Vek rata

Događaji koji su uticali na izbijanje i rezultate Prvog svetskog rata, kao i na geopolitiku 20. veka.

Vek rata 01

Carstvu je potrebna nova strategija

Ne postoji ni jedna pojedinost koja je tako snažno uticala na istorijska događanja poslednjih stotinu godina kao borba za osiguranje kontrole nad svetskim zalihama nafte.
Vek rata 02