14. новембар, Операције Ужичке војске, Обреновачког одреда и Одбране Београда

540

Операције Ужичке војске

На одсеку северно од Рогачице 14. новембра до 10.30 час. непријатељ није ништа предузимао активније, само је под заклоном јаке магле вршио појединим патролама извиђање. Но чим се дигла магла, непријатељ је око 9.30 час. отпочео тући Звезду и Јасеновац и то двема хаубицама и једним брдским топом са Просека, а једним брдским топом са Перунике. Један наш брдски топ (један се покварио) одговарао је на ову ватру, али без успеха, због бројне и техничке надмоћности непријатељских топова. У ово исто време отпочела је и јака митраљеска ватра из 6 митраљеза: два са Просека, два са Плиша и два са Превоја северно од Перунике. Потпомогнут јаком артилериском ватром, непријатељ је са пешадијом отпочео спуштање са линије: Козија -Перуника – Плиш – Просек, а извесни делови примећени су и северно од с. Матићи, на левој обали р. Рогачице источно од Јасеновца. Пребацивање је вршио по групицама. Отпочела је и пешадиска ватра.
Око 11.30 час. непријатељ је већ испољио своју снагу овако: Два батаљона нападају из Овчинске реке ка Звезди и седлу Звезда – Јасеновац; два батаљона нападају са фронта Перуника – Плиш -Просек – Јасеновац; две до три чете појављују се према десном боку од с. Ралића.
Између 15 и 16.30 час. непријатељ дејствује убрзаном артилериском паљбом и уводи и митраљезе у стрељачки строј, који долази на 3 – 400 м. испред нашег борбеног фронта. Две непријатељске чете и два митраљеза појављују се око 16.30 час. према боку од с. Матића, преко р. Рогачице, према с. Љештанском. За заштиту бока послата је из одсечне резерве и последња получета, те да са већ послатом получетом заузме западну ивицу с. Љештанско.
У 16.30 час. непријатељ користећи се мраком, пребацује своје пешадиске делове у непосредну близину. Борба је постала огорчена; бацане су бомбе у непријатељске редове, и три непријатељска јуриша су одбивена. Но, груписан према Звезди, непријатељ успева да ову заузме, а у исто време настаје и јака борба према десном боку.
У 17.15 час. пошто је заузео Звезду, непријатељ управља напад са Звезде на Јасеновац и предузима јуриш на леви бок Јасеновца, који је дочекан испадом наших делова са седла Јасеновац – Звезда. Овај испад није успео и наши су се делови повукли у јаругу, јужно од седла. Због овога непријатељу је остао слободан простор, те је делом подилазио Јасеновцу а делом се пребацивао ка Љештанима. Посади на Јасеновцу већ је био немогућ опстанак, те се око 19 час. повукла на Главицу (к. 932) а вод брдске артилерије на Вртаче (к. 890). Одред се у току ноћи прикупио и уредио на Главици и Вртачи.
На осталом фронту Бајина Башта – Рогачица вођена је артилериска борба. По исказу заробљеника, непријатељ је овај напад изводио целом 4. брдском бригадом, јачине 5 батаљона, 10 митраљеза и две брдске батерије од којих је једна хаубичка.
На фронту према Вишеграду, непријатељ је у току овог дана дејствовао артилериском и пешадиском ватром на наше трупе на десној обали Дрине код Вишеграда; код Старог брода било је затишје.
Због повлачења одреда са фронта Звезда – Јасеновац и појаве непријатељских делова на десном боку код с. Матића наређено је од стране команданта Ужичке војске ово:
1. Да један батаљон 4. кадров. пука са два брдска топа и два митраљеза преко Варде, с. Годечева и Благојевића одмаршује на Главицу (к. 932), позади десног крила Рогачичких трупа, те да ове потпомогне;
2. Да један други батаљон 4. кадров. пука са два брдска топа одмаршује на Варду (к. 946), да се на овој тачци утврди и буде готов, да потпомогне трупе на фронту Јасеновац – Звезда, ако то ситуација захтева;
3. Да се 5. кадров. пук са Ђаковог камена крене на В. Приседо и ту одмах утврди;
4. Да се 11. пук II. позива са брдском брзометном батеријом са Бара крене ка Кадињачи и на ову стигне 15. новембра до 16 час.;
5. Да се 10. пук II. позива (3 батаљона) прикупи на Шаргану. 4. батаљон да остане и даље на граничном фронту;
6. Да 2. степен колонске коморе Шумадиске дивизије II. позива дође у Ужице, а 1. степен код с. Дубаца;
7. Да се предузме испражњивање Креманског слагалишта.

