4. јануар, Операције српске војске

644

Наређења Врховне команде

ОБр. 26381
Начелнику штаба Црногорске војске пуковнику Пешићу – Цетиње

„На основу решења Министарског Савета, молим издајте потребно наређење, да се сва наша пешадија из Спужа и Андријевице одмах упути за Скадар у састав њихове команде, а артилерија да и даље остане“.

ОБр. 26381
Команданту I. армије – Подгорица

„Данас је издато наређење начелнику штаба пуковнику Пешићу, да сву нашу пешадију из Спужа и Андријевице одмах упути у Скадар у састав њихових команада, а да артилерија и даље остане. Ово је учињено по захтеву Њ. В. Краља Црногорског и одобрењу нашега Министарског Савета“.

ОБр. 26414
Команданту I., II., III. армије,
Одбране Београда,
комaнданту трупа Нове Области и
Главном Интенданту

„Да би се број трупа, које ће се укрцавати у пристаништу Медовском смањио, Врховни командант наређује:
1) Да трупе Одбране Београда одмаршују за Драч путем: Љеш – Плана – Жеја Хан – Преза – Драч, чим их трупе III. армије смене. Храну понети за 5 дана.
Разместити се код Драча према споразуму са командантом Тимочке војске, с тим да трупе несмеју улазити у варош Драч.
Магацин хране у Драчу.
Штаб у Драчу.
2) Да се трупе III. армије одмах крену и разместе на левој обали Дрима, смењујући трупе Одбране Београда.
Обезбедити линију Плана – Маја Велс (1051) и затворити све правце, који преко Маја Велса и реком Маћом воде ка Љешу.
До доласка трупа I. армије, Дунавска дивизија I. позива оставиће само свој батаљон и даље код с. Спасари, делове код с. Рогами и Зуба, а главнину повући и отићи на линију, додељену III. армији овом заповешћу, а на место где то буде командант III. армије наредио.
Кад I. армија стигне и заузме одређене јој положаје наређењем ОБр. 26197 од 30. ов. месеца, делови Дунавске дивизије I. позива вратиће се одмах у састав своје дивизије.
Магацин хране за III. армију у Љешу, а за делове Дунавске дивизије I. позива остављене код Спасари – Рогами и Зуба биће Скадар.
Штаб армије у Љешу.
3) I. армија поступиће у свему по наређењу ОБр. 26197 од 30. ов. мес. с тим, да се са једном својом дивизијом не размешта на простору од с. Брдице до Бушати, како је то било предвиђено у горњем наређењу, већ да са том дивизијом обезбеди линију: од Маја Велса – Крешта – Маја Смихилит, затварајући све правце реком Ђадри и оне, који преко Креште изводе у Калмети и даље ка Љешу; са другом дивизијом заузети линију: Јубани – Рогами – Зуб, сменити делове Дунавске дивизије I. позива, који имају да иду у састав своје дивизије и обезбедиће правце, који од Пуке и Дримом воде ка Скадру.
Магацин хране Скадар.
Штаб армије у Скадру.
4) II. армија остаје на садањем месту“.

ОБр. 26448
Команданту I., II., III. армије,
Одбране Београда,
Тимочке војске,
трупа Нове Области и
команданту места у Скадру

„Ова команда има поузданих извештаја, да се у трупама међу старешинама и војницима износи маса неверних и несмислених вести, које се посведневно препричавају. Међу овим вестима нарочито се истичу оне, које говоре о будућој употреби наших трупа на туђим фронтовима, о малтретирању које нас очекује од наших савезника, као и то да је оно отпочело од ђенерала Мондезира и његових официра, о тешкоћама и опасностима које нас на мору очекују, о укидању официрских додатака на коња, момка и дрва итд.
Кад се узму у обзир садање прилике, лаковерност и сујеверје нашег војника, овакве вести могу произвести недогледне последице, а приликом укрцавања може доћи и до изгреда па и самог одрицања послушности.
Поводом овога Г. Министар Војни са Пов. Ф. Ђ. Бр. 8742 од 4. ов. мес. категорички побија све ове вести захтевајући, да се о овоме обавесте трупе и г. официри и да се према онима, који намерно или несвесно распростиру овакве лажне и тенденциозне гласове предузму најстрожије законске мере те да се овоме злу једном стане на пут.
Исто тако проносе се разни гласови о стању у Србији код становништва. Господин Министар Војни је известио, да ће по преласку на нову просторију предузети све потребне мере, да се сазна тачно стање наших породица у Србији и да се официрима, чиновницима и војницима омогући веза са њиховим породицама и фамилијама у погледу писмоносних и новчаних пошиљака“.

