5. октобар, Операције српске I. армије и Одбране Београда

593

Операције српске војске – Операције I. армије

Распоред I. армије 3. октобра

Дринска дивизија II. позива (штаб у Обреновцу). Од Печине баре до утока р. Вукодраже у Саву.
Десни одсек: Од Печине баре до ушћа Колубаре. 5. пук III. позива (2 батаљона); 3. Дринска позиц. батерија (6 топова); 2. чета пионирског полубатаљона; рефлекторско одељење.
Средњи одсек: Од ушћа Колубаре до ушћа р. Звечице. 4. пук II. позива (3 батаљона са 2 митраљеза); 1. батерија Дринског арт. дивизиона II. поз. (4 топа).
Леви одсек: Од р. Звечице до р. Вукодраже. 5. пук II. позива (4 батаљона); 3. батерија Дринског арт. дивизиона II. позива; 1 чета пионирског полубатаљона.
Тешка артилерија: 2 дугачка 12 см. топа на Кику к. 158 (ји. од Обреновца).
Општа резерва: 1 батаљон (2 митраљеза) 4. пука II. позива код Обреновца; 6. пук II. позива у бивацима у с. Стублинама; 4. дивизион заплењених топова (2 батерије) и 2 батерије Дринског арт. дивизиона, на Дучковцу код Шиљине мех. и Дрински коњички дивизион у с. Дрену у кантонману.
Дунавска дивизија II. позива: Од утока р. Вукодраже у Саву до утока р. Јадра у Дрину.
Посавски одред: Од ушћа р. Вукодраже до пута Причиновић – обала Саве: 8. пук II. позива (у предњој линији 2 батаљона, а 2 батаљона у резерви код с. Угровца); 1 вод коњице; 1 пољска брзометна батерија и 3. и 4. позициска батерија.
Мачвански одред: Од пута Причиновић – Савска обала до утока Јадра: 9. пук II. позива (у предњој линији 3 батаљона. Резерва у Богатићу); вод коњице; 1. Данглисова брдска батерија и 2. позициска батерија.
Главнина дивизије: коњички дивизион у Ботатићу: 7. пук I. позива код с. Лојанице; 6. пук III. позива у Брдарицама и штаб Дунавског арт. пука са 2 батерије у с. Крнулама.
Моравска дивизија II. позива (штаб у Белој Цркви). Од утока Јадра до утока Трешњице.
Јадарски одред: од Лешнице до Бојића колибе. 2 батаљона 1. пука II. позива са 2 митраљеза; 1 батерија и одељење коњаника (2 чете у предњој линији, а 2 чете, 2 митраљеза и батерија код Обрежа у резерви).
Гучевски одред: Од Бојића колибе до Борињске реке. 1. батаљон 1. пука II. позива са 2 митраљеза; 1 пољска батерија и одељење коњаника (2 чете у првој линији, 2 чете и батерија на Крајишницама код Лознице).
Крупањски одред: од Борињске р. до Борањске р. 1 батаљон 3. пука II. позива са 2 митраљеза; 2 пољска брз. топа и одељење коњаника (2 чете у првој линији, 2 чете, 2 митраљеза и вод артилерије на Црном врху).
Узовнички одред: Од Борањске р. до Грачанице. 1 батаљон 3. пука II. позива са 2 митраљеза; 2 пољска топа и одељење коњаника (2 чете у предњој линији, 2 чете, 2 митраљеза и вод артилерије у главнини на Шанцу).
Љубовиђски одред: Од р. Грачанице до Трешњевице. 1 батаљон 2. пука II. позива са 2 митраљеза; 1 Крупова пољска брз. батерија и одељење коњаника (2 чете у предњој линији, 2 чете и 2 митраљеза код Г. Љубовиђе; Крупова батерија на Рожњу).
Одсечне резерве: 2 батаљона 1. пука II. позива код Брезјака; 2 батаљона 3. пука II. позива код Крупња; 2 ½ батаљона 2. пука код Пецке (2 чете 2. пука биле су на поправци пута од Осечине до Каменице).
Главнина дивизије и остали делови: штаб Морав. арт. пука и 1 батерија у Завлаци; 1 батерија у Белој Цркви; Моравски коњички дивизион II. позива код Јаребичке цркве; 1 чета пионирског полубатаљона у Каменици; 2 чете у Осечини; болничка чета у Завлаци. Остали делови распоређени су уназад до Осечине и Причевића.
Распоред Ужичког одреда (штаб у Ужицу). На граничном фронту од р. Трешњице до утока Лима у Дрину: 2. прек. пук III. позива од р. Трешњице до р. Дервенте; Десни одсек: од ушћа р. Трешњице до ушћа р. Рогачичке: 1. батаљон, са потпорницом на раскрсници код Запоља. Средњи одсек: од ушћа р. Рогачице до ушћа р. Пилице: 4. батаљон, са потпорницом на Јелину и 1 чета из опште резерве на Мусином брду. Леви одсек: од ушћа реке Пилице до Зауглинског п.: 2. батаљон, са потпорницом на Високој главици. Одсек Дервента: 1 чета 3. батаљона. Општа резерва за све ове одсеке: 2 чете 3. батаљона и митраљеско одељење.
Артилерија: 2. Дринска позиц. батерија и то: 2 оруђа на Пландишту (719); 2 оруђа на Мусином брду и 2 оруђа на Високој Главици (576). Самостални вод 1. брдске батерије од 2 оруђа на к. 686 код Стрмова. 2. брдска Дебанжова батерија (4 оруђа) на Николића брду код Пилице.
4. кадровски пук: од ушћа р. Бруснице до ушћа р. Рзава, обухватајући и рејон Вишеграда. Десни одсек: 1 батаљон од ушћа Бруснице до