Састав и распоред српске војске 3. октобра 1915

3096

Састав и распоред српске војске 3. октобра 1915. године

Врховни командант Њ. В. Престолонаследник Александар.
Начелник штаба војвода Радомир Путник. Помоћник начелника штаба ђенералштабни пуковник Живко Павловић.

Северни и западни фронт

I. армија (штаб у Ваљеву).
На фронту: село Остружница – ушће Дрине – Вишеград. Командант војвода Живојин Мишић. Начелник штаба ђенералштабни пуковник Стеван Хаџић.
Дринска дивизија II. позива (штаб у Обреновцу). На фронту: Остружница – с. Ушће. Командант, ђ. штабни пуковник Крста Смиљанић. Начелник штаба ђ. штабни мајор Милан Завађил. Састав:
4., 5. и 6. пук II. позива; Дрински коњички дивизион од 2 ескадрона; 1 дивизион Дринског арт. пука (3 батерије); 3. Дринска позициска батерија (6 Дебанжових топова); 4. дивизион заплењених топова (2 батерије); 2 дуга 12 см. топа. Укупно: 12 батаљона, 28 топова, 12 митраљеза и 2 ескадрона.
Дунавска дивизија II. позива (штаб у Владимирцима). На фронту: с. Ушће – утока реке Јадра. Командант ђ-штабни пуковник Милош Васић. Начелник штаба, ђ-штабни мајор Милан Ускоковић. Састав: 7. пук I. позива; 8. и 9. пук II. позива; 3 брзометне батерије (12 топова); 2. позициска батерија (6 топова); 1 Данглисова брдска батерија (4 топа); Дунавски коњички дивизион (2 ескадрона). Укупно: 12 батаљона, 12 митраљеза, 22 топа и 2 ескадрона.
Соколска бригада (штаб у Крупњу). Од ушћа Јадра до реке Трешњице. Командант коњички пуковник Ђорђе Ђорђевић. Састав: 5. и 6. пук III. позива; 3., 4. и 5. позициска батерија; 1 одељење коњаника. Укупно: 8 батаљона и 18 топова.
Ужички одред (штаб у Ужицу). Од реке Трешњице до утока Лима. Командант пешад. пуковник Иван Павловић. Састав: 4. кадровски пук; 4. пук III. позива; 2. прек. пук III. позива; Доњовасојевићска бригада (3 батаљона); 2 пољске Дебанжове батерије; 2 брдске Дебанжове батерије; 2 Крупова пољска топа. Укупно: 14 батаљона, 26 топова.
Моравска дивизија II. позива (штаб у покрету ка Убу). Командант пешадиски пуковник Љубомир Милић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Дан. Калафатовић. Делове ове дивизије, који су остали на фронту од утока Јадра до утока Трешњице, смењује Соколска бригада. По наређењу команданта I. армије, ова дивизија прикупља се у армиску резерву на просторији изворних делова Тамнаве и Уба. Састав: 1., 2. и 3. пук II. позива; 6 пољских брзометних батерија. Укупно: 12 батаљона, 12 митраљеза и 24 топа.
Одбрана Београда (штаб на Торлаку).
На фронту: од потока Средњака (источно од Гроцке) до села Остружнице. Командант, ђенерал Михаило Живковић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Милутин Лазаревић. Састав: 7. пук II. позива; 10. кадровски пук; 7., 11. и 15. пук III. позива; 6 пољских брз. батерија 75 мм. = 24 цеви; 6 позиц. спорометних батерија 80 мм. = 24 цеви; хаубица 120 мм. = 4 цеви; хаубица 150 мм. = 2 цеви. Против аеропланска батерија = 4 цеви.
1 руска обалска батерија 150 мм. = 2 цеви; 1 француска обалска батерија 140 мм. = 3 цеви; 2 руска брз. топа 75 мм. = 2 цеви – све на сталном лафету; 4 енглеске опсадне батерије 220 мм. = 8 цеви, 2 Грузунова топа у куполама 57 мм. = 2 цеви. Укупно: 20 батаљона, 75 топова и 2 ескадрона.
III. армија (штаб у Пожаревцу).
На фронту: п. Средњак – Смедерево – Рам – Бољетиначка река (источно од Голупца). Командант, ђенерал Павле Јуришић – Штурм. Начелник штаба, ђ-штабни пуковник Душан Пешић.
Браничевски одред (штаб у Пожаревцу). На армиском фронту у првој линији. Командант, пуковник Панта Грујић. Начелник штаба, пеш. ппуковник Владимир Белић. Састав: 8., 9. и комбиновани пук III. позива; 3., 4., 5. и 6. поз. батерија Дунавске дивиз. области; 5. и 6. позиц. батерија Тимочке дивиз. области; комбинована позиц. батерија; хаубичка батерија; вод 10. хаубичке батерије 150 мм.; вод брдске брз. батерије; градска батерија Скопског одреда; градска батерија Пиротског одреда; ескадрон коњице III. поз. Укупно: 12 батаљона, 44 топа и 1 ескадрон.
Дунавска дивизија I. позива (штаб у Мајиловцу). Дивизија је у армиској резерви у околини Мајиловца. Командант, пешад. пуковник Миливоје Анђелковић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Радоје Лазић. Састав: 9. пук I. позива; 18. пук I. позива; 4. прек. пук I. позива; 12. кадровски пук; коњички пук од 3 ескадрона; Дунавски артилериски пук (7 батерија). Укупно: 16 батаљона, 28 топова и 3 ескадрона.
Дринска дивизија I. позива (штаб у Осипаоници). Дивизија је у армиској резерви у околини Осипаонице. Командант ђ-штабни пуковник Никола Стевановић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Пантелија Јуришић. Састав: 5. пук I. позива; 6. пук I. поз.; 3. прек. пук I. позива; Дрински артилериски пук (9 батерија); коњички пук од 3 ескадрона. Укупно: 12 батаљона, 36 топова и 3 ескадрона.
Крајински одред (штаб у Петровом селу). Командант пешадиски пуковник Драгутин Димитријевић. Начелник штаба, мајор Богољуб Илић. На фронту: од Сипа до Бољетинске реке. Састав: 4. пук I. позива „Стев. Немање“; 13. пук III. позива; 14. пук III. позива (3 батаљона); 3. пук III. позива (2 батаљона); 3 позициске батерије; 1 брз. батерија; 1 Дебанжова батерија; 2 пољска заплењена топа 10,5 см.; 12 руских топова 7,5 см.; 3 топа 47 мм. и 2 спредпунећа топа. Укупно: 13 батаљона и 47 топова.

