Почетна Библиотека Српски добровољачки покрет 1912-1918

Српски добровољачки покрет 1912-1918

Илија Петровић написао је своју нову најобимнију и најцеловитију студију о српском добровољачком покрету 1912 – 1918. године.

Српски добровољачки покрет 1912-1918 01

О књизи

Веома опширна и темељита анализа корена српског ратног добровољаштва, нарочито његове генезе, узрока и мотивације, темељи се на интер-дисциплинарним основама више наука, пре свега друштвених и војних.
Српски добровољачки покрет 1912-1918 02

Корени српског добровољаштва

Добровољачко ратовање не само изузетно важна појава у дуговекој српској историји, већ је оно и својеврсно национално предање, односно традиција.
Српски добровољачки покрет 1912-1918 03

Култови у српских предака

Срби се осећају везаним и за своје националне претке, нарочито оне из немањићког и косовског времена, за хајдуке и ускоке од Косова и Карађорђева устанка.
Српски добровољачки покрет 1912-1918 04

Српски добровољци у ослободилачким ратовима

Храбро и са заносом они су ступали у све битке и, по својој изричитој жељи, најчешће су се налазили у првим борбеним редовима.
Српски добровољачки покрет 1912-1918 05

Југословенско исељеништво

Број српских досељеника на амерички континент од изузетног је значаја за утврђивање броја српских добровољаца у ослободилачким ратовима и за разумевање добровољачког проблема у целини.
Српски добровољачки покрет 1912-1918 06

Српско организовање у Америци

Да ли случајно или на подстицај са стране, можда чак и из Београда, на „српску” политичку сцену у Америци ступа Михајло Пупин.
Српски добровољачки покрет 1912-1918 07

Почетак Балканских ратова 1912-1913

На инсистирање Аустроугарске, овај рат требало је да буде „локалног” карактера, али се ратна психоза код балканских држава није могла избећи.