Početna Biblioteka Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918

Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918

Ilija Petrović napisao je svoju novu najobimniju i najcelovitiju studiju o srpskom dobrovoljačkom pokretu 1912 – 1918. godine.

Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918 01

O knjizi

Veoma opširna i temeljita analiza korena srpskog ratnog dobrovoljaštva, naročito njegove geneze, uzroka i motivacije, temelji se na inter-disciplinarnim osnovama više nauka, pre svega društvenih i vojnih.
Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918 02

Koreni srpskog dobrovoljaštva

Dobrovoljačko ratovanje ne samo izuzetno važna pojava u dugovekoj srpskoj istoriji, već je ono i svojevrsno nacionalno predanje, odnosno tradicija.
Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918 03

Kultovi u srpskih predaka

Srbi se osećaju vezanim i za svoje nacionalne pretke, naročito one iz nemanjićkog i kosovskog vremena, za hajduke i uskoke od Kosova i Karađorđeva ustanka.
Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918 04

Srpski dobrovoljci u oslobodilačkim ratovima

Hrabro i sa zanosom oni su stupali u sve bitke i, po svojoj izričitoj želji, najčešće su se nalazili u prvim borbenim redovima.
Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918 05

Jugoslovensko iseljeništvo

Broj srpskih doseljenika na američki kontinent od izuzetnog je značaja za utvrđivanje broja srpskih dobrovoljaca u oslobodilačkim ratovima i za razumevanje dobrovoljačkog problema u celini.
Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918 06

Srpsko organizovanje u Americi

Da li slučajno ili na podsticaj sa strane, možda čak i iz Beograda, na „srpsku” političku scenu u Americi stupa Mihajlo Pupin.
Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918 07

Početak Balkanskih ratova 1912-1913

Na insistiranje Austrougarske, ovaj rat trebalo je da bude „lokalnog” karaktera, ali se ratna psihoza kod balkanskih država nije mogla izbeći.
Srpski dobrovoljački pokret 1912-1918 08

Srpska i crnogorska vojska u balkanskim ratovima

Rat tek što je počeo, a dopisnik iz Podgorice mogao je preneti vest da „dobrovoljci se javljaju sa sviju strana. Pridolaze i Crnogorci iz Amerike u ovećim grupama”.