4. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

717

Операције на Црној реци
Заузеће Битоља

4. октобар 1916. године

У току овога дана Врховна Команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I армије:

ОБр. 2059 у 0.45 часова:
,,У данашњем гонењу делови армије заноћили су овако: Моравска и Вардарска дивизија са предњим деловима па левој обали Црне реке према фронту Добровени- Букри. Њихове главнине на положајима десне обале Црне реке од Добровени до железничке станице Кенали. 1. коњичка бригада код желез. станице Кенали 2. коњичка бригада код села Воштарани. Сутра у 5 час. јутро продужавам напад и гонење и то: Моравска дивизија и једном бригадом Вардарске дивизије прелазећи Црну реку код Добровени-Брода и Букри право на север; остатком армије просторијом између друма Битољског и Црне реке право ка Битољу. Штаб армије у Д. Врбени. О губитцима и заробљенима накнадно.

ОБр. 2061 у 7.30 час.
“Преконоћ 3./4. октобра повремена пешадиска и артилериска ватра друго ништа. Јуче смо имали 31 заробљеника из 12., 23., и 51. пешадиског и 12. артилериског пука. Изјавили су: да су били према Доњој Врбени 23. пук, по реду: 12., 30., 10., 56., 33., 51. и 52”.

Ађ Бр. 3250 у 16.5 час.
,,У току 3. ов. мес. били су губитци:
Код Вардарске дивизије: погинуло: официра 1, редова 3; рањено: официра 1, подофицира 1, каплара 1 п 14 редова; контузовано: подофицира 1, каплара 1.
Моравска дивизија: погинуло: официра 1, редова 2; рањено: подофицира 2, каплара 1 и редова 3.”

ОБр. 2094 у 20 час.
,,У току 4. ов. мес. вршена је артилериска припрема за напад пешадије на непријатељски добро утврђени положај на линији Кенали-Градилово-Сливица. До 18 час. припрема није била довољна, да би се наредио покрет пешадије. Снажно артилериско дејство продужује се. Са напред наведене линије дејствују 6-7 непријатељских група пољских, брдских, хаубичких и тешких, од којих су нека и са по два оруђа. Јачина непријатељске пешадије није оцењена. Општи је утисак, да су пред нама само заштитни делови. На правцу Брод заробљено 20 Бугара из 30. пука; изјавили, да су 12. и 23. источно, 10. и 43. пукови, западно, да је пре б дана отишла евакуација Битољских слагалишта за Прилеп и Градско а тежих рањеника у Стару Бугарску. Сутра продужење рада у духу ОБр. 5888.”

Од команданта II армије

ОБр. 2514 у 0.10 час.
,,У вези са извештајем ове армије ОБр. 2509 достављам, да су данас извршене ове промене у распореду трупа Шумадиске дивизије: 12. пешад. Пук упућен је према наређењу Врховне Команде ОБр. 5829, а на његово место код с. Бахова у дивизиску резерву дошао батаљон 13. пешад. пука. На место упућене друге Данглисове батерије, према горњем наређењу, пласиран је па падини Ветреника вод прве Данглисове батерије са Баховске косе. На Пожарску косу извучена су и пласирана за дејство два пољска топа 5. Тимочке пољске батерије”.

ОБр. 2520 у 5.40 час.
„Осим повремене слабије артилериске ватре и пушкарања ноћ 3./4. октобра прошла без значајних догађаја”.

ОБр. 2509 у 21.45 час.
,,Од 16-19 часова продужена је данашња акција, која је била најинтензивнија према Добром Пољу. Данас по подне јавиле су се и остале пепријатељске артилериске групе, које данас нису Дејствовале, чиме је утврђено, да су јачине и распоред артилерије на непријатељским положајима у главном остали непромењени као што је то данас у подне било констатовано и за пешадију”.

