Knjiga četrnaesta 1916. godina

Opšte odstupanje srpske vojske: prebacivanje iz Albanije na ostrvo Krf

Raspored obostranih snaga na dan 1. januara 1916. godine

A. Raspored neprijateljskih snaga III. austriska armija I. Na zapadnom frontu Crne Gore pod komandom đenerala pešadije fon Sarkotića: a) 19. austro - ugarski korpus (đeneral Trolman) u Boki Kotorskoj: 47. pešadiska divizija: 14. brdska brigada, tvrđavska...

1. januar, Operacije srpske vojske

I. armija Trupe ove armije nalaze se 1. januara 1916. god. na prostoru južno i jugoistočno od Podgorice, gde vrše pripreme za pokret ka Skadru u duhu direktive Vrhovne komande OBr. 26197 od 30. decembra...

2. januar, Operacije srpske vojske

I. armija Komandant I. armije izdao je 2. januara 1916. godine komandantu Dunavske i Drinske divizije II. poziva naređenje OBr. 10316 ove sadržine: „U vezi moga saopštenja OBr. 10303, kojim je naređena priprema za pokret trupa...

3. januar, Operacije srpske vojske

I. armija U duhu naređenja komandanta armije OBr. 10316 od 2. januara, trupe ove armije otpočele su 3. januara pokret sa svoje bivačne prostorije Mojanovići - Tuzi - Rogaj ka Skadru i to: Drinska divizija II....

4. januar, Operacije srpske vojske

Naređenja Vrhovne komande OBr. 26381 Načelniku štaba Crnogorske vojske pukovniku Pešiću - Cetinje „Na osnovu rešenja Ministarskog Saveta, molim izdajte potrebno naređenje, da se sva naša pešadija iz Spuža i Andrijevice odmah uputi za Skadar u sastav...

5. januar, Operacije srpske vojske

I. armija Drinska divizija II. poziva i Dunavska divizija II. poziva, produžile su 5. januara pokrete na osnovu naređenja komandanta armije OBr. 10316 od 2. januara 1916. godine. Komandant armije primio je ovoga dana naređenje Vrhovne...

6. januar, Operacije srpske vojske

I. armija Trupe Drinske divizije II. poziva i Dunavske divizije II. poziva, koje su 4. januara otpočele pokret u duhu naređenja komandanta armije OBr. 10316 od 2. januara, pristizale su u toku 6. januara kod...