ОБр. 26455
Команданту I., II., III. армије,
Одбране Београда,
Тимочке војске,
трупа Нове Области,
команданту места Скадар и
главном Интенданту

„Како ће целокупна наша војска ускоро отпочети укрцавање у бродове ради одласка у место, где се има извршити реорганизација и попуна наше војске свом материјалном спремом, то по наређењу Врховног Команданта, а у циљу припреме свих потребних мера за укрцавање у бродове доставља се ово:
1) Укрцавање у бродове вршиће се у пристаништу Сан Ђовани ди Медуа и Драчу.
Из Медовског пристаништа транспортоваће се ове јединице:
а) Део штаба Врховне команде;
б) II. армија;
в) I. армија;
г) Двор;
д) Остатак штаба Врховне команде;
ђ) Све јединице и установе ван састава дивизија и армија, а које се сада налазе у Скадру, као и оне, које се сада налазе у самом пристаништу у Медови;
е) III. армија;
Ред транспортовања по реду, како је изложено у прегледу прилог 1.
Из Драчког пристаништа транспортоваће се:
а) Трупе Нове Области;
б) Резервне трупе;
в) Одбрана Београда;
г) Тимочка војска, са свима јединицама и установама ван састава армије и дивизија, а које се налазе и које се имају прикупити у Драчу.
Ред укрцавања по реду изложеном у прилогу под 2.
2) У комисију за укрцавање одређени су:
За пристаниште у Медови:
Ђ-штабни пуковник, Миливоје Зечевић, ђ-штабни ппуковник, Милан Недић и ђ-штабни мајор, Светислав Милосављевић.
За пристаниште у Драчу:
Ђ-штабни пуковник Драгутин Кушаковић, коњички ппуковник Антоније Антић и ђ-штабни мајор Александар Пешић.
Председницима комисија шаље се преглед приближног бројног стања појединих јединица и ред којим ће се вршити укрцавање.
Председник комисије за Медову примиће из ове команде распоред и место свих јединица, које се имају транспортовати из Медове, а председник комисије за Драч узеће распоред и место свију јединица од команданта трупа Нове Области, команданта Одбране Београда и команданта Тимочке војске.
3) Кад поједини ешелони треба да буду у самом пристаништу известиће председник комисије команданта логора, тако да бродови ниједног тренутка несмеју чекати на долазак трупа.
4) Код сваког пристаништа на извесном удаљењу имају се одмах образовати логори, у којима увек мора бити два пута већи ефектив од онога, који ће се транспортовати сваког дана.
Логор за Медову има се образовати код Љеша (на десној обали реке Дрима) а за Драч источно од села Раштбула, поред пута за Тирану, а не на већем удаљењу 4 – 5 км. од самог пристаништа.
У сваком логору мора увек бити најмање 4.000 људи, а највише по 5.000.
Према овоме, чим један део оде из логора у пристаниште за укрцавање, исто толики део мора да дође на његово место у логор.
Наређење за долазак ешелона у логор и из овога у пристаниште издаје председник комисије за укрцавање, преко надлежних команданата.
Како командант логора мора бити један од чланова комисије за укрцавање, то за команданта логора код Љеша одређујем ђенералштабног мајора Светислава Милосављевића, а за команданта логора код Раштбула коњичког ппуковника Антонија Антића.
Команданти логора, који у истом морају бити стално, имају право заповедања по свима питањима, која се односе на укрцавање људи из логора у пристаниште.
Како логори морају бити у сталној, непрекидној и сигурној вези са пристаништем, то ће командант II. армије наредити, да се подигне телефонска веза логора код Љеша са пристаништем у Медови, а командант трупа Нове Области наредиће да се подигне телефонска веза логора код Раштбула са пристаништем у Драчу.
Поред телефонске везе поставити релејну коњичку везу. Ову везу поставиће исти команданти, који постављају и телефонску везу.
Људство и материјал за ове везе остају до свршетка укрцавања свију трупа, па се потом и оне скидају, и са последњим транспортом одлазе.
Телеграфска и телефонска линија, која постоји између Љеша и Скадра обезбедиће брз пренос наређења, но и поред тога за сваку евентуалност командант II. армије од своје коњице поставиће релејну коњичку везу са станицама у Медови, Љешу (логор) и селу Какарићу; а у с. Барбалуши, Блтоји и у Скадру поставиће станице командир 4. ескадрона 4. коњичког пука.
