5. октобар, Операције српске I. армије и Одбране Београда

783

Операције српске војске – Операције I. армије

Распоред I. армије 3. октобра

Дринска дивизија II. позива (штаб у Обреновцу). Од Печине баре до утока р. Вукодраже у Саву.
Десни одсек: Од Печине баре до ушћа Колубаре. 5. пук III. позива (2 батаљона); 3. Дринска позиц. батерија (6 топова); 2. чета пионирског полубатаљона; рефлекторско одељење.
Средњи одсек: Од ушћа Колубаре до ушћа р. Звечице. 4. пук II. позива (3 батаљона са 2 митраљеза); 1. батерија Дринског арт. дивизиона II. поз. (4 топа).
Леви одсек: Од р. Звечице до р. Вукодраже. 5. пук II. позива (4 батаљона); 3. батерија Дринског арт. дивизиона II. позива; 1 чета пионирског полубатаљона.
Тешка артилерија: 2 дугачка 12 см. топа на Кику к. 158 (ји. од Обреновца).
Општа резерва: 1 батаљон (2 митраљеза) 4. пука II. позива код Обреновца; 6. пук II. позива у бивацима у с. Стублинама; 4. дивизион заплењених топова (2 батерије) и 2 батерије Дринског арт. дивизиона, на Дучковцу код Шиљине мех. и Дрински коњички дивизион у с. Дрену у кантонману.
Дунавска дивизија II. позива: Од утока р. Вукодраже у Саву до утока р. Јадра у Дрину.
Посавски одред: Од ушћа р. Вукодраже до пута Причиновић – обала Саве: 8. пук II. позива (у предњој линији 2 батаљона, а 2 батаљона у резерви код с. Угровца); 1 вод коњице; 1 пољска брзометна батерија и 3. и 4. позициска батерија.
Мачвански одред: Од пута Причиновић – Савска обала до утока Јадра: 9. пук II. позива (у предњој линији 3 батаљона. Резерва у Богатићу); вод коњице; 1. Данглисова брдска батерија и 2. позициска батерија.
Главнина дивизије: коњички дивизион у Ботатићу: 7. пук I. позива код с. Лојанице; 6. пук III. позива у Брдарицама и штаб Дунавског арт. пука са 2 батерије у с. Крнулама.
Моравска дивизија II. позива (штаб у Белој Цркви). Од утока Јадра до утока Трешњице.
Јадарски одред: од Лешнице до Бојића колибе. 2 батаљона 1. пука II. позива са 2 митраљеза; 1 батерија и одељење коњаника (2 чете у предњој линији, а 2 чете, 2 митраљеза и батерија код Обрежа у резерви).
Гучевски одред: Од Бојића колибе до Борињске реке. 1. батаљон 1. пука II. позива са 2 митраљеза; 1 пољска батерија и одељење коњаника (2 чете у првој линији, 2 чете и батерија на Крајишницама код Лознице).
Крупањски одред: од Борињске р. до Борањске р. 1 батаљон 3. пука II. позива са 2 митраљеза; 2 пољска брз. топа и одељење коњаника (2 чете у првој линији, 2 чете, 2 митраљеза и вод артилерије на Црном врху).
Узовнички одред: Од Борањске р. до Грачанице. 1 батаљон 3. пука II. позива са 2 митраљеза; 2 пољска топа и одељење коњаника (2 чете у предњој линији, 2 чете, 2 митраљеза и вод артилерије у главнини на Шанцу).
Љубовиђски одред: Од р. Грачанице до Трешњевице. 1 батаљон 2. пука II. позива са 2 митраљеза; 1 Крупова пољска брз. батерија и одељење коњаника (2 чете у предњој линији, 2 чете и 2 митраљеза код Г. Љубовиђе; Крупова батерија на Рожњу).
Одсечне резерве: 2 батаљона 1. пука II. позива код Брезјака; 2 батаљона 3. пука II. позива код Крупња; 2 ½ батаљона 2. пука код Пецке (2 чете 2. пука биле су на поправци пута од Осечине до Каменице).
Главнина дивизије и остали делови: штаб Морав. арт. пука и 1 батерија у Завлаци; 1 батерија у Белој Цркви; Моравски коњички дивизион II. позива код Јаребичке цркве; 1 чета пионирског полубатаљона у Каменици; 2 чете у Осечини; болничка чета у Завлаци. Остали делови распоређени су уназад до Осечине и Причевића.
Распоред Ужичког одреда (штаб у Ужицу). На граничном фронту од р. Трешњице до утока Лима у Дрину: 2. прек. пук III. позива од р. Трешњице до р. Дервенте; Десни одсек: од ушћа р. Трешњице до ушћа р. Рогачичке: 1. батаљон, са потпорницом на раскрсници код Запоља. Средњи одсек: од ушћа р. Рогачице до ушћа р. Пилице: 4. батаљон, са потпорницом на Јелину и 1 чета из опште резерве на Мусином брду. Леви одсек: од ушћа реке Пилице до Зауглинског п.: 2. батаљон, са потпорницом на Високој главици. Одсек Дервента: 1 чета 3. батаљона. Општа резерва за све ове одсеке: 2 чете 3. батаљона и митраљеско одељење.
