1. јануар, Операције српске војске

397

I. армија

Трупе ове армије налазе се 1. јануара 1916. год. на простору јужно и југоисточно од Подгорице, где врше припреме за покрет ка Скадру у духу директиве Врховне команде ОБр. 26197 од 30. децембра 1915. године.

III. армија

Дринска дивизија I. позива отпочела је овог дана према наређењу команданта армије ОБр. 8930 од 31. децембра упућивати делове од Скадра ка просторији око с. Наншати, у циљу заузимања и обезбеђивања додељеног јој одсека од коте 620 до Мјета.
Дунавска дивизија I. позива остала је на свом досадањем одсеку на десној обали Дрима и Нерфуша, а на линији с. Спасари – Рогами до с. Зуба, затварајући правце који воде низ Гемсићску реку, Дрим и Нерфушу.
Браничевски одред упућен је да, до доласка Дунавске дивизије I. позива, обезбеди део фронта од Маја Велса до коте 620.
Трупе Ужичког одреда остале су 1. јануара 1916. године у Скадру и околини.

Трупе Одбране Београда

Трупе ове команде вршиле су 1. јануара припреме за покрет од Скадра на леву обалу Дрима у циљу обезбеђивања линије: Плана – Маја Велс (к. 1051) и затварања праваца, који преко Маја Велса и реком Маћом воде ка Љешу (Директива Врховне команде ОБр. 26197 од 30. децембра; наређење команданта Одбране Београда ОБр. 5457 од 31. децембра).

II. армија

Трупе ове армије отпочеле су овога дана покрете у духу директиве Врховне команде ОБр. 26197 од 30. децембра, а у циљу ужег размештаја на десној обали Дрима од с. Барбалуши до Сан Ђовани ди Медуа.

Трупе Нове области

Моравска дивизија I. позива налази се 1. јануара 1916. год. у биваку на Раштбулу код Драча.
Моравска дивизија II. позива маршује по ешелонима ка Драчу и стиже у току овога дана на простор између с. Презе и Базар Шијака.
Комбиновани одред на маршу ка Драчу прелази 1. јануара реку Мат код с. Тале.
Вардарска дивизија I. позива одмаршовала је 1. јануара из Љеша и стигла је у току дана до с. Тале.

Тимочка војска

Распоред Тимочке војске 1. јануара 1916. године био је овакав:
Крајински одред на положају код с. Мираке штити правац долином Шкумбе ка Елбасану.
Матски одред на положају Ћафа Прискес, затвара правце, који из Мата воде преко Ћафа Гуглавера у Тирану.
Комбинована дивизија I. позива налази се на положају за непосредну одбрану Елбасана, а на линији Шумица – Краста – Текекоса западно од с. Лабиноти.
Брегалничка дивизија I. позива у резерви Тимочке војске прикупљена је око Каваје и то:
16., 13., 20. кадровски пук и батаљон граничара на десној обали Кавајске реке а на простору до раскрснице путева западно од с. Рамхузеј.
Вардарски одред: 14. кадровски пук и 2. пешад. пук I. поз. са брдском Дебанжовом батеријом око села Халилаја.
Штаб дивизије у Каваји.
3. кадров. пук са 1. и 4. батаљоном 1. пука III. поз. и једним топом 3. брдске Дебанжове батерије у Пекину, има задатак да обезбеди позадину Комбинованој дивизији I. позива.
Штаб Коњичке дивизије са деловима дивизије из Каваје стигао је 1. јануара на Раштбулу, где се ујединио са 2. бригадом, која се већ тамо налазила.
Штаб Тимочке војске у Драчу.

Ситуација

Врховна команда примила је у току 1. јануара ове важније извештаје:

Од команданта II. армије

ОБр. 10820

У вези наређења Врховне команде ОБр. 26197 од 30. децембра и ОБр. 26287 од 1. јануара 1916. год. част ми је известити, да ће се ова армија до 3. овог месеца закључно, распоредити на десној обали Дрима и то:
Тимочком дивизијом првог позива на простору од с. Барбалуши до к. 366 искључно.
Шумадиском дивизијом II. позива на простору од коте 366, па село Балдрин до Сан Ђовани ди Медуа и код овога.
Тешка артилерија код села Барбалуши.
Армиски штаб биће у Љешу; но кад ће поћи из Скадра и кад ће стићи у Љеш, накнадно ће се известити.

Од Инспектора резервних трупа пуковника Ристића

Бр. 3835

Данас (30. децембра) по подне у 13.30 часова један батаљон талијанских берсаљера дошао у Фијери и моментано се постројио у смакнути поредак пред мој стан. Официри тога батаљона донели су ми писмо ђенерала Бертоти послато преко ђенерала Амадео следеће садржине:
„У вези нашег разговора, који сам саопштио ђенералу Бертоти морам вам учинити следеће саопштење:
1) „Ђенерал Бертоти апсолутно хоће да ваше трупе напусте Фијери у јутру 1. јануара, а после тога рока, ако останете још у Фијери, неће моћи ништа учинити да вам помогне.
2) Данас ће бити предата вашем потпоручнику једна друга партија конзерава.
3) Сада немамо одела, али га можете наћи у Драчу.
4) Услед колере која се појавила и за коју нам је и ваша Врховна команда потврдила нико не може за сада прећи Војушу за Валону или Италију.
5) Овде се не може мењати српски новац за талијански.
6) Сутра ћу се побринути да вам се пошаљу лекови за ваше болесне војнике.
7) У току 29. овог месеца неизбежно је да и српска Врховна команда да пристанак да ће те оставити Фијери 1. јануара.
8) У сваком сличају, талијански командант понавља вам, да после тог рока неће моћи ништа више учинити за вас, па ни спречити Арнауте, што вам неће допустити да више боравите у њиховој земљи.
9) Кад будете прешли Шкумбу добићете исхрану до Драча, с тога је потребно да што пре ухватите везу са талијанским командантом у Драчу.
10) Ђенерал Бертоти тражио је и раније од мене да се са мојим трупама вратим преко Шкумбе иначе ми неће дотурати храну. Ја сам му одговорио да се не могу кренути док не добијем одобрење моје Врховне команде, о чему сам поднео извештај и чекам одговор по томе“.
Провео сам официре кроз логор и показао им здравствено стање војника да би се и сами уверили да нису способни за повратак, а камоли за окупацију као што они мисле. Тражио сам да се лично састанем са ђенералом Бертоти и да му лично представим целу ствар, како су ми војници услед рђаве исхране и напорног марша толико изнурени, болесни и заморни, да пре личе на мумије него ли на људе, од којих дневно по 30 – 40 умире. Ја се одавде не могу кренути ни