5) У погледу јаче безбедности, а нарочито у пристаништу Медова, врло је важно да време укрцавања буде што је могуће краће.
Обезбеђивање укрцавања трупа у пристаништу Медова вршиће трупе III. армије, које ће остати на положајима које заузимају по наређењу ОБр. 24414 од 4. ов. мес. све дотле док не дође и на њих ред за укрцавање, па ће се потом и саме укрцавати, постепено свијајући се ка Медови.
Обезбеду укрцавања у Драчу вршиће трупе Тимочке војске, како је то предвиђено наређењем ове команде ОБр. 26227 од 30. овог месеца.
Обезбеђивање самог пристаништа Медовског извршиће председник комисије за укрцавање погодним распоредом батерија, које се већ тамо налазе, као и пешадија која се налази у пристаништу.
Тражени су аероплани за гоњење непријатељских аероплана.
Обезбеду Драчког пристаништа извршиће председник комисије у Драчу пуковник Кушаковић, употребом потребног броја топова а по потреби и пешадије и митраљеских одељења.
6) Од велике је важности, да се одржава најстрожија дисциплина, не само у пристаништу већ и у логору.
Комисија за укрцавање не сме дозволити у околини пристаништа бављење појединаца. Она ће дозвољавати улазак у транспортне лађе само трупним јединицама, које је она одредила.
7) Комисија за укрцавање има неограничено право у свима питањима, која се односе на укрцавање трупа.
Преставници Марине, који ће вршити транспортовање наших трупа, сва питања око укрцавања расправљаће само са комисијом.
8) Командант места у Скадру известиће све јединице и установе у Скадру означене у приложеном прегледу „трупа у Скадру“, да ове иду са трупама III. армије у ком циљу командант места има одржавати везу са председником комисије за укрцавање у Медови, како би благовремено ове упутио у Медову.
Са свима овим јединицама укрцавају се и оне које се сада налазе у Медови на раду око искрцавања хране.
Командант Тимочке војске известиће све јединице и установе, које се сада налазе и имају искупити у Драчу по наређењу ОБр. 26227 од 30 ов. мес. о реду укрцавања њиховог да ове иду са Тимочком војском.
Начелник Санитетског одељења Врховне команде издаће одмах детаљан упут о поступку са болесницима, који се налазе по болницама у Албанији и Црној Гори, како би се што пре утврдио број болесника, способних за транспортовање, као и поступак са онима, који се не могу транспортовати.
Ако буде било потребно, да се са болесницима који се не могу транспортовати, мора оставити санитетско особље и која од санитетских установа, онда благовремено о томе известити ову команду.
Са болесним, рањавим и изнемоглим коњима поступити по наређењу ове команде ОБр. 28145 од 3. ов. месеца.
10) Главни Интендант ће одмах настати и издати потребна наређења, да се људство снабде резервном храном из слагалишта у Медови, односно Драчу, најмање за 3 – 4 дана. Храна се мора (конзерве и пексимит) сложити у логору и ту је издавати људству пред полазак овога за пристаниште. Ни у ком случају храна војницима не може се у самом пристаништу издавати.
11) Команданти ће наредити свима својим јединицама све припреме за укрцавање, а нарочито наредити, да се нижи старешински кадар и сами војници упознају са радом при укрцавању у бродове и владањем приликом укрцавања и за време вожње.
12) Коњи, волови, топови, кола, митраљеска одељења, муниција (пешад. и артилериска) оружје (пушке и карабини), запрежни, товарни и јахаћи материјал неће се сада товарити у лађе. За ово ће се накнадно доставити упут.
Ако би бродови дошли пре него што би се овај упут добио, онда све напред побројано достављати јединицама, које ће се доцније транспортовати.
13) Радн знања и управљања прилаже се упут, који је достављен и председницима комисија за укрцавање.
14) Са свима овима припремама бити што пре готов, јер се долазак бродова очекује у најкраћем времену“.

Прилог I.

Преглед
трупа које ће се укрцавати у медовском пристаништу

ТРУПЕЉУДИСТОКЕТоповаКола
офиц. и
вој. чинов.
војникакоњаволова
Део штаба Врховне команде
са I.телеграф. одељењем,
4. ескадр. 4. коњич. пука
и 2. батаљоном 2. пука II. позива
Оперативно одељење2030
½ Главне Интендантуре 7 11
Артилериско одељење 4 6
Први део Команде стана Врховне команде 3 5003333
1. телеграфско одељење 5 311566
2. батаљон 2. пука II. позива 7 57140
4. ескадрон 4. коњичког пука 5 204
СВЕГА:5116334399
II. армија
Армиски штаб; тешка артил.
1 хауб.див. Ниш. грд. одреда
25491126180
Шумад. дивиз. II. позива2705310141027482
Тимоч. дивиз. I. позива301565317605481дво. 82
Телег. одељ. и остали делови573162187
СВЕГА:65311770351498292 и 82
I. армија
Армиски штаб4332619229
Дринска дивиз. II. позива30586342355148073 и 24 дв
Дунавска дивиз. II. позива2295950192743131 лаф 30
Делови ван дивиз. састава265515117518
СВЕГА:603154614525727203к 1л 72
ДВОР
СВЕГА:16341109
ОСТАТАК ШТАБА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ
Ађутан. Инжин. Санит.Одељ1356131
Суд.Саобраћ.II.део ком.стан3500333
Јединице и установе које се138561364
налазе у Скадру и Медови203577183348410
СВЕГА:4791122153048410
III. АРМ. СА ОСТАТКОМ ГЛАВНЕ ИНТЕНДАНТУРЕ
½ Главне Интендантуре711
Армиски штаб44289180
Дунавска дивиз. I. позива29460782523869
Дринска дивиз. I. позива38587392752109713
Ужички одред1042715816204
Браничевски одред1052320492179
Остале једин. ван дивиз. сас.731016208787
СВЕГА:990211686971313613

 

Прилог II.

Преглед
трупа које ће се укрцавати у драчком пристаништу

ТРУПЕ ЉУДИСТОКЕТоповаКола
офиц. и вој. чинов.војникакоњаволова
КОМАНДА ТРУПА НОВЕ ОБЛАСТИ
Штаб Команде24417134
Вардарска дивиз. I. позива16513285434
Моравска дивиз. II. позива1882182865242
Моравска дивиз. I. позива260303313741556
Комбиновани одред18029973953
Призренски одред258419
Тешка арт. и остале једин.19181
СВЕГА:86110172338017915
РЕЗЕРВНЕ ТРУПЕ
Резервне трупе
981096760
СВЕГА:981096760
КОМАНДА ОДБРАНЕ БЕОГРАДА
Штаб и јединице ван дивизиског састава387152961193
Шумадиска дивиз. I. позива5281209029057764
Тимочка дивиз. II. позива394606019146264
2. дивиз. Дунав. арт. пука26028272
СВЕГА:200655143154885
Болесници који се налазе у Драчкој болници400
СВЕГА:400
Тимочка војска
Штаб Тимочке војске,
Комбинована дивизија,
Брегалничка дивизија,
Коњичка дивизија,
Крајински одред,
Албански одред,
трупе Битољске дивиз. области,
територијалне команде и
установе ван састава Тимочке војске
а налазе се сада у Драчу
140025000700080024
СВЕГА:140025000700080024

 

Напомена: Бројно стање људства и стоке је приближно за оба прегледа, јер се сваког дана стално повећава.
Осим тога ће се изнето бројно стање још и смањити евентуалним издвајањем извесних делова.
Показани ред укрцавања може се изменити, по споразуму са председником комисије за укрцавање, саобразно предузетим мерама за заштиту истог.

Прилог III.

Трупе ван дивизиског састава које се налазе у Медови:

1. дивизион коњичке артилерије; 2. дивизион хаубичког пука; Мерзерска батерија; 3. Моравски артилериски дивизион Комбиноване дивизије; 3. дивизион Тимочког арт. пука; 2. дивиз. заплењених топова; Допунска батерија Тимочког артилериског пука I. позива; Допунска батерија Моравског пука I. позива; Допунски вод Моравског артилериског пука II. позива; 4. Моравска позициска батерија; 1. и 2. Дунавска позициска батерија; 1. Шумадиска поз. батерија; 2. хаубичка батерија Скопског градског одреда; Дринска занатлиска чета II. позива; 1 батерија Моравског артилериског пука I. позива; Осам секција за одржавање пруге; V. и VI. секција за грађење пруга; Лекар пристаништа са особљем; Бугарски заробљенички одред; резервни инжињерски батаљон; минерска чета.

Прилог IV.