Артилерија: 2. Дринска позиц. батерија и то: 2 оруђа на Пландишту (719); 2 оруђа на Мусином брду и 2 оруђа на Високој Главици (576). Самостални вод 1. брдске батерије од 2 оруђа на к. 686 код Стрмова. 2. брдска Дебанжова батерија (4 оруђа) на Николића брду код Пилице.
4. кадровски пук: од ушћа р. Бруснице до ушћа р. Рзава, обухватајући и рејон Вишеграда. Десни одсек: 1 батаљон од ушћа Бруснице до Гујине главе, са потпорницом на Градини; батаљон је ојачан 1 четом из пуковске резерве. Леви одсек: 1 батаљон са потпорницом на В. Паносу. Резерва одсека на Гостиљу: 3 чете и митраљеско одељење.
Артилерија: 2 брдска Дебанжова топа на Илијаку; по 1 топ на М. Паносу и Јабланику; 2 Крупова пољска топа на В. Паносу.
Доњовасојевићска бригада: од ушћа Рзава – Вишеграда до ушћа Лима. 1 батаљон од Вишеграда до ушћа р. Узовнице, са потпорницом у Округлом; 1 батаљон у резерви одсека на Дринском, са 1 четом на Прушевини и 2 митраљеза на к. 578. 1 батаљон од ушћа Крушевице до ушћа Лима, са потпорницом на Маремишљу Сипу.
Артилерија: 6 Дебанжових пољских топова на Сухој гори; 2 брдска Дебанжова топа на Голој Глави.
Одредска резерва: 4. пешад. пук III. позива у биваку код Граба, на простору Кадињача – Дупци.
На основи изложене ситуације и добивеног задатка, командант I. армије 4. октобра доставио је Врховној команди под ОБр. 8114 своју намеру у овоме: „Ако ме догађаји не предухитре, то у вези директиве ОБр. 21333 од 3. октобра, чим добијем потребне ми податке, намеран сам да учиним ово: Да Моравску дивизију II. позива са садањег њеног фронта повучем у армиску резерву на просторији положаја изворних делова р. Тамнаве и р. Уба. Да остале две дивизије остану на својим граничним фронтовима, са условом задржавања по једног пука у дивизиској резерви на погодним тачкама. Да ујединим батаљоне 5. пука III. позива под команду својег команданта пука, укидајући за сад комбиновани пук III. позива, и да исти, са 6. пуком III. позива и потребним бројем позициских батерија, упутим на садањи гранични фронт Моравске дивизије II. позива. Цео овај одред (удружена бригада), ставио бих под команду коњичког пуковника Ђорђа Ђорђевића, са организовањем потребног му мањег штаба, и Ужички одред, за сада бих оставио онакав какав је са садањим распоредом, док се не бих боље упознао са приликама на фронту тога одреда. О овом имам част известити начелника штаба с тим, да ћу ове покрете одмах предузети чим добијем извесне податке од команданата дивизија“.
Командант I. армије наредио је 5. октобра формирање Соколске бригаде у коју улазе: 5. пешад. пук III. позива, 6. пешад. пук III. позива, 3. и 4. позициска батерија из састава Дунавске дивизије II. позива 5. позициска батерија из састава армиске резерве. За команданта ове бригаде одређен је коњички пуковник Ђорђе Ђорђевић. Команданту Дринске дивизије II. позива наређено је, да упути 5. пук III. позива у Ваљево; команданту Дунавске дивизије II. позива, да издвоји из свога састава 6. пук III. позива и 3. и 4. позициску батерију и да их упути у Завлаку. 5. позициска батерија транспортује се у Пецку. Команданту Соколске бригаде наређено је, да постепено смени делове Моравске дивизије II. позива, а команданту Моравске дивизије II. позива, да прикупи своју дивизију на просторији између Великог белега – Јаутине – Близанских висова, где остаје до даљег наређења као армиска резерва.
5. октобра примећена је необично велика живост на фронту I. армије; непријатељ је предузео коректурно гађање артилеријом свију калибара.