Операције Обреновачког одреда

У 4.40 час. јављено је из Врховне команде да је обустављен напад I. и II. армије, и да према томе и одред подеси свој рад. Команданту заштитнице наређено је, да Обреновац задржи у својим рукама до 10 час., а до тог времена да гледа да извуче и остатак хране; да нареди евакуацију станичног и општинског особља из Обреновца, па затим и сам да отпочне повлачење и пребацивање на десну обалу Колубаре. Да одмах појача пажњу према Забрежју. По извршеном пребацивању трупа преко Колубаре, да се патоснице дигну у дужини од 15 до 20 м. са оностране обале, све дотле држати у својој власти камени мост на Тамнави.
У 10 час. примећена је друмом од Грабовца ка Шиљиној механи једна колона јачине 1 пешад. пука и 1 батерије. Наше коњичке патроле са леве обале Колубаре известиле су, да је пред овом колоном био и 1 ескадрон коњице. У 10.45 час. наша је артилерија отворила ватру и приморала непријатеља на еволуцирање у јужну страну ка с. Стублине и Лисопоље. У исто време примећен је и покрет двеју непријатељских чета од Ратарске механе ка Обреновцу.
У 12.30 час. наређено је усмено команданту 3. батаљона 7. пука II. позива, да са своје две чете поседне леви одсек „Благојева конака“ и предузме утврђивање. Да ухвати везу северно са 2. батаљоном а јужно са 4. коњичким ескадроном, чије су патроле још на левој обали Колубаре.
У 12.45 час. командант средњег одсека са Баћевице извештава, да је непријатељ развио 2 батаљона према Колубари у ји. правцу од Шиљине механе и да груповање врши према Прљужи.
У 19.30 час. добивен је извештај командира 4. ескадрона, да су непријатељске патроле још на левој обали Тамнаве, да је ухватио везу са 1. коњичким пуком. 10. кадровски пук стигао је на Јасенак. Командант десног одсека јавља, да је Чардак поседнут једним водом 1. чете 1. батаљона 7. пука II. позива.
У 17 час. разаслата је одредска заповест ОБр. 1398 у овоме:
„Непријатељ је напао наше положаје двема колонама: једном од Грабовца преко Шиљине механе јачине око 1 пука, 1 батерије и 1 ескадрона. Од ове колоне непријатељ је развио у први борбени ред 2 батаљона и 2 топа према Прљужи, а 2 чете и 2 топа према Баћевици. Колона која напада Обреновац има око 1 батаљон. Десно од нас су трупе Београдске Одбране а лево је Коњичка дивизија и II. армија, која је данас водила успешан бој. Одред има задатак, да по сваку цену одржи у својим рукама одређене положаје, а на десној обали Колубаре. Ради тога наређујем:
1. Да коњички ескадрон извиђа непријатеља на фронту према левом крилу одреда, одржавајући у исто време чврсту везу лево са Коњичком дивизијом. Извештај слати ми чешће но до сада. У случају да непријатељ успе да заузме земљиште до Колубаре, извиђати између Пештана и Колубаре.
2. Десни одсек остаје исте јачине и осигурава исти простор са распоредом, по мојим учињеним примедбама.
3. Средњи одсек под командом мајора Гавриловића осигураваће простор од Жутог брда до превоја јужно од слова „ц“ – реч Ивојевац. Поред чете из 3. батаљона, нека задржи и чету из 4. батаљона.
4. Леви одсек под командом мајора Стошића осигурава Благојев конак до реке Марице са 2 чете 3. батаљона.
5. Главнина: 3 чете 4. батаљона 7. пука II. позива и 10. кадровски пук у биваку на Јасенку.
6. Сви команданти одсека и командир ескадрона ухватиће међусобну везу.
7. У току ове ноћи довршити утврђивање одсека за најупорнију одбрану, користећи сав материјал који се у близини налази за израду надстрешница. По могућству израдити заклоне у више реди. Обратити пажњу војницима, да на овим положајима имамо остати до последњег човека, јер се више не може одступати као и на то, да је овај положај по својој јачини и осигуран тешко пролазном Колубаром у стању да задржи навалу и четири пута јачег непријатеља.
8. Превијалиште биће у Мислођинској школи.
9. Бојна комора и део артилериске мунициске колоне биће на Јасенку. Остали делови одреда биће на местима одређеним јучерашњом заповешћу ОБр. 1370.
10. Врховна команда под данашњим ОБр. 6341 наредила је, да се војници који напусте борбу одмах стављају под преки суд, који ће пресуде најбрже изрицати. Полициска одељења за хватање бегунаца одређена су.
11. Обратити нарочиту пажњу на одржавање телефонске везе.
12. Штаб одреда налазиће се у механи на Јасенку“.
4. ескадрон ухватио је везу са 1. коњичком бригадом, чија је главнина у с. Конатици. Одред је заноћио у овом распореду:
1. Десни одсек од Голог брда до Чардака закључно: 2 митраљеза, 2 Дебанжова топа, 4 брзометна топа и 5 чета 7. пука II. позива (1. батаљон и 1 чета 3. батаљона).
2. Средњи одсек од Жутог брда до Ивојевца закључно: 2 митраљеза, 4 Дебанжова и 3 брзометна топа и 6 чета 7. пука II. позива (2. батаљон и по 1 чета 3. и 4. батаљона).
3. Леви одсек – Благојев конак до реке Марице: 2 чете 3. батаљона 7. пука II. позива и 4. ескадрон.
4. Одредска резерва: 3 чете 4. батаљона 7. пука II. позива и цео 10. кадров. пук на Јасенку.

Операције Одбране Београда

У току целе ноћи 13./14. новембра непријатељска артилерија дејствовала је на наше положаје, а тако исто и преко целог дана ређом артилериском ватром. Других важнијих догађаја није било.