14. новембар, Операције Ужичке војске, Обреновачког одреда и Одбране Београда

396

Операције Ужичке војске

На одсеку северно од Рогачице 14. новембра до 10.30 час. непријатељ није ништа предузимао активније, само је под заклоном јаке магле вршио појединим патролама извиђање. Но чим се дигла магла, непријатељ је око 9.30 час. отпочео тући Звезду и Јасеновац и то двема хаубицама и једним брдским топом са Просека, а једним брдским топом са Перунике. Један наш брдски топ (један се покварио) одговарао је на ову ватру, али без успеха, због бројне и техничке надмоћности непријатељских топова. У ово исто време отпочела је и јака митраљеска ватра из 6 митраљеза: два са Просека, два са Плиша и два са Превоја северно од Перунике. Потпомогнут јаком артилериском ватром, непријатељ је са пешадијом отпочео спуштање са линије: Козија -Перуника – Плиш – Просек, а извесни делови примећени су и северно од с. Матићи, на левој обали р. Рогачице источно од Јасеновца. Пребацивање је вршио по групицама. Отпочела је и пешадиска ватра.
Око 11.30 час. непријатељ је већ испољио своју снагу овако: Два батаљона нападају из Овчинске реке ка Звезди и седлу Звезда – Јасеновац; два батаљона нападају са фронта Перуника – Плиш -Просек – Јасеновац; две до три чете појављују се према десном боку од с. Ралића.
Између 15 и 16.30 час. непријатељ дејствује убрзаном артилериском паљбом и уводи и митраљезе у стрељачки строј, који долази на 3 – 400 м. испред нашег борбеног фронта. Две непријатељске чете и два митраљеза појављују се око 16.30 час. према боку од с. Матића, преко р. Рогачице, према с. Љештанском. За заштиту бока послата је из одсечне резерве и последња получета, те да са већ послатом получетом заузме западну ивицу с. Љештанско.
У 16.30 час. непријатељ користећи се мраком, пребацује своје пешадиске делове у непосредну близину. Борба је постала огорчена; бацане су бомбе у непријатељске редове, и три непријатељска јуриша су одбивена. Но, груписан према Звезди, непријатељ успева да ову заузме, а у исто време настаје и јака борба према десном боку.
У 17.15 час. пошто је заузео Звезду, непријатељ управља напад са Звезде на Јасеновац и предузима јуриш на леви бок Јасеновца, који је дочекан испадом наших делова са седла Јасеновац – Звезда. Овај испад није успео и наши су се делови повукли у јаругу, јужно од седла. Због овога непријатељу је остао слободан простор, те је делом подилазио Јасеновцу а делом се пребацивао ка Љештанима. Посади на Јасеновцу већ је био немогућ опстанак, те се око 19 час. повукла на Главицу (к. 932) а вод брдске артилерије на Вртаче (к. 890). Одред се у току ноћи прикупио и уредио на Главици и Вртачи.
На осталом фронту Бајина Башта – Рогачица вођена је артилериска борба. По исказу заробљеника, непријатељ је овај напад изводио целом 4. брдском бригадом, јачине 5 батаљона, 10 митраљеза и две брдске батерије од којих је једна хаубичка.
На фронту према Вишеграду, непријатељ је у току овог дана дејствовао артилериском и пешадиском ватром на наше трупе на десној обали Дрине код Вишеграда; код Старог брода било је затишје.
Због повлачења одреда са фронта Звезда – Јасеновац и појаве непријатељских делова на десном боку код с. Матића наређено је од стране команданта Ужичке војске ово:
1. Да један батаљон 4. кадров. пука са два брдска топа и два митраљеза преко Варде, с. Годечева и Благојевића одмаршује на Главицу (к. 932), позади десног крила Рогачичких трупа, те да ове потпомогне;
2. Да један други батаљон 4. кадров. пука са два брдска топа одмаршује на Варду (к. 946), да се на овој тачци утврди и буде готов, да потпомогне трупе на фронту Јасеновац – Звезда, ако то ситуација захтева;
3. Да се 5. кадров. пук са Ђаковог камена крене на В. Приседо и ту одмах утврди;
4. Да се 11. пук II. позива са брдском брзометном батеријом са Бара крене ка Кадињачи и на ову стигне 15. новембра до 16 час.;
5. Да се 10. пук II. позива (3 батаљона) прикупи на Шаргану. 4. батаљон да остане и даље на граничном фронту;
6. Да 2. степен колонске коморе Шумадиске дивизије II. позива дође у Ужице, а 1. степен код с. Дубаца;
7. Да се предузме испражњивање Креманског слагалишта.

Операције Обреновачког одреда

У 4.40 час. јављено је из Врховне команде да је обустављен напад I. и II. армије, и да према томе и одред подеси свој рад. Команданту заштитнице наређено је, да Обреновац задржи у својим рукама до 10 час., а до тог времена да гледа да извуче и остатак хране; да нареди евакуацију станичног и општинског особља из Обреновца, па затим и сам да отпочне повлачење и пребацивање на десну обалу Колубаре. Да одмах појача пажњу према Забрежју. По извршеном пребацивању трупа преко Колубаре, да се патоснице дигну у дужини од 15 до 20 м. са оностране обале, све дотле држати у својој власти камени мост на Тамнави.
У 10 час. примећена је друмом од Грабовца ка Шиљиној механи једна колона јачине 1 пешад. пука и 1 батерије. Наше коњичке патроле са леве обале Колубаре известиле су, да је пред овом колоном био и 1 ескадрон коњице. У 10.45 час. наша је артилерија отворила ватру и приморала непријатеља на еволуцирање у јужну страну ка с. Стублине и Лисопоље. У исто време примећен је и покрет двеју непријатељских чета од Ратарске механе ка Обреновцу.
У 12.30 час. наређено је усмено команданту 3. батаљона 7. пука II. позива, да са своје две чете поседне леви одсек „Благојева конака“ и предузме утврђивање. Да ухвати везу северно са 2. батаљоном а јужно са 4. коњичким ескадроном