Дејство на фронту Дунавске дивизије II. позива

Овог дана у 4.15 час. непријатељ отвара артилериску, пешадиску и митраљеску ватру на наше трупе које држе Радину и Лиманску аду и почиње пребацивање својих трупа преко Дрине. Развија се огорчена борба, која је трајала до мрака. Непријатељ је успео да заузме фронт: Делагуска – Радина ада – Мала окна и Кућиште, где се задржао. Напад на овај фронт непријатељ је потпомагао са 6 Мерзера старог модела и 4 пољска топа. Пред вече, подигао је мост с леве обале Дрине до аде Мала окна. По општем утиску ценило се, да непријатељ на овом правцу није јак; по исказу заробљеника, било је 6 батаљона пешадије.
Код Јарка овог дана у зору појављују се 3 непријатељска монитора и бомбардују српску обалу уз садејство 3 батерије (од којих је једна хаубичка). У 6.30 час. отпочиње искрцавање на окуци Саве код Јарка. До 8 час., непријатељ је пребацио узводно и низводно од Јарка по 1 чету и тукао јаком ватром Дреновац. У току дана вршио је даље пребацивање трупа код Јарка; до 13.30 час. имао је на десној обали Саве 2 батаљона и 4 митраљеза, које је развио низводно ка Дреновцу. Дејство непријатељске артилерије са леве обале и са монитора трајало је непрекидно. Око подне примећено је непријатељско пребацивање и код Дреновца. По извештају команданта Мачванског одреда, до 17 час. непријатељ је код Јарка и Дреновца пребацио најмање 1 пешад. пук са 4 митраљеза и део коњице непознате јачине. Трупе Мачванског одреда нападају, у циљу да протерају непријатеља; борба је јака, нарочито артилериска. Непријатељ надире ка Дреновцу и у правцу Битве. Код Дреновачке аде стижу 2 нова монитора и дејствују тешком артилеријом. Једновремено с њима, појавила се једна лађа и 2 шлепа пуна војника, који се искрцавају на Дреновачкој ади.

Операције Одбране Београда

Распоред трупа Одбране Београда 5. октобра (штаб на Торлаку)

