3. јануар, Операције српске војске

402

I. армија

У духу наређења команданта армије ОБр. 10316 од 2. јануара, трупе ове армије отпочеле су 3. јануара покрет са своје бивачне просторије Мојановићи – Тузи – Рогај ка Скадру и то:
Дринска дивизија II. позива правцем Тузи – Ћашкиша – Иванај – Штој на линију Јубани – Рогами – Зуб са задатком да затвори све правце који воде ка Скадру.
Дунавска дивизија II. позива правцем преко Хума и села Витоја – Иванаја – Штоја па поред Скадра ка новој размештајној просторији Брдица – село Бушати.
Комбиновани одред I. армије код Андријевице у саставу Црногорске Санџачке војске; 9. пук II. позива са 1. батеријом Дунавске дивизије II. позива код Спужа у општој резерви Црногорске војске.

III. армија

Дунавска дивизија I. позива остала је 3. јануара на линији положаја од с. Спасари до с. Зуба.
Дринска дивизија I. позива стигла је овога дана на одређену просторију око с. Наншати и истурила делове у циљу заштите одсека од коте 620 до Мјета.
Браничевски одред стигао је 3. јануара на одсек од Маја Велса па до коте 620, у циљу да га поседне до доласка Дунавске дивизије I. позива, када ова буде смењена трупама I. армије.
Ужички одред кренуо се овога дана из Скадра ка Љешу и разместио се између села Баба Грамши на левој обали реке Ђадри.

Трупе Одбране Београда

Трупе ове команде вршиле су 3. јануара покрет у духу директиве Врховне команде ОБр. 26197, а према наређењу команданта Одбране Београда ОБр. 5457:
Шумадиска дивизија I. позива стигла је у току дана на преноћиште код Љеша.
Тимочка дивизија II. позива пошла је овог дана из Скадра и стигла на преноћиште у с. Барбалуши.

II. армија

Трупе армије довршиле су 3. јануара размештај у духу директиве Врховне команде ОБр. 26197 и то:
Тимочка дивизија I. позива на простору од с. Барбалуши до к. 366 искључно.
Шумадиска дивизија II. позива на простору од коте 366, па село Балдрин до Сан Ђовани ди Медуа и код овога.
Тешка артилерија код с. Барбалуши.

Трупе Нове области

Трупе ове команде продужују 3. јануара прикупљање код Драча:
Моравска дивизија I. позива и Моравска дивизија II. позива налазе се у биваку северно од пута Тирана – Драч и то прва источно од Драча, друга код Шијака.
Комбиновани одред продужио је 3. јануара марш од Жеје Хана до Презе, где је заноћио.
Вардарска дивизија I. позива продужила је марш ка Драчу. Штаб је заноћио у с. Мамурашу, а трупе код Хана Жеје.,

Тимочка војска

На фронту ове војске у току 3. јануара није било значајнијих догађаја.

Ситуација

Врховна команда примила је у току 3. јануара ове важније извештаје:

Од војног изасланика у Италији

Бр. 186

„Данас 25. децембра сам у Министарству Марине присуствовао седници комисије за снабдевање наше војске. Енглески марински изасланик тражио је да се продужи слати храна у Медову, јер је стање српске војске озбиљно. Талијански представници изјавили су, да италијанска флота без енглеске није у стању обезбедити транспорте за Медову, Драч и Валону; с тога инсистирају да се наша војска приближи Валони.
Ја сам на то казао ово:
„Не знан какав је споразум између наше Врховне команде и савезника, но знам то, да је главна маса наше војске око Скадра и да су се те трупе бориле непрестано од Дунава до Јадранског мора и те трупе безусловно морају, прво да се прикупе, одморе и исхране, па тек онда да се крену где то буде решено.
Ма колики да је број наших војника код Скадра, тај број непрестано расте и треба за све те људе спремити хране, макар оне долазиле пошто главна маса буде кренула из Скадра.
Од наше војске може се све тражити, али прво треба дати могућности, да се прибере после страховитих напора, које је издржала“.
Талијански представници изјавили су да ће Талијани учинити све да Србији помогну, али да Енглези даду још 4 контра торпиљера.
На то сам предложио, да се снабдевање врши Бојаном са малим бродовима који плитко газе; њима је потребна заштита само до утока Бојане, одакле могу сами ићи у Скадарско језеро и тамо се на миру истоварити. Комисија је примила мој предлог и покушаћу да га остварим.
Да би знао тачно шта треба тражити од комисије молим за извештај:
а) За колики број војника треба слати хране у Медову.
б) Хоће ли се трупе кретати ка југу и када, те да се у Медову пошаље још онолико хране, колико је потребно до поласка.
Г. Министра војног нисам известио“.
Напомена. Предњи извештај достављен је под ОБр. 26373 Председнику Министарског Савета.

Од команданта Тимочке војске

ОБр. 1805

„Данас 2. тек. мес. у 11 часова начелник штаба ове команде био је лично код овдашњег талијанског ђенерала Гериниа ради обавештења односно предстојећег укрцавања наших трупа у Драчу.
Ђенерал Герини изјавио је, да он, сем начелне одлуке, да се српске трупе имају укрцати у Драчу и Сан Ђованн ди Медуа, нема још никаквих детаља о томе.
Драч као укрцно место спада у његов реон, а за Сан Ђовани ди Медуа он није надлежан. Ако се у Драчу буду укрцале трупе Тимочке војске, трупе Нових Области и Резервне трупе, за укрцавање и пренос ових наших трупа требаће најмање 4 недеље. За то време наши осигуравајући делови треба да остану код Елбасана и Тиране и да би тек у крајњем случају, пред притиском непријатељским те трупе требало повлачити постепено ка Драчу, до линије талијанских трупа, које држе леву обалу Арзена – Кавају – село Гоаси, под чијом ће се заштитом укрцавати последњи делови наших трупа.
Због овога талијанске трупе утврђују своје линије.
Ако непријатељ не би надирао, наше трупе из Елбасана и Тиране имале би се повући тек кад на њих дође ред за укрцавање.
Са првим ешелонима имају се послати првенствено рањеници, болесници и изнурени војници.
За резервне трупе у Фијери рекао је, да ако им ђенерал Бертоти одобри дужи останак у Фијери ради опорављања, ипак би имале времена да стигну за укрцавање у Драч, ако се буду укрцавале као последњи или претпоследњи ешелон.
Ов