Трупе и установе на расположењу Врховне команде у Скадру:

1) Ваздухопловна Команда,
2) Деповски пук,
3) II. група Нишког градског одреда,
4) 2. опсадна батерија Скопског градског одреда,
7) Главни интендантски воз,
8) Допунски вод Моравског артилериског пука II. позива,
9) Коњски депо,
10) Марвени депо,
11) Команда Косовске дивизиске области са својим пуковским командама,
12) I., II. и III. Деповска Команда,
13) Команда места,
14) Управа барутана Обилићево,
15) Скадарско убојно слагалиште.

ОБр. 26455
а) Председнику комисије за укрцавање трупа у Медови, пуковнику Мил. Зечевићу

За рад комисије око укрцавања трупа у бродове, важи овај упут:
1) Комисија има неограничено право заповедања по свима питањима које се односе на укрцавање трупа. Представници Марине, који ће вршити транспортовање трупа, сва питања око укрцавања расправљаће само са комисијом за укрцавање.
2) На извесном одстојању од самог пристаништа Медове има се образовати логор у коме мора увек у свако доба бити два пута већи ефектив људства од оног који ће се моћи транспортовати сваког дана.
Овај логор има се образовати код Љеша (на десној обали р. Дрима) не улазећи у варош. У њему увек мора бити најмање 4.000 а највише 5.000 људи готови и спремни да могу, сваког момента кад се позову, изићи у пристаниште и укрцати се.
3) За команданта логора код Љеша, одређујем ђ-штабног мајора Светислава Милосављевића.
Он мора бити у логору стално и по свима питањима која се односе на упућивање људи из логора у пристаниште за укрцавање, издаје потребне заповести.
4) Логор са пристаништем мора бити везан телефоном. Наређено је команданту II. армије да постави телефонску везу логора код Љеша и пристаништа Медове.
Поред ове телефонске везе мора се имати и коњичка релејна веза коју ће такође подићи II. армија јер је од велике важности да веза између пристаништа и логара буде не само стална но и врло брза, те да не буде прекида у раду.
5) У циљу убрзавања укрцавања трупа, важно је да се комисија што брже обавештава о броју људства које се може укрцавати у првој групи малих лађа, које ће доћи. Чим председник комисије добије од команданта пристаништа овај извештај одмах наређује команданту логора да упути потребан број људи у пристаниште, где их комисија дочекује и дели по групама, које одговарају броју лађа. Ове групе могу бити разне јачине, што је у зависности од величине лађе, тј. да ли ће се укрцати људство у торпиљер, шалупу или евентуално на лађу која је храну донела. Свака група људи по лађама мора бити под командом својих старешина.
6) У погледу јаче безбедности врло је важно да се укрцавање што брже врши како би и време укрцавања било што је могућно краће, јер ово налажу прилике у којима се налазимо.
7) Председник комисије за укрцавање обавештаваће сваког дана ову команду – докле операт. одељење не буде и само транспортовано, о томе, колико је кога дана укрцано и из којих јединица.
Поред овога председник комисије водиће књигу „Дневник рада комисије“ у коју уносити сваког дана све податке који се односе: на број људи који је укрцан, из које јединице, у колико лађа и како се зову те лађе као и чије су, време трајања укрцавања, време доласка и одласка бродова, заштита ових, и сви догађајн и издата наређења у току дана.
8) Председнику комисије доставиће се преглед из кога ће видети којим редом треба јединице транспортовати и где се оне налазе, те како би их благовремено позивао да прелазе ближе логору.
9) Поред телеграфске и телефонске везе Скадар – Љеш – Медова, одмах ће се организовати и коњичка релејна веза и то: командант II. армије поставиће станице у Медови, Љешу и Какарићу, а командир ескадрона 4. коњичког пука Барбалуши, Блатоји и Скадру.
10) Од велике је важности да се одржава строга дисциплина не само у пристаништу но и у логору. Комисија ће забранити бављење појединаца у околини пристаништа. Она ће дозволити улазак у транспортне лађе само трупним јединицама које је она одредила.
11) Народни посланици, цивилни чиновници који не припадају војсци и њихове фамилије, фамилије официра и све избеглице, ићи ће нарочитим транспортима, користиће се, колико је то могућно, лађама које су донеле храну, па се враћају.
12) Стока (коњи и волови), топови, кола, оружје, митраљези, муниција, запрежни, јахаћи и товарни прибор, неће се моћи транспортовати заједно са трупама. Како ће се ово питање решити, издаће се накнадно наређење.
13) С обзиром на то што сво људство нема логорског прибора, а да неби људство у логору код Љеша становало под ведрим небом, председник комисије наредиће команданту логора, да од првих ешелона, који се из логора упуте у пристаниште, одузима логорски прибор, докле не буде довољно за 4.000 – 5.000 људи, после тога људство одлази у пристаниште са својим прибором.
Последњи ешелони понеће собом сав остављени логорски прибор.
14) Обезбеду самога пристаништа у Медови, против непријатељских ратних бродова и аероплана, вршиће сам председник комисије, погодним размештајем батерија и пешадије, која му стоји на расположењу.
15) Комисија за укрцавање трупа укрцаће се у последњи брод, пошто је свој посао потпуно завршила.

