14. октобар, Операције II. армије, Тимочке војске, Власинског одреда и трупа Нове области

490

Операција Тимочке војске

Стање 14. октобра до подне:
На фронту Комбиноване дивизије I. позива, на правцу ка Зајечару, Бугари су са Тупана отворили артилериску ватру у 9 часова на Рајков Сават и Османов шанац (источно од Зајечара).
На фронту Шумадиске дивизије II. позива: На десном одсеку, Бугари су око 9 часова почели да се спуштају стрељачким стројевима од Св. Николе и Дебелог рта ка Дојиној бари и Сувом кладенцу. На средњем одсеку, Бугари су у 7 часова напали на предстражу са линије: Голаш -Орлов Камен; наши предњи делови одступили су; непријатељ је заузео положај Козило. – На левом одсеку, Бугари, у јачини једног батаљона, напали су у 6 и 10 часова наше предње делове на Писаној Букви. После јаког отпора, наши предњи делови повукли су се на предњи положај Чуке (1073) – Топозанов гроб. Примећује се, да непријатељ рокира један део трупа на Крст источно од села Алдинца. – На фронту Кадибогаског одреда, који држи линију: Клокочска чука – Брезова чука – Смиловица, непријатељ је отворио артилериску ватру са Китке и Коритске главе.
Око подне добивен је овај извештај од команданта Шумадиске дивизије II. позива: Према десном одсеку, непријатељ је у јачини 4 – 5 батаљона прешао у напад са фронта Репљанске цркве – Св. Никола. Наше патроле повукле су се на предстражарски положај: Лесково – Дојчина бара – Дуги дел. Према средњем одсеку, непријатељ држи линију: Козило – Било – Орлов Камен – Голаш. Према левом одсеку, непријатељ, у јачини 1 батаљона и 2 митраљеза, предузео је напад са линије: Писана Буква – Црвени град у правцу Топозановог гроба. Наши предњи делови држе линију: Топозанов гроб – Чука – Крст. Пред Кадибогаским одредом нема ништа значајнога.
Око 13 часова командант Тимочке војске добија наређење Врховне команде ОБр. 22262, које је изнето ниже у наређењима Врховне команде за овај дан.
Командант Тимочке војске издаје ово наређење:
„1. Да Шумадиска дивизија II. позива штити правац Св. Никола – Кална и правац Кадибогаз – Књажевац, дајући што јачег отпора непријатељу при његовом продирању на нашу територију, на свима граничним положајима за одбрану ових праваца. Штаб дивизије биће у Кални.
2. Да Комбинована дивизија I. позива спречава надирање непријатеља на правцима ка Зајечару и брани најупорније Зајечар на организованим положајима. Штаб дивизије биће у Зајечару.
3. Да Неготински одред, на организованим положајима, упорном одбраном спречава непријатељу наступање ка Неготину. Штаб одреда биће у Речки.
4. Резервна мунициска колона и профијант колона ове војске биће код Бољевца.
5. Штаб Тимочке војске је у Зајечару, зграда гимназије“.
Око 16 часова командант Тимочке војске добија од команданта Шумадиске дивизије II. позива овај извештај о стању борбе: Према десном одсеку у 12 часова, непријатељска 4 топа са Деругових ливада и 2 брдске хаубице са пута око Равног Бучја дејствују на предстражни положај десног одсека. Непријатељски предњи пешадиски делови држе линију: Равниште – Грамада к. 967. На правцу Св. Николе примећен је један непријатељски батаљон у смакнутом поретку. – Према средњем одсеку, непријатељ држи линију Козило – Било – Орлов Камен – Голаш. Наша артилерија са Јавора и Вражје главе туче непријатељске батерије. – Према левом одсеку, непријатељ у јачини: 2 батаљона, 2 митраљеза и 2 брдска топа, извршио је напад на Чуку и после упорније борбе исту заузео. Борба је пренешена на главни положај: Јаблан – Глоговица – Жлебурина. Пред левим крилом овог одсека непријатељ држи Глог.
Напомена. Командант Тимочке војске наредио је команданту Шумадиске дивизије II. позива, да се овај положај одржи по сваку цену.

Операције II. армије

Састав и распоред II. армије 13. октобра 1915. год.
1. Одред на Тумби и Таламбасу, под командом команданта 10. пука I. позива, брани одсек од Градске реке до реке Мурговице.
Састав:
10. пук I. позива (4 батаљона са својом допунском четом);
3. батаљон 3. пука III. позива;
2 чете 4. батаљона 3. пука III. позива;
1 брзометна хаубичка батерија 12 см. (4 цеви);
1 пољска брзометна батерија (4 цеви);
1 вод брдске хаубичке батерије (2 цеви);
1 брдска батерија модел 97. (4 цеви);
1 вод коњице са 2 митраљеза Шумадиског коњичког пука;
1 вод болничара;
Део профијантске и мунициске колоне и 3. пољска болница Шумадиске дивизије I. позива.
Свега: 6 батаљона без 1 чете (6.184 пушака, 4 митраљеза, 14 топова, 1 вод коњице од 24 карабина и 2 митраљеза).
Распоред одреда:
а) Тумбански одсек од Мале реке до изворног дела јужног рукавца Безубачког потока бране:
3 батаљона и допунска чета 10. пука I. позива;
2 чете 4. батаљона 3. пука III. позива;
1 хаубичка брзометна батерија, у овом распореду:
1 чета 4. батаљона 3. пука III. позива на „Масилу“ са једним водом на „Барису“ (1465).
1 чета 4. батаљона 3. пука III. позива на Самару (1245) са истуреним јачим објавницама на Градишту (лева обала Левача), Дебелом риду, Грамади и Градишту (к. 1206).
3. батаљон 10. пука испред Тумбе на положају Киселици са истуреном једном четом на Масило и Барис.
На Тумби: 2 батаљона 10. пука I. позива са својом допунском четом, хаубичка и пољска батерија.
б) Таламбаски одсек, од изворног дела јужног рукавца Безубачког потока, па до реке Мурговице бране:
1 батаљон 10. пука I. позива;
3. батаљон 3. пука III. позива;
1 вод брдске хаубичке батерије;
1 брдска батерија, у оваквом распореду:
1 чета 3. батаљона 3. пука III. позива држи са два вода Чуку (1335); са 2 вода Бисази (1354), а остале 3 чете на Гарињу.
На Таламбасу: 2. батаљон 10. пука