4. јануар, Операције српске војске

457

Наређења Врховне команде

ОБр. 26381
Начелнику штаба Црногорске војске пуковнику Пешићу – Цетиње

„На основу решења Министарског Савета, молим издајте потребно наређење, да се сва наша пешадија из Спужа и Андријевице одмах упути за Скадар у састав њихове команде, а артилерија да и даље остане“.

ОБр. 26381
Команданту I. армије – Подгорица

„Данас је издато наређење начелнику штаба пуковнику Пешићу, да сву нашу пешадију из Спужа и Андријевице одмах упути у Скадар у састав њихових команада, а да артилерија и даље остане. Ово је учињено по захтеву Њ. В. Краља Црногорског и одобрењу нашега Министарског Савета“.

ОБр. 26414
Команданту I., II., III. армије,
Одбране Београда,
комaнданту трупа Нове Области и
Главном Интенданту

„Да би се број трупа, које ће се укрцавати у пристаништу Медовском смањио, Врховни командант наређује:
1) Да трупе Одбране Београда одмаршују за Драч путем: Љеш – Плана – Жеја Хан – Преза – Драч, чим их трупе III. армије смене. Храну понети за 5 дана.
Разместити се код Драча према споразуму са командантом Тимочке војске, с тим да трупе несмеју улазити у варош Драч.
Магацин хране у Драчу.
Штаб у Драчу.
2) Да се трупе III. армије одмах крену и разместе на левој обали Дрима, смењујући трупе Одбране Београда.
Обезбедити линију Плана – Маја Велс (1051) и затворити све правце, који преко Маја Велса и реком Маћом воде ка Љешу.
До доласка трупа I. армије, Дунавска дивизија I. позива оставиће само свој батаљон и даље код с. Спасари, делове код с. Рогами и Зуба, а главнину повући и отићи на линију, додељену III. армији овом заповешћу, а на место где то буде командант III. армије наредио.
Кад I. армија стигне и заузме одређене јој положаје наређењем ОБр. 26197 од 30. ов. месеца, делови Дунавске дивизије I. позива вратиће се одмах у састав своје дивизије.
Магацин хране за III. армију у Љешу, а за делове Дунавске дивизије I. позива остављене код Спасари – Рогами и Зуба биће Скадар.
Штаб армије у Љешу.
3) I. армија поступиће у свему по наређењу ОБр. 26197 од 30. ов. мес. с тим, да се са једном својом дивизијом не размешта на простору од с. Брдице до Бушати, како је то било предвиђено у горњем наређењу, већ да са том дивизијом обезбеди линију: од Маја Велса – Крешта – Маја Смихилит, затварајући све правце реком Ђадри и оне, који преко Креште изводе у Калмети и даље ка Љешу; са другом дивизијом заузети линију: Јубани – Рогами – Зуб, сменити делове Дунавске дивизије I. позива, који имају да иду у састав своје дивизије и обезбедиће правце, који од Пуке и Дримом воде ка Скадру.
Магацин хране Скадар.
Штаб армије у Скадру.
4) II. армија остаје на садањем месту“.

ОБр. 26448
Команданту I., II., III. армије,
Одбране Београда,
Тимочке војске,
трупа Нове Области и
команданту места у Скадру

„Ова команда има поузданих извештаја, да се у трупама међу старешинама и војницима износи маса неверних и несмислених вести, које се посведневно препричавају. Међу овим вестима нарочито се истичу оне, које говоре о будућој употреби наших трупа на туђим фронтовима, о малтретирању које нас очекује од наших савезника, као и то да је оно отпочело од ђенерала Мондезира и његових официра, о тешкоћама и опасностима које нас на мору очекују, о укидању официрских додатака на коња, момка и дрва итд.
Кад се узму у обзир садање прилике, лаковерност и сујеверје нашег војника, овакве вести могу произвести недогледне последице, а приликом укрцавања може доћи и до изгреда па и самог одрицања послушности.
Поводом овога Г. Министар Војни са Пов. Ф. Ђ. Бр. 8742 од 4. ов. мес. категорички побија све ове вести захтевајући, да се о овоме обавесте трупе и г. официри и да се према онима, који намерно или несвесно распростиру овакве лажне и тенденциозне гласове предузму најстрожије законске мере те да се овоме злу једном стане на пут.
Исто тако проносе се разни гласови о стању у Србији код становништва. Господин Министар Војни је известио, да ће по преласку на нову просторију предузети све потребне мере, да се сазна тачно стање наших породица у Србији и да се официрима, чиновницима и војницима омогући веза са њиховим породицама и фамилијама у погледу писмоносних и новчаних пошиљака“.

ОБр. 26455
Команданту I., II., III. армије,
Одбране Београда,
Тимочке војске,
трупа Нове Области,
команданту места Скадар и
главном Интенданту

„Како ће целокупна наша војска ускоро отпочети укрцавање у бродове ради одласка у место, где се има извршити реорганизација и попуна наше војске свом материјалном спремом, то по наређењу Врховног Команданта, а у циљу припреме свих потребних мера за укрцавање у бродове доставља се ово:
1) Укрцавање у бродове вршиће се у пристаништу Сан Ђовани ди Медуа и Драчу.
Из Медовског пристаништа транспортоваће се ове јединице:
а) Део штаба Врховне команде;
б) II. армија;
в) I. армија;
г) Двор;
д) Остатак штаба Врховне команде;
ђ) Све јединице и установе ван састава дивизија и армија, а које се сада налазе у Скадру, као и оне, које се сада налазе у самом пристаништу у Медови;
е) III. армија;
Ред транспортовања по реду, како је изложено у прегледу прилог 1.
Из Драчког пристаништа транспортоваће се:
а) Трупе Нове Области;
б) Резервне трупе;
в) Одбрана Београда;
г) Тимочка војска, са свима јединицама и установама ван састава армије и дивизија, а које се налазе и које се имају прикупити у Драчу.
Ред укрцавања по реду изложеном у прилогу под 2.
2) У комисију за укрцавање одређени су:
За пристаниште у Медови:
Ђ-штабни пуковник, Миливоје Зечевић, ђ-штабни ппуковник, Милан Недић и ђ-штабни мајор, Светислав Милосављевић.
За пристаниште у Драчу: