Књига деветнаеста 1916. година

Операције на Црној реци и заузеће Битоља (1. део)

4. октобар, Извештаји и наређења Врховне команде

Операције на Црној реци Заузеће Битоља 4. октобар 1916. године У току овога дана Врховна Команда примила је ове важније извештаје: Од команданта I армије: ОБр. 2059 у 0.45 часова: ,,У данашњем гонењу делови армије заноћили су овако: Моравска...

4. октобар, Операције II армије

Како је ноћ 3./4. октобра проведена види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 2520. У току дана: Армија је примила ове важније извештаје: Од команданта Тимочке дивизије: ОБр. 1925, 1933, 1931, 1937 а који су код исте...

4. октобар, Операције III армије

Како је ноћ 3. 4. октобра проведена на фронту ове армије види се из напред наведеног извештаја под ОБр. 3040. У току дана: У 6.25 час. Начелник штаба Дунавске Дивизије јавља, да на фронту нема ничег...

4. октобар, Операције I армије

Како је ноћ 3./4. октобра проведена види се из напред наведеног извештаја ОБр. 2061. У току дана; Око 7.30 час. примећена непријатељска колона јачине једног батаљона у покрету од с. Балдуенаца ка Тепавцима. Око 10.30- 12 час....

4. октобар, Дејство Коњичке дивизије

У 2 часа примљено је наређење команданта I армије ОБр. 2060 а које је за 3. ов. мес. у целости изнето. У 3.45 час. наређено је команданту 5. коњичког пука да извести команданта 4. коњичке...