Knjiga četvrta 1914. godina

Treći period operacija – Kolubarska bitka, I. faza – uvodna

Treći period operacija u ratu 1914. godine, Kolubarska bitka

Posle dvomesečne bitke na Drini, koja je izložena u prethodnom - drugom periodu operacija, nastalo je, pod vrlo teškim okolnostima i pod stalnom borbom, povlačenje glavne snage srpske vojske ka Valjevu: redovi jako proređeni;...

14. novembar, Operacije austriske vojske i srpske II armije

Operacije austriske vojske Vreme se opet pogoršalo: padala je kiša sa snegom. Pa ipak, sve austriske kolone gonile su Srbe sa onom brzinom, koju su dozvoljavale terenske okolnosti. Operacije V. armije Dejstvo Kombinovanog korpusa 104. landšturmska brigada, koja...

14. novembar, Operacije srpske III armije

U 1 čas komandir 9. Timočke baterije javlja, da je sa baterijom stigao 13. novembra u 21 čas u Valjevo i stavlja se na raspoloženje komandantu ove armije, prema naređenju Vrhovne komande OBr. 6303. U...

14. novembar, Operacije srpske I armije

Treći dan Boja kod Stave i odstupanje. Stanje trupa pred početak boja Stanje, u kome su se nalazile trupe I. armije 14. novembra izjutra, uopšte davalo je male šanse, da će se položaji moći za...

14. novembar, Operacije Užičke vojske, Obrenovačkog odreda i Odbrane Beograda

Operacije Užičke vojske Na odseku severno od Rogačice 14. novembra do 10.30 čas. neprijatelj nije ništa preduzimao aktivnije, samo je pod zaklonom jake magle vršio pojedinim patrolama izviđanje. No čim se digla magla, neprijatelj je...

14. novembar, Situacija i naređenja Vrhovne komande

Situacija U toku 14. novembra u Vrhovnu komandu stigli su ovi važniji izveštaji: Od komandanta II. armije OBr. 3567 (u 7.45 časova) „Juče je neprijatelj napadao Konjičku diviziju i to pravcem: 1. s. Beljin - Dren - Preka međa: 1...

15. novembar, Operacije austriske vojske i srpske II armije

Operacije austriske vojske Beskrajne teškoće u savlađivanju raskaljanog zemljišta i propalih putova zbog silnog saobraćaja, bile su uzrok što su austriske armije, i pored upotrebe krajnje snage, napredovale veoma sporo. Zbog ovoga, nije se mogla...