Састав и распоред српске војске 3. октобра 1915

1843

Састав и распоред српске војске 3. октобра 1915. године

Врховни командант Њ. В. Престолонаследник Александар.
Начелник штаба војвода Радомир Путник. Помоћник начелника штаба ђенералштабни пуковник Живко Павловић.

Северни и западни фронт

I. армија (штаб у Ваљеву).
На фронту: село Остружница – ушће Дрине – Вишеград. Командант војвода Живојин Мишић. Начелник штаба ђенералштабни пуковник Стеван Хаџић.
Дринска дивизија II. позива (штаб у Обреновцу). На фронту: Остружница – с. Ушће. Командант, ђ. штабни пуковник Крста Смиљанић. Начелник штаба ђ. штабни мајор Милан Завађил. Састав:
4., 5. и 6. пук II. позива; Дрински коњички дивизион од 2 ескадрона; 1 дивизион Дринског арт. пука (3 батерије); 3. Дринска позициска батерија (6 Дебанжових топова); 4. дивизион заплењених топова (2 батерије); 2 дуга 12 см. топа. Укупно: 12 батаљона, 28 топова, 12 митраљеза и 2 ескадрона.
Дунавска дивизија II. позива (штаб у Владимирцима). На фронту: с. Ушће – утока реке Јадра. Командант ђ-штабни пуковник Милош Васић. Начелник штаба, ђ-штабни мајор Милан Ускоковић. Састав: 7. пук I. позива; 8. и 9. пук II. позива; 3 брзометне батерије (12 топова); 2. позициска батерија (6 топова); 1 Данглисова брдска батерија (4 топа); Дунавски коњички дивизион (2 ескадрона). Укупно: 12 батаљона, 12 митраљеза, 22 топа и 2 ескадрона.
Соколска бригада (штаб у Крупњу). Од ушћа Јадра до реке Трешњице. Командант коњички пуковник Ђорђе Ђорђевић. Састав: 5. и 6. пук III. позива; 3., 4. и 5. позициска батерија; 1 одељење коњаника. Укупно: 8 батаљона и 18 топова.
Ужички одред (штаб у Ужицу). Од реке Трешњице до утока Лима. Командант пешад. пуковник Иван Павловић. Састав: 4. кадровски пук; 4. пук III. позива; 2. прек. пук III. позива; Доњовасојевићска бригада (3 батаљона); 2 пољске Дебанжове батерије; 2 брдске Дебанжове батерије; 2 Крупова пољска топа. Укупно: 14 батаљона, 26 топова.
Моравска дивизија II. позива (штаб у покрету ка Убу). Командант пешадиски пуковник Љубомир Милић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Дан. Калафатовић. Делове ове дивизије, који су остали на фронту од утока Јадра до утока Трешњице, смењује Соколска бригада. По наређењу команданта I. армије, ова дивизија прикупља се у армиску резерву на просторији изворних делова Тамнаве и Уба. Састав: 1., 2. и 3. пук II. позива; 6 пољских брзометних батерија. Укупно: 12 батаљона, 12 митраљеза и 24 топа.
Одбрана Београда (штаб на Торлаку).
На фронту: од потока Средњака (источно од Гроцке) до села Остружнице. Командант, ђенерал Михаило Живковић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Милутин Лазаревић. Састав: 7. пук II. позива; 10. кадровски пук; 7., 11. и 15. пук III. позива; 6 пољских брз. батерија 75 мм. = 24 цеви; 6 позиц. спорометних батерија 80 мм. = 24 цеви; хаубица 120 мм. = 4 цеви; хаубица 150 мм. = 2 цеви. Против аеропланска батерија = 4 цеви.
1 руска обалска батерија 150 мм. = 2 цеви; 1 француска обалска батерија 140 мм. = 3 цеви; 2 руска брз. топа 75 мм. = 2 цеви – све на сталном лафету; 4 енглеске опсадне батерије 220 мм. = 8 цеви, 2 Грузунова топа у куполама 57 мм. = 2 цеви. Укупно: 20 батаљона, 75 топова и 2 ескадрона.
III. армија (штаб у Пожаревцу).
На фронту: п. Средњак – Смедерево – Рам – Бољетиначка река (источно од Голупца). Командант, ђенерал Павле Јуришић – Штурм. Начелник штаба, ђ-штабни пуковник Душан Пешић.
Браничевски одред (штаб у Пожаревцу). На армиском фронту у првој линији. Командант, пуковник Панта Грујић. Начелник штаба, пеш. ппуковник Владимир Белић. Састав: 8., 9. и комбиновани пук III. позива; 3., 4., 5. и 6. поз. батерија Дунавске дивиз. области; 5. и 6. позиц. батерија Тимочке дивиз. области; комбинована позиц. батерија; хаубичка батерија; вод 10. хаубичке батерије 150 мм.; вод брдске брз. батерије; градска батерија Скопског одреда; градска батерија Пиротског одреда; ескадрон коњице III. поз. Укупно: 12 батаљона, 44 топа и 1 ескадрон.
Дунавска дивизија I. позива (штаб у Мајиловцу). Дивизија је у армиској резерви у околини Мајиловца. Командант, пешад. пуковник Миливоје Анђелковић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Радоје Лазић. Састав: 9. пук I. позива; 18. пук I. позива; 4. прек. пук I. позива; 12. кадровски пук; коњички пук од 3 ескадрона; Дунавски артилериски пук (7 батерија). Укупно: 16 батаљона, 28 топова и 3 ескадрона.
Дринска дивизија I. позива (штаб у Осипаоници). Дивизија је у армиској резерви у околини Осипаонице. Командант ђ-штабни пуковник Никола Стевановић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Пантелија Јуришић. Састав: 5. пук I. позива; 6. пук I. поз.; 3. прек. пук I. позива; Дрински артилериски пук (9 батерија); коњички пук од 3 ескадрона. Укупно: 12 батаљона, 36 топова и 3 ескадрона.
Крајински одред (штаб у Петровом селу). Командант пешадиски пуковник Драгутин Димитријевић. Начелник штаба, мајор Богољуб Илић. На фронту: од Сипа до Бољетинске реке. Састав: 4. пук I. позива „Стев. Немање“; 13. пук III. позива; 14. пук III. позива (3 батаљона); 3. пук III. позива (2 батаљона); 3 позициске батерије; 1 брз. батерија; 1 Дебанжова батерија; 2 пољска заплењена топа 10,5 см.; 12 руских топова 7,5 см.; 3 топа 47 мм. и 2 спредпунећа топа. Укупно: 13 батаљона и 47 топова.

На расположењу Врховне команде

Тимочка дивизија II. позива (штаб у Сопоту). Груписана на фронту око Сопота. Командант арт. пуковник Мирко Милосављевић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Радисав Крстић. Састав: 13., 14. и 15. пук II. позива; коњички дивизион; Тимочки артилериски пук. Укупно: 12 батаљона, 20 топова и 2 ескадрона.

Источни фронт

Тимочка војска (штаб у Зајечару). На фронту од планине Миџора – преко Св. Николе до ушћа Тимока. Командант, ђенерал Илија Гојковић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Драгутин Димитријевић.
Неготински одред (штаб у Мокрањи). Командант, пуковник Ђура Докић. Врши дужност начелника штаба, коњички капетан Петар Јуришић. На одсеку од Табановачког потока до ушћ