Vek rata

Događaji koji su uticali na izbijanje i rezultate Prvog svetskog rata, kao i na geopolitiku 20. veka.

Vek rata 31

Deterdingov, Montagu Normanov i Šahtov “projekat Hitler”

Šaht je svu svoju energiju posvetio organizovanju finansijske podrške za čoveka koji je, prema dogovoru između njega i njegova bliskog prijatelja Normana, guvernera Engleske banke, bio rešenje za nemačku krizu.
Vek rata 30