борбеног реда по 1 вод. Пребацивање се продужује, У току дана наше батерије кад јачом, кад слабијом ватром тукле су непријатељске ровове и њихову позадину, као и непријатељске батерије.
Непријатељске пољске и хаубичке батерије у току дана тукле су јаком ватром нашу 4. пољску батерију, линију пуковске резерве и први борбени ред у току пребацивања.
По непријатељској ватри утврђено је, да се непријатељ налази на левој обали Сакулове реке у јаким бојним заклонима.
Наређени напад са ОБр. 1724 у току је припреме артилериском ватром.
Морал и здравствено стање је добро.
Губитци: код 21. пука нема, код 22. пука 2 редова рањена, код 4. пољске батерије 2 редона контузована (1 јаче а 1 слабије), 1 топовски точак сломљен и 1 штит на топу пробушен.
Исхрана код људи: хлеб и топла храна, код стоке пуна порција зоби, код артилерије 1 и по кг. сена, остали без сена.
Утрошак муниције код 21. пука нема. код 22. пука 500 пушчаних метака, код пољске артилерије 575 граната, 526 шрапнела, код 2. хаубичке батерије 80 граната.
У 17.45 час. једна непријатељска коморска колона дубине до 100 метара креће се од Кенали ка Битољу”.
Командант леве колоне са ОБр. 542 од 19 час. извештава:
Данас трупе ове колоне извршиле су неколико покрета у напред. Непријатељска артилерија и то: 1 пољски и 1 брдски северно од с. Кенали, 2 хаубичке цеви северо- западно од с. Меџидли, 2 хаубичке цеви источно од белих ровова према 1. бригади тукле су повремено целога дана положај ове колоне јаком ватром. Наша артилерија тукла је непријатељске опкопе.
Десно крило 312. француске бригаде, после извршене артилериске припреме извришло је у напред покрет за 100 метара, где се зауставило. Лево крило моје колоне у своме покрету зауставило се у висини Француза.
Сада се на десном крилу француском и нашем левом води пешачка борба.
У 17.45 час. по извештају команданта артилерије ове колоне примећена је непријатељска комора дубине 1 км. у повлачењу од с. Меџидли ка Битољу.
Утрошено муниције: пушчане 8000, митраљеске 2500, метака, артилериске 1189 зрна. Муниција за Дебанжов и брдски топ није се могла добити из муницијске колоне.
У 20.30 час. извештен је са ОБр. 1730 командант армије и суседне дивизије следеће:
У допуну извештаја ОБр. 1728 по накнадно добивеним извештајима:
Пешадиски делови десне колоне продужили су пребацивање на леву обалу Сакулеве реке а лева колона извршила је у неколико покрет у напред. Лево крило леве колоне у висини је десног француског крила, које се помакло у напред за 100 метара.
Наши губитци код десне колоне: рањено 5 редова контузовано 2 редова.
Губитке леве колоне доставићу накнадно. У материјалу добивен 1 пољски топ, сломљен 1 точак и штит пробушен на једном топу.
По накнадном извештају леве колоне у 17.45 час. примећена је једна непријатељска комора у колони дубине 1 км. у покрету код с. Меџндли ка Битољу.
По телефонском извештају у 20.15 час. па фронту обеју колона престала је артилериска ватра а још траје слаба пешадиска ватра. Из десне колоне пребачено је 2 батаљона пешадије на леву обалу Сакулеве реке. Лево крило леве колоне налази се на источној ивици железничке станице Кенали, где је у вези са десним францнским крилом.
Први борбени ред обеју колона задржао се пред непријатељским рововима на 50- 200 метара где се и утврђује.
Французи су отпочели напад у 17 часова, о чему сам писмено извештен од команданта 156. француске дивизије и одмах је предузет напад на целом фронту ове дивизије а после јаког бомбардовања.
Сутра 5. октобра продужиће се даљи рад у вези са француским трупама и молим команданта 1 армије ако је могуће, да се напад потпомогне тешком артилеријом која је код Моравске дивизије бар извесним делом.
Главни је задатак у овом периоду заузети положај села Кенали.
Заузећем тога села створиће се могућност да се дочепам положаја леве обале реке Сакулева и бочном ватром олакшам рад и Моравској дивизји.
Број батерија, које треба тући тешком артилеријом и које се туку хаубичким батеријама је: 1 пољска и 1 брдска око с. Кенали, 1 хаубичка од 2 цеви западно од Кенали, 1 пољска источно од Кенали на простору Букри- Кенали и 2 хаубичке цеви са леве обале Црне реке негде око прелаза села Букри- источније.
Сутрашње продужење напада због снажног дејства француске артилерије против западног дела села Кенали неби требало пре отпочети него кад почне напад француских трупа који обично доцније почиње”.
Овакав извештај достављен и команданту 156. француске дивизије но без последњег пасуса.
У 21.35 час. са ОБр. 1731 достављено следеће команданту I армије:
..Брдска артилерија- 2 батерије дате су Дунавској дивизији. Батерија и по пољских- 6 топова дати су Дринској дивизији. У I. хаубичкој батерији 1 је хаубица на оправци, већ преко месец дана. 4. батерија има само 1 топ (1 данас демонтован, 2 на оправци). 1. батерије 1 топ на оправци.
Пошто је овако стање у броју оруђа, то молим команданта да ми се неизоставно, што пре, ако је могуће још сутра врате 6 топова датих Дринској дивизији, јер на оном равничастом терену због прострниости противничког положаја, потребно је више артилерије”.
У 21.51 час. командант I армије са ОБр. 2098 наређује, да се 5. тек. мес. продужи рад у духу његова наређења ОБр. 2060 од данас.
У 22.30 час. наређено је командантима колона и артилерије са ОБр. 1733 да се продужи рад у духу наређења мојега ОБр. 1708 и ОБр. 1724 од данас.
Командиру рововске батерије наређено да три оруђа упути у увалу на 1 км. од к. 735 под командом једног водника а остатак батерије да дође на северну ивицу с. Сакулева и ту да чека даље наређење.
Јачина дивизије овога дана:
Људи 12237, пушака 6527, митраљеза 43, топова 22.
Губитци: погинуло: 4 редова, рањено: 2 подофицира, 3 каплара и 15 редова, контузовано 2 редова.
У материјалу: 1 топовски штит пробушен.
Утрошено муниције: пушчане 850, митраљеске 2500 метака, артилериске 2020 зрна.