б) Председнику комисије за укрцавање трупа у Драчу, пуковнику Кушаковићу:

За рад комисије око укрцавања трупа у бродове важи овај упут:
1) Комисија има неограничено право заповедања по свима питањима која се односе на укрцавање трупа. Представници марине који ће вршити транспортовање трупа, сва питања око укрцавања расправљаће само са комисијом за укрцавање.
2) На извесном одстојању од самог пристаништа Драча, има се образовати логор, у коме мора увек у свако доба бити два пута већи ефектив људства од оног које ће се моћи транспортовати сваког дана. Овај логор има се образовати код Раштбула поред пута за Тирану а по споразуму са командантом трупа Нове Области, водећи рачуна о томе, да логор не сме бити удаљен од самог пристаништа више од 4 – 5 км.
У њему мора бити најмање 4.000 а највише 5.000 људи, готови и спремни, да могу сваког момента кад се позову, отићи у пристаниште и укрцати се.
3) За команданта логора код Раштбула, одређујем коњичког потпуковника Антонија Антића. Командант логора мора бити стално у логору, и по свима питањима, која се односе на упућивање људи из логора у пристаниште за укрцавање, издаје потребне заповести.
4) Логор са пристаништем мора бити везан телефоном. Наређено је команданту трупа Нове Области, да постави телефонску везу логора код Раштбула са пристаништем у Драчу, а поред овога и релејну коњичку везу, јер је од капиталне важности, да веза између пристаништа и логора буде не само стална но и врло брза.
5) У циљу убрзавања укрцавања трупа важно је да се комисија што пре обавештава о броју људства, које се може укрцати у првој групи малих лађа, које ће доћи. Чим председник комисије добије од команданта пристаништа овај извештај, одмах наређује команданту логора, да упути потребан број људи у пристаниште, где их комисија дочекује и дели по групама, које одговарају броју лађа. Ове групе могу бити разне јачине, што је у зависности од величине лађе, тј. да ли ће се укрцавати људство у торпиљер, шалупу или евентуално на лађу која је храну донела. Свака група људи по лађама мора бити под командом својих старешина.
6) У погледу јаче безбедности врло је важно, да се укрцавање што брже врши како би и време укрцавања било што је могуће краће, јер ово налажу прилике у којима се налазимо.
7) Председник комисије за укрцавање обавештаваће сваког дана ову команду, докле оперативно одељење не буде и само транспортовано, о томе, колико је тога дана укрцала и из којих јединица.
Поред овога, председник комисије водиће књигу „Дневник рада комисије“ у којој уноси сваког дана све податке који се односе: на број људи који је укрцан, из које јединице, у колико лађа и како се зову те лађе, чије су, време трајања укрцавања, време доласка бродова, заштита ових, и сви догађаји и издата наређења у току дана.
8) Председнику комисије доставиће се преглед из кога ће се видети, којим редом треба јединице транспортовати и где се оне налазе, те како би их благовремено позивао да прилазе ближе логору.
9) Од велике је важности да се одржава строга дисциплина не само у пристаништу него и у логору. Комисија ће забрањивати бављење појединаца у околини пристаништа. Она ће дозволити улазак у транспортне лађе само трупним јединицама, које је она одредила.
10) Народни посланици, цивилни чиновници, који не припадају војсци и њихове фамилије, фамилије официра и све избеглице, ићи ће нарочитим транспортима, користиће се, колико је то могуће лађама, које су донеле храну па се враћају.
11) Стока (коњи и волови), топови, кола, оружје, митраљези, муниција, запрежни, јахаћи и товарни прибор, неће се моћи транспортовати заједно са трупом. Како ће се ово питање решити издаће се накнадно наређење.
12) С обзиром на то, што све људство нема логорског прибора, и да неби људство у логору код Драча становало под ведрим небом, председник комисије наредиће команданту логора, да од првих ешелона, који се из логора упуте у пристаниште, одузима логорски прибор, докле не буде довољно за 4.000 – 5.000 људи, после тога људство одлази у пристаниште са својим прибором.
Последњи ешелони понеће собом сав остављени логорски прибор.
13) Обезбеду самог пристаништа у Драчу противу непријатељских ратних бродова и аероплана, вршиће сам председник комисије погодним размештајем батерија и пешадије која му стоји на расположењу.
14) Комисија за укрцавање трупа укрцаће се у последњи брод, пошто је свој посао потпуно завршила.