ОБр. 2513 у 0.45 часова:
„Командант Шумадиске дивизије са ОБр. 1883 од данас доставља следеће:
1) Бегунац бугарске војске Риста Ђорђев, редов 2. чете 1. батаљ. 43. пука изјавио је, да су 1. и 2. батаљон 43. пука пре
11 дана дошли возом из Драме до Градског, даље продужили аутомобилима за Битољ а одатле дошли пешке на Кајмакчалан и одмах ступили у борбу, пошто је 11. пук био разбивен. У борби су били 4 дана и одступили а он успео, да побегне 30.- IХ-и данас се предао у долини Бистрице. У моменту бегства чуо је од војника, да ће батаљони ићи за Добро Поље али не зна, дали је то тачно и дали су отишли тамо.
2) Ђорђе Николов, редов 8. чете 2. батаљ. 32. пука, који се предао у Баховској јарузи поред осталог данас је изјавио: Да се говори – официри протурују тај глас – да ће доћи неке немачке дивизије за појачање и да ће општа офанзива непријатеља на овом фронту почети 16. октобра”.

ОБр. 2496 у 17.40 час.
У току ноћи 1./2. и 2. октобра губитци су:
Код Шумадиске дивизије: погинуло: 1 каплар и 1 редов; рањено: резерв. пеш. капет. I кл. Милош Ђорђевић (од ране умро), командир бојне коморе 11. пука рез. пеш. капет. I кл. Милутин Стојановић и актив. пешад. поручник Љубомир Г. Томић, водник митраљеског одељења, 1 наредник, 3 каплара и з редова; контузован 1 редов; рањене 4 мазге и 1 коњ из 11. пука”.

ОБр. 2524 У 17.40 часова:
,,У току јучерашњег дана (3. октобра) и ноћи 2./3. губитци су код Шумаднске дивизије: погинулих: 1 каплар и 1 редов; рањених: 1 наредник, 1 каплар и 12 редова; контузовани: артилер. поручник Милан Јовановић и 3 редова. Код француске тешке батерије погинуо 1 поднаредник и 1 редов 1 редов тешко рањен”.

ОБр. 2553 у 20 часова:
„Стање код ове армије од 16-19 часова: Сем повремене обостране пушчане и артилериске ватре ништа се значајније није догодило”.
Од команданта III армије:
ОБр. 3006 у 0.10 час.
“Непријатељ се повукао на утврђене положаје на левој обали Црне реке одакле даје отпор пешадиском митраљеском и артилериском ватром. Предњи делови трупа ове армије допрли су до Црне реке. За даљи рад наредио сам да се положај што пре организује за даљи напад и тешка артилерија пласира. Дринска дивизија нападаће фронт Крапа- Скочивир а Дунавска дивизија Скочивир- Брод. Десна колона Дринске дивизије са појачањем из Шумадиске дивизије продужава напад у десни бок и позадину непријатеља на Добром Пољу те да олакша акцију трупа II армије”.

ОБр. 3042 у 7.10 час.
,,У току ноћи сем пушкарања ничег значајнијег”.

ОБр. 3063 у 21.10 часова.
„Сви покушаји, да се данас и пајмања снага пребаци на леву обалу Црне реке нису успели. Да се нов непријатељски фронт на левој обали Црне реке са успехом нападне једино је могуће нападом на западни лакат ове реке. Према томе делу може се напад најбоље огарантовати нарочито са артилеријом. Напад на источни део ове реке немогуће организовати брзо и са довољним бројем батерија. На Старков зуб по извршеном рекогносцирању са највећим напрезањем може се за 4 дана пласирати само неколико тешких оруђа. Дотурање муниције за ово пеколико оруђа представљаће несавладљиве тешкоће. Исто тако употреба артилерије и осталих возова сем брдских биће врло тешко и ограничено. Са ових разлога молим, да сектор ове армије остане по досадашњем с тим, да Дунавска дивизија уз садејство I армије нападне и овлада непријатељским положајима на западном лакту као и фронтом испадног дела Црне реке, а Дринска дивизија првенствено помогне II армију у заузимању Доброг Поља и Ветреника, а потом нападне источни бок непријатеља, који држи линију Тепавци- Полог. Молим за најхитнију одлуку по овоме. За случај да се ово одобри молим, да комуникација Дунавске дивизије буде Острово- Горничево- Крушоград.