Грочански одсек: Од п. Средњака до р. Болечице. Командант пуковник Петар Милошевић (командант 15. пука III. позива): Штаб у Заклопачи. 15. пук III. позива (са допунском четом без оружја), од кога 3 батаљона на предстражи, а 1 батаљон у резерви код Заклопаче. 1 вод 6. батерије Дунавског пољског арт. пука I. позива; 1. Шумадиска позициска батерија; 1. Дунавска позициска батерија; 3. енглеска опсадна батерија (2 топа). Свега: 4 батаљона и 16 топова.
Велико – селски одсек: Од р. Болечице до Миријевског п. Командант одсека пуковник Јован Ивковић (командант 7. пука III. позива): Штаб у Сланцима. 7. пук III. позива (са допунском четом без оружја), од кога 2 ½ батаљона на предстражама, 1 ½ батаљон у одсечној резерви позади Сланаца; 1 чета добровољаца; 3. Дебанжова батерија (7 топова); 2. Дунавска позициска батерија; Грузонов вод (57 мм. у куполама); 1 оруђе 2. хаубичке батерије Мод. 97. год. (12 см.); 4. енглеска опсадна батерија (2 дугачка топа 12 см.) код Винче; 1 француски обалски топ (14 см.) на Самару. Свега: 4 батаљона са 2 митраљеза и 17 топова.
Београдски одсек: Од Миријевског п. до карауле Јарца. Комбиновани одред пуковника Душана Туфегџића. Штаб на Топчидерском брду. Градски пододсек: Од Миријева до железничког моста: на предстражама: 2 батаљона 10. кадров. пука I. позива; одред Београдских жандарма; Сремачка добровољачка чета. На Врачару: 1 Дебанжов пољски арт. вод 7. пољске брзометне батерије; 1 против – аероплански брзометни вод и 1 енглеска обалска батерија (2 дугачка топа 12 см.). У Горњем и Доњем граду: 1 пољска брзометна батерија; 1 руски брз. вод (2 топа 7,5 см.); 1 руска обалска батерија (15 см.).
Топчидерски пододсек: Од железничког моста до карауле Јарца. На предстражама: 2 ½ батаљона 7. пука II. позива; На Топчидерском брду: 4. Моравска позициска батерија (4 оруђа); Француска обалска батерија (14 см. 2 дугачка топа); ½ 10. српске хаубичке батерије (2 оруђа 15 см.). На Бановом брду: 8. Тимочка брз. батерија.
Резерва одсека: На Бањици: 1 ½ батаљон 7. пука II. позива; 1 самостално митраљеско одељење од 5 оруђа.
Свега: 6 батаљона и 26 топова.
Остружнички одсек: Од карауле Јарца до Печине баре. Командант ппуковник М. Недељковић (командант 11. пука III. позива). Штаб у Остружници. 11. пук III. позива (са 2 митраљеза) од којих 2 батаљона на предстражама, 2 батаљона у одсечној резерви позади Остружнице. Пољска брзометна батерија Одбране Београда 2 оруђа; 1 Дебанжов вод 7. батерије Тимочког пољског арт. пука I. позива; 4. Дринска позициска батерија; 2. хаубичка батерија (од 2 хаубице 12 см.); 2. енглеска опсадна батерија (2 дугачка топа 12 см.); 1 рефлектор. Свега: 4 батаљона, 2 митраљеза и 14 топова.
Општа резерва. Дунавски коњички дивизион Одбране Београда у Белом потоку. 3. батаљон 10. кадров. пука на Торлаку. 4. батаљон 10. кадров. пука у Кнежевцу. 1 вод 6. батерије Тимочког пољског арт. пука I. позива у Кумодражу. 1 вод 9. батерије Тимочког пољског арт. пука I. позива у Кумодражу. Свега: 2 ескадрона, 2 батаљона и 4 пољска брзометна топа.
Сем тога: 1 ескадрон Дунавске дивизиске коњице III. позива, раздељен за ордонанску службу код страних мисија и по релејним станицама. 1 батерија за гађање аероплана у Раљи, са по 1 деташованим водом на Великом Врачару и код Пожаревца. Француска аеропланска ескадрила, која је до појаве немачких аероплана била на Бањици, а потом у Раљи. Више рефлектора распоређених дуж целог фронта. Импровизована речна флотила: Бродарска чета; 5 борбених моторних чамаца; 2 блиндирана шлепа; 3 помоћна моторна чамца; 1 пловећа болница.
Колонска комора. Мунициска колона Одбране Београда у Раљи. Ручна слагалишта, у Врчину и Пиносави. Први степен мунициске колоне комбинованог одреда: Београд – Милошевац. Други степен мунициске колоне Комбинованог одреда у Раљи.
Профијантска колона Одбране Београда. Већим делом у Београду, а мањим у Гроцки. Профијант колона Београдског одреда у Пиносави. Пекарска чета Комбинованог одреда у Кумодражу. Покретна артилериска радионица Комбинованог одреда у Милошевцу и 1. пољска болница Дунавске дивизије II. позива у саставу Комбинованог одреда у Бањици.

