Век рата

Догађаји који су утицали на избијање и резултате Првог светског рата, као и на геополитику 20. века.

Век рата 01

Царству је потребна нова стратегија

Не постоји ни једна појединост која је тако снажно утицала на историјска догађања последњих стотину година као борба за осигурање контроле над светским залихама нафте.
Век рата 02

“Слободна трговина” и средства британске моћи

Опозив је отворио врата поплави јефтиних пољопривредних производа, што је уништило не само енглеске земљораднике него и земљораднике других земаља.
Век рата 03

Британско “неформално царство”

Крајем 19. века британска је елита почела интензивну расправу о томе како одржати своје глобално царство.
Век рата 04

Велика криза из 1873. године

Догма Британског Царства из 19. века о слободној трговини и њезине малтузијанске поставке, биле су с временом осуђене на пропаст.
Век рата 05

Немачки “Wirtschaftswunder”

Током 1890-их година британску је индустрију, количином и квалитетом технолошког развоја, претекла запањујућа појава индустријског и пољопривредног развитка у Немачкој.
Век рата 06

Берлинска банкарска паника

Развој независне националне економске политике у Немачкој добио је свој други подстицај, што је иронично, из последица банкарске панике.
Век рата 07

Потреба градње бродарске и железничке инфраструктуре

Британија није ни у сну могла замислити да би Немачка могла изградити тако модерну флоту у властити