ОБр. 3059 у 12.50 час.
,,У службеним документима заробљених и погинулих бугарских официра нађени су поименични спискови из којих се види, да је у последњим борбама у 11. пуку погинуло, рањено, контузовано и полудело 73 официра, од којих 1 пуковник, 3 п.пуковника. У рапорту командира Прве Шкодине брдске батерије види се, да је издато наређење, да се поједини војници, који беже из борбе убијају и веће групе ових бегунаца гађају и артилеријом. И поред ових мера војници су сами изјављивали официрима да ће бежати и даље. Из саслушања дезертера и заробљеника утврђено је, да су војници убијали своје официре, који су их задржали од бегства”.

ОБр. 3053 у 15.20 час.
„Стање на фронту ове армије у току пре подне непромењено. Досадањи покушаји наше пешадије Дунавске дивизије да се приближи прелазима остали су без успеха. Око 7.30 час. примећен је покрет једне непријатељске колоне у јачини једног батаљона код с. Балдуенци у правцу за с. Тепавци. Од 10.30 – 12 час. осмотрена је једна колона јачине једног батаљона у покрету од с. Полога на Чуке и продужује покрет на југо- исток ка Црној реци. Покрет ове колоне осматра се и даље”.

ОБр. 3066 у 23.55 час.
„Састав десне колоне Дринске дивизије: 5. пешад. пук, 1 батаљ. 4. пешад. пука; 7. пешад. пук и 1 батаљ. 8. пешад. пука вод Данглисових топова, француска брдска батерија и једна пољска батерија. Поред овога је и 12. пешад. пук са једном брдском батеријом Данглисовом, 2 дугачка топа 105 мм. пласираће се на Кајмакчалану и тада ће се тући и Добро Поље”.

ОБр. 3054 у 16.20 час.
„Командант Дунавске дивизије данас у 10 час. доставља овај извештај о противнику:
„Према личном осматрању извршеном јуче 3. тек. мес. око подне, непријатељ својим предњим деловима држи ровове непосредно на левој обали Црне реке. Ровови су израђени у подножју брда на одстојању 100- 300 метара од реке, пред собом према мосту код Добровени имају препреку од жица од 3 реда кочева, дужине око 800 метара. На положајима леве обале Црне реке непријатељ има по мојој оцени један батаљон са два брдска топа на одсеку северно од Скочивира до Полошког потока а један батаљон са 2 пољска топа на одсеку од Полошког потока до виса северо- западно од Сливице а делом снаге непознате јачине држи вис северно од Брода и косу северо- западно од истог села. На овом последњем одсеку налази се једна група (2 топа) тежег калибра, која туче пут Крушоград- Живоња. Примећено је јуче пред подне одступање непријатељских мањих колона и коморе у правцу села Балдуенци. По исказу заробљеника непријатељ је отпочео одступање са Совичског положаја јуче 3. тек. мес. у 4 часа. Кујне су добиле паређење да оду у с. Теповце (10. пеш. пук). Ценећи по томе што је неиријатељ све своје телефонске линије оставио на положају изгледа, да је непријатељ са овога одсека одступио и у највећој журби. Изгледа да се непријатељ концентрише главном снагом на положају северно од Чегела (к. 1212 манастир јужно од Јоротока) али за ово немам за сада никакве потврде. По нађеном бројном стању 16. роте 12. пука, јачина исте износи 171 пушака а свега људи 232, од којих су 2 официра и 1 подофицирски кандидат”.