Распоред предстража на београдском одсеку

Градски одсек: Командант ппуковник Мил. Момчиловић. Штаб у Горњем граду. На фронту од Роспи ћуприје до Стругаре: 1 батаљон 10. пука кадровског. Прихватница Но. 1 код Цреваре. Обезбеђује фронт од Роспи ћуприје до Карабурме. Прихватница Но. 2 код Кланице. Обезбеђује фронт од Карабурме до Стругаре. У потпорници Но. 1: 2 чете у циглани северно од Новог гробља.
На фронту до Гођевчеве трговине на Сави: 2 батаљона 10. кадров. пука; 1 митраљез код Небојше куле; 1 митраљез на испадном углу Доњег града. Прихватница Но. 1 код пумпе Бајлонове пиваре. На одсеку од Стругаре до Дунавског кеја закључно. Прихватница Но. 2 код Небојше куле. Обезбеђује Дунавски кеј до испадног угла Доњег града. Прихватница Но. 3 код Савског пристаништа. Обезбеђује фронт од испадног угла Доњег града до Гођевчеве трговине. У потпорници Но. 2: 1 чета у уллци Цара Душана код Дрваре.
Пододсечна резерва Сремски добровољачки одред: 2 чете на Великој пијаци, 2 чете у Граду.

Топчидерски одсек:

Командант пуковник Лешјанин. Од Гођевчеве трговине западно до карауле Јарац.
На фронту Гођевчева трговина – Савски мост закључно: један батаљон 7. пука II. позива са 2 митраљеза. Прихватница Но. 1 у Савској железничкој станици: 1 чета. Прихватница Но. 2 на Малој ади Циганлији: 1 ½ чета, 2 митраљеза 7. пука II. позива. У потпорници Но. 1: 1 ½ чета у фабрици Жигица и Господарској механи.
На Великој ади Циганлији: 1 батаљон, 2 митраљеза 7. пука II. позива са двема прихватницама. Потпорница Но. 2: 2 чете код касарне на Циганлији.
На фронту од горњег врха аде Циганлије до карауле Јарца. 2 чете 7. пука II. позива са две прихватнице смештене у Кравари у Макишу. Потпорница Но. 3, од 2 чете у Чукарици.
Пододсечне резерве нема.

Распоред артилерије на београдском одсеку

Градски одсек: Код Карабурме: 1 вод позициске батерије; 1 вод пољске брз. батерије. Рејон дејства од острва Хује до источног Великог Ратног острва. На Врачару: за тучење монитора, као контра батерија и као пешачка батерија: 1 енглеска батерија 12 см. (2 топа). На Малом Калимегдану: Руска обалска батерија 15 см. (2 оруђа).
Топчидерски одсек: На Топчидерском брду: 4. позициска батерија (4 оруђа). Рејон дејства од Града до половине аде Циганлије. На Бановом брду: на северној ивици Жаркова, по 1 вод 8. Тимочке батерије. Рејон дејства: од западне половине Велике аде Циганлије до карауле Јарца. На сз. падини Топчидерског брда: 2 француска 14 см. топа. Рејон дејства источно до острва Кожаре, западно до с. Бежанија; за тучење монитора; као контра батерија за тучење батерија на Бежаниској коси. На Топчидерском брду сз. од Топчидерске школе: Вод 10. хаубичке батерије (2 оруђа 15 см.). Рејон дејства Земун до западно с. Бежаније; контра батерија; пешад. батерија.
5. октобра, на фронту Одбране Београда непријатељ је показао још пре подне већу живост. Поред многобројних аеропланских извиђања, примећен је живљи покрет мањих делова трупа, а тако исто возова и кола ка Земуну. По подне 5. октобра, батерија са Бежаниске косе тукла је Горњи и Доњи град и Калимегдан. Дејство непријатељске артилерије продужено је преко целога дана; на овај простор пало је око 200 зрна, међу којима је било и калибра 42 см. После подне, непријатељска артилерија тукла је с. Остружницу и Остружничку аду, избацивши 80 метака пољских и хаубичких. Северно од Панчева, пласиране непријатељске 15 см. хаубице, избациле су на Белу стену и Самар 25 зрна. Наша артилерија дејствовала је против непријатељске артилерије и утрошила је око 40 зрна, а при гађању на аероплане употребљено је 286 шрапнела за Крупове а 75 шрапнела за наше брзометне топове.