5. јануар, Операције српске војске

373

I. армија

Дринска дивизија II. позива и Дунавска дивизија II. позива, продужиле су 5. јануара покрете на основу наређења команданта армије ОБр. 10316 од 2. јануара 1916. године.
Командант армије примио је овога дана наређење Врховне команде ОБр. 26414 од 4. јануара, према којем I. армија има да поступи у свем по наређењу ОБр. 26127 од 30. децембра с тим, да се са једном својом дивизијом не размешта на простору од с. Брдице до с. Бушати, како је то било предвиђено у горњем наређењу, већ да са том дивизијом обезбеди линију: од Маја Велса -Крешта – Маја Смихилит, затварајући све правце реком Ћадри и оне, који преко Креште изводе у Калмети и даље ка Љешу; са другом дивизијом заузеће линију: Јубани – Рогами – Зуб, сменити делове Дунавске дивизије I. позива, који имају да иду у састав своје дивизије и обезбедиће правце, који од Пуке и Дримом воде ка Скадру.

III. армија

Трупе ове армије вршиле су у току 5. јануара припреме за покрет у духу наређења Врховне команде ОБр. 26414 од 4. јануара, а према заповести команданта армије ОБр. 8957 од 4. јануара.

Трупе Одбране Београда

Трупе ове команде извршиле су у току од 2. – 5. јануара наређење Врховне команде ОБр. 26197 од 30. децембра 1915. год. и биле су 5. јануара у оваквом распореду:
а) Шумадиска дивизија I. позива од реке Маће до к. 957, и то:
10. пук I. позива код с. Плане ради затварања правца долином Маће.
11. пук I. позива обезбеђује простор од с. Зајмени до с. Спитјани.
19. пук I. позива од с. Спитјани до к. 759.
12. пук I. позива, болничка чета, телеграфско одељење, дивизиски штаб и команда инжињерије код с. Филзани.
11. пук III. позива, Комбиновани пук III. позива, делови колонске коморе између Филзана и Кадре.
Шумадиски дивизиски коњички пук и артилерија на простору између Кадре и Љеша.
б) Тимочка дивизија II. позива од к. 759 до 1051:
14. пук II. позива од к. 759 преко к. 666 до изворног дела средњег крака Малесиске реке (270 пушака).
13. пук II. позива (450 пушака) од 14. пука II. позива до к. 1125.
15. пук II. позива (189 пушака) код коте 542.
Коњица јужно од с. Робоста; артилерија код с. Мерчиња; 15. пук III. позива код Љеша; 7. пук III. позива код с. Крике, колонски делови на просторији од Љеша до с. Мерчиња на левој обали Дрима.
Овога дана примио је командант Одбране Београда наређење Врховне команде ОБр. 26414 од 4. јануара према којему трупе ове команде имају да одмаршују за Драч путем: Љеш – Плана – Жеја Хан – Преза – Драч, чим их трупе II. армије смене.
Командант Одбране Београда издао је наређење ОБр. 5481 у овоме:
„1) Да се све трупе Одбране Београда припреме за покрет ка Драчу, чим Шумадиска дивизија I. позива и Тимочка дивизија II. позива буду смењене са положаја трупама III. армије.
2) Да се трупе одмах снабду храном тако, да могу собом понети храну за 5 дана“.

II. армија

У духу наређења Врховне команде ОБр. 26414 од 4. јануара остала је II. армија 5. јануара на свом досадањем месту и то:
Штаб армије у Скадру.
Тимочка дивизија I. позива на простору од с. Барбалуши до к. 366 закључно.
Шумадиска дивизија II. позива на простору од к. 366 – с. Балдрин до Сан Ђовани ди Медуа.

Трупе Нове области

У току 5. јануара стигла је последња јединица ове команде – Вардарска дивизија I. позива код Драча.

Тимочка војска

Трупе ове команде остале су 5. јануара непромењено у досадањем распореду; њихов задатак је заштита укрцавања трупа у Драчу.

Ситуација

Врховна команда примила је у току 5. јануара ове важније извештаје:

Од команданта Тимочке војске

ОБр. 1835

„Овдашњи талијански ђенерал Герини известио ме је данас (4. јануара), да је добио извештај од команданта Талијанских трупа у Валони, да ће резервне трупе поћи 7. овог месеца из Фијери по ешелонима и да ће на Шкумби код Новија са првим ешелоном стићи 10. овог мес. а последњим 14. јануара 1916. године. Болесни, на броју око 300 остају у Фијери. Исхрана резервних трупа из Драча апсолутно је немогућа, с тога сам помоћу Енглеске мисије обезбедио исхрану ових трупа набавком хране у самом Фијери.
Од инспектора резервних трупа пуковника Ристића тражио сам извештај о стању исхране ових трупа, као и о томе да ли су га и колико у томе помагали Талијани. Предузео сам мере и прихватићу ове трупе храном на самој Шкумби“.

Од војног изасланика у Лондону

Бр. 249 од 4. јануара

„У Министарству војном сазнао сам, да су Енглеском адмиралу у Медови послата упутства за транспорт бегунаца и средства за исхрану.
Немају извештај колико је хране последњих дана стигло у Медову, али кажу да из Бриндизи одлазе транспорти за Медову сваки други дан. И ако се Медуанско пристаниште очисти од потопљених бродова, ипак је тешко слати бродове са већим транспортима од 500 тона.
Осим хране послато је по наређењу ђенерала Тајлора: одело, обућа, санитетски материјал, а ћебади и сами немају. У погледу пушака, топова и муниције извршују што је на њих дошло према уговору између њих и Француза. Старају се за све што шаљу Французи, као и да њихове пошиљке стигну у Бриндизи уредно.
Старају се за транспорт наших бегунаца и сазнају да је колера међу заробљеницима у Подгорици. За бегунце су уверени да немају колеру. Бегунци из Медове моле, да се транспортују у Француску.
Ако је истина, да се има намера, да се сва наша војска из Албаније што пре транспортује, желе знати, где би ми желели, да се она пренесе. Молим у овом правцу за детаљнија обавештења“.

Од делегата у Солуну пуковника Лешјанина

Пов. Бр. 435 од 31. децембра 1915. године

„Наређење ваше ОБр. 25848 предао сам у преводу ђенералу Сарају, 24 часа касније предао ми је опет лично ђенерал Сарај својом руком написан одговор, који у преводу гласи: „Француско -Енглеске трупе заузимају Солун на 10 – 20 километара испред овога. Дуж целе одбранбене линије израђени су отпорни центри.
Тешка артилерија почиње да се намешта; пољска артилерија је сва на положајима. „Ово је цео одговор. Предајући овај одговор рекао ми је: „Хоћу да будем искрен, не