Књига десета 1915. година

Удружена аустро-немачко-бугарска офанзива против Србије од 14. до 29. октобра 1915. године

28. октобар, Ситуација и наређења Врховне команде

Ситуација У току 28. октобра Врховна команда примила је ове важније извештаје:Од команданта I. армијеОБр. 8810 (у 2.50 час.)„У току дана вођена је борба само код предњих делова Дринске дивизије II. позива на Јасеници. На осталом...

28. октобар, Операције II. армије, Тимочке војске и трупа Нове области

Операције Тимочке војске На фронту ове војске у току 28. октобра није било ничега значајног. Трупе су заузимале положаје на новој одбранбеној линији, тако: Књажевачки одред држи фронт: Голи врх - Стража - Гарје - Врлејци...

28. октобар, Операције I. и III. армије и Одбране Београда

Операције I. армије Дејство Дринске дивизије II. позива. - Трупе ове дивизије заузеле су и положаје, које је дотле држала Дунавска дивизија II. позива, пошто се она, у духу наређења Врховне команде имала упутити одмах...

28. октобар, Операције аустро – немачке и бугарске војске

Операције аустро - немачке војске Операције III. аустро - немачке армије Према армиској диспозицији за 28. октобар, 19. корпус имао је да са предњим бригадама стигне до линије: Станковица - Бањани - Ставица; остале бригаде да...

27. октобар, Ситуација и наређења Врховне команде

Ситуација У току 27. октобра Врховна команда примила је ове важније извештаје:Од команданта I. армијеОБр. 8792 (у 11.17 час.)„Ноћ 26./27. октобра прошла је без борбе. Трупе Дунавске дивизије II. позива и Дринске дивизије II. позива...

27. октобар, Операције II. армије, Тимочке војске и трупа Нове области

Операције Тимочке војске 1) Дејство Књажевачког одреда. Око 3 часа 27. октобра непријатељ је извршио напад на десно крило левог одсека, које се наслањало на Слатинску реку. Наше чете на томе делу повукле су се...

27. октобар, Операције I. и III. армије и Одбране Београда

Операције I. армије Трупе Дунавске и Дринске дивизије II. позива већим делом избиле су на одређене положаје: Чумићско брдо - Вучјак - Угљарева чука. У току дана (27. октобра) вођена је борба само код предњих...

27. октобар, Операције аустро – немачке и бугарске војске

Операције аустро - немачке војске Операције III. аустро - немачке армије Овог дана (27. октобра), III. армија је добила знатан простор.Дејство 8. корпусаНа левом крилу, 57. дивизија имала је при прелазу Јасенице да савлада неке тешкоће,...

26. октобар, Ситуација и наређења Врховне команде

Ситуација У току 26. октобра Врховна команда примила је ове важније извештаје:Од команданта I. армијеОБр. 8754 (у 12.20 час.)„У току данашњег дана на фронту ове армије стање је било овако: Код Дринске дивизије II. позива, заштитни...

26. октобар, Операције II. армије, Тимочке војске, Јужно Моравских трупа и трупа Нове области

Операције Тимочке војске Дејство Шумадиске дивизије II. позива. У току ноћи 25./26. октобра, непријатељ је нападао на фронт ове дивизије. Око пола ноћи добивено је наређење команданта Тимочке војске у овоме: „Књажевачки одред у данашњој...