Knjiga deseta 1915. godina

Udružena austro-nemačko-bugarska ofanziva protiv Srbije od 14. do 29. oktobra 1915. godine

Sastav i raspored snaga

Treći period 1915. godine Udružena austro - nemačko - bugarska ofanziva protiv Srbije od 14. do 29. oktobra 1915. godine A. Sastav i raspored neprijateljske vojske I. Sastav i raspored austro - nemačke vojske 13. oktobra 1915....

14. oktobar, Operacije austro – nemačke i bugarske vojske

Operacije austro - nemačke vojske Operacije III. austro - nemačke armije Dejstvo 8. austriskog i 22. nemačkog rezervnog korpusa I pored naređenja III. armiske komande, da se što pre izbije do linije Aranđelovac - Kovačevac, ovaj dan...

14. oktobar, Operacije I. i III. armije i Odbrane Beograda

Operacije I. armije Na frontu Drinske divizije II. poziva prema Zabrežju, u toku dana (14. oktobra), nije bilo pešadiske borbe. Neprijateljska artilerija tukla je Zabrežje i izbacila nekoliko zrna na zapadni deo Zabrežja. Isto tako...

14. oktobar, Operacije II. armije, Timočke vojske, Vlasinskog odreda i trupa Nove oblasti

Operacija Timočke vojske Stanje 14. oktobra do podne: Na frontu Kombinovane divizije I. poziva, na pravcu ka Zaječaru, Bugari su sa Tupana otvorili artilerisku vatru u 9 časova na Rajkov Savat i Osmanov šanac (istočno od...

14. oktobar, Situacija i naređenja Vrhovne komande

Situacija U toku 14. oktobra, Vrhovna komanda je primila ove važnije izveštaje: Od komandanta I. armije OBr. 8431 (u 10 časova) „U toku noći 13./14. oktobra, neprijatelj je povremeno tukao pešadiskom i artileriskom vatrom Zabrež, Krtinsku i Golo brdo...

15. oktobar, Operacije austro – nemačke i bugarske vojske

Operacije austro - nemačke vojske Operacije III. austro - nemačke armije Dejstvo 8. austriskog i 22. nemačkog rezervnog korpusa U toku 15. oktobra trupe 22. korpusa otpočele su nastupanje: 44. rezervna divizija nije naišla na jak otpor....

15. oktobar, Operacije I. i III. armije i Odbrane Beograda

Operacije I. armije Slabiji pokušaj neprijateljskog napada, potpomognut vatrom teških i poljskih oruđa, a preduzet u veče između 19 i 20 časova na Zabrežje, lako je odbiven. Na ostalom delu fronta armije dan i noć...