6. октобар, Ситуација и наређења Врховне команде

470

Ситуација

У току 6. октобра Врховна команда примила је ове извештаје:

Од команданта I. армије

ОБр. 8151
(у 10.20 час.)

„У 4.15 час. данас непријатељ је отворио јаку артилериску, пешадиску и митраљеску ватру на наше трупе, које држе Радину и Лиманску аду и пребацио у 5 великих чамаца око 100 војника; борба се још води. Заробљен је један непријатељски војник Чех и изјављује, да је Комбиновани пук од пограничних стражара ландштурма и босанских Турака. Да је требало више њих да пређу, но да су се разбегли дочекани нашом ватром и да је прелаз требао да буде још на три места. Послата је једна чета у појачање. Код Јарка јутрос у зору појавила су се три монитора и 3 лађе са шлеповима и пошто су бомбардовале нашу обалу отпочело је у 6.30 час. искрцавање на савијутку Саве код Јарка. Борба се води на целом том фронту. До 8 час. непријатељ је пребацио узводно и низводно од Јарка по 1 чету, а јаком ватром туче с. Дреновац. На делу фронта Ужичког одреда код с. Ресника на Дрини јужно од Старог Брода као и код с. Борина било је пушкарања. На фронту Моравске дивизије II. позива, непријатељ је отворио јутрос пушчану ватру од Зворника до Ковиљаче. У свануће избацио је десетак артилериских зрна на ушће Радаљске реке на Давидово брдо и на ушће Борињске реке. Близу Брасине покушао је да заузме једну адицу на Дрини, али је одбивен. На фронту Дринске дивизије II. позива било је пушкарања на Скеланској ади и код Ушћа. Према накнадним извештајима пред фронтом Дринске дивизије II. позива откривене су нове артилериске групе, једна од 2 оруђа на западном крају Прогарске шумице, а друга са једним брдским топом око Тиквара (источно од Купинова)“.

ОБр. 8154
(у 13.30 час.)

„Командант Дунавске дивизије II. позива по извештају свог команданта Мачванског одреда јавља, да је заробљени непријатељски војник код Радине аде изјавио: 1) припада једној пограничној чети, која је у селу Међаши према Радиној ади. У овом селу налазе се 2 батаљона ландштурма и 450 Турака добровољаца; 2) командир пограннчне чете рекао му је, да ће се код Радине аде направити мост; 3) о осталим трупама зна ово: У Међаши има 6 брдских хаубица и 4 топа. Низводно од Радине аде мисли и чуо је, да су немачке трупе. Узводно од Радине аде има неких трупа, које су и какве јачине не зна, али зна да имају 4 Мерзера. Чуо је да је главна непријатељска снага састављена од немачких трупа и да је упућена на фронт према Београду“.

ОБр. 8155
(у 14 час.)

„Због надоласка воде у Сави, вода је почела да плави Мишарску аду. Командант Дунавске дивизије II. позива известио ме је да ће вечерас повући посаду ове аде сем слабога стражарећег одељења за осматрање. Поступак сам му одобрио“.

ОБр. 8158
(у 15.15 час.)

„Командант Дунавске дивизије II. позива данас у 13.30 час. доставио ми је извештај команданта Мачванског одреда од 11.45 час. ове садржине: Непријатељ и даље врши пребацивање трупа код Јарка, до сад је пребацио 2 батаљона и 4 митраљеза. Развија се низводно ка Дреновцу. Дејство је непријатељске артилерије врло јако, а дејствује и са 3 монитора. На северној ивици Дреновачке аде појавила се једна непријатељска лађа пуна војника, коју гађа наша артилерија. До 9 час. је било 8 рањених војника. Борба, која је била престала на Мишарској ади понова је почела. Трупама, којима располаже наређен је енергичан напад ради протеривања непријатеља“.

ОБр. 8164
(у 20.20 час.)

„Командант Дунавске дивизије II. позива, данас у 18 час. доставља извештај команданта Мачванског одреда од 17 час. ове садржине: Према Дреновцу непријатељ је до сад пребацио најмање један пешадиски пук са 4 митраљеза и део коњице чија се јачина још не зна. Борба је непрекидно јака нарочито артилериска. Непријатељ надире ка Дреновцу и у правцу Битве код Јарка. Непријатељска коњица код Битве заробила је један наш Дебанжов топ. Код Дреновачке аде стигла су два нова монитора и дејствују тешком артилеријом. Једновремено с њима појавила се једна лађа и 2 шлепа. Шлепови су пуни војника и искрцавају се на Дреновачкој ади. Код Малог окна око 15 час. непријатељ је пребацио једну чету, а почео је пребацивање и код аде. Радина ада напуштена је, борба се води испред Бадовинаца. Према накнадном извештају изгубљен Дебанжов топ повраћен је“.

Од команданта Одбране Београда

ОБр. 4357
(у 24 часа)

„Ситуација на фронту Одбране Београда у току дана била је оваква: Према Остружничком одсеку: у току дана примећено је, да непријатељ превлачи пешад. муницију у сандуцима преко моста ка Црепари. На њих је дејствовао један наш Дебанжов топ и избацио 3 шрапнела, а 10 одређених стрелаца пушчаном ватром спречило је даљи прелаз, преко тога моста. У 6 час. 1 вод пешадије и 1 ескадрон коњице прешли су од Бежаније ка Сурчину. У 13 час. непријатељ је отворио ватру према целом фронту овог одсека из 10 до 12 оруђа разног калибра, која је била интензивна до 19 час. а од тога времена још једнако траје но повремено. До вечерас је непријатељ избацио 600 – 700 метака. Наша артилерија на овом одсеку против дејствовала је непријатељској, избацив укупно 130 зрна. Губитака је било: погинуо 1 редов, тешко рањен 1 каплар и 1 редов, лако рањени 11 редова, контузовано 3 редова. Београдски одсек: од 7 час. непријатељска артилерија тукла је просторију од Карабурме па закључно до аде Циганлије. Наизменично је тукла Град, Топчидерско брдо, Чукарицу, долину Топчидерске реке, Топчидерску станицу, Баново брдо, обе аде Циганлије, Карабурму, Велики Врачар, острво Хују, наше ровове дуж обале Саве и Дунава и најзад Београд. Укупно је избачено 3 – 4.000 метака од којих већи део великог калибра. Груписање непријатељске артилерије према овом одсеку овакво је: 1) према Дунаву: на простору од раскрснице сеоских путова према средини острва Хује па до рукавца између острва Кожаре и леве обале Дунава 8 пољских топова и 2 хаубице 15 см.; 2) од Земуна (к. 109) па дуж Бежаниске косе пласирано је 24 пољска топа и 10 оруђа тежега калибра од којих 6 оруђа 24 см. Непријатељска артилериска ватра била је најинтензи