Од Војног Министра:

ОБр. 2099:
,,С обзиром на ситуацнју на Балкану упутно сам 22. септембра циркулар војним изасланицима, а Министар Спољних Послова посланицима код савезничких држава износећи потребу појачања Солунске и Дунавске савезничке војске и користи од брзог уништења Бугарске.
Војни изасланик Лондон одговара:
„Инструкција Бр. 1942 примљена данас, али сам још јуче на основи депеше Министра Спољних Послова- Посланству, ишао у Министарство војно и главни садржај саопштио, објаснио ситуацију, важност Балканског војишта и пре, парочито данас, те и важност успешне акције пре зиме, па молио за брзу помоћ 50 до 60.000 војника, која се је цифра тражила депешом Министра Спољних Послова.
Одговорили су ми, да им је Француска прогутала сву војску што је имају. Данас сам говорио са француским изаслаником, он каза да с обзиром на важност француског војишта, да ће тешко моћи појачања послати на Балкан.
Овакви сам утисак добио у Министарству Војном.
У Министарству Војном мисле да је кретање трупа Беч кроз Грац управљао Ердељу.
Француски изасланик каза, да Грчка може бити са нама, никако против нас и не рачуна много на њену помоћ.
Отправник послова дејствовао у Министарству Спољних Послова.
Лојд Џорџ и Начелник штаба Врховне Команде ђенерал Роберт и нису овде. Чим се врате обратићу им се лично.
Сутра ћу поднети Министру Војном за Лојд Цорџа ,,едмемоар”.

ОБр. 2095
Војни изасланик из Лондона својом шифром јавља:
Данас по подне примио ме је Лојд Цорџ, коме сам предао мемоар написан у смислу захтева Министра Војног Бр. 1942. Усмено сам му објаснио из којих побуда молимо за помоћ Солунског фронта и указао на велику важност снажне и сигурне акције на Балкану, те да се Бугари победе и тиме изврши пресек Бугарске и Турске, што ће на срећан свршетак рата бити од јаког утицаја. Он ми одговорио: „Ваши разлози су јаки и убедљиви, ја сам увек био мишљења да за Србију треба учинити више него што се чини. У своје сам време био за брзу и јаку помоћ, али је то пропуштено да се учини, када се Бугарска неби усудила да ступи противу Енглеске, а Грчка би била у Венизелосовим рукама. Ја сам склонит за помоћ, али је на западном фронту јака непријатељска снага са свима модерним средствима, а највећа нам је сметња читав систем утврђених линија.
Треба се известити шта у томе погледу намеравају чинити Французи, са којима сам увек био у потпуној сагласности.
Држим они о том предмету мисле веома симпатично и ако они намеравају да пошаљу помоћ и ја ћу то учинити”.
Предамном је предао мој мемоар Шефу Обавештајног Одсека да га пошаље ратном савету, а за то ће им време стићи и одговор од Француза кога ће тражити по овом питању. Одговор ми је обећан за три до четири дана. Шта буде известићу.
Ја сам говорио понова о овом са француским војним изаслаником, рече ми не тражи се од Солунске војске нека велика акција, довољно је да она држи према себи приковану снагу непријатеља, да је не може употребити на коме другом фронту.
Даље вели, Немци су изнурени и немају снаге за одвајање и слање, а ако то чине, да Французи воде о томе рачуна где они слабе фронтове, па ће тамо и пробити.
Од ђенералаРашића:
№ 436.
„Лично Жофр на мој захтев, да се заробљени Бугари и материјал предају нама, казао ми је:
,,Што који уплени његово је, до дефинитивне расправе”. Управљати се према томе”.

Наређења (извештаји) Врховне команде

ОБр. 5888 телеграм.
Команданту I, II и III армије.

„Према до сада добивеним извештајима непријатељ се синоћ задржао на линији Сокол- Полог- Тепавци- Кенали.
Предњи делови III армије подишли су ка Соколу и спустили се од Црне реке, а код I армије пребачени су и преко Црне реке на простору Добровени- Букри.
Наређујем:
1) Да II армија продужи енергичну акцију те да што пре, а у вези са III армијом овлада Добрим пољем- Ветреником и Козјаком према наређењу ОБр- 5847 од 3. тек. мца.
2) Да командант III армије продужи енергично гоњење непријатеља на простору Крапа- Безимени поток који тече од Чегела и улива се на 2 км. западно од Скочивира, с тим да у духу наређења ОБр. 5847 најенергичније потпомогне II армију овлађивањем Добрим пољем.
3) Да командант I армије такође продужи енергично гоњење непријатеља на простору између поменутог потока и железничке пруге.
4) Комуникације и магацини до даљег наређења по досадањем. Пут Скочивир- Чегел припада III армији.
5) Даља наређења следоваће.
6) О пријему одговорити.

