6. октобар, Операције српске I. армије и Одбране Београда

493

Операције I. армије

6. октобра у јутру непријатељ је отпочео напад на фронт Дунавске и Дринске дивизије II. позива. Обзиром на нову ситуацију, командант I. армије наређује, да се Моравска дивизија II. позива искупи са сва 3 пука од по 3 батаљона на линији: Текериш – В. Бошњак, а четврте батаљоне да остави привремено на досадањем граничном фронту под командом команданта Соколске бригаде. Стање на фронту I. армије овог дана у вече било је овако:
На фронту Дунавске дивизије II. позива. На Сави: Непријатељ у јачини 1 пука са 4 митраљеза по прелазу Саве код Јарка задржан је у нападу испред положаја: источна ивица с. Дреновца – лева обала Отоке, која протиче источно од села Дреновца и улива се у Битву. Ове положаје држе наше трупе: 2 батаљона, коњичко митраљеско одељење и 4 Дебанжова топа. На Дрини: Непријатељ непознате јачине на линији: Делагуска – Радина ада – Мала окна – Кућиште. Наше трупе: 1 батаљон, 2 Дебанжова топа на самој су обали Дрине код Бадовинаца. Командант Дунавске дивизије II. позива наредио је за 7. октобар јача искупљања трупа ближе граничном фронту. Од стране армије наређено му је, да Мачву лако не упушта и препоручен му обазрив и енергичан рад уз потребно узајамно потпомагање и маневрисање суседних делова, јаче ангажовање артилерије нарочито против непријатеља према Обреновцу, те да га сломије док се још није ојачао. Из армиске резерве стављено му је на расположење: 2 батаљона 1. пука II. позива са 1 батеријом који стижу 7. октобра у јутру у Текериш и 3 батаљона 2. пука II. позива са 1 батеријом, који стижу 7. октобра по подне у Бошњак.
На фронту Дринске дивизије II. позива. Непријатељ је целог дана дејствовао артилеријом из 2 тешка оруђа. Бомбардовао је Забреж и Обреновац. На Забреж је пало 67, а на Обреновац 31 граната. Од Купинова непријатељска артилерија дејствовала је ватром на Скеланску аду, на северну ивицу с. Скеле и с. Ратаре. На Дубоко, Липик и Голо брдо избачено је из 1 пољског оруђа око 153 зрна. Са Прогарске аде из 2 топа 6,5 см. и 2 пољска топа, непријатељ је тукао простор северно и источно од с. Кртинске. Од с. Бољевца тукао је из 1 оруђа старог модела северни крај с. Моштанице и простор јужно од Голог брда. На ово оруђе дејствовала је наша артилерија са неколико зрна. Три непријатељска монитора, по извештају команданта Дунавске дивизије II. позива, отпловила су Савом и око 21 час прошли поред Подгоричке аде.
На осталом делу фронта I. армије није било значајних догађаја. Код Ужичког одреда и Моравске дивизије II. позива било је готово целог дана само повремено пушкарање и нешто артилериске ватре.

Операције Одбране Београда

На Велико – Селском одсеку: У току 6. октобра 4 непријатељске батерије (2 пољске и 2 хаубичке) тукле су Манастирску страну, Велико брдо, Сајиновачку косу, Самар, Белу Стену, Милићево брдо и Липар, но без резултата. На овом правцу одговарала је наша артилерија непријатељској са добрим резултатом; избачена су 62 зрна.
На Београдском одсеку: Од 7 час. непријатељска артилерија тукла је просторију од Карабурме па закључно до аде Циганлије. Наизменично је дејствовала на Град, Топчидерско брдо, Чукарицу, долину Топчидерске реке, Топчидерску станицу, Баново брдо, обе аде Циганлије, Карабурму, Велики Врачар, острво Хују, на наше ровове дуж обале Саве и Дунава и најзад на Београд. Укупно је избачено око 4.000 метака, од којих већи део великог калибра. Непријатељска артилериска ватра била је најинтензивнија од 12 до 18 час., кад се почела стишавати. Али је непријатељ и даље продужио ређу ватру против Града и Дунавског кеја, која је целу ноћ једнако трајала. На ватру непријатељске артилерије, наша артилерија није одговарала, сем једне хаубичке батерије, која је од 9.30 до 9.45 час. са 16 метака реперисала терен од уочених места непријатељских тешких оруђа. Уопште по свему је изгледало, да је непријатељ, својом акцијом 6. октобра, тежио да изазове нашу артилерију, да би против ње могао извршити демолирана гађања својим тешким оруђима.
На Остружничком одсеку: У 13 час. непријатељ је отворио ватру према целом фронту Остружничког одсека из 10 – 12 оруђа разних калибара, која је била интензивна до 19 час., а од тог времена трајала је и даље, но са повремено појачаном интензивношћу. До 19 час., непријатељ је избацио око 700 метака. Наша артилерија одговарала је избацивши укупно 120 метака.