Распоред обостраних снага на дан 1. јануара 1916. године

444

А. Распоред непријатељских снага

III. аустриска армија

I. На западном фронту Црне Горе под командом ђенерала пешадије фон Саркотића:
а) 19. аустро – угарски корпус (ђенерал Тролман) у Боки Которској: 47. пешадиска дивизија: 14. брдска бригада, тврђавска пешад. бригада, одред пуковника Лотшпајха; одред пуковника Терека.
Трупе ђенерала Сорсића: ландштурмска бригада ђенерала Шиса; ландштурмска бригада ђенерала Штрајта.
Трупе непосредно под корпусном командом: 20. ландштурмска бригада; одред пуковника Зубера.
На маршу у Боку Которску: бригада пуковника Хаузера и 21. ландштурмска брдска бригада.
б) Трупе ђенерала Брауна код Требиња.
в) Код Билећа и Гацка по један одред.
II. На североисточном фронту Црне Горе и Албаније:
а) 62. пешадиска дивизија (ђенерал Калзер) на десној обали Таре од Челебића до Мојковца.
б) 53. пешад. дивизија код Бијелог Поља.
в) 59. пешад. дивизија: штаб дивизије и 18. брдска бригада у Новом Пазару; 9. брдска бригада у Пећи; 10. брдска бригада између Рожаја и Берана.
г) 3. бугарска дивизија код Призрена и Ђаковице.
д) 57. пешад. дивизија: 2. и 6. брдска бригада у Приштини.

II. бугарска армија (штаб у Велесу)

Трупе ове армије налазе се 1. јануара 1916. године на Српско – Грчкој граници у истом распореду као и 31. децембра, када су после повлачења Француско – Енглеских трупа обуставиле своје операције и то:
а) На десној обали Вардара:
7. дивизија у рејону с. Милетово – Смоквица;
5. дивизија у рејону села Гуринчет, Негорци, Предејци са предњим деловима у Ђевђелији.
б) На левој обали Вардара:
11. Македонска дивизија (без прве бригаде) у рејону села Богданци, Болован – Фурка;
2. дивизија у рејону Воловец, Караулари Хасанли, Хамзали са предњим делом у Дојрану;
1. бригада 11. дивизије у реону Бахле Оваси, Бајрам, Оваси, Орманли, Кајали, Меменли.
Према наређењу Бугарске Врховне команде од 12. децембра трупе II. армије утврђују линију с. Серманли – кота 600 – к. 480 Фурка – к. 670 – к. 610. Десно крило, веже се са Серманли Балканом а лево крило са планином Беласицом.
Позади ове линије организује се други положај: к. 900 – вис Баба – кота 510 – висови јужно од Дедели. Дојран и Ђевђелију утврђују предњи делови 2. и 5. дивизије.
За обезбеду левога крила израђује се бочни положај у реону Високе Чуке (1150) и с. Бајрам -Оваси. Наређено је да грчку границу нико не прелази.

I. бугарска армија (штаб у Скопљу)

8. дивизија у Охриду, њена 2. бригада чува границу према Албанији на линији Дебар – Бабја. 9. дивизија у Прилепу. Коњичка дивизија у Велесу; 1. дивизија код Гиљана; 6. дивизија у Куманову.
Напомена: 3. бугарска дивизија налази се код Прилепа и Ђаковице у саставу III. аустро – угарске армије; 10. дивизија код Ксанти, 4. и 12. на румунској граници.

XI. немачка армија

Штаб 4. рез. корпуса, 101. и 103. дивизије и Алпински корпус налазе се на простору: Скопље – Велес – Кавадар.
Један одред: штаб 210. бригаде, 146. пук, 1 брдска батерија и два одељења митраљеза у Битољу.

Б. распоред наших снага (Српска војска)

Врховна команда Скадар.
I. армија – Штаб Подгорица.
Дунавска дивизија II. позива у кантонманима дуж друма Мојановић – Плавница на простору између Мораче, Цијевне реке и старе Црногорске границе.
Дринска дивизија II. позива у кантонману од старе Црногорске границе на исток дуж пута Рогај – Тузи – Хум.
Комбиновани одред I. армије (8. пук II. позива са 4 митраљеза, 2 Дебанжова топа из Дунавске дивизије II. позива и Комбиновани пук из Дринске дивизије II. позива са 2 митраљеза и 2 Данглисова топа) налазе се на положају источно од Андријевице под командом Црногорске Санџачке војске.
9. пук II. позива из Дунавске дивизије II. позива са једном брзометном пољском батеријом и једним брдским водом у Спужу служи као општа резерва Црногорске војске.

III. армија (штаб Скадар)

Дунавска дивизија I. позива држи положаје на десној обали Дрима и Нерфуше (од с. Спасари до с. Зуба) затварајући правце, који воде низ Гемсићску реку, Дрим и Нерфушу и то:
4. прекобројни пук налази се у логору између с. Муселима и Зуба са посадом једне чете на Зубу;
9. пук I. позива у кантонману у с. Гајтани са посадом од једне чете у с. Рогами;
18. пук I. позива у кантонману у с. Спасари са посадом од батаљона – 200 пушака – на Ћафа Гуриту.
8. пук I. позива у дивизиској резерви у кантонману у с. Јубани.
Дивизиски штаб у с. Шелдиње.
Дринска дивизија I. позива, Браничевски и Ужички одред у биваку код Скадра.
Трупе Одбране Београда – штаб Скадар.
Шумадиска дивизија I. позива, у биваку око Скадарских касарни.
Тимочка дивизија II. позива, у биваку око с. Борића.

II. армија (штаб Скадар)

Шумадиска дивизија II. позива на простору Балдрин – Љеш – Медова – Барбалуши.
Тимочка дивизија I. позива на простору Брдица – Ашти – Бушати.

Трупе Нове области (штаб Драч)

Моравска дивизија I. позива убивакована је источно од Драча на Раштбулској коси.
Остале трупе налазе се у покрету ка Драчу и то:
Моравска дивизија II. позива од Хана Жеје ка Прези.
Комбиновани одред од Љеша ка Тали.
Вардарска дивизија I. позива у Љешу и креће се 1. јануара за комбинованим одредом.

Тимочка војска (штаб Драч)

Крајински одред држи положај код с. Мираке.
Матски одред држи положај Ћафа Прискес.
Комбинована дивизија I. позива је на положају источно од Елбасана.
Брегалничка дивизија у резерви Тимочке војске око Каваје са 3. кадровским пуком и једним топом у Пекину.
Коњичка дивизија: штаб и 1. бригада у Каваји; 2. бригада на Раштбулу.

Црногорске трупе (штаб на Цетињу)

1) Санџачка војска броји 23.635 људи, 58 топова и