Аустро – немачка офанзива против Србије

842

Први део

Аустро – немачка офанзива против Србије од 5. до 14. октобра 1915. године (до почетка одлучне офанзиве бугарске војске на источном фронту Србије)

Концентрација, састав и распоред војсака пред непосредни почетак операција

Концентрација аустро – немачке војске за офанзиву против Србије. За офанзиву против Србије концентрисане су у току септембра 1915. године ове аустро – немачке снаге:
Према северном фронту Србије. У Срему: III. аустро – немачка армија под командом ђенерала Кевеша, формирана из 8. аустриског корпуса – 31 батаљона; 22. немачког резервног корпуса – 35 батаљона; 19. аустриског корпуса – око 32 ландштурмска батаљона. Аустриски одред ђенерала Сорсића – 13 батаљона. Свега 111 батаљона.
У Банату. XI. немачка армија под командом ђенерала фон Галвица, формирана из: 3. немачког армиског корпуса – 18 батаљона; 4. немачког армиског корпуса – 27 батаљона; 10. немачког резервног корпуса – 18 батаљона. Свега: 63 батаљона. Напомена. У састав ове армије ушла је доцније и једна самостална немачка пешадиска дивизија од 9 батаљона, тако да је XI. немачка армија тада била јака 72 батаљона.
Укупна аустро – немачка снага према северном фронту Србије изиосила је 183 батаљона.
Према западном фронту Србије. Према доњој Дрини: Аустриски одред ђенерала Штрајта – око 8 ¼ батаљона.
Према горњој Дрини: 62. аустриска дивизија (у формирању) – око 11 ¼ ландштурмских батаљона. Укупно око 19 ½ батаљона.
Према источном фронту Србије. Према закљученом уговору и војној конвенцији, Бугарска је имала концентрисати према Србији 4 дивизије. Напомена. Немамо тачних података о јачини ових дивизија, али рачунајући, по бугарској ратној формацији, дивизије од 3 бригаде по 8 батаљона – 24 батаљона. Укупна снага 4 бугарске дивизије изнела би 96 батаљона.
Из свега овога излази да је аустро – немачко – бугарска снага према Србији пред почетак офанзиве у јесен 1915. године износила око 298 батаљона.

Операциски план аустро – немачке војске за офанзиву против Србије

Све аустро – немачке снаге, одређене за офанзиву против Србије, образовале су једну армиску групу под командом ђенералфелдмаршала фон Макензена. Ђенералфелдмаршал фон Макензен добио је задатак да српску војску одлучно потуче; да успостави сувоземну везу између Аустрије и Бугарске и да ту везу осигура. У циљу извршења овог задатка, Макензен се одлучује да изврши упад у Србију главном снагом са севера преко Саве и Дунава. Напомена. У духу ове основне идеје операциског плана, извршена је и концентрација аустро – немачке снаге, како је горе изнето.
Због природне јачине речних препрека – Саве и Дунава, било је потребно да се прелаз ових река изврши изненадно; по могућству на што ширем фронту и то једновремено на што већем броју места, како би се српска војска натерала на развлачење и тиме постигла релативна надмоћност на изабраним главним местима прелаза. Из истих разлога, било је потребно, да се предузму и демонстрације на више места, како би се њима приковале српске трупе што више дуж границе, као и у унутрашњости Србије, јер би тиме биле стављене у недоумицу куда да се крену. У духу изложеног основног операциског плана, фелдмаршал фон Макензен наређује: Да XI. немачка армија пређе Дунав код Смедерева, Костолца и Рама; да III. аустро – немачка армија своју главну снагу пребаци преко Саве и Дунава код Београда а један свој корпус да упути преко Саве код Купинова и Бољевца у циљу, да за себе привеже трупе западно од Колубаре; да аустриске трупе у Босни предузму наступање преко Дрине и то: једна дивизија да оперише преко Вишеграда ка Ужицу, а један одред преко Бељине ка Ваљеву.
Напомена. Да ли је што наређивано за Бугарску војску, која се имала концентрисати на источном фронту Србије, нема се података.

Распоред аустро – немачке војске пред почетак офанзиве против Србије 5. октобра

Распоред XI. немачке армије. Груписање ове армије извршено је у Банату у времену од 14. септембра до 5. октобра, кад су трупе заузеле овај распоред:
3. армиски корпус: 25. пешад. дивизија код Брестовца. 6. пешад. дивизија код Плосића и Ђурђева.
4. армиски корпус: 11. пешад. дивизија (Баварска) северно од с. Острва и у источном делу Ковина. 105. пешад. дивизија код Дубовца. 107. пешад. дивизија на простору Орешац – Лагердорф.
10. резервни корпус: 103. пешад. дивизија код Паланке. 101. пешад. дивизија на простору Соколовац – Врачевгај.
Напомена. Аустриске ландштурмске трупе, које су штитиле концентрацију на Дунаву, прикупљене су сад под командом пуковника Филепа за извршење демонстрације и то: Код Оршаве: 5 батаљона са 5 батерија. Код Молдаве: 2 батаљона и 2 батерије.
Распоред III. аустро – немачке армије. Груписање ове армије извршено је у Срему у времену од 14. септембра до 5. октобра кад је заузет овакав распоред: Штаб III. армије – Нови Сад.
8. корпус (аустриски) – штаб Стара Пазова. 57. дивизија на простору: Батајница – Угриновци – Војка – Н. Пазова – Н. Бановци. 59. дивизија, на простору: Ст. Пазова – Н. Карловци – Сурдук – Белегиш – Ст. Бановци. Корпусни трен, на простору: Крчедин – Стари и Нови Сланкамен.
22. резервни корпус (немачки) – штаб Рума. 43. резервна дивизија, на простору: Сурчин – Карловчић – Крњешевци – Добановци. 44. резервна дивизија, на простору: Михајловци – Трново – Пећинци – Попинци – Д. Петровци – Голубинци. 20. дивизија, на простору: Буђановци – Вогањ – Рума – Краљевци – Добринци. Корпусни трен, на простору: Инђија – Путинци – Ириг – Марадик.
19. корпус (аустриски) – штаб Товарник. 53. дивизија, састављена из: 17., 20. и 21. ландштурмске бригаде и 205. ландштурмска бригада, на простору: Товарник – Митровица – Бољевац.
Напомена. Трупе 19. корпуса смениле су 30. с