На расположењу Врховне команде

Тимочка дивизија II. позива (штаб у Сопоту). Груписана на фронту око Сопота. Командант арт. пуковник Мирко Милосављевић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Радисав Крстић. Састав: 13., 14. и 15. пук II. позива; коњички дивизион; Тимочки артилериски пук. Укупно: 12 батаљона, 20 топова и 2 ескадрона.

Источни фронт

Тимочка војска (штаб у Зајечару). На фронту од планине Миџора – преко Св. Николе до ушћа Тимока. Командант, ђенерал Илија Гојковић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Драгутин Димитријевић.
Неготински одред (штаб у Мокрањи). Командант, пуковник Ђура Докић. Врши дужност начелника штаба, коњички капетан Петар Јуришић. На одсеку од Табановачког потока до ушћа Тимока. Састав: 8. пук I. позива; 1. прек. батаљон 13. пука III. позива; 1 батаљон последње одбране 13. пуковског округа; 1 вод коњаника; 1 брз. батерија од 4 топа; 4. Тимочка поз. батерија (6 топова). Укупно: 6 батаљона, 10 топова и 1 вод коњаника.
Комбинована дивизија I. позива (штаб у Зајечару). Командант, ћенерал Михаило Рашић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Душан Трифуновић. На одсеку: од Три Кладенца до Табановачког потока. Састав: 1., 2., 5. и 6. прек. пук I. позива; 1 ескадрон коњице; 3. Моравски брз. дивизион; заплењени пољски брз. дивизион (8 топова); 16 Дебанжових пољских топова; 1 брдска Дебанжова батерија; 2. хаубичка батерија. Укупно: 16 батаљона, 44 топа и 1 ескадрон.
Шумадиска дивизија II. позива (штаб у Кални). Командант артилер. пуковник Светомир Матић. Начелник штаба, ђ-штабни мајор Душан Симовић. На одсеку од Репљанске цркве до Марковог камена закључно. Састав: 5. кадровски пук; 10. пук II. позива; 11. пук II. позива; Шумадиски допунски пук II. позива; коњички дивизион; 3 пољске брзометне батерије; 2 пољска Дебанжова топа. Укупно: 16 батаљона, 22 топа и 2 ескадрона.
Трупе III. позива. Употребљене за обезбеђење граничног фронта и као посада утврђења и то: 1 комбиновани батаљон последње одбране 14. пуковског округа; 1 батаљон 14. пука III. позива; 3. батаљон последње одбране 14. пуковског округа и 1 ескадрон III. позива. Укупно: 4 батаљона и 1 ескадрон.
На расположењу команданта Тимочке војске у Зајечару: 3. и 4. хаубичка батерија Мод. 97. год. и 3. градска опсадна батерија Мод. 97. год.
II. армија (штаб у Пироту). На фронту: Миџор – Нишава – Дашчани Кладенац. Командант, војвода Степан Степановић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Милан Гр. Миловановић.
Одред на Тумби. Командант пешад. ппуковник Вл. Туцовић. За одбрану правца од Дашчаног Кладенца ка Власотинцу на Тумби и Таламбасу. Састав: 10. пук I. позива (из Шумадиске дивизије I. позива); 3. батаљон 3. пука III. позива; 2 чете 4. батаљона 3. пука III. позива; 1 пољска брз. батерија; 1 вод брз. брдске артилерије; 4 Дебанжова топа. Укупно: 5 ½ батаљона и 10 топова.
Моравска дивизија I. позива. Командант, пешад. пуковник Стеван Миловановић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Емило Белић. На одсеку од речице Мурговице до Нишаве. Састав: 1., 3. и 16. пешад. пук I. позива; 19. кадровски пук; 1. и 2. дивизион Моравског арт. пука (6 батерија); аустриска заплењена хауб. батерија (6 топова); 2 вода 6. поз. Дебанжове батерије (4 топа); Тимочки коњички пук I. позива од 2 ескадрона. Укупно: 16 батаљона, 2 ескадрона и 38 топова.
Тимочка дивизија I. позива. Командант, ђ-штабни пуковник Војислав Живановић. Начелник штаба, ђ-штабни мајор Петар Косић. На одсеку од Нишаве до планинског гребена Миџор – Бабин зуб – Брестовачка чука. Састав: 13., 14., 15. и 20. пук I. позива; 4. батаљон 2. пука III. позива; 3. хаубичка брз. батерија; 1. и 3. дивизион Тимочког артилер. пука I. позива (6 батерија); 1 вод 1. брд. хауб. батерије; 1 брдска батерија Мод. 97. год. (4 топа); Крупова брдска батерија (4 топа); 3. Дебанжова батерија Пиротског градског одреда (6 топова). Укупно: 17 батаљона и 44 топа.
Шумадиска дивизија I. позива. Командант, ђ-штабни пуковник Божидар Терзић. Начелник штаба, ђ-штабни ппуковник Мих. Јовановић. У резерви код Пирота. Састав: 11., 12. и 19. пешад. пук I. позива; дивизиски коњички пук; Шумадиски пољски арт. пук од 3 дивизиона. Укупно: 12 батаљона, 36 топова и 3 ескадрона.