ОБр. 5889 телеграм.
Команданту II армије.

„3. пешад. пук не може се упутити команданту за сада. Што се тиче тешке артилерије предузете су потребне мере, да се иста преко Кајмакчалана што ближе привуче вашем левом крилу, ради потпомагања истог”.

ОБр. 5898 у 0.11 час.
Команданту I и III армије:

О стању, јачини, распореду код непријатеља ова команда добија врло непотпуне извештаје, те је често у немогућности да изда на време одговарајућа наређења.
Наредите, да се ова команда што тачније и чешће обавештава о ситуацији код непријатеља.
ОБр. 5906 у 11.35 часова:
Команданту III армије.

„Молим најхитније обавестите, који је пут и докле за Кајмакчалан употребљив за аутомобиле и за које”.

ОБр. 5930.
Команданту I, II и III армије.

Стање 4. октобра у 16 часова:
II. Армија. – Ништа ново.
III. Армија. – У главном без промене. Привлачи се тешка артилерија. Дунавска дивизија покушава прелаз преко Црне реке на делу Скочивир- Добровени. Импресија је да непријатељ неће одсудно бранити линију Црне реке.
I. Армија. – Без знатније промене. Привлачи се тешка артилерија. Предњи делови су пребачени преко Црне реке у пределу Добровени и Брода, а не и код Букри као што је погреншо јављено у јутрошњем извештају. Импресија је и код I армије да непријатељ неће одсудно бранити линију Брод- Кенали.
Јуче је било 31 заробљеника из 12., 23. и 51. пука и 12. артилер. пука. 23. пук је био код Д. Врбени, источно од њега 12., 30., 10. и 56. западно 33., 51. и 52.
Јутрошње аеропланско извиђање у савијутку Црне реке показало: једну непријатељску батерију са коњима у заклону на левој обали Сакулеве близу утока њеног; живљи покрет на путу Негочани- Грдилово и Новаци- Тепавци у правцу са севера на југ; више великих шатора на простору Негочани- Балдуенци; већи број шатора, кола, као и војника око с. Балдуенци и Тепавци, а мање код Полога.
Ухваћена је ова заповест команданта XI армије у чији је састав ушла I бугарска армија.
Армиска заповест Бр. 5 за 26. септембар 1916. год.:
Од вечерас примам команду над храбрим трупама I бугарске армије, која ће се називати XI армија и надам се да ће храбре трупе армије уложити све што је могуће, да не допусте, да ни корак Маћедонске земље, добивене крвљу храбрих бугарских синова, не допадне у руке противнику.

Командант армије,
Ђенерал- лајтнант фон Винклер с. р.

Стр. Пов. ОБр. 5940 у 17 час.
Команданту I, II и III армије:

,,Према изцештају команданта савезничких војсака Пов. № 707/3 од 4. тек. мес. граница између левог крила паше I и францускоруске армије у току даљих операција биће: Пут Рахманли- Букри, који припада француско- руској армији а затим од Букри узводно Црном реком. Смена делова I армије ангажованих на простору између Букри и железничког пута извршиће се 6. тек. мес. пре 24 часа тј. до поноћи између 6./ 7. ов. мес. Штаб француске армије биће 6. тек. мес. у подне у Флорини. Предње се доставља командантима армија ради знања а команданту I армије и ради даљег управљања. Има везе са наређењем ОБр. 5888 од 4. ов. месеца”.

Српски званични извештај

Солун, 4. октобра 1916. г.
Наше храбре трупе продужиле су 3. октобра гонење разбијеног непријатеља и на неким местима прешле су Црну реку. Непријатељске трупе на Ниџе потукли смо и отерали у панично бегстцо. Железничка станица Кенали у нашим је рукама.
Ослобођена Србија велика је сада 230 кв. км. са 7 села и 45 км. граничне линије.