I. армија

Трупе ове армије продужиле су 4. јануара покрет ка Скадру у духу директиве Врховне команде ОБр. 26197 од 30. децембра 1915. године и на основу наређења команданта армије ОБр. 10316 од 2. јануара 1916. године.
Командант Комбинованог одреда I. армије код Андријевице добио је овог дана од Црногорске Врховне команде наређење ОБр. 8115 да се крене одредом ка Скадру, али да остави и на даље батаљон 8. пука II. позива (који је био послат у Плав као појачање Метохиским трупама) сву артилерију и све митраљезе у саставу Санџачке војске.

III. армија

Командант III. армије издао је 4. јануара својим трупама заповест ОБр. 8957 ове садржине:
„На основу наређења Врховне команде ОБр. 26414 од 4. овог месеца трупе III. армије, имају се примаћи ближе Медовском пристаништу, затворити правце који са истока изводе на фронт Плана – Маја Велс и, сменити трупе Одбране Београда, које се на том фронту налазе.
Наређујем:
а) Дунавска дивизија I. позива оставиће свој батаљон код с. Спасари и делове код с. Рогами и Зуба а остале ће трупе повући и одмаршовати ка Љешу путевима преко Скадра – Барбалуше – Какарића и онога преко Наншати, па се разместити на простору на левој обали Дрима, од Љеша до села Рабости.
Делови остављени за затварање означених праваца на досадањем дивизиском положају, остаће тамо и даље до доласка трупа I. армије, које ће их сменити.
б) Дринска дивизија I. позива оставиће тако исто на досадањем свом фронту потребне осигуравајуће делове, а са главнином одмаршоваће путовима преко Љеша и, разместиће се на простору с. Плане – с. Кодра и западно.
Остављени заштитни делови, остаће на досадањим положајима до доласка трупа I. армије, које ће их сменити, а потом доћи у састав дивизије, где она буде била.
в) Браничевски одред обезбеђиваће досадањи фронт по заповести ОБр. 8930 од 31. децембра тек. године, такође докле га не смене трупе I. армије, а потом ће обезбеђивати део фронта Маја Велс (к. 1051) до к. 759 не обухватајући је.
Ужички одред одмаршоваће одмах преко Љеша и обезбедити фронт с. Плана – Маја Велс (к. 1051) и смениће трупе Београдске Одбране.
Кад Браничевски одред буде смењен са досадањег фронта трупама I. армије и, када буде заузео фронт Маја Велс – к. 759, Ужички одред обезбеђиваће само део фронта с. Плана – к. 759 закључно.
д) Делови ван дивизиског састава, домаршоваће у околину Љеша и разместиће се јужно од вароши на простору Љеш – с. Кодра.
ђ) Армиски штаб за сада у Скадру а доцније прећи ће у Љеш.
Четврто телеграфско одељење биће у Љешу.
е) Место дивизиских и одредских штабова одредиће сами команданти и одмах о томе известити.
У Љешу ниједна трупа, ни један други штаб не може бити смештен због оскудице у локалима и до сада смештених установа Медовског пристаништа.
2) Трупе ће биваковати но у колико је могуће постарати се лепим начином да становништво уступи зграде и за кантонман бар кад је кишно време.
3) На одређеној просторији имају се извршити најпотпуније примере за укрцавање ради даљег покрета трупа, а нарочито се у хигијенско – санитетском погледу има учинити све, да се трупе што боље очисте, оперу, од гада отребе. У овоме погледу очекујем највећу радљивост и заузимљивост свију старешина.
4) Магацин хране Љеш, а за делове Дунавске дивизије I. позива, који остају на досадањим положајима, док не буду смењени, Скадар.
5) Делови ван дивизиског састава, при пролазу кроз Љеш на нову одређену просторију, да предаду пекарској чети III. армије у Љешу што већу количину дрва, која да понесу са старе просторије.
О пријему овога наређења известити одмах као и о извршењу, када послати и скицу распореда своје команде размере 1 : 25.000“.