Коњичка дивизија (штаб у с. Ржани ји. од Пирота). Командант, коњички пуковник Бранко Јовановић. Начелник штаба, коњички ппуковник Антоније Антић. Груписана у Нишавској долини ји. од Пирота. Састав: 1. бригада: 1. и 3. коњички пук; 2. бригада: 2. и 4. коњички пук; дивизион коњичке артилерије од 2 батерије. Укупно: 16 ескадрона и 8 топова.
Власински одред (штаб у Сурдулици). Командант пешад. пуковник Милован Плазина. Обезбеђује гранични фронт од изворног дела Градске реке до Патарице. Састав: Добровољачки одред (3 батаљона); 17. пук I. позива; 1. батаљон 2. пука III. позива; 2. батаљон 1. пука III. позива; 5. брдска брз. батерија; две пољске брзометне батерије из Дринског пољског артилериског пука I. позива и 2 пољска Дебанжова топа. Укупно: 9 батаљона и 14 топова.
Трупе нове области (штаб у Скопљу).
Командант, ђенерал Дамљан Поповић. Начелник штаба, пешад. ппуковник Велибор Требињац.
Трупе Брегалничке дивизиске области (штаб у Штипу). Командант, пешад. пуковник Јован Викторовић. Начелник штаба ђ-штабни ппуковник Љубомир Марић. Обезбеђује део граничног фронта од Козјака (на граници Битољске и Брегалничке дивизиске области) до Рујена искључно; осигурава железницу од Ђевђелије до Зеленикова и држи посаде за одржавање реда и мира на дивизиској територији. Састав: 21., 8., 12. и 24. чета Граничне трупе; 14. кадров. пук (3 батаљона); 2. пук I. позива (4 батаљона); 13. кадров. пук (3 батаљона); 20. кадров. пук (3 батаљона); 16. кадров. пук (3 батаљона); 1. и 4. батаљон 1. пука III. позива; 3 обвезничке чете; 3., 6. и 9. батерија брдског арт. пука I. позива; 1 француска брдска батерија (6 топова); 3. позиц. батерија Моравске дивизиске области; 6. позициска батерија Шумадиске дивиз. области. Укупно: 18 батаљона; 3 чете обвезника; 5 чета граничне трупе: 16 митраљеза; 30 топова (8 брдских брзометних, 10 брдских спорометних и 12 пољских Дебанжових топова).
Кривопаланачки одред (штаб у Кривој Паланци). Командант, пуковник Лазар Белодедић (командант 12. пука II. позива). Обезбеђује део граничног фронта од Рујева до Патарице искључно. Састав: 25. чета Граничне трупе; 1 чета обвезника; 2 батаљона 3. пука III. позива; 2 батаљона 12. пука III. позива; 12. пук II. позива; 18. кадров. пук (3 батаљона); 4. батерија брдског арт. пука I. позива; 2. француска брдска батерија; 4. и 5. Дебанжова батерија (без 2 топа) Скопског арт. одреда; 3. хаубичка батерија 12 см. Крупових хаубица. Укупно: 11 батаљона; 1 чета граничне трупе; 5 митраљеза; 24 топа (4 брдска брзометна, 6 брдских спорометних, 10 пољских Дебанжових и 4 хаубице 12 см.).
Албанске трупе (штаб у Дебру). Командант, пешад.. пуковник Драгутин Милутиновић. Начелник штаба, ђ-штабни пуковник Душан Поповић.
Призренски одред (штаб у Љум кули). Командант, пешад. пуковник Светолик Димитријевић. Начелник штаба мајор М. Радосављевић. Осигурава фронт: с. Лукиње (стара тромеђа српско – црногорска – албанска) – Ђафа Прушит – Ђафа Кумулс – Маја Мазе – Зебја – Бјешка – Конајт. Састав: 9., 10. и 11. чета Граничне трупе; 11. кадров. пук (3 батаљона); 1. батаљон 12. пука III. позива; 1 обвезничка чета III. позива; брдска Бродвелова батерија: Призренска позициска батерија (6 топова); вод 5. позициске батерије Шумадиске див. области. Укупно: 3 граничне чете, 5 батаљона и 12 топова.
Подримски одред (штаб у Дебру). Командант, резервни пешад. пуковник Милутин Мишковић. Начелник штаба, мајор Гргур Ристић. Осигурава фронт: Рунгаја – Нањшењт – Мали Шењт – Мали Дејце – Ђафа, Сај – Душкош – Ђафа Булћиз. Састав: 13., 14. и 15. чета Граничне трупе; 3. кадров. пук; 3. брдска Дебанжова батерија II. позива; Дебанжова позициска батерија. Укупно: 3 граничне чете; 3 батаљона и 8 топова.
Охридски одред (штаб у Тирани). Командант, пешад. пуковник Петар Мишић. Начелник штаба, мајор Војислав Минић. Осигурава фронт: с. Прушај – с. Ланана – с. Бабру. Састав: 16. и 17. чета Граничне трупе; 1. кадровски пук; 6. брдска Дебанжова батерија. Укупно: 2 чете граничне трупе; 3 батаљона и 4 топа.

Укупна јачина српске војске

На северном и западном фронту

батаљонаескадронатопова
I. армија584112
Одбрана Београда20275
III. армија659175
Свега:14315362

 

На источном фронту. Стара српско – бугарска граница

батаљонаескадронатопова
Тимочка војска42488
II. армија59½21150
Свега:101½25238

 

На територији Нове Области. Нова српско – бугарска граница

батаљонаескадронатопова
Део трупа Нове Области према Албанији3154
Део трупа Нове Области1324
Свега:4478

 

Укупно у целој војсци: 288 ½ батаљона, 40 ескадрона и 678 топова.

Директива Врховне команде обр. 21333 ОД 3. октобра

Команданту I. армије – Ваљево

„Према до сад добивеним извештајима о јачини и распореду непријатељске снаге према фронту те армије зна се:
1) Да на целом западном фронту у Босни има око четири бригаде ландштурма; са штабом у: Рогатици, Сребреници, Зворнику и Бељини, у првој линији; у Власеници један пук, а у Тузли око једна бригада, у другој линији. Аеропланским извиђањем последњих дана примећено је, да се железницом одвлаче некуд трупе од Д. Тузле, вероватно у Срем. Општи је утисак, да је непријатељ на овом фронту слаб и неактиван.
2) У Срему изгледа, да је непријатељ сконцентрисао око 3 – 4 дивизије, међу којима има и немачких трупа. Јаче прикупљање ове снаге осећа се на фронту: Обреновац – Шабац. Општи је утисак: да је непријатељ на овом фронту доста јак, те је вероватно, да ће овде понајпре и чинити покушај прелаза на десну обалу реке Саве.
Под вашу команду ставља се: Дринска дивизија II. позива са штабом у Обреновцу, која обезбеђује гранични фронт од Печиних бара до с. Ушћа и Ужички одред са штабом у Ужицу, који обезбеђује гранични фронт од р. Трешњице до ушћа Лима. Ваш је задатак, да на датом граничном фронту, подесним распоредом ваше армије, а с обзиром на намере непријатеља и груповање његове снаге, будете у могућности, да благовремено спречите намеравани прелаз непријатеља на десну обалу реке Саве и Дрине. Десно су трупе Одбране Београда, а лево трупе црногорске Санџачке војске. Штаб армије биће у Ваљеву. О пријему наређења известити“.