2. јануар, Операције српске војске

406

I. армија

Командант I. армије издао је 2. јануара 1916. године команданту Дунавске и Дринске дивизије II. позива наређење ОБр. 10316 ове садржине:
„У вези мога саопштења ОБр. 10303, којим је наређена припрема за покрет трупа ове армије ка Скадру наређујем:
1) Дринска дивизија II. позива, 3. овог месеца у 6.30 часова, са своје бивачне просторије, отпочиње покрет правцем: Тузи, Ђашкиш и даље путем северно од залива Хотит на Иванај, Штој и избија на линију Јубани – Рогами – Зуб са задатком да затвори све правце, који воде ка Скадру.
2) Дунавска дивизија II. позива, 3. овог месеца у 9 часова са своје бивачне просторије отпочиње покрет најподеснијим правцем преко Хума и села Витоја избија на пут преко Иванаја и Штоја пропуштајући делове Дринске дивизије и поред Скадра излази и размешта се на линији Брдица – село Бушати. Напомињем команданту Дунавске дивизије да ће се трупе II. армије налазити на десној обали Дрима од села Барбалуши па све до Медове.
Команданти дивизија одредиће маршуте својим трупама тако, како би што скорије домаршовале на одређене им положаје.
О времену пристизања на одређене положаје одмах ме известити.
Трупе снабдети потребном количином хране за овај покрет у колико то буде могуће према средствима са којим се располаже и приликама у којим се налазимо.
По саопштењу Врховне команде, магацини хране за обе дивизије биће у Скадру.
О покрету трупа Комбинованог одреда I. армије и одреду у Спужу, чинио сам 31. децембра потребно питање Врховној команди, али о томе још нисам одговора добио. По једном саопштењу Врховне команде са Цетиња, поменути одреди остају и на даље на расположењу Црногорске Врховне команде. Ако и кад добијем одговор по овоме питању од наше Врховне команде, наредићу накнадно што буде потребно.
О покрету армиског штаба наредићу накнадно.
Главни интендантски воз I. армије маршоваће на зачељу Дунавске дивизије II. позива до Скадра, а за његов даљи смештај наредиће се накнадно.
За покрет етапне команде следоваће накнадно наређење.
Штабови дивизија по пристизању на одређене просторије биће на погодноме месту у близини својих трупа.
Учинити одмах везу са армиским штабом кад овај стигне у Скадар. Из обе дивизије по једнога од својих официра упутити у армиски штаб као одржање везе са армиским штабом у Скадру.
Напомињем командантима, да је по добивеном извештају део пута од Хума преко Хотских Ханова (хана Хотит) до Иванаја врло рђав. Истицањем пионирских чета учинити што је могуће за поправку тога дела пута, а потребну представку по овоме питању учинио сам јуче Врховној команди, али одговора, још нисам добио. Ако што по томе буде учињено саопштићу командантима.
Препоручујемо командантима што бољи ред на маршу:
Својим нарочито одређеним патролама претходно прокрстарити варош Подгорицу ради проналажења заосталих војника и ради упућивања истих у своје јединице.
О пријему овога наређења одговорити“.

III. армија

а) Дунавска дивизија I. позива остала је 2. јануара на линији положаја село Спасари – Рогами -Зуб, и чека трупе I. армије које ће је сменити.
б) Трупе Дринске дивизије I. позива, према наређењу команданта армије ОБр. 8930 од 31. децембра вршиле су овога дана покрет ка просторији око с. Наншати, а у циљу обезбеђивања додељеног им одсека од к. 620 до Мјета.
в) Браничевски одред упућен је ка делу фронта од Маја Велса до коте 620, са задатком да га обезбеди до доласка Дунавске дивизије I. позива.
г) Ужички одред остао је 20. децембра у Скадру и околини.
д) Штаб армије долази у село Калмети.

Трупе Одбране Београда

Трупе ове команде отпочеле су 2. јануара покрет у духу наређења Врховне команде ОБр. 26197 од 30. децембра 1915. год. и наређења команданта Одбране Београда ОБр. 5457 од 31. децембра и то:
Шумадиска дивизија I. позива са свима јединицама ван дивизиског састава одмаршовала је овог дана из Скадра и стигла на преноћиште у околину села Барбалуши.
Тимочка дивизија II. позива остала је овога дана код Скадра.

II. армија

Трупе ове армије размештају се у току 2. јануара у духу директиве Врховне команде ОБр. 26197 и наређења команданта армије ОБр. 10813 и то:
Шумадиска дивизија II. позива на простору почев од к. 366 до Сан Ђовани ди Медуа и код овога.
Тимочка дивизија I. позива почев од с. Барбалуши па до коте 366 искључно.
Тешка артилерија код с. Барбалуши.

Трупе Нове области

Моравска дивизија II. позива стигла је 2. јануара код Драча. На основу усменог наређења команданта Тимочке војске, јединице Моравске дивизије I. и II. позива могу заузети само северну страну од пута Драч – Тирана па на исток.
Према томе распоред трупа Моравске дивизије I. позива, која је била у биваку на Раштбули измењен је у току дана.
Комбиновани одред на маршу ка Драчу, стигао је у току 2. јануара до Хана Жеје.
Вардарска дивизија I. позива вршила је у току дана пребацивање преко реке Маће код села Тале.

Тимочка војска

На фронту Тимочке војске у току 2. јануара није било промене.

Ситуација

Врховна команда примила је у току 2. јануара 1916. године ове важније извештаје:

Од војног изасланика у Паризу

Бр. 638

„У Министарству војном рекоше ми да за нашу војску за сада било најбоље, кад би се целокупна пребацила морем јужно од Валоне у Грчку или на острво Крф, из ових разлога:
Да се уреди, одмори и спреми, како би се доцније могла да корисно употреби на фронту Санта Каранти – Битољ.
Веровагно је пуковник Фурније о томе добио инструкције. Јављам вам ради ваше оријентације“.

Од команданта Тимочке војске

ОБр. 1799

„Како Талијани нису пристали да наше трупе остану у Фијери то сам према наређењу Врховне команде ОБр. 26227 од 30. тек. месеца наредио Инспектору тих трупа, да се одмах крене преко Каваје у Драч; а у припомоћ Енглеско – Јадранске мисије предузео сам мере и припремио потребну храну да те трупе прихватим на Шкумби и да их помогнем у Фијери.
Ноћас 1./2. тек. мес. добио сам од Инсп