4. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

537

Операције на Црној реци
Заузеће Битоља

4. октобар 1916. године

У току овога дана Врховна Команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I армије:

ОБр. 2059 у 0.45 часова:
,,У данашњем гонењу делови армије заноћили су овако: Моравска и Вардарска дивизија са предњим деловима па левој обали Црне реке према фронту Добровени- Букри. Њихове главнине на положајима десне обале Црне реке од Добровени до железничке станице Кенали. 1. коњичка бригада код желез. станице Кенали 2. коњичка бригада код села Воштарани. Сутра у 5 час. јутро продужавам напад и гонење и то: Моравска дивизија и једном бригадом Вардарске дивизије прелазећи Црну реку код Добровени-Брода и Букри право на север; остатком армије просторијом између друма Битољског и Црне реке право ка Битољу. Штаб армије у Д. Врбени. О губитцима и заробљенима накнадно.

ОБр. 2061 у 7.30 час.
“Преконоћ 3./4. октобра повремена пешадиска и артилериска ватра друго ништа. Јуче смо имали 31 заробљеника из 12., 23., и 51. пешадиског и 12. артилериског пука. Изјавили су: да су били према Доњој Врбени 23. пук, по реду: 12., 30., 10., 56., 33., 51. и 52”.

Ађ Бр. 3250 у 16.5 час.
,,У току 3. ов. мес. били су губитци:
Код Вардарске дивизије: погинуло: официра 1, редова 3; рањено: официра 1, подофицира 1, каплара 1 п 14 редова; контузовано: подофицира 1, каплара 1.
Моравска дивизија: погинуло: официра 1, редова 2; рањено: подофицира 2, каплара 1 и редова 3.”

ОБр. 2094 у 20 час.
,,У току 4. ов. мес. вршена је артилериска припрема за напад пешадије на непријатељски добро утврђени положај на линији Кенали-Градилово-Сливица. До 18 час. припрема није била довољна, да би се наредио покрет пешадије. Снажно артилериско дејство продужује се. Са напред наведене линије дејствују 6-7 непријатељских група пољских, брдских, хаубичких и тешких, од којих су нека и са по два оруђа. Јачина непријатељске пешадије није оцењена. Општи је утисак, да су пред нама само заштитни делови. На правцу Брод заробљено 20 Бугара из 30. пука; изјавили, да су 12. и 23. источно, 10. и 43. пукови, западно, да је пре б дана отишла евакуација Битољских слагалишта за Прилеп и Градско а тежих рањеника у Стару Бугарску. Сутра продужење рада у духу ОБр. 5888.”

Од команданта II армије

ОБр. 2514 у 0.10 час.
,,У вези са извештајем ове армије ОБр. 2509 достављам, да су данас извршене ове промене у распореду трупа Шумадиске дивизије: 12. пешад. Пук упућен је према наређењу Врховне Команде ОБр. 5829, а на његово место код с. Бахова у дивизиску резерву дошао батаљон 13. пешад. пука. На место упућене друге Данглисове батерије, према горњем наређењу, пласиран је па падини Ветреника вод прве Данглисове батерије са Баховске косе. На Пожарску косу извучена су и пласирана за дејство два пољска топа 5. Тимочке пољске батерије”.

ОБр. 2520 у 5.40 час.
„Осим повремене слабије артилериске ватре и пушкарања ноћ 3./4. октобра прошла без значајних догађаја”.

ОБр. 2509 у 21.45 час.
,,Од 16-19 часова продужена је данашња акција, која је била најинтензивнија према Добром Пољу. Данас по подне јавиле су се и остале пепријатељске артилериске групе, које данас нису Дејствовале, чиме је утврђено, да су јачине и распоред артилерије на непријатељским положајима у главном остали непромењени као што је то данас у подне било констатовано и за пешадију”.

ОБр. 2513 у 0.45 часова:
„Командант Шумадиске дивизије са ОБр. 1883 од данас доставља следеће:
1) Бегунац бугарске војске Риста Ђорђев, редов 2. чете 1. батаљ. 43. пука изјавио је, да су 1. и 2. батаљон 43. пука пре
11 дана дошли возом из Драме до Градског, даље продужили аутомобилима за Битољ а одатле дошли пешке на Кајмакчалан и одмах ступили у борбу, пошто је 11. пук био разбивен. У борби су били 4 дана и одступили а он успео, да побегне 30.- IХ-и данас се предао у долини Бистрице. У моменту бегства чуо је од војника, да ће батаљони ићи за Добро Поље али не зна, дали је то тачно и дали су отишли тамо.
2) Ђорђе Николов, редов 8. чете 2. батаљ. 32. пука, који се предао у Баховској јарузи поред осталог данас је изјавио: Да се говори – официри протурују тај глас – да ће доћи неке немачке дивизије за појачање и да ће општа офанзива непријатеља на овом фронту почети 16. октобра”.

ОБр. 2496 у 17.40 час.
У току ноћи 1./2. и 2. октобра губитци су:
Код Шумадиске дивизије: погинуло: 1 каплар и 1 редов; рањено: резерв. пеш. капет. I кл. Милош Ђорђевић (од ране умро), командир бојне коморе 11. пука рез. пеш. капет. I кл. Милутин Стојановић и актив. пешад. поручник Љубомир Г. Томић, водник митраљеског одељења, 1 наредник, 3 каплара и з редова; контузован 1 редов; рањене 4 мазге и 1 коњ из 11. пука”.

ОБр. 2524 У 17.40 часова:
,,У току јучерашњег дана (3. октобра) и ноћи 2./3. губитци су код Шумаднске дивизије: погинулих: 1 каплар и 1 редов; рањених: 1 наредник, 1 каплар и 12 редова; контузовани: артилер. поручник Милан Јовановић и 3 редова. Код француске тешке батерије погинуо 1 поднаредник и 1 редов 1 редов тешко рањен”.

ОБр. 2553 у 20 часова:
„Стање код ове армије од 16-19 часова: Сем повремене обостране пушчане и артилериске ватре ништа се значајније није догодило”.
Од команданта III армије:
ОБр. 3006 у 0.10 час.
“Непријатељ се повукао на утврђене положаје на левој обали Црне реке одакле даје отпор пешадиском митраљеском и артилериском ватром. Предњи делови трупа ове армије допрли су до Црне реке. За даљи рад наредио сам да се положај што пре организује за даљи напад и тешка артилерија пласира. Дринска дивизија нападаће фронт Крапа- Скочивир а Дунавска дивизија Скочивир- Брод. Десна колона Дринске дивизије са појачањем из Шумадиске дивизије продужава напад у десни бок и позадину непријатеља на Добром Пољу те да олакша акцију трупа II армије”.

ОБр. 3042 у 7.10 час.
,,У току ноћи сем пушкарања ничег значајнијег”.

ОБр. 3063 у 21.10 часова.
„Сви покушаји, да се данас и пајмања снага пребаци на леву обалу Црне реке нису успели. Да се нов непријатељски фронт на левој обали Црне реке са успехом