Трупе Одбране Београда

Трупе ове команде продужиле су 4. јануара покрете у духу наређења Врховне команде ОБр. 26197 а према наређењу команданта Одбране Београда ОБр. 5457, у исто време упућивале су делове у циљу заштите линије Плана – Маја Велс – кота 1051 и затварање свих праваца, који преко Маја Велса и реком Маћом воде ка Љешу.

II. армија

Према наређењу Врховне команде ОБр. 26414 од 4. јануара остаје II. армија на свом досадањем месту и то:
Штаб армије у Скадру.
Тимочка дивизија I. позива, на простору од с. Барбалуши до коте 366 закључно.
Шумадиска дивизија II. позива, на простору од к. 366 – с. Балдрин – до Сан Ђовани ди Медуа и код овога.
Са ОБр. 26455 од 4. јануара Врховна команда наредила је:
„Да ће целокупна наша војска ускоро отпочети укрцавање у бродове ради одласка на место где ће се извршити реорганизација. Део штаба Врховне команде, а одмах затим II. армија, укрцаваће се у Медовском пристаништу“.

Трупе Нове области

Трупе ове команде продужиле су 4. јануара прикупљање код Драча у духу директиве Врховне команде ОБр. 26197 од 30. децембра 1915. године.
Моравска дивизија I. позива и Моравска дивизија II. позива, убиваковане су код Драча северно од пута Тирана – Драч. Штаб трупа Нове Области и Комбиновани одред, стигао је овога дана код Драча.
Вардарска дивизија I. позива стигла је 4. јануара до с. Презе.

Тимочка војска

Код ове војске у току 4. јануара није било промене у распореду.

Ситуација

Врховна команда примила је у току 4. јануара ове важније извештаје:

Од војног изасланика у Италији

Бр. 294 од 31. децембра

1) Командант талијанских трупа известио:
„Српске трупе које се налазе у овој околини неупотребљиве су, потребно би било уклонити их из Албаније шго пре, из политичких разлога и из војничких.
2) Талијанска Врховна команда забринута је за судбину својих трупа, ако наша војска напусти Албанију, јер се врло мало зна о снази и намерама Аустријанаца и Бугара.
Изгледа да Талијани сада увиђају, да су погрешили што у своје време нису помогли Србију као што треба. Боје се да ће морати за операције у Албанији одвајати много више снаге него што су мислили да би било, да су на време послали што треба“.

Од Г. Министра Војног

Пов. Ф. Ђ. Бр. 8737
(Као одговор на извештај Врховне команде ОБр. 26367 од 2. јануара)

„Да се ђенерал Мондезир умоли да он подејствује за дозволу да се резервне трупе транспортују преко Валоне“.
Напомена: Врховна команда доставила је шефу француске мисије ђенералу Мондезиру извештај ОБр. 26445 ове садржине:
„Командант резервних трупа у Фијери, који је по савету савезника упућен ка Валони, заустављен је у покрету од талијанског ђенерала Гериниа, који му је саопштио да талијанска влада не дозвољава прелазак наших трупа преко Шкумбе.
Рапортом од 1. овог месеца командант резервних трупа извештава, да му је апсолутно немогуће вратити се са резервним трупама у Драч, јер су војници од глади и умора толико изнемогли да не изгледају на људе. Како је много ближе Валона но Драч, част ми је замолити Вас, господине ђенерале, да у име хуманитета подејствујете код наших савезника Талијана да резервне трупе пропусте до Валоне и да се у Валони укрцају. У противном, стотинама лешева ових младих људи, који ће посејати пут Фијери – Драч, оставиће немио жиг и вечити грех на души оних, који буду морално одговарали за њихове младе животе, намењене за наше опште савезничке интересе“.

Од војног изасланика у Русији

Бр. 484 од 31. децембра 1915. године

„Ваш телеграм ОБр. 25061 односно хране, кога сам примио данас, предао сам Начелнику штаба Врховне команде. Он је обећао све одмах учинити према вашем тражењу“.

Од делегата код Црногорске Врховне команде ђенерала Јанковића

Пов. Д. Бр. 2274

„Стање на фронтовима Црногорске војске у току 2. јануара:
1) Код Санџачке војске:
а) На северном делу фронта слаба артилериска борба.
б) На источном делу фронта, на Мојковачком правцу, цео дан вођена борба са непријатељем и сви његови напади одбивени.
в) На правцу Суходол – Беране слаба ватра.
г) На правцу Дечани – Плав извршен је напад на непријатеља, заузета Богичевица и непријатељ протеран ка Дечанима.
2) Код Старо Србијанског одреда без промене.
3) На свима осталим фронтовима слаба артилериска ватра.